Οι κλάδοι της ψυχολογίας

September 19, 2007 219 Comments »
Οι κλάδοι της ψυχολογίας

Πολύ συχνά, όσο ήμουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα, όποτε έλεγα πως σπουδάζω ψυχολογία η πρώτη αντίδραση ήταν να δεχθώ μια ερώτηση του τύπου: «Πολύ όμορφο επάγγελμα διάλεξες. Και μαθαίνεις και ψυχανάλυση από τώρα;». Ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι εύλογες, μιας και η στερεότυπη εικόνα ενός ψυχολόγου είναι αυτή του ψυχοθεραπευτή, την οποία ανέλυσα σε γενικές γραμμές στην προηγούμενη εγγραφή.

Η αλήθεια όμως είναι πως το πτυχίο της ψυχολογίας δεν οδηγεί σε επαγγελματικό μονόδρομο. Αντίθετα, αυτή η επιστήμη έχει τόσες πολλές εφαρμογές, μέσα από τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους, που δύσκολα μπορεί κανείς να την θεωρήσει ως κάτι αυστηρά ενιαίο.

Φυσικά ο κοινός παράγοντας όλων των κλάδων είναι η παρατήρηση, η επεξήγηση αλλά και η αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, βασικές έννοιες που είναι και η ραχοκοκαλιά της Ψυχολογίας. Αυτή την φορά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εν συντομία τις πιο γνωστές ειδικότητες στην Ψυχολογία, ελπίζοντας να ραγίσω λίγο ακόμη το στερεότυπο του Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή. Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για το τεράστιο κείμενο, αλλά δεν ήθελα να το χωρίσω για να μην χαθεί η συνοχή του.

Οι κλάδοι στους οποίους θα αναφερθώ είναι οι ακόλουθοι:

 1. Κλινική Ψυχολογία
 2. Συμβουλευτική Ψυχολογία
 3. Γνωστική Ψυχολογία
 4. Νευροψυχολογία
 5. Ψυχολογία Υγείας
 6. Εργασιακή/Οργανωσιακή Ψυχολογία
 7. Κοινωνική Ψυχολογία
 8. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 9. Νομική Ψυχολογία
 10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία

1. Κλινική Ψυχολογία
Η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην στερεότυπη εικόνα του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή. Το κεντρικό θέμα της Κλινικής Ψυχολογίας είναι η παρατήρηση, η επεξήγηση και η αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Ουσιαστικά δηλαδή ο κλινικός ψυχολόγος προσπαθεί να βοηθήσει άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Ο ορισμός του τι είναι αποκλίνουσα συμπεριφορά και τι όχι είναι φυσικά δύσκολος και ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Αλλά σε γενικές γραμμές οι κλινικοί ψυχολόγοι ανά το παγκόσμιο βαδίζουν σύμφωνα με διεθνή εγχειρίδια για την αποκλίνουσα συμπεριφορά, όπως π.χ. του Αμερικάνικού Συνδέσμου Ψυχολογίας (APA) ή το αντίστοιχο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το ICD, τα οποία προσπαθούν να δώσουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την διάγνωση. Η κλινική ψυχολογία είναι κυρίως εφαρμοσμένος κλάδος της ψυχολογίας (εφαρμόζει την ψυχολογική γνώση πάνω στον γενικό πληθυσμό), χωρίς όμως να αποκλείεται και μια ερευνητική καριέρα πάνω στον κλάδο αυτό.

2. Συμβουλευτική Ψυχολογία
Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι το αντίστοιχο της Κλινικής Ψυχολογίας, μόνο που ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται είναι αυτός που βρίσκεται μέσα στα ευρύτερα πλαίσια του μέσου όρου και άνω, και όχι αυτούς που παρουσιάζουν την αποκλίνουσα συμπεριφορά (όπως και αν ορίζεται αυτή). Για παράδειγμα, αν η κλινική ψυχολογία απευθύνεται σε άτομα που το επίπεδο της ομαλής ψυχικής λειτουργίας τους είναι χαμηλό, η συμβουλευτική απευθύνεται σε αυτούς που είναι τουλάχιστον μέσα στα επίπεδα του μέσου όρου. Είναι κάπως απλοϊκή αυτή η επεξήγηση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό οπτικό σχήμα που δίνει μια γενική εικόνα της διαφοροποίησης μεταξύ των δύο κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα τώρα, η συμβουλευτική ψυχολογία έχει ως σκοπό να στηρίζει, να ενδυναμώνει και τελικά να δίνει κάποιες λύσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχικό εμπόδιο στην ζωή τους (π.χ. άγχος, πένθος, δυσπροσαρμογή σε νέο περιβάλλον, οικογενειακά προβλήματα ομαλής συμβίωσης ή ακόμη και–μη οργανικά- σεξουαλικά προβλήματα). Με την βοήθεια του συμβουλευτικού ψυχολόγου το άτομο θα μπορέσει να αναλύσει το πρόβλημά του, να πάρει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει αυτό που το απασχολεί, να καταφέρει να δει το εμπόδιο αυτό από κάποια άλλη οπτική γωνία και εν τέλει να ανακαλύψει μόνο του την καταλληλότερη λύση. Μέσα από την συμβουλευτική διαδικασία τα άτομα παίρνουν επίσης και πολύτιμα εφόδια αντιμετώπισης τέτοιου είδους ψυχικών εμποδίων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν και στο μέλλον σε πιθανά νέα εμπόδια. Έτσι εξασφαλίζεται μια ακόμη πιο ομαλή ψυχική λειτουργία του συμβουλευόμενου. Και αυτός ο κλάδος, όπως και η κλινική ψυχολογία είναι κατευθυνόμενος –από την «φύση» του ίσως- περισσότερο προς την εφαρμογή της γνώσης, παρά στην έρευνα.

3. Γνωστική Ψυχολογία
Ο επόμενος κλάδος θα λέγαμε ότι είναι ένας καθαρά ερευνητικός τομέας, μιας και η Γνωστική Ψυχολογία ασχολείται με την έρευνα των τρόπων με τους οποίους το ανθρώπινο μυαλό (όχι απαραίτητα με την έννοια του οργάνου του εγκεφάλου) δέχεται, επεξεργάζεται, οργανώνει, αναζητεί και εξάγει πληροφορίες (ακοή, όραση, ομιλία, μάθηση κτλ). Οι γνωστικοί ψυχολόγοι είναι οι «υπεύθυνοι» για κάποια πολύ βασικά θεωρητικά μοντέλα σύμφωνα με τα οποία προσπαθούμε να επεξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως άνθρωποι, όπως το γνωστό μοντέλο του «Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», το οποίο παρομοιάζει το μυαλό μας με έναν υπολογιστή ο οποίος δέχεται, επεξεργάζεται και εξάγει πληροφορίες με την βοήθεια προγραμμάτων (software) και υλικού (hardware).

Η κατεύθυνση δηλαδή του γνωστικου ψυχολόγου είναι καθαρά θεωρητική και ερευνητική και συνήθως τέτοιου είδους ψυχολόγοι απασχολούνται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Φυσικά σε έναν σχετικά μεγάλο βαθμό ασχολούνται και με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, αφού η βιολογία είναι η βάση των μοντέλων σκέψης και συμπεριφοράς.

4. Νευροψυχολογία
Η Νευροψυχολογία είναι ένας κλάδος συσχετιζόμενος με την γνωστική ψυχολογία, αλλά ταυτόχρονα και εντελώς διαφορετικός. Αντικείμενό της είναι καθαρά το νευρικό σύστημα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο ρόλος τους στην παρατηρήσιμη ανθρώπινη συμπεριφορά, κανονική ή όχι.
Η νευροψυχολογία μπορεί να είναι τόσο εφαρμοσμένος, όσο και ερευνητικός κλάδος. Μέσα από την έρευνα προσπαθεί να δει πως η βιολογική δομή επηρεάζει την συμπεριφορά. Για παράδειγμα ένας νευροψυχολόγος μπορεί να ερευνά ποια εγκεφαλικά κέντρα παίζουν ρόλο στην μάθηση, με τι είδους βιολογικές αντιδράσεις, πως μπορούμε να τις ελέγξουμε, αλλά και πως μπορούμε να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο για να «μάθει» καλύτερα. Φυσικά η μάθηση είναι ένα μόνο απλό παράδειγμα. Για την ακρίβεια οι νευροψυχολόγοι ασχολούνται περισσότερο συχνά με κάποιες εγκεφαλικές ανωμαλίες και βλάβες που δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως τραυματισμοί του εγκεφάλου, εκφυλιστικές νόσοι, βιολογικά επιβαρημένες νόσοι όπως η σχιζοφρένεια κτλ.

Στον εφαρμοσμένο τομέα βλέπουμε τους νευροψυχολόγους να ασχολούνται κυρίως με δύο διαφορετικά πεδία. Πρώτον, με τις κλινικά αποκλίνουσες περιπτώσεις και την αντιμετώπισή τους (κάτι αντίστοιχο με την κλινική ψυχολογία δηλαδή, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στις βιολογικές βάσεις των ψυχικών δυσλειτουργιών). Δεύτερον οι νευροψυχολόγοι βοηθάνε ακόμη και σε περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης του εγκεφάλου, τόσο κατά τη διάρκεια της εγχείρισης, όσο και μετεγχειρητικά με την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ατόμου. Κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων συνήθως ελέγχουν τους ασθενείς μέσω διαφόρων μικρών τεστ (οι ασθενείς είναι ξύπνιοι κ ναρκωμένοι μόνο τοπικά) για να δουν μήπως κατά την διάρκεια του χειρουργείου έχει τραυματιστεί κάποιο μέρος του εγκεφάλου που έπρεπε να μείνει ανέπαφο και συνεργάζονται ανάλογα με τον νευροχειρούργο.

5. Ψυχολογία Υγείας
Η Ψυχολογία Υγείας είναι μια σχετικά νέα κατεύθυνση της ψυχολογίας που εστιάζεται πάνω στην προώθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας, την ομαλή προσαρμογή των ατόμων σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, στην αλλαγή αυτών των περιβαλλόντων ώστε να βοηθάνε καλύτερα τον ασθενή, στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε θέματα ψυχολογίας του ασθενή, αλλά και στην στήριξη ασθενών με βαριές και τερματικές ασθένειες (π.χ. AIDS, καρκίνος).

Οι ψυχολόγοι Υγείας συνήθως εργάζονται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα και είναι αυτοί που πολλές φορές αναλαμβάνουν να ανακοινώσουν τα ιατρικά αποτελέσματα στους ασθενείς, ιδιαίτερα δε σε αυτούς που διαγνώστηκαν με κάποια ανίατη ασθένεια, οι οποίοι και υπόκεινται και το μεγαλύτερο σοκ. Ο ρόλος τους φυσικά είναι και υποστηριχτικός και είναι στο πλάι του ασθενή και του περιβάλλοντός του καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας του μέχρι και την ίαση ή ακόμη και μέχρι τον θάνατο. Προσπαθούν να βοηθήσουν το άτομο να δει την κατάστασή του από την σωστή οπτική γωνία, να αναζητήσει τις κατάλληλες θεραπείες αν αυτό είναι δυνατό, να το ενδυναμώσουν αλλά και να το προετοιμάσουν ψυχολογικά και για τον ίδιο του τον θάνατο, αν κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο.

Πέρα από τις πιο πάνω δραστηριότητες ένας ψυχολόγος Υγείας σχεδιάζει προγράμματα προώθησης της υγείας των πολιτών, μέσα από ενημερωτικά σεμινάρια για τις διάφορες ασθένειες, την σημαντικότητα της πρόληψης ή ακόμη και μέσα από την οργάνωση του τρόπου λειτουργίας και συνεργασίας των διαφόρων νοσοκομειακών συστημάτων, πάντα προς το όφελος των πολιτών/ασθενών.

6. Εργασιακή (ή Οργανωσιακή) Ψυχολογία
Ο επόμενος πολύ γνωστός κλάδος ψυχολογίας, με ιδιαίτερη απήχηση στην αγορά εργασίας στο εξωτερικό, είναι η Εργασιακή Ψυχολογία. Και πάλι υπάρχει η ακαδημαϊκή/ερευνητική πλευρά του κλάδου, αλλά και η εφαρμοσμένη. Η Εργασιακή Ψυχολογία στοχεύει στον εργασιακό πληθυσμό και το περιβάλλον του (εργοστάσια, γραφεία, υπηρεσίες κτλ) και προσπαθεί να αλλάξει τις συνθήκες και τους όρους εργασίας προς όφελος τόσο του εργαζόμενου, όσο και του εργοδότη/εταιρίας. Με αλλαγές στον περιβάλλοντα εργασιακό χώρο, στους όρους μισθοδοσίας (π.χ. κάθε πόσες μέρες πρέπει να γίνεται, έξτρα μπόνους για επιτυχή εργασία κτλ), στις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, αλλά και στον τρόπο παραγωγής εργασίας, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αυξηθεί τόσο η αυτοεκτίμηση και η ευχαρίστηση του εργαζόμενου ως αποτέλεσμα της δουλειάς του, αλλά και η παραγωγικότητα (=κέρδος της εταιρίας).

Οι Εργασιακοί Ψυχολόγοι επομένως είναι εκείνα τα άτομα-κλειδιά στις επιχειρήσεις που φροντίζουν ώστε και οι δύο πλευρές (εργαζόμενος-εργοδότης) να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένοι από την εργασία που γίνεται. Ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ψυχολόγοι εργασίας είναι στον τομέα της τοποθέτησης του προσωπικού στα κατάλληλα τμήματα, πάντα με την βοήθεια σταθμισμένων και έγκυρων τεστ που έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

7. Κοινωνική Ψυχολογία
Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μονοδιάστατο ων και σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να εξετάσεις ένα άτομο ανεξάρτητα από το περιβάλλον του. Βασισμένη πάνω σε αυτό το σκεπτικό η Κοινωνική Ψυχολογία έρχεται για να ερευνήσει πως το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει την συμπεριφορά του ατόμου, αλλά και τι είδους ψυχολογικές συνδέσεις δημιουργούνται μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας (οικογένεια, χωριό, κράτος κ.ο.κ.).

Οι Κοινωνικοί Ψυχολόγοι, εστιασμένοι κατά κόρον στην έρευνα, κάνουν παρατηρήσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά, οργανώνουν πειράματα και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Παράδειγμα τέτοιων ερευνών μπορείτε να βρείτε και στην σχετική εγγραφή που έκανα για τα πορίσματα της κοινωνικής ψυχολογίας όσον αφορά την ανάπτυξη του εθνικισμού από την παιδική ηλικία. Βεβαίως τα αποτελέσματα των κοινωνικών ψυχολόγων έχουν τεράστια σημασία και χρησιμοποιούνται ευρέως στις δυτικές κοινωνίες, δυστυχώς άλλοτε για καλό και άλλοτε για κακό σκοπό.

Μέσα από την κοινωνική ψυχολογία μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάτι όπως την διαμόρφωση της προσωπικότητας κάποιου ώστε να γίνει τυφλός δούλος αυταρχικών δικτατόρων και να διαπράξει απάνθρωπα εγκλήματα χωρίς την παραμικρή συνειδητοποίηση του τι κάνει, έως και την υπερκαταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στα διαφημιζόμενα προϊόντα. Η κοινωνική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους μου κλάδους, μιας και ερευνά κάτι πολύ ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου και είναι σε θέση να δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά με την διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου. Σίγουρα αν δεν συνέχιζα στις Νευροεπιστήμες, θα σκεφτόμουν σοβαρά μια πορεία στην Κοινωνική Ψυχολογία.

8. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία είναι ίσως ένας πολύ γενικός τίτλος για έναν κλάδο που έχει τις δικές του υποκατηγορίες. Σε γενικές γραμμές οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι ασχολούνται με την πορεία του ανθρώπου, τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες, την νευρολογική ανάπτυξη αλλά και την συμπεριφορά του από την στιγμή της σύλληψης και την εμβρυακή κατάσταση έως και τον θάνατό του. Όπως καταλαβαίνετε το φάσμα εστίασης είναι αρκετά μεγάλο και γι’ αυτό συνήθως οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Άλλοι ασχολούνται με την παιδική ηλικία και την εφηβεία, άλλοι με την νεότητα και την μέση ηλικία και άλλοι με την τρίτη ηλικία.

Σε κάθε φάση της ζωής του ο άνθρωπος έχει διαφορετικές ικανότητες, ανάγκες και σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο, πάντα αναλόγως του περιβάλλοντος, γι’ αυτό και υπάρχει τόση εστιασμένη έρευνα στην κάθε φάση της ζωής. Μέσα από την κατανόηση όλων αυτών των παραγόντων ο αναπτυξιακός ψυχολόγος είναι σε θέση να στηρίξει ουσιαστικά το άτομο που τον χρειάζεται, μιας και γνωρίζει τις ουσιαστικές ανάγκες του και μπορεί να διαμορφώσει κατάλληλα το περιβάλλον, να βοηθήσει στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων που έχει ανάγκη το άτομο κτλ

Η αναπτυξιακή ψυχολογία είναι ένας κλάδος τόσο ερευνητικός, όσο και εφαρμοσμένος, μιας και οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι, ανάλογα της ειδίκευσής τους, δουλεύουν συνήθως σε ειδικευμένα κέντρα φροντίδας (παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κτλ). Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι ερευνούν συνεχώς τις διάφορες θεωρίες ανάπτυξης που έχουν διαμορφωθεί και τις εμπλουτίζουν με τα αποτελέσματα των δικών τους ερευνών.

9. Νομική Ψυχολογία
Ακολουθεί ένας κλάδος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους περισσότερους, μιας και θυμίζει πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες από πολλές αμερικανικές ταινίες. Η Νομική Ψυχολογία είναι εκείνος ο κλάδος που ασχολείται με την παραβατική / εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου. Οι νομικοί ψυχολόγοι απασχολούνται κυρίως στην αστυνομία μιας και με τις γνώσεις τους γύρω από την εγκληματολογία και την ψυχολογία του εγκληματία είναι σε θέση να βοηθήσουν είτε στον εντοπισμό κάποιου εγκληματία / δραπέτη, είτε στην ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων για την μείωση της εγκληματικότητας σε μια περιοχή. Επιπλέον ο νομικός ψυχολόγος μπορεί να απασχολείται και μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, βοηθώντας στην ανάπτυξη ενός καλύτερου και με λιγότερες εντάσεις κλίματος μέσα στις φυλακές, αλλά και στον ουσιαστικό σωφρονισμό των κρατουμένων.

10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Για το τέλος άφησα μια ειδίκευση που είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας και η οποία δυστυχώς λείπει από την ελληνική κοινωνία. Η εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται αποκλειστικά με τον τρόπο μάθησης, το μαθησιακό περιβάλλον αλλά και τις μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή με οτιδήποτε έχει σχέση με τον τρόπο ανάπτυξης των γνώσεων στον άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (θα έπρεπε να) απασχολούνται σε σχολεία και βοηθούν τόσο τους δασκάλους να κάνουν πιο εύκολο, ξεκούραστο και κατανοητό το μάθημα, όσο και τους μαθητές να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους. Επιπλέον είναι σε θέση να επέμβουν αν κάποιο παιδί αρχίσει να αναπτύσσει μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) και να το βοηθήσουν είτε να ξεπεράσει το πρόβλημα πλήρως, είτε – αν αυτό δεν είναι δυνατό- να μπορέσει να μειώσει στο ελάχιστον τις δυσκολίες που προκαλεί στην μάθηση του παιδιού.

Και αυτός ο κλάδος όμως έχει και ερευνητική κατεύθυνση, μιας και πολλοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι απασχολούνται με την ανάπτυξη μεθόδων καλύτερης και ουσιαστικότερης μάθησης (π.χ. διδασκαλία σε ομάδες, μπόνους για κάθε σωστή απάντηση κ.α.), αλλά και με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων.

Ελπίζω πως με την σύντομη παρουσίαση ορισμένων από τους βασικότερους κλάδους της Ψυχολογίας να σας βοήθησα να σχηματίσετε μια καλύτερη και πιο κοντά στην πραγματικότητα εικόνα για το τι εστί «Ψυχολόγος». Όπως βλέπετε η λέξη «ψυχολόγος» δεν σημαίνει ένα και μόνο πράγμα, αλλά αντίθετα είναι απλά μία βασική πύλη που οδηγεί σε μια σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων:
Robert Sternberg: Career Paths in Psychology: Where your degree can take you

Related Posts

Εάν θέλετε απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας από τον διαχειριστή του blog ο καλύτερος τρόπος είναι να στείλετε ένα e-mail, μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Δυστυχώς λόγω του όγκου των σχολίων δεν έχει πάντοτε το χρόνο να απαντάει προσωπικά στα σχόλιά που αφήνετε στο κάθε άρθρο.
 • http://insidetheroom.wordpress.com/ coperty

  δε τα περνάς και στην ελληνική wikipedia που έχει βασικές ελλείψεις?

 • http://freehost.stuff.gr/jim_hellas jim_hellas

  χμ… Καλή ιδέα, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο κείμενο, για να γίνει και πιο επίσημο. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο αυτόν τον καιρό. Θα το έχω στα υπόψην μου όμως.

  Ευχαριστώ coperty!

 • Leto

  Ως κλινική ψυχολόγος, συγχαρητήρια για μία τόσο περιεκτική και εμπεριστατωμένη συνοπτική παρουσίαση των κλάδων της επιστήμης μας, η οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να γνωρίζει την άνθιση που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου.

 • http://jim.hellas.googlepages.com jim_hellas

  Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Λητώ :) Είναι σημαντικό για εμένα να λαμβάνω σχόλια από ειδικους στον τομέα. Δυστυχώς βεβαίως βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου για την κατάσταση στην χώρα μας …

 • louiza

  Το αρθρο σας ηταν κατατοπιστικοτατο! ειμαι μαθητρια λυκειου και ενδιαφερομαι για την ψυχολογια-εγκληματολογια. Δηλαδη ενδιαφερομαι να ασχολυθω με τα προφιλ εγκληματιων και να δουλεψω μαζι και πανω στους εγκληματιες. Ειτε θα ειμαι στην αστυνομια ειτε και μεσα στις φυλακες ειτε και τα 2 ταυτοχρονος. Ηθελα να ρωτησω μηπως μπορω να σπουδασω κατι τετοιο στην ελλαδα ή πρεπει να παω στο εξωτερικο?

 • louiza

  Το αρθρο σας ηταν κατατοπιστικοτατο! ειμαι μαθητρια λυκειου και ενδιαφερομαι για την ψυχολογια-εγκληματολογια. Δηλαδη ενδιαφερομαι να ασχολυθω με τα προφιλ εγκληματιων και να δουλεψω μαζι και πανω στους εγκληματιες. Ειτε θα ειμαι στην αστυνομια ειτε και μεσα στις φυλακες ειτε και τα 2 ταυτοχρονος. Ηθελα να ρωτησω μηπως μπορω να σπουδασω κατι τετοιο στην ελλαδα ή πρεπει να παω στο εξωτερικο??

 • http://jimhellas.co.cc jim_hellas

  Γεια σου Λουίζα. Για να απαντήσω στο σχόλιό σου, θα κάνω απλά paste την απάντησή μου στην ίδια ερώτηση που μου έκανε μια άλλη επισκέπτρια:

  “Δυστυχώς, από όσο ξέρω, δεν υπάρχουν προγράμματα Νομικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Αντίθετα, γνωρίζω πως υπάρχει σχετική παράδοση στην νομική ψυχολογία στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.gradschools.com και να βρείτε που υπάρχουν προγράμματα νομικής ψυχολογίας σε όλο τον κόσμο.

  Aν στόχος σας είναι να εργαστείτε αποκλειστικά στο εγκληματολογικό τμήμα στην αστυνομία θα μπορούσατε να περάσετε στην αστυνομική ακαδημία κ να εργαστείτε εκεί ως αξιωματικός. Βεβαίως αν σας ενδιαφέρει κάτι πιο κοντά στην ψυχολογία (ίσως να γίνετε αυτό που λέμε “profiler”) σίγουρα θα σας έλεγα να δοκιμάσετε κάποιο πρόγραμμα νομική ψυχολογία (forensic psychology).

  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόγραμμα ειδίκευσης στην νομική ψυχολογία. Υπάρχει όμως ένα πρόγραμμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία (σε επίπεδο ΒΑ, όχι Μάστερ) στο πρόγραμμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέραν αυτού δυστυχώς δεν γνωρίζω κάτι άλλο που να συνδέεται με τους “profilers” στην Ελλάδα.”

 • Pingback: Αντιμετωπίζοντας τη ζωή: διάγνωση θανατηφόρας ασθένειας « Ψυχολογειν()

 • evelina

  geia sas!thelw mia voitheia!eimai a likeiou kai i daskala m,mas exei valei mia askisi gia to ti einai perivallontiki psixologia!mporei na voi8hssei kaneis?euxarhstw

 • http://jimhellas.co.cc jim_hellas

  @evelina: μόνο ακουστά έχω τον συγκεκριμένο κλάδο, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω και πολύ. Το μόνο που μπορώ να σου πω, είναι να ρίξεις μια ματιά στην wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_psychology

  :)

 • louiza

  Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Παντως ειμαστε σε θεματα εκπαιδευσης πολυ πιο πισω απο της αλλες χωρες κ αντι να ασχολουμαστε με αυτο κ να προσπαθουμε να βρουμε μια λυση ασχολουμαστε με μ@λ@κιες με τον αν ο Φραν της Βροχοπουλου βρηκε αλλη γκομενα!

 • lia

  καλυσπέρα!είμαι μαθητρια λυκείου και με ενδιαφέρει πολύ η εγκληματολογική ψυχολογία.θα ήθελα να μαθω
  α)πώς υην επηρεάζει η τεχνολογία β)αν χρειάζετε να κανω μεταπτυχιακά γιαυτήν την ειδικότητα και γ)αν υπαρχουνεγκληματολογι΄κά κεντρα στην Ελλάδα.σας ευχαριστώ πολύ

 • http://jimhellas.co.cc jim_hellas

  Γειά σου Λία! Ο κλάδος για τον οποίο μιλάς ονομάζεται “Νομική Ψυχολογία” (Forensic Psychology). Τι ακριβώς εννοείς με το “πως την επηρεάζει η τεχνολογία”; Η νομική ψυχολογία δεν ασχολείται με την ανάκριση των εγκληματιών, αλλά με τις εγκληματολογικές θεωρίες, τον σχεδιασμό προφίλ των υπόπτων, την αρχική ψυχολογική στήριξη των κρατουμένων, αλλά και τον όσο το δυνατόν καλύτερο σχεδιασμό λειτουργίας των σοφρωνιστικών συστημάτων ώστε αυτά να είναι πράγματι “σωφρονιστικά”. Οπότε η τεχνολογία την επηρεάζει στον βαθμό που μπορεί να συσχετιστεί με τους πιο πάνω στόχους του επαγγέλματος.

  Για τα μεταπτυχιακά, ρίξε μια ματιά στην απάντησή μου λίγο πιο πάνω.

  Τέλος, φυσικά και υπάρχουν εγκληματολογικά κέντρα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στα μεγάλα αστυνομικά τμήματα των μεγάλων πόλεων. Αν βεβαίως με τον όρο “εγκληματολογικά κέντρα” εννοείς μεταπτυχιακά προγράμματα εγκληματολογίας, υπάρχει ένα πρόγραμμα κοινωνιολογίας με κατεύθυνση την εγκληματολογία στην Αθήνα, αλλά δεν υπάρχουν ελληνικά προγράμματα νομικής ψυχολογίας.

  Ελπίζω να βοήθησα :)

 • ΕLLI..

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ…ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ..ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ?Η’ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ???

 • jim_hellas

  Γειά σου Έλλη. Δεν γνωρίζω ποια είναι τα τυπικά προσόντα ενός profiler στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά στο εξωτερικό σίγουρα πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακό Νομικής Ψυχολογίας. Πέραν τούτου, δεν νομίζω πως προσφέρεται ειδίκευση στην νομική ψυχολογία σε προπτυχιακό επίπεδο (ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχω υπ’ όψην μου).

  Θα ήταν καλά να ρωτήσεις σε κάποια αστυνομική διεύθυνση για τα προσόντα που απαιτούνται για να γίνεις profiler, μιας και ίσως ένα πτυχίο κοινωνιολογίας με κατεύθυνση την εγκληματολογία (αυτό που ανέφερα και πιο πάνω δηλαδή…) να είναι αρκετό. Αλλά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ από πρώτο χέρι, οπότε είναι καλύτερα να ρωτήσεις στην Αστυνομία :)

  Καλή επιτυχία! 😉

 • Maria B.

  Γεια σας και πολλά συγχαρητήρια τόσο για το site όσο και για τη βοήθεια
  που παρέχετε για πληρροφόρηση, κυρίως στα νέα παιδιά…

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν γνωρίζετε μήπως οι νομικοί ψυχολόγοι μπορούν συμβουλευτικά να βοηθήσουν στην επίλυση νομικών υποθέσεων και επίσης αν μπορούν να εργαστούν ως ιδιώτες. Αν ναι, γνωρίζετε αν υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα; Αν χρειαστεί π.χ. κάποιος τη βοήθεια νομικού ψυχολόγου για υπόθεση ποινικού αδικήματος, μπορεί να τη βρει μέσω της αστυνομίας μόνο;

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,

  Μαρία

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  @Μαρία Β.

  Μαρία δεν είμαι εις βάθος γνώστης της νομικής ψυχολογίας, αλλά απ’ όσο ξέρω η δουλειά των νομικών ψυχολόγων είναι η μελέτη της εγκληματικής συμπεριφοράς, ο έλεγχος και η πρόβλεψή της, ο καλύτερος σωφρονισμός των κρατουμένων κτλ Δηλαδή κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό π.χ. από έναν δικηγόρο. Οπότε δεν νομίζω πως είναι σε θέση να προσφέρουν νομικές συμβουλές. Φυσικά όμως μπορούν να καταθέσουν στο δικαστήριο ως ειδήμονες για κάτι που αφορά τον κλάδο τους, όπως άλλωστε και όλοι οι επαγγελματίες ανεξαρτήτου ειδίκευσης. Δυστυχώς δεν γνωρίζω κάποιον σύλλογο ή γενικότερα κάποιο νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα που να σχετίζεται με τους νομικούς ψυχολόγους οπότε δεν μπορώ να ξέρω τον ακριβή τους αριθμό. Σίγουρα υπάρχουν όμως ειδικοί οι οποίοι εργάζονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή στο εγκληματολογικό τμήμα της αστυνομίας. Δυστυχώς δεν γνωρίζω περισσότερα επί του θέματος.

  Σε ευχαριστώ για την επίσκεψη και τα σχόλιά σου. :)

 • Λία

  Δν είμαι η ίδια Λία που έγραψε πιο πάνω.. Είμαι 16 χρονών και ενδιαφέρομαι στο μέλλον ν ασχοληθώ μ τν ψυχολογία, δν έχω αποφασίσει βέβαια σ ποιόν κλάδο -και θέλω ν σας ευχαριστήσω γιατί τ άρθρο σας αυτό μ κατατόπισε πλήρως σχετικά μ το ποιοί είναι οι κλάδοι και τι προσδιορίζει ο κάθε ένας- αλλά ήθελα ν ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει απορόφηση στο συγκεκριμένο επάγγελμα.Ευχαριστώ..

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γειά σου Λία. Χαίρομαι που βοήθησα στο να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα γύρω από τους τομείς της Ψυχολογίας.

  Όσον αφορά το ερώτημά σου, εξαρτάται από τον κλάδο αλλά και την περιοχή/χώρα στην οποία θέλεις να το εξασκήσεις. Για παράδειγμα, οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι μπορούν να απορροφηθουν πιο εύκολα σε σχέση με τους νομικούς ψυχολόγους, μιας και μπορούν να ανοίξουν ιδιωτικό γραφείο και να αυτοαπασχοληθούν. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι δύσκολα στον δημόσιο τομέα, καθώς οι θέσεις που ανοίγονται για ψυχολόγους είναι δυσανάλογες του αριθμού των αποφοίτων. Στον ιδιωτικό τομέα προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες και σε πρωτότυπες θέσεις (π.χ. οργανωσιακή ψυχολογία) αλλά δυστυχώς και εκεί η ζήτηση είναι δυσανάλογη της προσφοράς. Η δε έρευνα στις συμπεριφορικε επιστήμες στην χώρα μας αγγίζει το μηδεν και τα άτομα που απασχολούνται εκεί είναι πολύ λίγα.

  Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που έχω για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό, ανάλογα με τη χώρα, έχει αρκετά περισσότερες ευκαιρίες. Στην Γερμανία για παράδειγμα έχουν αρκετές θέσεις για πανεπιστημιακή έρευνα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλή αγορά για σχολικούς ψυχολόγους.

  Δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο, καθώς προσωπικά ασχολούμαι προς το παρόν με την έρευνα, οπότε έχω μικρή επαφή με την αγορά εργασίας.

  Σου εύχομαι καλή επιτυχία με την επιλογή των σπουδών σου.

 • Λία

  Ευχαριστώ πολύ, οι πληροφορίες που μου δώσατε ειναι αρκετές, εξάλλου κ εγώ δν ειχα προσδιορίσει τον τομέα,.αν και ακόμα δν έχω καταλήξει πιστεύω πως κ εγώ θ ακολουθήσω κτ σχετικό με έρευνες.. μ αρέσουν τ δύσκολα, ευχαριστώ κ πάλι και εύχομαι κ σ εσάς μία καλή σταδιοδρομία πάνω στις έρευνες…

 • Anna

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ ΣΑΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΝΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Κ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΙ ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ..ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Κ ΗΜΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γειά σου Άννα. Για να κάνεις ειδίκευση σε αυτούς τους κλάδους χρειάζεται πρώτα να αποκτήσεις ένα πτυχίο Ψυχολογίας (4 χρόνια) και έπειτα να κάνεις την ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο (2-3 χρόνια). Για το βασικό πτυχίο μπορείς να πας σε οποιοδήποτε ελληνικό πανεπιστήμιο (Αριστοτέλειο Θεσ/νικης, Αθηνών, Κρήτης). Από εκεί και πέρα όμως, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν προσφέρουν ειδίκευση σε όλους τους κλάδους που ανέφερα στο άρθρο μου. Στην σελίδα “Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας” μπορείς να βρεις μια λίστα με μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης.

  Σου παραθέτω τα μεταπτυχιακά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου:

  Πανεπιστήμιο Αθηνών

  1. Κλινική Ψυχολογία
  2. Σχολική Ψυχολογία

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  * Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
  * Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
  * Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία
  * Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

  Πανεπιστήμιο Κρήτης

  * Ψυχολογία της Υγείας
  * Σχολική Ψυχολογία
  * Διατμηματικό Πρόγραμμα “Εγκέφαλος και Νους”

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  * Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δυσλεξία

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  * Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, στην Εκπαίδευση και στην Υγεία

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  * Σχολική Ψυχολογία
  * Γνωστική, Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Καλή σου επιτυχία στις μελλοντικές σπουδές σου

 • aourelia

  to arthro san einai poli endiaferon.
  tha ithela omws na rwtisw ean i nomiki psixologia didasketai sto padeio panepistimio i kai allou stin athina. euxaristw poli!

 • aourelia

  epeidi pareliya na diavasw ta parapanw sxolia k molis twra ta diavasa i egklimatoligi psixologia pou iparxei sto padeio den exei na kanei me auto to eidos tis nomikis psixologias pu milame?

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γειά σου Αουρέλια.

  Όχι, το Πάντειο προσφέρει απλά κατεύθυνση εγκληματολογίας στο επίπεδο πτυχίου (ΒΑ) κοινωνιολογίας. Αυτό διαφέρει σημαντικά από την νομική ψυχολογία η οποία αποτελεί ειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου για ψυχολόγους (άτομα δηλαδή που έχουν ήδη ΒΑ στην ψυχολογία)

 • aourelia

  euxaristw poli gia tn voitheia!!

 • 647

  geia sas… endiaferomai gia spoydes psyxologias kai thelo na rotisw an ta moria poy xreiazetai sto panteio panepistimio einai genika na to po zorika… an mporeite na kanete mia ektimisi… eyxaristw…

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @647 Από όσο γνωρίζω τα μόρια για εισαγωγή στα τμήματα ψυχολογίας στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές κυμαίνονται από 15.000 έως 17.500. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο google για τις περσινές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και έτσι να έχετε μια ακριβέστερη εικόνα για τον βαθμό πρόσβασης που απαιτείται για το τμήμα Ψυχολογίας στο Πάντειο.

   @Christina Κύπρο ε; Και εγώ εκεί σπούδασα :) Στο ερώτημά σου τώρα… Μπορείς να συνδυάσεις την Ψυχολογία με τις οικονομικές σπουδές κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό στην οργανωσιακή ψυχολογία, και έτσι να αξιοποιήσεις και το πτυχίο στα οικονομικά. Προσωπικά πιστεύω πως αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτόν τον συνδυασμό, καθώς έτσι θα μπορέσεις και να σπουδάσεις κάτι που σε ενδιαφέρει (ψυχολογία), αλλά και να έχεις και πιο γρήγορα επαγγελματική αποκατάσταση (αξιοποιώντας τα Οικονομικά).

   @lefy Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες για την νευρογλωσσική επιστήμη, πέραν του ότι συνδυάζει τις νευροεπιστήμες με την νευροψυχολογία και την εξελικτική ψυχολογία, σε μια προσπάθεια κατανόησης του βιολογικού (κυρίως) ύπόβαθρου του τρόπου απόκτησης της γλώσσας. Εάν ενδιαφέρεσαι για σπουδές σε αυτόν τον τομέα (ο οποίος διδάσκεται από μεταπτυχιακό επίπεδο και άνω) μπορείς να εισαχθείς βάσει πολλών διαφορετικών βασικών πτυχίων, ανάλογα με το πανεπιστήμιο στο οποίο θα κανεις αίτηση. Μερικά πτυχία είναι τα ακόλουθα: ψυχολογία, βιολογία και ιατρική.

   @gregoraki Υπομονή! Σε καταλαβαίνω απόλυτα :( Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξεις :)

   @katia Γεια σου Κάτια. Για τον κλάδο της νομικής ψυχολογίας μπορείς να ρίξεις μια ματιά στα σχόλια αυτής της σελίδας. Εν συντομία, δυστυχώς στην Ελλάδα ο κλάδος της ψυχολογίας περνάει μια κρίση και οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες. Ένας νομικός ψυχολόγος εργάζεται κυρίως στις φυλακές, στην αστυνομία αλλά ενδεχομένως και σε κάποια νομική υπηρεσία (π.χ. δικαστήρια). Ο κλάδος αυτός είναι συγγενής (αλλά όχι ταυτόσημος) με την Εγκληματολογία :)

   Προς όλους: Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και συγνώμη για τις καθυστερημένες απαντήσεις, ελέω καλοκαιρινών διακοπών :)

 • Christina

  xairete kai sigxaritiria gia tis xrisimes plirofories p dinete, ali8eia einai poly katatopistikes gia opoion endiaferetai gia tus kladous tis 4ixologias(opws egw=p)Eimai 19 etwn k spoudazw oikonomika sto panepistimio kyprou..den i8ela st’ali8eia na paw oikonomika alla ta akolu8isa gt pira tin 8esi=/ 8elw na asxoli8w me tin 4ixologia kai den 3erw pws na ta sindiasw..skeftomai na kanw minor 4ixologias tautoxrona me tis spoudes twn oikonomikwn..alla den 3erw an a3izei kai an mporw na vrw ena kalo master p na ta sindiazei=( mporeite na m peite an gnwrizete kati p mporei na me voi8isei? ..euxaristw poly!

 • lefy

  Είμαι μαθητής λυκείου και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφερονται για τη ψυχολογια κ τους κλάδους της καθώς έτσι μπορούμε να γίνουμε πραγματικοί γνώστες του εαυτού μας κ έτσι να βοηθήσουμε κ άλλους. Ζητάω πραγματικά βοήθεια γιατί άκουσα σε εκπομπή έναν αναπτυσώμενο κλάδο κ αν και έψαξα στο δυαδίκτυο αλλά τπτ. Ονομάζεται “νευρογλωσσισμός”

 • gregoraki

  διαβασα ολα τα σχολια..πραγματικα αξιζουν συγχαρητηρια για το site καθως προσφερει πολλες και σημαντικες πληροφοριες για τον τομεα της ψυχολογιας οι οποιες χρειαζονται πολυ ψαξιμο καθως η ενημερωση ειναι ελλειπεστατη.. :(
  ειμαι φοιτητρια ψυχολογιας τριτου ετους στο Α.Π.Θ και ετοιμαζομαι να επιλεξω κατευθηνση και μπορω να πω οτι ως ενα βαθμο εχω πελαγωσει!!!

 • katia

  geia sas …
  tha ithela na sas rwtisw an uparxei anthisi stin ellada ston klado tis nomikis psuxologias k pou tha mporouse na ergastei eas nomikos psuxologos.episis, tha ithela na sas rwtisw gia tin ergasiaki psuxologia,pou tha mporousa na ergastw k k poia tha einai ta kathikonta mou…

 • maraki

  Geia sas!
  Poli endiaferon to arthro, opws kai ta sxolia!
  Ego pali eimai apofoitos Φ.Π.Ψ me kateuthinsi psychologias, ksero oti den eimai psychologos.
  Tha ithela na asxolitho me thn ekpaideutiki psychologia. Einai sinonimi ths sxolikhs psychologias?
  AN oxi, kserete kapoio tmima gia metaptixiako? Mono sto exoteriko iparxoun tetoia masters?

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου maraki,

   Παρόλο που η εκπαιδευτική και η σχολική ψυχολογία έχουν πολλά κοινά όσον αφορά το αντικείμενό τους, αυτό που τις κάνει να διαφέρουν είναι πως η μεν εκπαιδευτική είναι ακαδημαϊκός κλάδος που ασχολείται με το πως γίνεται πιο αποτελεσματική η μάθηση, ενώ η σχολική ασχολείται με την εφαρμογή των εκπαιδευτικών θεωριών σε ένα σχολικό περιβάλλον, αλλά και γενικότερα με την συμπεριφορά των μαθητών εντός αυτής. Οπότε ο ένας κλάδος είναι ακαδημαϊκός, ενώ ο άλλος εφαρμοσμένος. Αυτά βεβαίως σε θεωρητικό επίπεδο, μιας και πράγματι αυτοί οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι σε πολλές χώρες του κόσμου (και της ΕΕ).

   Ρίξε μια ματιά στο άρθρο της Wikipedia για την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, όπου γίνεται αναφορά στις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων.

   Για τα προγράμματα εκπαιδευτικής και σχολικής ψυχολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο ρίξε μια ματιά σε αυτή την σελίδα.

   Καλή σου επιτυχία!

 • maraki

  Σε ευχαριστω πολύ για την απάντησή σου!
  Καλή επιτυχία και σε σένα και Καλό καλοκαίρι!

 • dikaia

  geia sas! eimai poli sixni episkeptria sto site sas kai mporo na po oti me exei voi8isei k poio pl apo to test epaggelmatikou prosanatolismou mu 😛
  8a pao deutera likeiou kaiprosopika endiaferomai ki ego na spoudaso psixologia omos opos lene k ta test eimai an8ropos pou de 8a mporusa na kano ena pragma 😛 k epeidi i ipeu8ini tou epaggelmatikou prosanatolismou einai psixologos mu eipe oti mporo na exo parapano apo mia eidikotites ekeini exei 4 (!) to opoio to vrisko iperoxo mias kai iparxei terastio endiaferon!!fisika edo 8a eperne para ma para ma para poli xrono gia 4 eidikotites pros 8eou gia tn ellada milame(xP) alla
  ekeini spoudase sto velgio k ta ekane auta se liga xronia k ego pou endiaferomai gia agglia ka8os 8elo k na ziso monima ekei i psixologia einai 3 xronia kai se 1 xrono mporei kaneis na kanei kai 2 eidikotites super dn einai? auto pou i8ela na rotiso kai signomi gia to megalo comment einai : oi eidikotites pou me endiaferoun einai gnostiki simperiforistiki , dikastiki kai anaptiksiaki me eidikotita gia tous efivous kai 8elo na rotiso gia tin gnostiki k tn anaptiksiaki pou 8a mporousa na doulepso gt sti dikastiki k na mn iksera ta comment apo pano einai diafotistikotata !
  sas euxaristo poli !

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου dikaia. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για το blog και χαίρομαι που το βρήκες χρήσιμο :)

   Στο ερώτημά σου τώρα… Η γνωστική ψυχολογία είναι καθαρά ερευνητικός κλάδος, πράγμα που σημαίνει πως οι κύριες θέσεις εργασίας που υπάρχουν για την ειδικότητα αυτή είναι σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Η αναπτυξιακή ψυχολογία από την άλλη πατάει κάπου ενδιάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή και οι πτυχιούχοι μπορούν είτε να συνεχίσουν ερευνητική καριέρα (πάλι σε πανεπιστήμια κ ερευνητικά κέντρα), είτε να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις αναπτυξιακών προβλημάτων.

   Όσον αφορά τις σπουδές του εξωτερικού ομολογώ πως μου ακούγεται περίεργο αυτό που αναφέρεις περί 3 + 1 ετών σπουδών στην Αγγλία. Φαντάζομαι πως αυτό που συμβαίνει είναι πως οι βασικές σπουδές σου επικεντρώνονται σε κάποιους τομείς προς τα τελευταία έτη και στο τέλος κάνεις 1 έτος ειδίκευση. Δεν νομίζω όμως πως ο κάτοχος πρώτου πτυχίου με 2 κατευθυντήριες γραμμές θεωρείται ισάξιος με τον κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος στον ίδιο τομέα. Αυτό βέβαια εξαρτάται πάντα από την χώρα για την οποία μιλάμε, οπότε μιλάω με κάθε επιφύλαξη. Φαντάζομαι όμως πως αν ενδιαφέρεσαι για έρευνα ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι καθόλου κακό γιατί από την εμπειρία μου ως ερευνητής έχω προσέξει πως η δουλειά που κάνει κάποιος στο εργαστήριο μετράει πολύ περισσότερο από τα πτυχία του όταν θα έρθει η ώρα για την επαγγελματική του ανέλιξη.

   Καλή σου επιτυχία!

 • alex

  geia sas.legomai alexandros kai..dystyxws den exw sxesh me ton xwro ths psuxologias.to 8ema pou uparxei einai to exhs.spoudazw fusiki kati pou h8ela edw kai arketa xronia.omws oso pernoun ta xronia anakalyptw oti telika isws kai na mhn einai ayto pou pragmatika exw anagh apo apopsh epaggelmatos alla oso hmoun ma8hths,kaneis den mou dieykrinhse th diafora metaxy agaphmenou ma8hmatos kai epaggelmatos pou mou tairiazei.eilikrina 8a me voh8ouse kapoios para polu an mou edine mia atrapw sxetika me to pws na kinh8w meta to ptyxio ths fysikhs.yparxei kapoios tropos na syndyaso ayto to ptyxio me kapoio metaptyxiako sthn psyxologia h sthn psyxologia twn epixeirhsewn (kati pou gia mena 8a htan idaniko!).ta vriskw ligo atairiasta..alla den mporw na xodepsw alla 4 xronia sta edrana gia allo ptyxio.an xerei kapoios kati ton parakalw na mou pei.einai h prwth fora pou…emeina xwris stoxous gia to mellon estw kai to kontino kai exw mperdeytei!eyxaristw polu

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @alex Δεν γνωρίζω πως μπορεί να συνδυαστεί η φυσική με την ψυχολογία (βιομηχανική ψυχολογία ή άλλον κλάδο), αλλά ελπίζω κάποιος αναγνώστης να μπορέσει να σε βοηθήσει…

 • Θωμάς

  Αγαπητέ θεματογράφε,

  Σε χαιρετώ και σ’ευχαριστώ για τις ποικίλες μεν,αξιοσημείωτες και αξιομνημόνευτες δε πληροφορίες σου!
  Όντας προπτυχιακός φοιτητής τμήματος Ψυχολογίας της χώρας,παρουσίασα σημαντικό βαθμό ενδιαφέροντος για γνώση του θεματικού κέντρου-πυρήνα των βασικοτέρων κλάδων.

  Εγώ,προσωπικά,εστιάζω τις προσδοκίες μου για μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ψυχολογία της Υγείας,καθώς και στην Κλινική Ψυχολογία.
  Όσον αφορά στα προγεγραμμένα,μήπως γνωρίζεις εάν επιτρέπεται η απόκτηση master πάνω σε κάποιον από αυτούς τους δύο κλάδους-εν παραδείγματι στην Κλινική Ψυχολογία-ώστε να δύναμαι μετά να αποκτήσω το Διδακτορικό μου πάνω στον εναπομείνοντα κλάδο,εν προκειμένω στην Ψυχολογία της Υγείας;Ερωτώ,διότι θα ‘θελα πολύ ν’αποσαφηνιστεί αυτή μου η απορία,που με ταλανίζει κατά το μάλλον ή ήττον.

  Και πάλι ευχαριστώ πολύ,αποδίδω τα δέοντα!

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γειά σου Θωμά. Για τα μεταπτυχικά και διδακτορικά διπλώματα στον χώρο της Ψυχολογίας ισχύει ό,τι ισχύει και για τους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Η κατεύθυνση του μεταπτυχιακού δεν σε περιορίζει σε καμμία περίπτωση για το διδακτορικό σου στο μέλλον. Εξαρτάται βεβαίως από το πανεπιστήμιο/τμήμα στο οποίο θα υποβάλλεις για διδακτορικό, αλλά για σχετικά συγγενείς κλάδους όπως η Κλινική Ψυχολογία και η Ψυχολογία Υγείας, δεν νομίζω πως θα αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα εισαγωγής για διδακτορικές σπουδές.

  Καλή σου επιτυχία :)

 • Θωμάς Θεοδοσίου

  Αγαπητέ Δημήτρη,

  Σ’ευχαριστώ τα μάλα για την ευσύνοπτη,σαφή,περιεκτική απάντησή σου,χάρη στην οποία αποκόμισα σημαντικότατες πληροφορίες με απόρροια τη διαυγή τελεολογία,που έχω ξεκινήσει ν’αναπτύσσω.
  Έχοντας μελετήσει τις πληροφορίες στο προφίλ σου,με προσωπικό γνώμονα τον τελικό επιτυχημένο-κατά την κρίση μου-σχηματισμό των προσπαθειών σου,αναφερόμενος για παράδειγμα σε τούτο το blog,δεν έχω παρά να ευχηθώ ολόψυχα μονάχα για την τελική επιτυχία σε οποιοδήποτε μελλοντικό αριστοτελικό τέλος.
  Ελπίζω,μια και είσα μεγαλύτερος γνώστης της σύγχρονης πραγματικότητας όσον αφορά στην επιστήμη μας,να χεις θετική άποψη για το συνδυασμό,που επιδιώκω να επιτύχω,ειδικά δε που οι κλάδοι είναι σχετικά συγγενείς,όπως αναφέρεις και ο ίδιος.

  Εύχομαι μόνο τα καλύτερα!

 • Σταυριέλα

  Καλησπέρα,

  ως απόφοιτος Ψυχολογίας Παντείου, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πλήρη και κατατοπιστική δουλειά παρουσίαση της επιστήμης μας, καθώς και την διαυγή και υψηλού επιπέδου παρουσίαση των επιμέρους κλάδων της,

  Keep up the good work.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @Σταυριέλα

   Σε ευχαριστώ από καρδιάς!

 • ????

  geia sas…eimai 17 xronwn kai thelw na perasw nomiki..me endiaferei omws amesa kai i psixologia opws kai i eglimatologia..auto p thelw einai na apasxolithw se kapoio swfronistiko i astinomiko tmhma m tn eidikothta t eglimatologou..prwton i eglimatologia kai i psixologia dn sxetizodai??kai enas eglimatologos m ptyxio nomikis dn borei na doulepsei se astinomiko tmhma??auto p thelw egw einai akrivws o orismos ts nomikhs psixologias simfwna m t arthro p diavasa alla egw thelw n teleiwsw nomiki..kai exw berdeutei arketa.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @?????
   Η εγκληματολογία είναι εντελώς διαφορετική από την ψυχολογία. Για την ακρίβεια, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία όσον αφορά τις μεθόδους που ακολουθεί και τα ερωτήματα που θέτει. Ένας εγκληματολόγος και νομικός φυσικά και μπορεί να εργαστεί στο τμήμα εγκληματολογίας της ΕΛ.ΑΣ. Άλλα είναι τα καθήκοντα ενός εγκληματολόγου και άλλα αυτά ενός νομικού ψυχολόγου. Ο εγκληματολόγος μελετά τα στοιχεία που σχετίζονται με την αύξηση ή μείωση της εγκληματικότητας σε μια κοινωνία και προσπαθεί να εντοπίσει, να διαχειριστεί ή ακόμη και να προβλέψει τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν εγκληματική συμπεριφορά σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό status, κοινωνικά προβλήματα, τοπικά προβλήματα κτλ).

   Ο νομικός ψυχολόγος εστιάζει περισσότερο στο άτομο και όχι τόσο στην κοινωνία. Μελετά τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε κακοποιού, προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο profiling για να βοηθήσει στον εντοπισμό του αλλά και προσπαθεί να βοηθήσει στον σωφρονισμό των κρατουμένων. Για να αποκτήσεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το τι είναι καλύτερα να ακολουθήσεις για να κάνεις αυτό που θέλεις καλό θα ήταν να ρωτήσεις και κάποιον που γνωρίζει καλά την πορεία ενός εγκληματολόγου με πτυχίο νομικής.

   Σου εύχομαι καλή επιτυχία :)

 • efi

  hi jim!!εχω καποιες ερωτησεις να σου παραθεσω κι ευχομαι να μπορεις να με βοηθησεις.καταρχας επι8υμω να εγγραφω σε προγρμμα bsc ψυχολογιας σε καποιο ιδιωτικο κολλεγιο καθως τα πραγματα στο δημοσιο ελληνικο πανεπιστημιο μ’εχουν πονεσει αρκετα και εχω απογοητευτει,να φανταστεις εχω αποφοιτησει απ τ λυκειο 2 χρονια τωρα και ολο αυτο το διαστημα παλευω για τη μεταγγραφη μου(που απο το νομο την δικαιουμαι,λογω 100% αναπηριας γονεα)απο το πανεπιστημιο ρε8υμνου που εχω περασει στο παντειο πανεπιστημιο τμημα κοινωνιολογιας.τοση απανθρωπια σε τοσο σοβαρα ζητηματα δεν ειχα νιωσει ωσπου φροντισαν αυτοι που διοικουν τη χωρα μας κα οι νομοθετες τους να μου την κανουν αισθητη δημιουργωντας μου αισθημα ντροπης που ειμαι ελληνιδα και τοσα χρονια παιδευτηκα σε φροντιστηρια για την εισαγωγη μου σε αει..
  τελος παντων,αυτα δεν αφορουν τους συμμετεχοντες στο blog απλα θελησα να παραθεσω την αθλια κατασταση(διαγραφη απο δημοσιο αει-εγγραφη σε ιδιωτικο του εξωτερικου) που με οδηγησε η ελληνικη παιδεια.
  ετσι ενδιαφερομαι τωρα για ιδιωτικα πανεπιστημια της αθηνας για να σπυδασω ψυχολογια.οι ερωτησεις μου ειναι οι εξης:
  ειναι καλο να παρω πρωτο bsc ψυχολογιας με ειδικευση στην συμβουλευτικη(counseling)?η το bsc που θα διαλεξω με συμφερει να ειναι psychology (σκετο) δηλαδη υποθετω γενικη ψυχολογια?
  και αν διαλεξω με την ειδικευση στη συμβουλευτικη θα μπορεσω να κανω καποιο μεταπτυχιακο στη λογοθεραπεια η στις μαθησιακες δυσκολιες,εδω στην ελλαδα ομως?η θα με περιοριζει στις επιλογες μου?
  ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις που θα μου δωσεις οπως και για την υπομονη που θα δειξεις διαβαζοντας το ογκωδες κειμενο μου:)

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου efi,

   Λυπάμαι που διαβάζω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα :-/ Δυστυχώς φαίνεται πως η Ελλάδα συνεχίζει να σκοτώνει τα παιδιά της σε πολλούς τομείς και ανάμεσα σε αυτούς και στον εκπαιδευτικό. Όσον αφορά το ερώτημά σου για το τι πρέπει να ακολουθήσεις, θα έλεγα πως εξαρτάται αποκλειστικά από το τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον. Από τη στιγμή που θέλεις να ασχοληθείς με την εκπαίδευση και στην στήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (λογοθεραπεία και μαθησιακές δυσκολίες) νομίζω πως η καλύτερη λύση είναι να προσπαθήσεις να εισαχθείς σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν τμήματα λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής τα οποία θα σου προσφέρουν τις γνώσεις που χρειάζεσαι για να ασκήσεις αυτού του είδους τα επαγγέλματα.

   Αν όμως δεν είσαι σίγουρη για το τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον τότε νομίζω πως το καλύτερο είναι να αποκτήσεις ένα πτυχίο ψυχολογίας το οποίο θα σε φέρει με επαφή με το σύνολο των ειδικοτήτων τις οποίες μπορείς να ακολουθήσεις. Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι το ιδανικό πρόγραμμα αν θέλεις να εργαστείς ως συμβουλευτικός ψυχολόγος αλλά όχι αν θέλεις να ακολουθήσεις το δρόμο των μαθησιακών διαταραχών για τις οποίες πιο σχετικός κλάδος είναι η εκπαιδευτική και η σχολική ψυχολογία, όπως και η παιδοψυχολογία (αν σε ενδιαφέρουν αποκλειστικά τα παιδιά).

   Όπως καταλαβαίνεις η απάντηση στο ερώτημά σου “τι είναι καλύτερο να κάνω” εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους επαγγελματικούς στόχους που έχεις -ή που δεν έχεις- θέσει. Οι δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις είναι άπειροι, αλλά δεν υπάρχει ένας και μοναδικός κλάδος που να καλύπτει όλα όσα ανέφερες (συμβουλευτική ψυχολογία, μαθησιακές δυσκολίες, λογοθεραπεία). Αν θέλεις κάποιες επιπλέον πληροφορίες για κλάδους που τυχόν σε ενδιαφέρουν μπορείς να επικοινωνήσεις εκ νέου μαζί μου μέσω e-mail για να σου δώσω, αν φυσικά μπορώ, εξατομικευμένες απαντήσεις.

   Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα για το επαγγελματικό σου μέλλον :)

 • Sarah

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το μπλογκ,
  είμαι κι εγώ απόφοιτος Ψυχολογίας και δεν κρύβω την απογοήτευσή μου για τις δυσκολίες στην επαγγελματική απορρόφηση του κλάδου μας. Θέλω να δηλώσω ότι αισθάνομαι πίκρα για το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς μπήκαμε στις σχολές Ψυχολογίας με άριστα και συνειδητά λόγω αγάπης για το επάγγελμα κι ενώ μπορούσαμε να μπούμε σε πιο “σίγουρες” σχολές και βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά γυμνοί στο αμπέλι και παράλληλα βλέπουμε το πτυχίο μας να απαξιώνεται σε σχέση με εκείνο της Ψυχιατρικής ή να εξισώνεται με παραϊατρικά επαγγέλματα, η εξάσκηση των οποίων είναι εφικτή και με πτυχία από ΤΕΙ.
  Ο λόγος που τα γράφω αυτά δεν είναι για να μαυρίσω την διάθεση κανενός, ούτε και για να αποθαρρύνω κόσμο…Η Ψυχολογία είναι μια ξεχωριστή επιστήμη και ίσως η μαγευτικότερη όλων, αλλά εργασιακά είναι από τις δυσκολότερες επιστήμες…τελειώνεις και δεν ξέρεις τι έχεις μάθει να κάνεις, μετεκπαιδεύσεις και κακό…
  Αγαπητέ Δημήτρη, πιστεύεις ότι μία απογοητευμένη τριαντάρα έχει ακόμη περιθώρια να αλλάξει προσανατολισμό προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει επαγγελματικά ή είναι πιο σώφρον να συνεχίσει με ένα μεταπτυχιακό; Βλέπω έντονο ενδιαφέρον για την Εγκληματολογία, η οποία όμως είναι πασαπόρτι για την ανεργία…Από την εμπειρία σου και σύμφωνα με την αξιόλογη κρίση σου θεωρείς ότι ένα μεταπτυχιακό στην Νευροψυχολογία μπορεί να ανοίξει πόρτες κι αν ναι, έχεις να μου προτείνεις κάποια βιβλιογραφία για τις εισαγωγικές εξετάσεις;
  Σε ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγνώμη για την μαυρίλα.

 • Sarah

  Ξαναποστάρω για να αποσαφηνίσω μια ασάφεια στα λεγόμενά μου: με την αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού δεν εννοώ την αλλαγή του επαγγέλματος της Ψ, που παραμένει μεγάλη μου αγάπη. Απλά εννοώ την στροφή προς πιο εφαρμοσμένα πεδία της.
  Να είστε καλά.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου Σάρα.

   Λυπάμαι που δυστυχώς τα όσα αναφέρεις στο σχόλιό σου για την απορρόφηση των Ψυχολόγων σε αξιόλογες (και σχετικές με τις σπουδές μας) θέσεις είναι αλήθεια. Δεν είναι κακό βεβαίως που τα ΤΕΙ καταφέρνουν να ανεβάσουν το επίπεδό τους και να προσφέρουν πιο συγκεκριμένα προγράμματα με ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Το κακό κατά την άποψή μου είναι πως δεν καταφέραμε ως κλάδος να προωθήσουμε και να προστατέψουμε όπως θα έπρεπε το επάγγελμά μας, ακόμη και αν αυτό σήμαινε περισσότερες θυσίες από πλευράς μας (π.χ. με εξομάλυνση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για να λάβει κάποιος άδεια ασκήσεων επαγγέλματος). Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκες, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει θέμα εκτενέστερης ανάλυσης στο μέλλον.

   Σχετικά με το ερώτημά σου περί επαγγελματικού προσανατολισμού δεν είμαι σίγουρος για το ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Εξαρτάται φαντάζομαι από τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής σου και των ονείρων σου. Εάν όνειρό σου είναι να εργασθείς ως Ψυχολόγος και δη ως Νευροψυχολόγος τότε δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην το κάνεις. Η ηλικία σου σίγουρα δεν αποτελεί πρόβλημα, εκτός βεβαίως και αν μπαίνουν στην μέση κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις. Βεβαίως, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου πως ο συγκεκριμένος κλάδος (Νευροψυχολογία) έχει ακόμη πιο χαμηλή απορρόφηση στην ελληνική αγορά εργασίας σε σχέση με πιο “κλασσικούς” κλάδους όπως η Κλινική Ψ., η Παιδοψυχολογία ή η Συμβουλευτική Ψ., οπότε σε περίπτωση που θα αποφασίσεις να κάνεις αυτό το βήμα νομίζω πως η φυγή σου στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο… Στο εξωτερικό μπορείς να ακολουθήσεις σχετικά άνετα ερευνητική καριέρα στην Νευροψυχολογία ή στις Νευροεπιστήμες, μιας και αυτοί οι ερευνητικοί τομείς αναμένεται να έχουν μια εκρηκτική άνοδο στο μέλλον, λόγω τόσο του αυξημένου επιστημονικού όσο και βιομηχανικού(!) ενδιαφέροντος για τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν αυτοί οι κλάδοι. Εάν μάλιστα ενδιαφέρεσαι για καθαρή έρευνα πάνω στην Νευροψυχολογία, μπορώ να σου δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες για σπουδές στην Γερμανία, όπου τελείωσα πρόσφατα το Μάστερ μου στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες. Εάν πάλι θέλεις να ακολουθήσεις εφαρμοσμένη καριέρα στην Νευροψυχολογία νομίζω πως η Αγγλία αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή τόσο για σπουδές, όσο και για εργασία.

   Επαναλαμβάνω πάντως πως η επιλογή του αν θα συνεχίσεις με ειδίκευση στην Νευροψυχολογία ή όχι εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα θέλω σου, αλλά και τους κοινωνικούς ή/και οικονομικούς περιορισμούς που τυχόν αντιμετωπίζεις.

   Ελπίζω να βοήθησα. Για οτιδήποτε χρειαστείς να ξέρεις πως είμαι πάντα πρόθυμος να σε βοηθήσω όπως μπορώ.

   Υ.Γ. Ένα πολύ καλό βιβλίο για τις Νευροεπιστήμες/Νευροψυλογία (τρόπο λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος) είναι το “Principles of Neural Science” αλλά και το ελληνικό “Ερευνώντας τους λαβύριθνους του Εγκεφάλου”.

 • Sarah

  Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σου, όχι μόνοι στη δική μου απορία, αλλά και σε τόσων άλλων ατόμων. Από μόνο του αυτό το γεγονός φανερώνει ένα άτομο που τιμά και εκπροσωπεί επάξια το αυθεντικό λειτούργημα του Ψ.
  Για την Νευροψυχολογία θα συμφωνήσω: πιστεύω ότι σε περιορίζει επαγγελματικά-πρακτικά αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητικά. Μάλλον απευθύνεται σε άτομα που είναι διατεθειμένα να “φάνε τα μάτια τους στο διάβασμα και την έρευνα” και σίγουρα δεν προσφέρεται για ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση, για αυτό και δεν είναι η πρώτη επιλογή στα μεταπτυχιακό (εν αντιθέσει με τα μεταπτυχιακά της Κλινικής και της Συμβουλευτικής, που είναι πιο “μέσα στα πράγματα”). Από την άλλη με μαγνητίζει πολύ. Για εξωτερικό επί του παρόντος, τα οικονομικά μου είναι στενά. Σκεφτόμουν το ανάλογο μεταπτυχιακό της Ιατρικής ή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αγαπητέ Δημήτρη, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σου κάνω: αλήθεια, δεν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και μετά, καλώς εχόντων των πραγμάτων κι έχοντας βρει τον ερευνητικό του δρόμο, να βγει έξω; Τέλος, γνωρίζεις κάτι για την εκπαίδευση στη γνωσιακή θεραπεία που προσφέρει το αιγινήτειο; Έχει ελπίδες κάποιος χωρίς προϋπηρεσία στον θεραπευτικό χώρο;
  Σε ευχαριστώ πολύ μες από την καρδιά μου για το λειτούργημα που προσφέρεις.

 • Sarah

  Επίσης, και πραγματικά ζητώ συγνώμη για την κατάχρηση του χώρου, θα ήθελα να ρωτήσω ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να ασχοληθεί με τις νευροεπιστήμες γενικότερα.

  Ευχαριστώ πολύ

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @Sarah Εννοείται πως κάποιος μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και αργότερα να συνεχίσει στο εξωτερικό. Μάλιστα οι πιθανότητες να σε πάρουν σε ένα πρόγραμμα αυξάνονται εάν έχεις ήδη εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο με το οποίο θέλεις να ασχοληθείς. Οπότε εφόσον θέλεις και μπορείς να σπουδάσεις Ελλάδα, δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην το κάνεις…

   Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα γνωσιακής θεραπείας, δυστυχώς δεν γνωρίζω κάτι, μιας και πρώτη φορά ακούω για το πρόγραμμα αυτό. Ξέρω όμως πως η Ελληνική Εταιρία για την Γνωστική και Συμπεριφορική Θεραπεία προσφέρει προγράμματα σε πτυχιούχους Ψυχολογίας. Ένας συμφοιτητής μου μάλιτα εισήχθη πρόσφατα εκεί και φέτος με το καλό θα ξεκινήσει την εκπαίδευσή του. Το site της Εταιρίας είναι το ακόλουθο: http://www.gacbp.com

   Τέλος, ας περάσουμε στο ερώτημα για τις νευροεπιστήμες. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά για να ασχοληθεί κάποιος με αυτόν τον κλάδο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πτυχίο Ψυχολογίας με κάποιον σεβαστό βαθμό. Εγώ τουλάχιστον χρειάστηκα μόνο αυτό για να εισαχθώ σε ένα πρόγραμμα του Max Planck Institute στο Tuebingen στη Γερμανία (http://www.neuroschool-tuebingen.de). Βεβαίως οι απαιτήσεις ποικίλλουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε κάποια πανεπιστήμια της Αγγλίας απαιτείται ο φοιτητής ψυχολογίας να έχει κάνει και κάποιο αριθμό μαθημάτων βιολογίας και προχωρημένης στατιστικής, αλλά να έχει και βαθμό με χαρακτηρισμό “Άριστα”. Εφόσον ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις είναι το οικονομικό κ φαίνεται πως ενδιαφέρεσαι και για τις Νευροεπιστήμες, θα σου πρότεινα να ρίξεις μια ματιά στο site του Graduate School of Neural and Behavioural Sciences που παρέθεσα πιο πάνω, μιας και εκεί δίνονται υποτροφίες σε κάθε μη-Γερμανό φοιτητή που εισάγεται στο πρόγραμμα. Αυτά τα χρήματα είναι αρκετά για να καλύψεις τα καθημερινά σου έξοδα και τα έξοδα διαμονής…

   Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στείλε μου ένα e-mail για να σου απαντήσω πιο συγκεκριμένα.

   Σου εύχομαι τα καλύτερα :)

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Υπάρχει και ένα ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Νευροεπιστήμες στο Παν. Κρήτης το οποίο ίσως σε ενδιαφέρει. Ρίξε μια ματιά στο http://neuroscience.med.uoc.gr

 • Maria

  Geia k apo mena! to ar8ro einai katatopistikotato! Exw mia aporia.. Oi diafhmistikes etairies xrisimopoioun psyxologous wste oi diafhmhseis tous na “mpenoun” sto mialo twn katanalwtwn? kai an nai poias eidikothtas einai?

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @Maria Οι ειδικότητες που μπορούν να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης είναι πολλές, από κοινωνικούς ψυχολόγους έως κλινικούς. Αλλά φαντάζομαι πως η συγκεκριμένη ειδικότητα που ψάχνεις είναι ο οργανωσιακός ψυχολόγος (http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_organizational_psychology)

 • Stavriela

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το μπλογκ. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής: α)επειδή δουλεύω τα απογεύματα και θέλω διακαώς να κάνω φέτος ένα μεταπτυχιακό, υπάρχουν μεταπτυχιακά Ψυχολογίας (Κλινικής ή Νευροψυχολογίας) στην Αθήνα, που να γίνονται μόνο πρωινές ώρες ή είναι όλα αποκλειστικά απογευματινές ώρες;
  β) τα χρήματα των προσφερόμενων υποτροφιών εξωτερικού του ΙΚΥ επαρκούν για την διαβίωση κάποιου στο εξωτερικό ή όχι; Ρωτάω γιατί σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα μεταπτυχιακό το πρωί ή νωρίς το απόγευμα-μεσημέρι, θα αναγκαστώ να ξενιτευτώ, καθώς φέτος έχω βρει μια “καλή” και ευχάριστη απογευματινή δουλειά με ένσημα και με βλέπω να αναβάλω άλλη μία χρονιά το μάστερ μου (για λόγους βιοπορισμού),

  Ευχαριστώ πολύ

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Αγαπητή Σταυρούλα,

   Από όσο γνωρίζω το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα part-time,πράγμα που σημαίνει πως τα μαθήματα παραδίδονται τις προβλεπόμενες ώρες (άλλα κατά τις πρωινές και άλλα κατά τις απογευματινές ώρες). Καλύτερα όμως να απευθυνθείς στη γραμματεία των τμημάτων που σε ενδιαφέρουν (Για μια λίστα μεταπτυχιακών προγραμμάτων ρίξε μια ματιά και εδώ: http://psychologein.sciblogs.net/studies).

   Τα χρήματα που δίνει το ΙΚΥ για σπουδές στο εξωτερικό δεν είναι πολλά, αλλά το αν θα σου είναι επαρκή, εξαρτάται από τη χώρα και την πόλη στην οποία θα πας να σπουδάσεις. Εγώ για παράδειγμα σπούδασα στην Γερμανία (Πανεπιστήμιο του Tuebingen: http://www.neuroschool-tuebingen.de/) και με μια υποτροφία της τάξης των 650 ευρώ τα έβγαζα σχετικά άνετα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως πως το ΙΚΥ δίνει υποτροφίες σε πολύ λίγα άτομα και μετά από μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα να ρίξεις μια ματιά και στις υπηρεσίες της χώρας ή/και του πανεπιστημίου για το οποίο ενδιαφέρεσαι καθώς δεν αποκλείεται να σου προσφέρουν οι ίδιοι υποτροφίες οι οποίες είναι υπολογισμένες ώστε να επαρκούν για τους φοιτητές που σπουδάζουν εκεί.

   Σου εύχομαι καλή επιτυχία στις μελλοντικές σου σπουδές. Αν χρειαστείς οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου.

 • Anna

  ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΚΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ 1ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γειά σου Αννα. Ο ψυχολόγος έχει αρκετά κοινά με τον κοινωνικό λειτουργό, υπό την έννοια πως οι στόχοι και των δύο κλάδων αφορούν την ποιότητα της ψυχολογικής υγείας των ατόμων μιας κοινωνίας. Ο ψυχολόγος όμως διαφέρει στο γεγονός πως μπορεί να έχει πιο πολύπλοκους ρόλους, όπως π.χ. αυτόν του θεραπευτή. Η εκπαιδευτική ψυχολογία που αναφέρεις είναι ένας εντελώς ξεχωριστός κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος δεν έχει καμμία σχέση με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος ασχολείται με τις μεθόδους μάθησης.

 • Μαρια Παπ.

  Γεια σας ειμαι 17 ετων και δεν εχω αποφασισει σιγουρα με τι θλεω να ασχοληθω, καθως ενδιαφερομαι ιδιατερα για την ψυχολογια και καποιους επιμερους κλαδους της αλλα και για τη δημοσιογραφια εξισου. Δεν ξερω τι να επιλεξω και τα δυο μου αρεσουν και μου ταιριαζουν νομιζω το ιδιο! Θα σας παρακαλουσα οσοι μπορειτε και θελετε, να μου δωσετε την δικη σας γνωμη.

 • Δημητρα Παπ.

  Γεια σας ειμαι 17 ετων και δεν εχω αποφασισει σιγουρα με τι θλεω να ασχοληθω, καθως ενδιαφερομαι ιδιατερα για την ψυχολογια και καποιους επιμερους κλαδους της αλλα και για τη δημοσιογραφια εξισου. Δεν ξερω τι να επιλεξω και τα δυο μου αρεσουν και μου ταιριαζουν νομιζω το ιδιο! Θα σας παρακαλουσα οσοι μπορειτε και θελετε, να μου δωσετε την δικη σας γνωμη.

 • Sophie

  Geia sas. Tha ithela na rwtisw an apotelei aparaititi proypothesi to ptyxio psychologias me master sti symvouleutiki psychologia (2 eti) na prepei na anagnwristei apo ton DOATAP (proin DIKATSA) gia na ergastei kapoios ws psyxologos ston idiwtiko tomea. Exw Bachelor apo to Open University (recognised by the British Society of Psychologists)k teleiwnw to Master stin Symvouleutiki psyxologia sto Deree. Tha boresw pote na anoixw diko mou grafeio i mi pistopoiisi apo to DIKATSA tha apotelei vasiko troxopedi? Sas euxaristw gia to xrono sas:-)

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @Sophie Γειά σου Sophie… Κοίτα πως έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα… Εφόσον έχεις αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας (B.A.) μπορείς να πάρεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ουσιαστικά να ανοίξεις το δικό σου γραφείο. Από εκεί και πέρα, μπορείς να έχεις σπουδάσει ψυχοθεραπεία πάνω σε οποιονδήποτε τομέα θελήσεις και να τον εφαρμόσεις, είτε αναγνωρίσεις το δευτερο πτυχίο, είτε όχι . Απλά στην δεύτερη περίπτωση δεν μπορείς επίσημα να διαφημίζεσαι ως “κλινικός ψυχολόγος”, μιας και το δεύτερο πτυχίο δεν είναι αναγνωρισμένο. Οπότε ο ΔΟΑΤΑΠ είναι πρόβλημα μόνο για το πρώτο πτυχίο.

   @Δήμητρα Κάθε επάγγελμα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Θα πρέπει να ρίξεις μια ματιά στα δύο αντικείμενα και να δεις τι είναι αυτό που σε τραβάει περισσότερο. Βεβαίως, στην περίπτωση που δεν μπορείς να αποφασίσεις, το ιδανικό θα ήταν να μπορέσεις να συνδυάσεις και τα δύο, π.χ. με το αρθρογραφείς για θέματα ψυχολογίας σε κάποιο περιοδικό :) Την απάντηση πάντως στο ερώτημά σου θα τη δώσεις εσύ και μόνο εσύ… 😉

 • lia

  Kalispera kai sigxaritiria g tn douleia s!! Einai polu endiafero kai katatopistiko san site!!Mprabo s!!!
  To thema m einai ps teleiwnw tn sxolh m..eimai sto filosofiko patrwn kai h alitheia eimai ps eimai sto psaksimo g to meta.
  Bsk endiaferomai g tn eglimatologia kai idiaitera g tn grafologia kai genika g tn paroxi boitheias stin sulipsi, kai meleth egklimatiwn (dld auto ktlba otan anaferthikes sthn diakrisi eglimatologias k nomikis psuxologias).
  Pisteueis ps mesa apo to tmhma p prosferei h panteios…mporw na apokthsw ena ptuxio p na eksipiretei to leitourgima auto? h mhpws tha m protines na paw me tpt katataktiries se sxolh psuxologias h nomikis g na exw pio emperistatomenh gnwsh tn pragmatwn, genika!!???
  Kai kati teleutaio, pisteueis ps san epagelma exei prooptikes sthn agora ergasias h tha meinoume sto rafi?
  Euxaristw ek tn proterwn.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου Λία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια :)

   Αυτό που θα σου πρότεινα, εφόσον θες να ασχοληθείς με την εγκληματολογία, είναι να κυνηγήσεις πρώτα ένα πτυχίο Ψυχολογίας και έπειτα να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο για την Νομική Ψυχολογία. Εναλλακτικά θα μπορούσες να μπεις στο πρόγραμμα Κοινωνιολογίας του Παντείου και από εκεί να πάρεις την κατεύθυνση της Εγκληματολογίας. Για την Γραφολογία δεν ξέρω…

   Γενικά έχω την εντύπωση πως οι θέσεις για το συγκεκριμένο επάγγελμα (εγκληματολόγος στην Αστυνομία) είναι περιορισμένες και δεν νομίζω πως πρόκειται να ανοιχτούν πολλές περισσότερες στα επόμενα χρόνια. Αλλά καλύτερα θα ήταν να μιλήσεις με κάποιον που ασχολείται ήδη με το επάγγελμα αυτό για να σου πει πως βλέπει τα πράγματα εκ των έσω.

 • Theo

  Καλησπέρα σε όλους.

  Συγχαρητήρια για την εξαιρετική και πρωτοπόρα προσπάθεια. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 2 πράγματα. Πρώτον το πτυχίο και το επάγγελμα του ψυχολόγου κατοχυρώνεται νομικά, επομένως κανείς ούτε οι επαγγελματίες ούτε ο κόσμος πλέον κάνει ίσο το πτυχίο με τα “παραϊατρικά” των ΤΕΙ. Εξάλλου και το επάγγελμα του Ψυχολόγου παραϊατρικό είναι. Ως απόφοιτος ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας (Παρεπιμπτόντως έπιανα ψυχολογία κρήτης), οφείλω να πω ότι όντως δεν μπορούν να πτυχία να γίνονται ίσα και όμοια, όταν εγώ από το 2ο έτος είδα πελάτη, πήρα συνεντύξη, έφτιαξα ιστορικό, σχεδίασα παρέμβαση. Οι θεωρητικές, εργαστηριακές και πρακτικές ώρες με εποπτεία που έχω συμπληρώσει σαφώς και δεν με κάνουν ίσο και όμοιο!!!Επίσης το γεγονός ότι έχω διδαχτεί διεπιστημονική συνεργασία στο ΤΕΙ με βοηθάει στο να εκτιμώ τη δουλειά του οποιουδήποτε (ακόμα και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την υγιεινή του χώρου που εργάζομαι), ενώ οι ψυχίατροι σε όλα τα ψυχιατρεία που έχω δουλέψει (Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι πολύ συνεργάσιμοι και μπορεί κάποιος να μάθει πολλά εάν δεν είναι βέβαια ανταγωνιστικό και επιτρέψτε μου “πολυξέρης”. Το δεύτερο στο οποίο θα αναφερθώ είναι η επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, είναι μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που ασχολείται με τα κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα, ομάδες, κοινότητες. Σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ χρησιμοποιεί τις θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων. Οι βασικοί κλάδοι, οι οποίοι είναι όλοι εφαρμοσμένοι είναι οι εξής: κλινική κοινωνική εργασία (διάγνωση/συμβουλευτική/θεραπεία, σύμφωνα και με το σχετικό ΦΕΚ),εξάλλου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στο DSM συμπληρώνουν τον 4ο και 5ο άξονα, σχολική κ.ε., κοινοτική εργασία, κοινωνικός σχεδιασμός, Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια, ΑμεΑ, Διπολιτισμική, κλπ. Στις ΗΠΑ περίπου το 80% της ψυχοθεραπείας προσφέρεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, εξάλλου μεγάλα ονόματα Κοινωνικών Λειτουργών είναι ιδρυτές ψυχοθεραπευτικών σχολών (Virginia Satir, Michael White, etc.). Ενώ η πρώτη ευρωπαία κοινωνική λειτουργός Bertha Pappenheim είχε ψυχαναλυθεί από τον Freud, ακόμα και η εγγονή του είναι κοινωνική λειτουργός (Sophie Freud). Να σημειωθεί ότι μόνο ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να συντάξει ιστορικό και έκθεση (για τα δικαστήρια, για ψυχιάτρους, για αστυνομικά τμήματα), ενώ δεν μπορεί να κάνει ψυχομετρικές αξιολόγησεις και να συνταγογραφήσει. Γενικά ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού είναι πολύπλευρος, πολυεπίπεδος και πολυσήμαντος για την βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη, ενώ μελετά το πρόσωπο στο περιβάλλον του. Υπάρχουν 3 τμήματα Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα, όπου με την λήψη του πτυχίου πρέπει να βγάλεις Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στις Νομαρχίες και η κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, επίσης όσοι κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό στην κοινωνική εργασία και πτυχίο σε άλλη επιστήμη σαφώς δεν είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  Να είστε καλά!!

 • Νίκος Σίδερης

  Θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά μαζί σου, εκτός του ότι η Ψυχολογία είναι παραιατρικό επάγγελμα. Η Ψυχολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς και των γνωστικών διεργασιών(μάθηση, μνήμη, κλπ.) Ως επιστήμη η οποία ως επί το πλείστον έχει καταλήξει θετική, ασχολείται και περιγράφει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς και όχι μόνο της παθοψυχολογίας. Η Ψυχολογία σε αντίθεση με την Ψυχιατρική μελετά τον ψυχικό βίο του ανθρώπου με βάση τη φυσιολογικότητα και όταν ασχοληθει με τη παθοψυχολογία ή την αποκλίνουσα συμπεριφορά, αυτή κρίνεται σύμφωνα με το βαθμό αποκλίσης από τα κριτήρια εκείνα που καθιστούν ένα άνθρωπο λειτουργικό.
  Παθοψυχολογία: Η ειδοποιώς διαφορά Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής η οποία ασχολείται με την Ψυχοπαθολογία και ανάγει την ψυχική ασθένεια σε βιολογικές αιτιολογίες καθ’ότι Ιατρική. Η Ψυχολογία έχοντας υιοθετήσει τον βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο θεώρησης του ανθρώπου έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον άνθρωπο και την ψυχική νόσο.
  Έχοντας κλάδους όπως η Κοινωνική Ψυχολογία, η Γνωστική Ψυχολογία, η Οργανωτική Ψυχολογία,η Σχολική Ψυχολογία, η Νευροψυχολογία(Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς), η Νομική Ψυχολογία, η Ψυχολογία της Υγείας, η Κλινική Ψυχολογία, είναι φανερό ότι μονο ο τελευταίος κλάδος της έχει να κάνει με την ψυχική ασθένεια και είναι εντελώς ξεκαθαρισμένος ο ρόλος του.
  Είναι σαφές λοιπόν( έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει καμία διαμάχη σχετικά με την παραιατρικότητα της ψυχολογίας) ότι είναι μία ανεξάρτητη Επιστήμη η οποία αντλεί τα συμπεράσματά της μέσα απο την Υπόθεση, Το Πείραμα και την Απόδειξη( θεμελειώδεις λίθη της Επιστήμης) και δεν προσδιορίζεται από την Ιατρική, όυτε είναι κοντά(παρ’όμοια) σε αυτήν( Παραιατρικός= Κοντά στην Ιατρική).

 • Maria

  γεια σας κ απο μενα.. θα ηθελα κ εγω με τη σειρα μου να ρωτησω οσο αφορα το μαστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Γνωστική, Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Ψυχολογία τι ειναι? θελω να πω, τελιωνοντας σ’αυτο τον κλαδο σαν τι επαγγελεσαι στο μελλον? ευχαριστω..

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @Maria Νομίζα πως στο άρθρο αυτό εξηγούσα τι είναι ο κάθε κλάδος… Ξαναδιάβασε το κείμενο μια φορά. Νομίζω θα σε βοηθήσει 😉

 • Maria

  το ειχα διαβασει το αρθρο.. μαλλον δεν με καταλβατε.. ειναι 3 κλαδη σε 1 σωστα? ειναι δηλ κατι σαν το φπψ που τελικα δεν εισαι ‘τπτ’? :p ή μπορεις μ’αυτο το μαστερ να γινεις παιδοψυχολογος, αφου ασχολειτε και με την εκπαιδευτικη και με την αναπτυξιακη και τη γνωστικη? ελπιζω τωρα να καταλαβατε τι θελψ να πω :)

 • artemis

  Γειά σας. Είμαι μαθήτρια λυκείου και ενδιαφέρομαι να σπουδασω ψυχολογια. Αν και μπορώ να πω οτι η νομικη ψυχολογια με συναρπαζει σαν κλαδος τον τελευταιο καιρο εχω αρχισει να βλεπω πιο ρεαλιστικα τα πραγματα και πιστευω πως μια τετοια ειδικοτητα προσφερει σχεδον μηδενικη επαγγελματικη αποκατασταση. διορθωστε με αν κανω λαθος αλλα εχω ακουσει συγκεκριμενα οτι δινεις το ονομα σου σε μια λιστα και περιμενεις να σε φωναξουν- αν σε φωναξουν για να κανεις το προφιλ κατηγορουμενου.
  Θα ηθελα επισης να ρωτησω αν ενα πτυχειο, με μεταπτυχιακο στη συμβολευτικη ειναι αρκετο για να ανοιξεις ιδιωτικο γραφειο. Θελω να πω, μου φαινεται σχεδον επικινδυνο να εφαρμοσεις ξαφνικα αυτα που μαθαινες στη θεωρεια σε αληθινους(!) ανθρωπους.
  Τελος, μηπως τυχαινει να γνωριζετε αν οι σχολικοι ψυχολογοι θα μπουνε συντομα στα σχολεια? Υπαρχει περιπτωση να διοριζονται και με τον ΑΣΕΠ? Η τζαμπα κανω ονειρα?
  Συγνωμη για τις πολλες και λιγο μπερδεμενες ερωτησεις μου κ ευχαριστω προκαταβολικα!!:-)

  • http://dagorastos.net/about.php Δημήτρης Αγοραστός

   Γειά σου Άρτεμις,
   Νομίζω πως οι απαντήσεις/συζήτηση του παρόντος ποστ καλύπτουν το σύνολο των ερωτήσεών σου. Εν τάχει, σχετικά με την Νομική Ψυχολογία, κακώς την έχεις ταυτίσει αποκλειστικά και μόνο με το profiling κακοποιών. Ο κλάδος αυτός ασχολείται γενικότερα με την εγκληματικότητα, τα αίτιά της, τις μορφές της, τους τρόπους διαχείρισής της κτλ Δυστυχώς στην Ελλάδα οι θέσεις για νομικούς ψυχολόγους είναι περιορισμένες, λόγω του μεγέθους της χώρας.

   Όσον αφορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο κάποιος με βασικό πτυχίο ψυχολογίας μπορεί να βγάλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι και καταρτισμένος όσον αφορά την ψυχοθεραπεία και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί σύλλογοι που επικυρώνουν τα άτομα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να αποδώσουν σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις.

   Τέλος, δεν ξέρω κάτι ιδιαίτερο για τους σχολικούς ψυχολόγους. Έχω ακούσει και εγώ τις φήμες περί διορισμού τους στα σχολεία, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι ψίθυροι :)

   Καλή σου επιτυχία σε ότι και αν επιλέξεις! Για ότι βοήθεια χρειαστείς, εδώ είμαστε.

 • eleana

  Geia sas eimai ma8htria A’ lykeiou kai exw kapoia erwthmata sxetika me thn nomikh psyxologia kai thn egklhmatologia…m aresei pl na asxoloumai me thn psyxologia twn egklhmatiwn,na voi8aw stin syllipsh tous na vriskw ta aitia gia tis symperifora tous…ktl….alla epeidh san epaggelmata moiazoun poly….pio pisteuetai oti 8a htan kalhtero gia tis prosdokies mou kai pio apo ta dyo exei megalyteres pi8anothtes gia epaggelmatikh apokatastash??k posa xronia xreiazetai gia na spoudaseis egklhmatologos h nomikos psyxologos?

 • eleana

  Sas euxaristw gia thn prosoxh sas..:)

 • elena

  Γεια σας!!Είμαι μαθήτρια ‘Α Λυκείου και έχω καποια ερωτήματα σχετικά με την νομική ψυχολογία και την εγκληματολογια…Θα ήθελα να με κατατοπίσεται ωσ προς ποιες είναι οι διαφορές αναμεσα σε αυτές τις δύο επιστήμες επειδή μοίαζουν πολύ…??Επίσης θα ήθελα να μάθω ποσα χρόνια χρειάζεται για να σπουδάσεις νομική ψυχολόγος η εγκληματολόγος

 • http://dagorastos.net/about.php Δημήτρης Αγοραστός

  @elena Γεια σου Έλενα και συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση… Ρίξε μια ματιά στα σχόλια αυτού του post (π.χ. αυτό και αυτό). Νομίζω θα σε βοηθήσουν… Εάν συνεχίζεις να έχεις απορίες για την Νομική Ψυχολογία, στείλε μου ένα email και θα σου απαντήσω κατ ιδίαν… :)

 • elena

  Σας ευχαριστω πολυ..:)αλλα θα ηθελα να ρωτησω κατι τελευταιο ποσα χρονια θα χρειαστει για να τελειωσω τις σπουδες μου?ως νομικος ψυχολογος?

  • http://dagorastos.net/about.php Δημήτρης Αγοραστός

   Το προπτυχιακό θα σου πάρει 4 χρόνια (ή 3 αν πας στο Ηνωμένο Βασίλειο) και η ειδίκευση από 2 έως 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις και διδακτορικό τίτλο υπολόγιζε άλλα 5. :)

 • elena

  polla einai…:Smia zwi sta panepisthmia prepei na mai…euxaristw pl gia tis plhrofories kai gia to xrono sas…:)

 • Α.Παπαδοπουλου

  Γεια σας. Σαν Συμβουλευτικος Ψυχολογος θα ηθελα να πω ενα μεγαλο μπραβο για αυτο το αρθρο, ειναι κατι που χριεαζοταν για να δωσει πληροφοριες στα νεα παιδια που θελουν να ασχοληθουν με το επαγγελμα. Αυτο που θελω να τονισω ειναι πως οντως χρειαζονται πολλα χρονια σπουδων και ερευνων για να μπορεσεις να εισαι αναγνωρισιμος σαν ψυχολογος σε οποιοδηποτε κλαδο. Αν δεν ειστε σιγουροι και δεν αντεχετε την πιεση που μπορει να κρατησει 5-6 η και 7 χρονια τοτε καλυτερα να ασχοληθειτε με καποιο αλλο επαγγελμα, αν απτην αλλη θελετε να προσφερετε και να κερδισετε απο αυτο δωστε τον καλυτερο σας εαυτο.

  Ευχαριστω, και ακομη μια φορα μπραβο!

 • Theo

  @ Νίκος Σιδέρης. Αρχικά απολογούμαι που σας απαντώ μετά από πολύ καιρό. Αυτό που περιγράφετε είναι η επιστήμη της ψυχολογίας, αλλά δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Αυτό που επιδιώκουν οι περισσότεροι ψυχολόγοι ειδικευμένοι και ανιδείκευτοι είναι να παρέχουν ψυχοθεραπεία σε ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις. Το κοινωνικό κομμάτι δεν δείχνει να απασχολεί στην πράξη την πλειοψηφία των ψυχολόγων. Με βάση την βιωμένη μου γνώση μπορώ να σας μεταφέρω την διαμάχη ψυχολόγου (παντείου) και ψυχολόγου (Προγρ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ) σε δημόσια υπηρεσία για το ποιος έχει δικαίωμα ψυχομετρικής αξιολόγησης ενός περιστατικού με βάση την προπτυχιακή τους εκπαίδευση. Επί της ουσίας κανένας από τους δύο δεν είχε δικαίωμα διότι δεν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία. Επίσης στις δομές υγείας και ψυχικής υγείας όποιος επαγγελματίας είναι μη ιατρός, εκλαμβάνεται ως παραϊατρικός, ανεξάρτητα από την θεωρητική τοποθέτηση. Και πάλι όμως νιώθω την ανάγκη να τονίσω ότι εάν υπάρχουν συνεργασία, εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμός, τότε υπάρχει αποτελεσματικότητα και πολύ καλή αλληλεπίδραση.

 • aggeliki

  geia sas me lene aggeliki k teleiwsa to lukeio eixa mia paotuxia k paw gia na 3anadwsw!endiaferomai na ginw egklimatologos alla m eipan oti sthn ellada dn exei epagkelmatikh apokatastash!epishs oti pernaw apo to tmhma nomikhs psuxologias h apo nomikh!dn uparxei kapoios p na me exei voi9hsei polu na ktlv ti akrivws prepei na akolou9hsw gia na vgw egklimatologos k ta pio polla logia htan apogoiteuthka afou ema9a oti sthn ellada dn ginete na gns egklimatologos!ama 3ereis kns kt parapano h ama kati exw ma9ei la9os sas parakalw na me voi9hsei gt einai kt p m aresei polu!

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Γειά σου Αγγελική. Για το θέμα της νομικής ψυχολογίας και της εγκληματολογίας (τι είναι, πως γίνεσαι νομικός ψυχολόγος, που μπορείς να απασχοληθείς κτλ, ρίξε μια ματιά στα σχόλια αυτού του post. Πιο συγκεκριμένα σε αυτά τα σχόλια: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Διάβασέ τα και αν συνεχίσεις να έχεις απορίες είτε άφησε ξανά κάποιο σχόλιο, είτε στείλε μου e-mail για να συζητήσουμε πιο εκτενώς τα θέματά που σε ενδιαφέρουν.

   Ένα γενικό σχόλιο που έχω να κάνω πάντως είναι πως δεν πρέπει να μπερδεύεις την εγκληματολογία με την νομική ψυχολογία. Το πρώτο είναι κλάδος της Νομικής, ενώ ο δεύτερος κλάδος της Ψυχολογίας. Εάν ενδιαφέρεσαι για εργασία στην αστυνομία ως profiler, εστίασε κυρίως την νομική ψυχολογία, μιας και η εγκληματολογία μελετά το φαινόμενο της εγκληματικότητας από μια πιο κοινωνιολογική ματιά.

 • Έλενα

  Συγχαρητήρια εκ βαθέων καρδίας για το άρθρο όσο και για το site. Από τα ελάχιστα που μπορούν να σε κατατόπίσουν στον υπό ανάπτυξη ελληνικό χώρο του διαδικτύου. Θα ήθελα τη άποψη σας. Εφόσον κάποιος αποφοιτήσει από το τμήμα της Λογοθεραπεία – το οποίο πέραν του γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα ψυχολογιας και νευρολογιας ( http://www.slt.ioa.teiep.gr/programGR.asp ) θα μπορούσε στη συνέχεια να κάνει μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία; Διαφορετικά, θα ήταν προτιμότερο να κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας προτού συνεχίσει;

  • http://sciblogs.net/members/admin/ Dimitris Agorastos

   Γειά σου Έλενα.

   Τα πάντα είναι ρευστά όσον αφορά τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τι εννοώ; Πολύ απλά, τα πάντα εξαρτώνται από το τμήμα/πανεπιστήμιο στο οποίο θα κάνεις αίτηση. Να φανταστείς, προσωπικά έγινα δεκτός ως υποψήφιος για μεταπτυχιακό πληροφορικής, αν και τελικώς δεν γράφτηκα στο εν λόγω πρόγραμμα, δίχως να έχω κάποιο ιδιαίτερο background, πέραν 4-5 μαθημάτων πληροφορικής και μαθηματικών που έκανα στο προπτυχιακό (ψυχολογία) μεταπτυχιακό μου (νευροεπιστήμες).

   Ανάλογα πάντα και με τον τύπο του πτυχίου, άλλα πανεπιστήμια ζητάνε υποψήφιους με συγκεκριμένες προπτυχιακές σπουδές (π.χ. μόνο ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς), ενώ άλλα έχουν πολυ πιο ανοιχτούς ορίζοντες σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, από αυτή την άποψη δεν απαιτείται να κάνεις απαραίτητα κάποιο προπτυχιακό ψυχολογίας.

   Βεβαίως όμως, το μεγάλο θέμα είναι τι σκέφτεσαι να κάνεις με αυτό το πτυχίο. Αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις εφαρμοσμένη καριέρα ψυχολόγου και να βγάλεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (να δέχεσαι ασθενείς), θα πρέπει να ξέρεις ότι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο θα σου ζητήσουν πιστοποίηση προπτυχιακών σπουδών ψυχολογίας (από 3-4 χρόνια). Δεν ξέρω τι ισχύει για την αναγνώριση του Νευροψυχολόγου. Εκεί θα πρέπει να ψάξεις την νομοθεσία και τους επαγγελματικούς συλλόγους για τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζονται για την αναγνώριση.

   Αν πάλι ενδιαφέρεσαι περισσότερο για ακαδημαϊκή/ερευνητική καριέρα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν έχεις προπτυχιακές σπουδές ψυχολογίας. Στην έρευνα και την εκπαίδευση τα πάντα είναι πιο γενικά και δεν κολλάνε σε τέτοιες λεπτομέρειες.

   Ελπίζω να βοήθησα.

   Υ.Γ. Το πρόγραμμα του πτυχίου σου μου φαίνεται πολύ “δυνατό”! Έχεις πολλές ελπίδες για σπουδές στην νευροψυχολογία 😉

 • Ιωάννα

  Δημητρη καλησπερα! Πρωτα απ’ολα συγχαρητηρια για το αρθρο σου! Ειναι πολυ κατανοητο κ ενδιαφερον! Φαινεται οτι εισαι ανθρωπος που αγαπαει αυτο που κανει! θα ηθελα να σε ρωτησω κ εγω κατι. Ειμαι φοιτητρια κοινωνικης ανθρωπολογιας στο Παντειο αλλα η μεγαλη μου αγαπη ειναι η νομικη ψυχολογια. Κατα την γνωμη σου οταν αποφοιτησω απο την σχολη εαν κανω μεταπτυχιακο στην νομικη ψυχολογια στο εξωτερικο θα μπορεσω μετα να εργαστω ως νομικος ψυχολογος (profiler) στην αστυνομια αν οχι στην ελλαδα εστω στο εξωτερικο? Ξερω οτι αυτο δεν ειναι το πεδιο σου αλλα αν γνωριζεις κατι θα χαρω να το ακουσω! ευχαριστω πολυ!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Ιωάννα,

  Εφόσον τελειώσεις κάποιο μεταπτυχιακό στη νομική ψυχολογία, δεν βρίσκω το λόγο να μην μπορείς να εργασθείς ως Νομική Ψυχολόγος. Βεβαίως στην Ελλάδα οι θέσεις είναι περιορισμένες και βρίσκονται κυρίως στα αστυνομικά τμήματα των μεγάλων πόλεων. Στο εξωτερικό φαντάζομαι η κατάσταση είναι πιο εύκολη. Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξε μια ματιά στα σχόλια του άρθρου (ξεκινώντας π.χ. από εδώ), μιας και δεν είσαι η μόνη που με ρωτάει για την συγκεκριμένη ειδίκευση.

  Ελπίζω να βοήθησα. Για κάθε άλλη απορία, μπορείς να επικονωνήσεις μαζί μου.

 • Constantina

  Γεια σας, είχα πετύχει εντελώς τυχαία το blog σας στην προσπάθειά μου να βρω κάτι σχετικό με την ψυχολογία, η οποία με ενδιαφέρει ιδιαίτερα! Είμαι 17 χρονών και ζω στην Κύπρο και ενδιαφέρομαι να σπουδάσω ψυχολογία στην Αγγλία. Όταν μου είπαν ότι μπορώ να συνδυάσω την ψυχολογία με την νομική είχα ενθουσιαστεί αλλά διαβάζοντας το κείμενό σας για την Νομική Ψυχολογία δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε σαν ιδέα! Από την άλλη η οργανωσιακή ψυχολογία είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος. Δυστυχώς όμως στην κοινωνία που ζούμε δεν μπορείς να κάνεις πάντα αυτό που σου αρέσει αλλά αυτό που σου δίνει μια επαγγελματική αποκατάσταση, ιδιαίτερα σε μια τόσο μικρή κοινωνία όπως είναι η Κύπρος όπου μόνο η λέξη ψυχολόγος “φοβίζει” τους πάντες. Εσείς τι μου προτίνετε; Ποιος κλάδος της ψυχολογίας μπορεί να μου προσφέρει ένα σχετικά εξασφαλισμένο μέλλον;

  Ευχαριστώ!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γεια σου Κωνσταντίνα,

  Καταλαβαίνω το άγχος σου για την επαγγελματική σου επιλογή. Το τι είναι καλύτερο για τον καθένα είναι πάρα πολύ σχετικό. Εάν ενδιαφέρεσαι για καριέρα στην Κύπρο σε εφαρμοσμένο τομέα, τότε η επιλογή με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση είναι η κλινική και η συμβουλευτική ψυχολογία. Εάν όμως ενδιαφέρεσαι για ακαδημαϊκή καριέρα τότε σχεδόν όλοι οι κλάδοι είναι εξίσου καλοί, δεδομένου πως το εκάστοτε τμήμα (και συγκεκριμένα το Παν. Κύπρου, στο οποίο σπούδασα και έχω προσωπική εμπειρία) θέλει να έχει μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων. Για ακαδημαϊκή καριέρα θα πρότεινα γνωστική, κοινωνική, οργανωσιακή και νευροψυχολογία (ο κλάδος μου).

 • magie

  γεια σας k 1000 ευχαριστούμε για το άρθρο…θα ήθελα να ρωτήσω ποιον κλάδο πρέπει να ακολουθήσω για να ασχοληθώ με την τοξικομανία/”απεξαρτση” των χρηστών ναρκωτικών και την βοήθεια στην επανάκτηση της προσωπικότητας και την κοινωνική επανένταξη
  επίσης να ρωτήσω…υπάρχει ζήτηση στους οργανισμούς κατά των ναρκωτικών η όλες οι θέσεις είναι καλούμενες?

 • http://sciblogs.net/members/jimhellas/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Μάγκυ,

  Υπάρχουν αρκετοί κλάδοι και αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα που ασχολούνται με τους τοξικομανείς και την επανένταξή τους. Μια επιλογή σίγουρα είναι η Κλινική Ψυχολογία (καλύπτει το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι) αλλά επιπλέον υπάρχουν προγράμματα Ψυχολογίας Υγείας (προώθηση αντι-ναρκωτικής καμπάνιας, ψυχολ. στήριξη των τοξικομανών κ.α), Κοινωνικής Ψυχολογίας (κοινωνική επανένταξη) και Νομική Ψυχολογία (εάν θέλεις να βοηθήσεις για ένα καλύτερο σοφρωνιστικό σύστημα για τους τοξικομανείς).

  Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα μέτριο προς κακό σύστημα ψυχικής υγείας, καταλαβαίνεις ότι αυτό επεκτείνεται και στα προγράμματα απεξάρτησης. Οι θέσεις εργασίας σίγουρα είναι περιορισμένες και σίγουρα οι “μόνιμες” είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού… Άποψή μου είναι πως η ενασχόλησή σου με τους τοξικομανείς πρέπει να είναι απλώς μέρος της γενικότερης εκπαίδευσής σου και των επαγγελματικών σου ενδιαφερόντων, αν μη τι άλλο για λόγους οικονομικής επιβίωσης…

  • Petros

   Tha hthela na rwtisw ti prepei na akolouthisw gia na ginw detective … kateuthinsi kai ta lipa

   • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

    Θα πρέπει να πάτε σε κάποια σχολή της αστυνομίας. Αυτή η επαγγελματική κατεύθυνση δεν έχει καμία σχέση με την Ψυχολογία

 • magie

  ευχαριστώ παααρα πολύ!!

 • http://t nasia

  Γεια σας !είμαι μαθήτρια Β’ Λυκείου και έχω μπερδευτεί αρκετά σχετικά με τον κλάδο της νομικής ψυχολογίας…θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ένας νομικός ψυχολόγος μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα ενός detective που δουλεύει σε αστυνομικό τμήμα δηλαδή όταν γίνεται ένα έγκλημα να πηγαίνει στο τόπο του εγκλήματος και να προσπαθεί από τα γεγονότα να καταλάβει ποιος διέπραξε το έγκλημα, να παίρνει καταθέσεις από τους μάρτυρες από υπόπτους και να προσπαθεί καταλάβει αν όντως λένε αλήθεια ή όχι…γενικά να κάνει έρευνα γύρω από μια υπόθεση που να έχει σχέση με αδικήματα ποινικού δικαίου…Διάβασα παραπάνω τα υπόλοιπα σχόλια ότι ένας νομικός ψυχολόγος κάνει profiling, βοηθάει στον εντοπισμό κτλ αλλά δεν κατάλαβα ως προς ποιο βαθμό ο νομικός ψυχολόγος κάνει όλα τα παραπάνω που σας περιέγραψα για τον detective και αν όχι ποιο συγκεκριμένο επάγγελμα τα κάνει όλα αυτά? ..(ξέρω ότι δεν είναι κλάδος σας και θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου απαντούσατε ή αν μου προτείνατε κάποιον που έχει παραπάνω γνώσεις για αυτόν τον κλάδο)…και μια τελευταία ερώτηση… Όταν κάποιος τελειώσει το μεταπτυχιακό του στην νομική ψυχολογία μπορεί να αναγνωριστεί το πτυχίο του σε μια χώρα του εξωτερικού και να δουλέψει εκεί και αν ναι σε ποιες και πως? και στο εξωτερικό πως αναγνωρίζουν το πτυχίο ενός νομικού ψυχολόγου δηλαδή ποια καθήκοντα μπορεί να έχει στο εξωτερικό?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.. :)

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Όχι, ο νομικός ψυχολόγος δεν έχει καμία σχέση με τον ντέτεκτιβ. Δεν αναλαμβάνει μόνος τους υποθέσεις και δεν εξιχνιάζει μυστηρια. Ο ρόλος του είναι βοηθητικός προς την αστυνομία. Κάνει profiling, βοηθάει στην κατανόηση της εγκληματικότητας και προτείνει λύσεις μείωσής της, εργάζεται στις φυλακές υπέρ του σωφρονισμού των κρατουμένων, καλείται ως πραγματογνώμονας στα δικαστήρια για να μιλήσει για τα πορίσματα της εξέτασής ενός ατόμου κτλ Αυτό που περιγράφεις εσύ ταιριάζει περισσότερο σε κάποιον αξιωματικό του Εγκληματολογικού Τμήματος, παρά σε Νομικό Ψυχολόγο.

  Όταν τελειώσεις το μεταπτυχιακό σου, σαφώς και μπορείς να το αναγνωρίσεις διεθνώς. Εννοείται όμως πως το πανεπιστήμιό σου πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τις αρχές κάθε χώρας. Οι διαδικασίες αναγνώρισης (αν υπάρχουν) είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα, οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων της χώρας που σε ενδιαφέρει. Τα καθήκοντα του Νομικού Ψυχολόγου είναι παντού λίγο-πολύ αυτά που περιέγραψα πιο πάνω.

 • http://t nasia

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μου είπατε…Συγχαρητήρια για το ite σας, βοηθάει πολύ κόσμο… :)

 • http://t nasia

  *site

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Να ‘σαι καλά Νάσια :)

 • http://t nasia

  :)

 • marioua

  pio paNepiStiMio prepei na pas stin kipro gia na akolou8isis gia psixologia??

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   @marioua στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://ucy.ac.cy)

 • marioua

  efxaristo..
  pou vriskete?

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου; Στην Λευκωσία, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον (αν ξέρεις από Λευκωσία). Άνοιξε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και θα βρεις ότι πληροφορία χρειάζεσαι

 • marioua

  s’efxaristo!!
  skizi to site…

 • Panοσ

  Συγχαρητήρια και από εμένα για το κείμενο. Σπουδάζω κι εγώ ψυχολογία στο open university της Αγγλίας και ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει καμιά εμπειρία σχετικά με την αναγνώριση του 3τους πτυχίου του Open University. Ενώ το ΔΟΑΤΑΠ προφορικά λέει ότι με ένα πρόσθετο μονοετές master το πτυχίο αναγνωρίζεται, ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο στο ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που βέβαια δεν υπάρχει… Θα ήμουν διατεθειμένος να συνεχίσω μεταπτυχιακές σπουδές αλλά λόγω ηλικίας και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό εκτός Ελλάδας. Ξέρει κανείς τελικά τι ισχύει; Ευχαριστώ πολύ.

 • Ειρήνη

  Γεια σας!! Είμαι μαθήτρια Β λυκείου και προσπαθώ να προσανατολιστώ σχετικά με τις σπουδές μου. Το μπλόκ σας με βοήθησε πολύ και ευχαριστώ.! Μπραβο!
  Θα ήθελα όμως ακόμα μερικές πληροφορίες. Η αρχική μου σκέψη ήταν για νομική ψυχολογία όμως απ οτι καταλαβαίνω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμουν (βλ criminal minds) και καθόλου προοπτικές.
  Τώρα προσανατολίζομαι στην νευροψυχολογία. Υπάρχει πρόγραμμα στην Κύπρο; απ οσο ξέρω υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο αλλά οπως καταλαβαίνω η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι αισιόδοξη. Ο κλάδος αυτός κινείτε περισσότερο θεωρητικά ή πρακτικά; Και τι προοπτικές επαγγελματικής ανέληξης έχει ο κλάδος σε Κύπρο και Ελλάδα;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων..!

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   @Ειρήνη: H Νευροψυχολογία είναι ένας κλάδος που ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας μπορεί να είναι περισότερο θεωρητικό ή πιο πρακτικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να κάνεις ειδίκευση πάνω στην Νευροψυχολογία ή την Κλινική Νευροψυχολογία και να εργάζεσαι ως ερευνήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο/εταιρία και να μελετάς την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος (εγκεφάλου, νευρώνες κτλ). Αλλά με το ίδιο πτυχίο θα μπορούσες να εργάζεσαι σε κάποια κλινική ή στο προσωπικό σου γραφείο και να κάνεις γνωματεύσεις για νευροσυμπεριφορικά προβλήματα. Δεν γνωρίζω για τις προοπτικές ανέληξης του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά γενικότερα η νευροψυχολογία είναι ένας κλάδος στον οποίο δεν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στο χώρο, καθώς σχεδόν όλοι οι φοιτητές ψυχολογίας κάνουν πιο “κλασσικές” ειδικότητες, όπως αυτή της κλινικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Αυτό που θα σε συμβούλευα είναι να ρωτήσεις κάποιον σύμβουλο επαγγελματικής αποκατάστασης, ο οποίος ελπίζω πως θα γνωρίζει περισσότερα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

   @Γεωργία: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://ucy.ac.cy) είναι αναγνωρισμένο διεθνώς, καθώς αυτό έχω τελειώσει και έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου σε 3 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Λουξεμβούργο) χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Νομίζω πως πλέον δεν μπορείς να δηλώσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο μηχανογραφικό σου, καθώς η Κύπρος είναι πλέον μέλος της ΕΕ και για λόγους ισοτιμίας μεταξύ των χωρών της Ένωσης, απαιτείται πλέον να μην υπάρχει ειδική σχέση μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου στην ανταλλαγή φοιτητών. Δεν είμαι 100% σίγουρος γι’ αυτό που σου λέω, οπότε έλεγξε το μηχανογραφικό σου και ίσως βρεις ότι μπορείς να δηλώσεις σχολές στην Κύπρο. Όταν πέρασα στην Κύπρο το 2003 τα μόρια ήταν κοντά στα 16.500 αν θυμάμαι καλά.

   Αυτό που θα σε συμβούλευα είναι να επικοινωνήσεις με το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (π.χ. με τη Γραμματεία) και να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες. Θα σου εξηγήσουν τόσο την διαδικασία εισαγωγής, όσο και το θέμα με τα δίδακτρα (αν υπάρχουν).

 • Γεωργια

  Γεια σας!Θα ηθελα να ρωτησω σχετικα με τις σπουδες στην Κυπρο…Μηπως ξερετε ποιο δημοσιο πανεπιστημιο ψυχολογιας της Κυπρου ειναι αναγνωρισμενο διεθνως, πως μπορει μια κοπελα απο την Ελλαδα να περασει εκει,ποσα μορια ειναι και αν αυτοι που ειναι απο την Ελλαδα πρεπει να πληρωνουν αντιτιμο?(αν δεν ξερετε θα μπορουσατε να μου προτεινεται καποιον που ξερει για να μου δωσει πληροφοριες σχετικα με αυτο το θεμα?)

  Ευχαριστω εκ των προτερων… :)

  • Stephanie

   το μόνο “δημόσιο” δηλ.δωρεάν πανεπιστήμιο στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο οποίο θέλεις πολύ ψηλή βαθμολογία για να μπεις.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να ψάξεις τη σελίδα του πανεπιστημίου ή να επικοινωνήσεις μαζί τους μέσω τηλεφώνου. Υπάρχουν και αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά δυστυχώς  τα δίδακτρα είναι πολύ ψηλά..

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  @Panos: Δυστυχώς δεν έχω ιδέα! Ελπίζω κάποιος να διαβάσει το σχόλιο και να σε βοηθήσει :-/

 • Ειρήνη

  Ευχαριστώ πολύ!!!!!!! :-)

 • Γεωργια

  Σας ευχαριστω παρα πολυ για τις πληροφοριες.. :)

 • Γεωργια

  Σας ευχαριστω παρα πολυ για τις πληροφοριες… :)

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα! Είμαι η Κατερίνα, 15 χρονών και τον Σεπτέμβριο θα είμαι επίσημα πλέον μαθήτρια της πρώτης λυκείου.
  Εδώ και 3 χρόνια αλλάζω συνεχώς γνώμη γι’ αυτό που θέλω πραγματικά να ασχοληθώ για το υπόλοιπο της ζωής μου.
  Αρχικά ήθελα να ασχολούμαι με μωρά, πάνες κλπ. Ήθελα κάτι σαν νηπιαγωγός ας πούμε. Αργότερα κόλλησα με την επιστήμη της βιολογίας.
  Το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον να εξετάζω την βασική μονάδα της σύστασης κάθε οργανισμού και ό,τι αφορά αυτήν την επιστήμη!
  Αργότερα, λογοθεραπεία. Κάτι που επίσης το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και έβρισκα ελκυστική την ιδέα να ασχοληθώ με την επιστήμη που ασχολείται με διάφορες διαταραχές λόγου.
  Αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν το ιδανικό που θα μπορούσε να με κάνει να αφοσιωθώ όλη μου τη ζωή σε αυτό και να δώσω ακόμα και όλο μου το είναι.
  Μετά από καιρό, εντελώς τυχαία, συνειδητοποίησα ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να με “συγκινήσει” γιατί πολύ απλά είχα κολλήσει με κάτι άλλο που δεν ήξερα καν πόσο πολύ μου άρεσε και το απολάμβανα.
  Και αυτό ήταν η επιστήμη της ψυχολογίας!
  Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μου άρεσε πάντα να ερευνώ τον εσωτερικό κόσμο των γύρω μου και να κατανοώ την συμπεριφορά τους, είτε αυτοί οι “γύρω” μου ήταν απλά φίλοι ή γνωστοί που επέλεγαν να με εμπιστευτούν και να μου “ανοίξουν” την καρδιά τους.
  Θυμάμαι τον εαυτό μου να δίνει λύσεις σε πολλά θέματα που απασχολούσαν κοντινά μου πρόσωπα έχοντας πάντα την απαραίτητη ισορροπία. Ξέρω σίγουρα όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να ασχοληθώ με αυτό αλλά είναι το όνειρό μου να μπω σε πανεπιστήμιο και μάλιστα στο τμήμα που επιθυμώ τόσο πολύ!
  Ακούγοντας όμως παράλληλα για το μέλλον της χώρας, δεν ξέρω αν αυτό το επάγγελμα είναι αρκετά προσοδοφόρο! Γιατί, όπως και να το κάνουμε οι εποχές που μας περιμένουν είναι πολύ δύσκολες και θέλω να κάνω μια οικογένεια που να προσφέρω και εγώ σε αυτήν!
  Είναι καιρός πλέον να επιλέξω τον προορισμό για το ταξίδι μου, αλλά πρέπει να σκεφτώ τα συν, αλλά και τα πλην!
  Από τη μία σκέφτομαι ότι θα σπουδάσω κάτι που μου αρέσει και που θα ξυπνάω με όρεξη να πάω στο πανεπιστήμιο και αργότερα στη δουλειά! Όπως μιλάω και με τους φίλους μου : Γουστάρω με χίλια ρε φίλε !!!
  Αλλά όταν με το καλό καταφέρω και μπω σε μία σχολή και πάρω το πτυχίο μου, μετά ;;; Τι θα ακολουθήσει ; Θα μου προσφέρει μια καλή και άνετη ζωή ;;
  Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι ότι αν δεν καταφέρω να μπω σε πανεπιστήμιο θα μπορούσα πάω σε μία τουριστική σχολή -καθώς ζω σε νησί και σίγουρα θα υπάρχει τουρισμός- και να γίνω μία ζαχαροπλάστισσα ή μαγείρισσα, επαγγέλματα που έχω ακούσει ότι είναι αρκετά προσοδοφόρα εδώ.
  Ναι, ξέρω! Πάω από το ένα άκρο στο άλλο.. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ανησυχώ και για το μέλλον το δικό μου αλλά και για το μέλλον των αθώων ζωών που θα έρθουν στη ζωή από μένα. Σίγουρα δεν μπορείτε εσείς να μου πείτε τι να ακολουθήσω, αλλά θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας!!
  Σκέφτομαι για σχολική ψυχολογία, καθώς υπάρχει και στο πανεπιστήμιο που με ενδιαφέρει (Αριστοτέλειο) και μπορώ να συνδυάσω και τα δύο πράγματα που αγαπώ πολύ! Παιδιά και ψυχολογία!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ!

 • Aggelikh

  θα ηθελα να ρωτησω ποιος απο τους παραπανω κλαδους που αναφερατε στο αρθρο σας (νομικη ψ,. γνωστικη ψ. κλπ) εχει περισσοτερη ζητηση στην αγορα εργασιας, αποφερει ενα σεβαστο μισθο και γενικα οι συνθηκες δειχνουν ευνοικες για τους αποφοιτους του. σιγουρα δεν πρεπει να παιζει μεγαλο ρολο αυτος ο παραγοντας αν θελει καποιος να ακολουθησει ψυχολογια, αλλα οπωσδηποτε καλο ειναι να μαθουμε τι γινεται και σε αυτο το θεμα! ο,τι εχετε ακουσει θα ηταν ωφελιμο. ευχαριστω πολυ.

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  @Κατερίνα Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι ακολουθήσεις την καρδιά σου. Το βασικό στη ζωή είναι να κάνουμε κάτι που μας δίνει προσωπική ευχαρίστηση. Εάν έχουμε αυτό, τα χρήματα και η επαγγελματική αποκατάσταση ακολουθούν σιγά-σιγά. Κάποιος που έχει μεράκι γι’ αυτό που κάνει, είτε αυτό είναι να κάνει γλυκά στον φούρνο της γειτονιάς, είτε να προσέχει μωρά, είτε να βοηθάει τοξικομανείς, θα ξεχωρίσει και θα πετύχει. Η εργασία δεν πρέπει να είναι αγγαρεία 😉

  Είναι λογικό στην ηλικία σου να μην έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Βασικά, εγώ που είμαι 26, έχω τελειώσει και τα πτυχία μου και τα μεταπτυχιακά μου και είμαι ήδη στο διδακτορικό δεν έχω ιδέα τι θέλω να γίνω “όταν μεγαλώσω” :) Η ζωή είναι ένα πανέμορφο ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Άφησέ το ταξίδι να σε καταπλήξει!

  Για την επαγγελματική αποκατάσταση, διάβασε την απάντησή μου στην Αγγελική…

  @Aggelikh Όλοι οι κλάδοι μπορούν να σου αποφέρουν καλό μισθό και περιβάλλον εργασίας. Τα πάντα εξαρτώνται από τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Εάν θέλεις να πας σε εφαρμοσμένο κλάδο τότε οι καλύτερες επιλογές θα ήταν σίγουρα η κλινική ψυχολογία και ίσως η ψυχολογία εξαρτήσεων. Εάν σκέφτεσαι ακαδημαϊκή καριέρα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα πας. Η Γαλλία για παράδειγμα έχει πιο θεωρητικές σπουδές (π.χ. ψυχανάλυση), οι γερμανόφωνες και οι βόρειες χώρες εστιάζουν κυρίως σε πιο “θετικούς” τομείς (νευροψυχολογία, γνωστική ψυχολογία). Για Ελλάδα δεν έχω ιδέα τι γίνεται στον τομέα της επιστήμης, μιας και οι θέσεις είναι περιορισμένες (και δεν ξέρω καν για τις απολαβές)

   Μια ματιά στα σχόλια του άρθρου θα σε βοηθήσουν να αντλήσεις περισσότερες πληροφορίες για διάφορους κλάδους της ψυχολογίας και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

  Ελπίζω να βοήθησα 

 • stathis

  kalhspera sas! sixaritiria gia thn TELIA doulia pou exete kani..pragmatika boitha polla pedia.Ime 16 xronon kai tr tha kanw metagrafi apo EPAL se geniko likio kai thelw na spoudasw psixologia…apla dn exw tn oikonomiki dinatotita na kanw masters…borw na ta kataferw kai etsi?

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   @Stathis Φυσικά και μπορείς να καταφέρεις. Το πτυχίο ψυχολογίας είναι αρκετό για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας αμέσως μετά το πτυχίο σου. Εν τω μεταξύ θα μπορούσες να κάνεις μεταπτυχιακό εάν πάρεις κάποια υποτροφία. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια και το Δημόσιο δίνουν αρκετές υποτροφίες ακόμη και σε ξένους φοιτητές. Καλή επιτυχία :)

 • ελενη

  Γεια σας..η αλήθεια είναι με βοηθήσατε πολύ με το συγκεκριμένο άρθρο και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σας κάνω μια ερώτηση. Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης αλλά πάντα είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψυχολογία. Θα μου άρεσε να παρακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό στην κοινωνική ψυχολογία ή την οργανωτική. Πιστεύετε πως μπορούν να συνδυαστούν με τις προπτυχιακές σπουδές μου ή θα πρέπει πρώτα να πάρω ένα πτυχίο ψυχολογίας; Αν αυτός ο συνδυασμός είναι εφικτός που θα μπορούσα να απασχοληθώ;

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα Ελένη,

   Το θέμα που θίγεις με τα κριτήρια εισαγωγής σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας είναι καθαρά τοπικό θέμα πανεπιστημίου/τμήματος. Το κάθε πρόγραμμα έχει τα δικά του προαπαιτούμενα και αυτό αλλάζει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Έτσι, μπορεί να συμβεί να μπορείς να κάνεις ένα μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά όχι στο πανεπιστήμιο Κύπρου (αυτά είναι τυχαία παραδείγματα, δεν ξέρω εάν ισχύουν). Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σημειώσεις τα τμήματα και τα πανεπιστήμια που προσφέρουν το μεταπτυχιακό που θέλεις και να ελέγξεις τις προαπαιτήσεις τους (είτε μέσω της ιστοσελίδας τους, είτε με επικοινωνία με την γραμματεία). Οι πολιτικές επιστήμες πάντως δεν είναι και τόσο μακριά από την κοινωνική ψυχολογία, οπότε υποπτεύομαι ότι θα μπορέσεις να βρεις πανεπιστήμια πρόθυμα να σε δεχτούν.

   Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι εργάζονται κυρίως σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό περιβάλλον. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν θέσεις και σε μεγάλες επιχειρήσεις που ζητάνε κοινωνικούς ψυχολόγους για συνεργασία στο τμήμα Μάρκετινγκ. Ρίξε μια ματιά στο βιβλίο που αναφέρω στο τέλος του άρθρου. Εκεί περιγράφονται πολλές εναλλακτικές σταδιοδρομίες ανάλογα με την ειδικότητα.

 • αντιγόνη

  Καλησπέρα,έχω τελειώσει προσφάτα τις σπουδές στην ψυχολογία και είχα σκοπό να ξεκινήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στην Ακαδημια Ψυχοθεραπεας και Συμπβουλευτικής που βρίσκεται στην Καλιθέα.Σήμερα όμως είδα στο σαιτ οτι εχουν αλλαξει εντελώς το προγραμμα σπουδών τους και φυσικά το κόστος των διδακτρων.Χορηγουν μια πιστοπολιση σπουδών στα 2χρονια,που κανεις μονο θεωρια και σε αναγκάζουν να κανεις αλλα 2 η 1 χρονο για να πάρεισ διπλώμα…Επειδη έχω κουραστει να διαβάζω θεωρίεσ αλλες και δεν εχω καιρο για χασιμο δεν θα παακολουθήσω φυσικα το προγραμμα αυτο.θελω να ρωτήσω εαν καποιοσ γνωριζει αν παιρνουν ψυχολογους στο εκπαιδευτικο προγραμμα ψυχοθεραπειας(για γνωσιακη-συμπεριφοριστικη ψυχοπεραπεια αφορα)sto Αιγινητειο νοσοκομειο?αν καποιος εχει πληροφοριες σχετικα με αυτο….θα τον-την ευγνωμονω αιωνια!η παλι καποια πληροφορια για αλλα προγραμμματα γνωσιακης-συμπεριφοριστικης ψυχοθεραπειας που να ειναι φυσικα αξιοπιστα….αν γνωριζει καποιος κατι….

 • Κατερίνα

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουράγιο και την ελπίδα που μου δώσατε! Μα πόσο δίκιο;! Η απάντηση ήταν τόσο εύκολη που αν είχα ψάξει λίγο καλύτερα μέσα μου θα την είχα βρει. Θέλω να πιστεύω πως η ζωή θα με καταπλήξει ευχάριστα και πως το ταξίδι μου θα με διδάξει όσα περισσότερα μπορεί, έτσι ώστε όταν φτάσω στον δικό μου προορισμό, στην δική μου “Ιθάκη”, θα είμαι υπερήφανη για μένα και άξια να “κατοικήσω” το νησί μου! Είναι τιμή μου να μου δίνει έστω και λίγη βοήθεια ένας άνθρωπος σαν εσάς! Ο Θεός να σας έχει καλά! ( Ή οτιδήποτε ανώτερο υπάρχει από εμάς τέλος πάντων! ) Και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε ! :-)

 • Θεοδώρα

  Γειά σας,

  Δεν ξέρω που να απευθυνθώ, και θα με βοηθούσε πολύ αν μπορούσατε να ασχοληθείτε λίγο με το ερώτημά μου:

  Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πού θα μπορούσε να δουλέψει ένας κοινωνικός ψυχολόγος; (γενικά, αλλά και στην περίπτωση μεταπτυχιακού από Αγγλικό πανεπιστήμιο: απαντάτε ότι προτιματε!). Γίνεται κάπου οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής έρευνας;

  Ευχαριστώ πολύ!

 • Είρηνη

  Καλησπερα! Εχω τελειώσει το Φ.Π.Ψ Ιωαννίνων, γνωρζω οτι δεν εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος. Παρολα αυτα γνωριζω οτι με συγκεκριμενα μεταπτυχιακα μπορω να αποκτησω. Επιθυμω να μεταναστευσω στην Αυστραλια κ να συνεχισω εκει τις σπουδες μου. Ωστοσο ειμαι μπερδεμενη οσο αναφορα τις ειδικοτητες. Διαβασα παραπανω οτι υπαρχουν καλα μεταπτυχιακα στην Νομικη Ψυχολογια στην Αυστραλια. Η ερωτηση μου ειναι αν γνωριζεται ποιες αλλες ειδικοτητες της ψυχολογιας εχουν καλη επαγγελματικη αποκατασταση στην Αυστραλια. Και εσεις με την εμπειρια σας πως θα με συμβουλευαται να βρω την ειδικοτητα που μου ταιριαζει καλυτερα? Ευχαριστω εκ των προτερων.

 • Μαργαρίτα

  Γεια σας!είναι η πρώτη φορά που γράφω σε κάποιο blog και χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις..ενδιαφέρομαι για ψυχόλογια..και μάλιστα εγληματολόγος-ψυχολόγος(που να εργάζεται σε φυλακές ή σε ανακρίσεις..Πιστεύω να καταλάβατε περίπου τι εννοώ..):P Πώς θα τα καταφέρω?από ποια σχολή?τι μεταπτυχιακά μπορώ να κάνω στο εξωτερικό? ελπίζω να μην γίνομαι κουραστική!ευχαριστώ :)

 • Mary

  Gia sas, exw teleiwsei klinikh psyxologia sthn Sapienza ths Rwmhs (ekei den einai master). Den katalava, ama exeis metaptyxaiko sthn klinikh psyxologia mporeis na askiseis to epaggelma tou psyxotherapeuth??? Giati, apo osa xerw, sthn Eurwpaikh Enwsh yparxoun kapoia krithria pou siga siga efarmozontai se oles tis xwres, pou provlepoun mia exideikeush sto klados ths psyxotherapias se idikes sxoles gia toulaxiston 4 xronia! Otan anagnwristei to ptyxeio mou ti tha prepe na kanw gia na ginw psyxotherapeutria sth Ellada??? Eimai ligo mperdemenh

 • ivana

  Γεια σας. αναρωτιόμουν πόσο πρέπει να γράψω στις πανελλήνιες φέτος για να περάσω  ψυχολογία από θετικη κατεύθυνση? Έχω ρωτήσει και δεν μου έχει απαντήσει κάποιος… σας παρακαλώ όποιος ξέρει να μου πει.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • Kiriaki

  Gia sas, i sxoliki psixologia ine i idia me tin ekpeudeutiki? , gt opou rotisw iparxi sigxisi , ali m lene pos iparxi k ali m lene pos den iparxi kamia diafora, telika iparxi ? 

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Παρόλο που οι δύο κλάδοι είναι πανομοιότυποι μιας και οι δύο ασχολούνται με την εκπαίδευση, υπάρχει μια πολύ βασική διαφορά. Οι μεν σχολικοί ψυχολόγοι ασχολούνται κυρίως με τον εντοπισμό παιδιών με προβλήματα μάθησης και την στήριξή τους, ενώ οι δε εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι κυρίως με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τον καλύτερο εντοπισμό παιδιών με τέτοιου είδους προβλήματα.

   Με άλλα λόγια μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης.

   Ρίξε μια ματιά εδώ: http://www.ehow.com/info_7900711_difference-school-psychology-educational-psychology.html

 • elena

  γεια σας το αρθρο σας ειναι πολυ καλο μπορω να πω…θα ηθελα και εγω να κανω με την σειρα μου μια ερωτηση.λοιπον,θελω να σπουδασω νομικη ψυχολογια.ειμαι τριτη λυκειου..αυτο που με ενδιαφερει ειναι να δουλεψω στισ φυλακες δηλαδη ωσ ψυχολογος.μηπωσ γνωριζετε να μου πειτε σε ποια σχολη πρεπει να μπω και σε ποια πολη βρισκεται?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Γεια σου Έλενα. Για να σπουδάσεις νομική ψυχολογία θα πρέπει πρώτα να πάρεις το βασικό πτυχίο ψυχολογίας. Οι σχολές βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Ρέθυμνο. 

   Πάντως θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι θέσεις εργασίας για νομικούς ψυχολόγους στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Φυσικά, εάν θέλεις να εργαστείς με κρατούμενους, μπορείς να το κάνεις και ως ψυχολόγος άνευ ειδίκευσης στην νομική ψυχολογία, μέσω της εργασίας σου σε κάποιον οργανισμό (ΜΚΟ) που ασχολείται με τους κρατούμενους, τα δικαιώματα τους, την επανένταξή τους κτλ 

 • Chrisy

  Γεια σας, είμαι μαθήτρια της Α’ λυκείου και ενδιαφέρομαι και εγώ για την νομική ψυχολογία. Προσπαθώ να ρωτήσω καθηγήτριες μιας και έχουν καταργήσει πλέον το ΣΕΠ από τα σχολεία αλλά καμία δεν μπορεί να μου δώσει επιπλέον πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κλάδο. Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε εάν υπάρχουν σχολές με τέτοια εξειδίκευση στην Ελλάδα; Ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Σε πρώτη φάση θα πρέπει να περάσετε σε πρόγραμμα ψυχολογίας. Η νομική ψυχολογία απαιτεί μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Για πανεπιστημιακά προγράμματα και πληροφορίες για την Νομική Ψυχολογία ρίξε μια ματιά εδώ: http://psychologein.sciblogs.net/studies/ (και στα σχόλια) 

 • MariaJulia

  γεια σας… Είμαι πτυχιούχος Ψυχολόγος του ΕΚΠΑ και έχω πελαγώσει λίγο με το θέμα του Μεταπτυχιακού. Μένω Κύπρο, και όπως ξέρετε, εδώ αν δεν έχεις μεταπτυχιακό τίτλο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα ήθελα τα φώτα σας. Μπορώ να παρακολουθήσω σεμινάρια ή μεταπτυχιακό στο θέμα των παιδαγωγικών στην Κύπρο, ούτως ώστε να να μπορώ να διδάξω σε Α’ και Β’ τάξεις της Δημοτικής εκπαίδευσης?
  Περιμένω αγωνιωδώς την απάντησή σας…

 • Fani Meramveliotaki

  Geia sou!Eimai 22 xronwn kai zw auth thn stigmh sthn norvigia kai psaxnw sovara sto na spoudasw psuxologia edw!Tha hthela na mathw  sto peripou posa xronia xreiazontai gia na gineis psuxologos kai episis epeidi thelw argotera na gurisw ellada kai na ergastw ekei poioi einai oi kladoi pou exoun perisotero zhthsh!
  Se euxaristw ek twn proterwn

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλημέρα. Οι τυπικές σπουδές ψυχολογίας διαρκούν 3-4 χρόνια και ένα μεταπτυχιακό ειδίκευσης περίπου 2. Αυτοί οι χρόνοι φυσικά αυξομειώνονται, ανάλογα με τη χώρα σπουδών.

   Για να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4ετη φοίτηση στο βασικό πτυχίο (αλλιώς ίσως χρειαστεί να κάνεις επιπλέον μαθήματα εδώ).

   Όσον αφορά την εξειδίκευση, θα έλεγα οι πρακτικοί κλάδοι (κλινικός ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, συμβουλευτικός ψυχολόγος) έχουν εξαιρετικά μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με τους μη εφαρμοσμένους/ακαδημαϊκούς κλάδους

 • Maria

  καλησπερα!
  ειμαι μαθητρια πρωτης λυκειου και σκεφτομαι πολυ σοβαρα να περασω ψυχολογια.
  εχω μεγαλυτερες αδερφες που εχουν περασει σε θετικες σχολες και εχουν διαλεξει κλαδους…σε σχολη ψυχολογιας διαλεγεις κλαδο ή ειναι ολοι υποχρεωτικοι?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Στο βασικό πτυχίο διδάσκεσαι τα βασικά από σχεδόν όλους τους κλάδους. Η ειδίκευση έρχεται μέσω του μεταπτυχιακού

 • δώρα

  Γειααααα σας! σπουδάζω ψυχολογία στο πάντειο πανεπιστήμιο και πρόκειται να μπώ στο 3ο έτος. Κυρίως θα ήθελα να αρχίσω να ψάχνω για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό και άν υπάρχουν κάποιες καλές πηγές πληροφόρησης ή sites που να ενημερώνουν για αυτά :) διότι δεν ξέρω απο πού να ξεκινήσω! και κάτι τελευταίο: σχετικά με την ψυχολογία της υγείας, τα πράγματα στην αγορά εργασίας πως είναι γενικότερα; ευχαριστώ πολύ πολύ :))

 • Aretotso

  gia sas,,g na perasw 4ixologia ti ma8imata prepi na dwsw e3etasis?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Φαντάζομαι αναφέρεσαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχεις πλεονέκτημα στη βαθμολογία εάν δώσεις εξετάσεις από την θεωρητική κατεύθυνση 

 • Evi

  γεια σας…είμαι 4ετης φοιτητρια φιλολογιας στην αθηνα και εχει αρχισει να με ενδιαφερει πολυ η ψυχολογια.Τι θα ηταν καλυτερο, μεταπτυχιακο ψυχολογιας αν υπαρχει δυνατοτητα η να δωσω κατατακτηριες για να μπω στη σχολη ψυχολογιας?επιπλεον θα ηθελα να σας ρωτησω πως θα μπορουσα να μπω στη νομικη ψυχολογια? γιατι μου αρεσει πολυ αυτος ο κλαδος!! σας ευχαριστω εκ των προτερων!!!

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Η απάντηση εξαρτάται από 1)τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον και 2)τι απαιτήσεις υπάρχουν για εισδοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα που σε ενδιαφέρουν.

   Εάν θέλεις να εργαστείς ως εφαρμοσμένος ψυχολόγος βλέποντας πελάτες χρειάζεσαι βασικό πτυχίο ψυχολογίας για να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

   Εάν σε ενδιαφέρει ο ακαδημαϊκός τομέας ή οποιοσδήποτε άλλος τομέας ο οποίος δεν απαιτεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, τότε θα μπορούσες να προχωρήσεις κατευθείαν στο μεταπτυχιακό που σε ενδιαφέρει. Οι απαιτήσεις εισδοχής στα μεταπτυχιακά εξαρτώνται από το πανεπιστήμιο στο οποίο θα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακό. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις απλά τα πανεπιστήμια που σε ενδιαφέρουν

 • Ada

  γεια σας,εχω λυσει πολλες αποριες εδω στο site σας σχετικα με την ψυχολογια,την επιστημη που με ενδιαφερει…το μονο που μενει να εξακριβωσω ειναι σχετικα με το μισθο των ψυχολογων.μου αρεσει παρα πολυ η ψυχολογια και αυτο θα σπουδασω,θα ηθελε μονο να με ενημερωσετε σχετικα με το μισθο του ψυχολογου,διοτι ακουω διαφορα του τυπου “πολυ ενδιαφερουσα επιστημη αλλα δεν εχει ψωμι” ισχυει κτ τετοιο? και ποιος εναι ο κλαδος της ψυχολογιας με το μκεγαλυτερο μισθο? σας ευχαριστω εκ των προτερων!

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Όπως ίσως γνωρίζεις, ο “ψυχολόγος” δεν είναι ένα επάγγελμα. Υπάρχουν εφαρμοσμένες ειδικότητες που ασχολούνται με τον εντοπισμό, τη στήριξη ή/και τη θεραπεία ατόμων με ψυχικές διαταραχές, υπάρχουν και ερευνητικές ειδικότητες που ασχολούνται καθαρά με πανεπιστημιακή έρευνα. 

   Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά σου. Η αμοιβή ενός εφαρμοσμένου ψυχολόγου (π.χ. κλινικός ψυχολόγος) εξαρτάται από την έδρα του γραφείου του, αλλά και από την… πελατεία του. Όσο μεγαλύτερη ζήτηση έχει κάποιος, συνήθως τόσο αυξάνεται και ο μισθός, ο οποίος μπορεί να ξεκινά από 20 ευρώ/συνεδρία και να φτάνει έως κ τα 70 με 80. Μιλάμε πάντα για Ελλάδα. Στο εξωτερικό οι συνεδρίες έχουν διαφορετικό κόστος. Για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο το κατώτατο κόστος είναι περίπου στα 100 ευρώ.

   Αντίστοιχη είναι και η απάντηση για τον ερευνητικό τομέα. Ανάλογα με την έδρα του πανεπιστημίου/ιδρύματος στο οποίο εργάζεσαι, αλλάζει και ο μισθός, ο οποίος στην Ελλάδα μπορεί να ξεκινάει από τον βασικό μισθό (περίπου 700-800 ευρώ), ενώ στο εξωτερικό (π.χ. Ολλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) από 1500-2000.

   Υπάρχουν και ψυχολόγοι που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Ο μισθός τους εκεί εξαρτάται ξεκάθαρα από το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει και το μέγεθος της εταιρίας.

   Σημαντικότατος παράγοντας πάντοτε είναι η εμπειρία. Όσο πιο έμπειρος είναι ο ψυχολόγος στη θέση που έχει, τόσο αυξάνεται και ο μισθός του…

  • Ermaki

   Και εγώ πάνω κάτι την ίδια ερώτηση πάνω κάτω..θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στην ψυχολογία και σκεύτομαι ποιό κλάδο να διαλέξω που να έχει κάποιες επαγγελματικές προοπτικές..??

 • Lia

  Γεια σας,ειμαι μαθητρια της 2α λυκειου και απο το γυμνασιο ειχα αρχισει να ενδιαφερομαι για την επιστημη της ψυχολογιας,εξαιτιας των βιβλιων του εριχ φρομ και του γιαλομ που διαβαζα τοτε. Ετσι αρχισα να ψαχνομαι παραπανω,να διαβαζω και να διαβαζω…ενδιαφερομαι ιδιαιτερα για την κλινικη ψυχολογια αλλα θελω να ρωτησω κατι που με απασχολει .Ο ψυχολογος χρειαζεται να εχει αυτο που ονομαζουμε <> ετσι ωστε να μην επηρεαζεται απο τα προβληματα του θεραπευομενου ? Γενικοτερα πιστευω πως αυτο ,το να μην επηρεαζεται δεν ειναι εφικτο,γιατι μεσα στο πλαισιο της ψυχοθεραπειας και ο θεραπευτης αλλα και ο θεραπευομενος αναπτυσσουν συναισθηματα,σκεψεις ο ενας για τον αλλον και παει λεγοντας.Οποτε το θεωρω φυσιολογικο ως εναν βαθμο παντα,ο ψυχολογος να σκεφτεται τον καθε ασθενη του ξεχωριστα . Επισης , επειδη υποφερω και απο διαταραχη πανικου,ελεγχομενη ευτυχως πια,σκεφτομαι πως αν εχω ψυχολογικα προβληματα εγω η ιδια,μηπως δεν θα ημουν καταλληλη να προσφερω την αντιστοιχη βοηθεια?? Αλλα απο την αλλην,αυτος ο κλαδος ειναι τοσο ενδιαφερον και ειναι απο τα πραγματα που θα εκανα με μεγαλη χαρα στην ζωη μου!

 • Pingback: Βραβεία Ελληνικής/Ψηφιακής Υγείας 2012()

 • Platwn88

  γεια σας..! θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει κλαδος παιδοψυχολογιας

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Φυσικά και υπάρχει. Συνήθως σχετίζεται με την κλινική ψυχολογία (παιδική κλινική ψυχολογία) και την αναπτυξιακή ψυχολογία.

 • Elliemou

  Η διάκριση κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι λάθος, ο λόγος σας είναι φτωχός, τα άρθρα σας προσεγγίζουν την pop psychology. Αν μπορούσα να μαντέψω, θα έλεγα ότι είστε ακόμα στο προπτυχιακό, τρίτο έτος το πολύ.

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Αγαπητή, Elliemou, η κλινική και η συμβουλευτική ψυχολογία παγκοσμίως θεωρούνται δύο διαφορετικοί κλάδοι. Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές εταιρίες για τους δύο κλάδους, ενώ ακόμη και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολο των πανεπιστημίων είναι ξεκάθαρα στον διαχωρισμό τους, από τη στιγμή που προσφέρονται εντελώς διαφορετικοί τίτλοι σπουδών. Εάν εσείς πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των δύο κλάδων γιατί -φαντάζομαι- θεωρείτε ότι η κλινική υπερκαλύπτει την συμβουλευτική, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης.

   Το άρθρο αναφέρεται στους διάφορους κλάδους ψυχολογίας όπως αυτοί υφίστανται επισήμως από κρατικούς φορείς, πανεπιστήμια αλλά και το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας.Το σχόλιό σας για το ύφος του blog και τον λόγο μου είναι φυσικά δεκτά ως προσωπική σας άποψη. Το δε ύφος σας όμως με την υποβόσκουσα κακία νομίζω ότι δε σας τιμά. 

   Υ.Γ. Πάντως, εάν λάβω υπόψην την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ομολογώ ότι έχετε πέσει μέσα στον χρονικό πλαίσιο στο οποίο το έγραψα. Οπότε σας δίνω credit γι’ αυτό.

   • Χριστίνα

    Θα συμφωνήσω με έσας.Εξάλλου είμαι και εγώ τριτοετής φοιτήτρια Ψυχολογίας και δεν έχουν μπει οι καθηγητες ή το Πανεπιστήμιο σε κόπο να μας πουν με πολύ απλά και ξεκάθαρα λόγια τι είναι και τι αντιπροσωπεύει ο κάθε τομέας στη Ψυχολογία και το αφήνουν να το ερμηνεύσουμε εμείς απο τα συμφραζόμενα.

 • STELLA PAPAGIANNI

  ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Το Πάντειο έχει μεταπτυχιακό εγκληματολογίας

 • http://www.facebook.com/neverregret.oncemadeyousmile Νικη Κ.

  γειά σας.ειμαι μαθητρια της 2ας λυκειου και εχω αποφασισει να περασω ψυχολογια και να ασχοληθω με την νομικη ψυχολογια,εγκληματολογια.αυτο που με προβληματιζει ειναι το οτι θελω να κανω κατι σαν ”criminal profiling” να βρισκω δηλαδη το τι ωθησε εναν εγκληματια να φτασει στο εγκλημα συμφωνα με την ψυχολογια του και το πως σκεφτεται και να δουλεβω σε αστυνομικο τμημα να βοηθαω δηλαδη στον εντοπισμο του εγκληματια. αυτο με τι μεταπτυχιακο μπορω να το κανω? υπαρχουν μεταπτυχιακα στην ελλαδα πανω σε αυτο ή θα πρεπει να παω εξωτερικο? ξερω ακριβως τι θελω να κανω και δεν εχω προβλημα να παω στο εξωτερικο για να το κανω,αντιθετως το προτιμαω.ευχαριστω εκ των πρωτερων!!!

  • Αντα

   και εγω ακριβως την ιδια ερωτηση ηθελα να κανω!!! και εγω ειμαι μαθητρια της 2ας λυκειουν και το ονειρο μου ειναι να ασχοληθω με την νομικη ψυχολογια,ειτε στην ελλαδα ειτε στο εξωτερικο.δεν ξερω ομως ποια διαδρομη πρεπει να ακολουθησω για να τα καταφερω,τι ακριβως πρεπει να σπουδασω και τι μεταπτυχιακο πρεπει να κανω…απαντηστε μας,σας παρακαλω! . . .

   • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

    Αντιγράφω την απαντησή μου στο πιο πάνω ερώτημα
    “Όπως έχω τονίσει δεκάδες φορές σε αυτή την ερώτηση για να γίνει κανείς νομικός ψυχολόγος απαιτείται να κάνει σπουδές ψυχολογίας (πτυχίο) και στη συνέχεια εξειδίκευση στην νομική ψυχολογία (μεταπτυχιακό). Γνωρίζω ότι έως και πρόσφατα το Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε ένα μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία, το οποίο ενδεχομένως θα σας κάλυπτε ώστε να εργαστείτε ως νομική ψυχολόγος στην Ελλάδα. Για να δείτε όμως τι ισχύει ακριβώς θα πρέπει να ρωτήσετε στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά την εργασία στο εξωτερικό, θα πρέπει να ρωτήσετε τα κατά τόπους αρμόδια όργανα (π.χ. Πανεπιστήμια, επαγγελματικοί σύλλογοι νομικών ψυχολόγων κτλ) ώστε να σας πουν τι ισχύει στην νομοθεσία των χωρών αυτών για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού στην νομική ψυχολογία.”

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα. Όπως έχω τονίσει δεκάδες φορές σε αυτή την ερώτηση για να γίνει κανείς νομικός ψυχολόγος απαιτείται να κάνει σπουδές ψυχολογίας (πτυχίο) και στη συνέχεια εξειδίκευση στην νομική ψυχολογία (μεταπτυχιακό). Γνωρίζω ότι έως και πρόσφατα το Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε ένα μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία, το οποίο ενδεχομένως θα σας κάλυπτε ώστε να εργαστείτε ως νομική ψυχολόγος στην Ελλάδα. Για να δείτε όμως τι ισχύει ακριβώς θα πρέπει να ρωτήσετε στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά την εργασία στο εξωτερικό, θα πρέπει να ρωτήσετε τα κατά τόπους αρμόδια όργανα (π.χ. Πανεπιστήμια, επαγγελματικοί σύλλογοι νομικών ψυχολόγων κτλ) ώστε να σας πουν τι ισχύει στην νομοθεσία των χωρών αυτών για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού στην νομική ψυχολογία.

 • popi

  καλησπερα σας!ενδιαφερομαι να σπουδασω ψυχολογια γιατι εχω ενθουσιαστει απο την προσφορα της.Δεν μπορουσα να φανταστω τα αποτελεσματα της μεχρι που τα αντικρισα εμπρακτα στο χωρο εργασιας μου ως φυσικοθεραπευτρια.Με προβληματιζει ομως το προγραμμα σπουδων και οι απαιτησεις που σιγουρα θα εχει η σχολη γιατι ως εργαζομενη δεν γνωριζω κατα ποσο ειναι εφικτο να συνδιασω μια πρωινη 8ωρη απασχοληση με την παρακολουθηση των μαθηματων της σχολης.θα ηταν αποτελεσματικοτερη ή πιο προσιτη μια ιδιωτικη σχολη ή θα επρεπε να αλλαξω τα εργασιακα δεδομενα για να σπουδασω σε ενα δημοσιο πανεπιστημιο;θα χαρω πολυ αν μου απαντουσατε και ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο σας.

 • platwn

  εσυ Δημήτρης Αγοραστός, επειδη βλεπω οτι εχεις και μεταπτυχιακο ,εργαζεσε καπου αυτη τη στιγμη;

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Ναι. Στο Δήμο Θεσ/νίκης. Γιατί ρωτάτε;

   • platwn

    απλως επειδη ενδιαφερομαι για ψυχολογια ηθελα να ρωτησω αν εσεις που ειστε και κατοχος μεταπτυχιακου διπλωματος εχετε βρει εργασια στη ελλαδα. το μεταπτυχιακο στη ελλαδα το κανατε;

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα σας,

  Είμαι κοινωνική λειτουργός και ενδιαφέρομαι να προχωρήσω τις σπουδές μου στην ψυχολογία στην Αγγλία συγκεκριμένα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχω ακούσει για κάποια conversion courses τα οποία μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να εργαστείς (μετά από χρόνια κλινικής άσκησης) ως ψυχολόγος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν όχι πως θα μπορούσα να κινηθώ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα σας. Είμαι κοινωνική λειτουργός και ενδιαφέρομαι για μεταπτυχιακό στην ψυχολογία στην Αγγλία συγκεκριμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν με ένα conversion course θα μπορούσα να έχω τις προϋποθέσεις για εργασία εδώ. Αλλιώς τι επιπλέον χρειάζομαι? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • Κων/νος

  Ειναι πολυ ωραιες οι παρακατω ερωτησεις , και ετσι και εγω με τη σειρα μου θελω να ρωτησω/πω καποια πραγματα . Ειναι προφανες πως ο ρολος του κοινωνικου λειτουργου στην Ελλαδα ειναι κατωτερος απ’οτι σε αλλες περιοχες του κοσμου , εχει λιγοτερες δυνατοτητες . Πειτε μας λοιπον τι γνωριζετε για το μελλον ενος κοινωνικου λειτουργου σε θεματα ” Μαστερ ” οσον αφορα το να ασχοληθει το ατομο με την “ψυχολογια” , Λογικα με την Κλινικη-Συμβουλευτικη ? Σιγουρα ενας κοινωνικος λειτουργος δεν κανει την δουλεια του ψυχολογου , αλλα νομιζω και θεωρω πως θα μπορουσε να ασκησει Ψυχοθεραπεια και συμβουλευτικη (την οποια νομιζω ασκει ηδη) . ο Κοινωνικος λειτουργος στην ελλαδα ειναι πλεον , ενας /απλος/ μεσολαβητης και αυτο ειναι αδικο , διοτι εχει ΚΑΙ αυτος τον τιτλο του ψυχικου ειδικου , οπως εχει και ο ψυχολογος / ψυχιατρος . Θα επρεπε λοιπον στην Ελλαδα να γινει αυτο που γινεται και στην αμερικη στην οποια με ενα μαστερ (ΜSW) και 2 χρονια εμπειριας παρεχεται ο τιτλος του “Κλινικου κοινωνικου λειτουργου” ο οποιος ειναι πιο κοντα στον ψυχολογο και εχει περισσοτερες δυνατοτητες . Αυτο στην Ελλαδα (νομιζω) δεν συμβαινει . Αλλα εσεις σαν ενας Ψυχολογος ισως ξερετε κατι παραπανω ετσι ωστε και εγω και οι απο κατω να μαθουμε . Το μονο σιγουρο ειναι πως , στο εξωτερικο με τα απαραιτητα μαστερ και διδακτορικα , μπορεις να εχεις καποιες παραπανω αρμοδιοτητες ως κοινωνικος λειτουργος , που ειναι πιο κοντα στον ψυχολογο . Στο οποιο εγω στοχευω . Αλλα τι μπορει να προσφερει η Ελλαδα σε αυτο το θεμα ? ξερετε? Αν στο εξωτερικο κανεις ενα PsyD. ισως μπορεις να ονομαστεις Ψυχολογος? η χρειαζεται και το Major/master ? . Μαλλον ενας κοινωνικος λειτουργος μπορει να φτασει εως τους τιτλους του “Therapist , Councelor , Clinical Social worker” :/ αδικο .. αδικο διοτι οι περισσοτερες Διαταραχες των ανθρωπων εχουν να κανουν με την κοινωνια , και ενας κοινωνικος λειτουργος εχει πολυ καλη Γνωση επι του θεματος …

  Παρακαλω αναφερετε την αποψη σας , Ευχαριστω

  Κωνσταντινος ( Μαθητης 3ης λυκειου )

 • SavvasAkrtds

  Γεια σας,ηθελα να ρωτησω αυτην την στιγμη ποιες ειδικοτητες εχουν την μεγαλυτερη ζητηση γενικα Ελλαδα και εξωτερικο,και επισης εαν η Νομικη Ψυχολογια-Εγκληματολογια εχει μελλον εδω ή ειναι καλυτερα εξω?οσον αφορα την δουλεια δηλαδη…

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Η ειδικότητα με την μεγαλύτερη ζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος είναι η Κλινική Ψυχολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι κλάδοι με ζήτηση και μέλλον, όπως η σχολική και η εκπαιδευτική ψυχολογία. Σε ερευνητικό επίπεδο σίγουρα ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέλλον είναι η κλινική νευροψυχολογία και οι νευροεπιστήμες γενικότερα.

   Η Νομική Ψυχολογία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει μέλλον, καθώς οι θέσεις απασχόλησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

   Τα δεδομένα φυσικά αλλάζουν πάντα ανάλογα για το ποια χώρα μιλάμε. Για παράδειγμα η Νομική Ψυχολογία έχει μεγαλύτερη ζήτηση στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ παρά στην Ευρώπη.

 • trelo ninaki

  geia sas……ithela kai egw me tn seira m na rwtisw an uparxei sto panepistimeio kritis klados tis nomikis psuxologias..! euxaristw

 • trelo ninaki

  Γεια σας ηθελα και εγω με την σειρα μ να σας ρωτησω αν υπαρχει ο κλαδος της Νομικης Ψυχολογιας και στο πανεπιστημιο της Κρητης…!
  ευχαριστω πολυ…!

 • dimitra.

  γεια σας! ενδιαφερομαι να ασχοληθω με την παιδικη ψυχολογια!
  ειμαι πρωτοετης φοιτητρια στο τμημα νηπιαγωγων!οταν τελειωσω την σχολη η οποια σχετιζεται αμεσα με την παιδικη ψυχολογια που με ενδιαφερει,με ενα μεταπτυχιακο ή/και bachelor στην παιδικη ψυχολογια θα αναγνωριζομουν ως παιδοψυχολογος στην ελλαδα?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Από όσο γνωρίζω για να έχετε τον τίτλο του παιδοψυχολόγου θα πρέπει πρώτα να είστε αναγνωρισμένη ψυχολόγος. Για να είστε αναγνωρισμένη ψυχολόγος και να βγάλετε σχετική άδεια επαγγέλματος θα πρέπει το πτυχίο σας να θεωρείται ισότιμο με αυτό του πτυχίου ψυχολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων. Για αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον υπεύθυνο από το πρόγραμμά σας στη σχολή που εισαχθήκατε.

 • Petros

  geia σας ! τώρα θα πάω β λυκείου ,θέλω να σπουδάσω εγγλιματολόγος δετεκτιβε είναι η πρώτη φορά που μπενω και γράφω σε block mhpos μπορειτε μου πείτε ποια κατευθυνση να πάρω?Ευχαριστώ

  • petros

   detective***

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Για να περάσετε το μοναδικό (από όσα γνωρίζω) πρόγραμμα εγκληματολογίας που προσφέρεται στη χώρα μας θα πρέπει να κάνετε μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εγκληματολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (http://sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=8&id=15lang=el). Το πρόγραμμα δέχεται απόφοιτους ψυχολογίας και κοινωνιολογίας.

   Πριν από οτιδήποτε όμως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πανεπιστήμιο για να δείτε εάν πράγματι αυτό θέλετε να κάνετε, καθώς ο εγκληματολόγος δεν είναι απαραίτητα και “ντέτεκτιβ”.

   Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Αστυνομικό Σώμα θα πρέπει να περάσετε στην αντίστοιχη σχολή της Αστυνομίας.

 • Αγάπη

  Καλησπέρα!
  Είμαι μαθήτρια της Β’ λυκείου στο μέλλον θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο όμως θέλω να κάνω παράλληλα σπουδές σε πανεπιστήμιο. Υπάρχει κάποιος κλάδος δραματοθεραπείας ή κάτι παρεμφερές στην ψυχολογία; Επίσης, το μεταπτυχιακό εγκληματολογίας στο Πάντειο ασχολείται με το θεωρητικό και μόνο κομμάτι ή και με το πρακτικό-δραστικό; μετά τα 4 χρόνια της ψυχολογίας πόσα επιπλέον είναι για την ειδίκευση στην εγκληματολογία;
  ευχαριστώ!!!!!

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα σας,
   Παρακαλώ δείτε το e-mail σας, όπου σας απάντησα στο ερώτημά σας στο σχετικό e-mail που μου στείλατε.

   Εν συντομία και για όλους τους αναγνώστες που έχουν παρόμοια ερωτήματα:
   η δραματοθεραπεία δεν είναι ειδικότητα της ψυχολογίας, αλλά μια μορφή ψυχοθεραπείας. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να τελειώσει το πτυχίο του και στη συνέχεια αφού κάνει κάποια ειδίκευση σε εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας ο οποίος προσφέρει και ψυχοθεραπεία μπορεί να διδαχθεί τις τεχνικές της συγκεκριμένης μορφής ψυχοθεραπείας, είτε εντός κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος, είτε μέσω μαθημάτων δια βίου εκπαίδευσης από ανάλογους (ιδιωτικούς συνήθως) φορείς.

   Για το πρόγραμμα της Εγκληματολογίας θα πρέπει να ρωτήσετε στο πανεπιστήμιο καθώς δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του.

 • vicky

  Καλησπερα,Σπουδαζω ψυχολογια κι θα με ενδιεφερε να ασχοληθω με τις καταχρησεις,τον εθισμο κι γενικα με την ψυχολογικη υποστηριξη ατομων που βρισκονται σε φαση απεξαρτησης.Ποιος κλαδος απο τους παραπανω αντιστοιχει σ’αυτο?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα αποκλειστικά και μόνο για τις
   εξαρτήσεις, αλλά μπορείτε να κάνετε ειδίκευση είτε στην κλινική ψυχολογία, είτε
   στη συμβουλευτική, προσπαθώντας ταυτόχρονα να παρακολουθήσετε
   εκπαιδευτικά-εθελοντικά προγράμματα που σχετίζονται με την θεραπεία των
   εξαρτήσεων σε κάποιον οργανισμό (π.χ. ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ κτλ). Το σημαντικότερο για να
   εργαστείτε σε αυτόν τον τομέα είναι η εμπειρία.

   Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα κλινικής ψυχολογίας
   που καλύπτουν εκτενώς το θέμα των εξαρτήσεων. Στην Ελλάδα μπορείτε να
   παρακολουθήσετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των
   Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του ΑΠΘ http://old.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=183&Itemid=121

 • Αντα

  γεια σας,ειμαι μαθητρια τριτης λυκειου και θα ηθελα να σπουδασω ψυχολογια ή νομικη.ωστοσο τελευταια ακουω συχνα για εναν κλαδο της ψυχολογιας που λεγεται δικαστικη ψυχολογια,που ασχολεισαι με ανακριση μαρτυρων,αξιολογηση κρατουμενων κτλ….θα ηθελα να μου πειτε περισσοτερες λεπτεμερειες για αυτο τον κλαδο,και να μου πειτε αν μπορω να ακολουθησω αυτο τον κλαδο μεσω νομικης ή μεσω ψυχολογιας? …..ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.Ειναι υπεροχο το site σας…

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Γεια σου Άντα. Αν θέλεις ρίξε μια ματιά στα σχόλια αυτής της σελίδας. Έχω απαντήσει δεκάδες φορές στο ερώτημα για τη δικαστική/νομική ψυχολογία. Δεν νομίζω ότι οι νομικοί ψυχολόγοι ασχολούνται με ανακρίσεις. Αυτή είναι μια δουλειά που αναλαμβάνουν οι ανακριτές. Όπως γράφω και στο κείμενο:

   “Οι νομικοί ψυχολόγοι απασχολούνται κυρίως στην αστυνομία μιας και με τις γνώσεις τους γύρω από την εγκληματολογία και την ψυχολογία του εγκληματία είναι σε θέση να βοηθήσουν είτε στον εντοπισμό κάποιου εγκληματία / δραπέτη, είτε στην ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων για την μείωση της εγκληματικότητας σε μια περιοχή. Επιπλέον ο νομικός ψυχολόγος μπορεί να απασχολείται και μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, βοηθώντας στην ανάπτυξη ενός καλύτερου και με λιγότερες εντάσεις κλίματος μέσα στις φυλακές, αλλά και στον ουσιαστικό σωφρονισμό των κρατουμένων.”

   Για να γίνεις νομική ψυχολόγος απαιτείται το πτυχίο ψυχολογίας και έπειτα ένα μεταπτυχιακό αυτής της ειδικότητας. Ορισμένα προγράμματα νομικής ψυχολογίας ανά το παγκόσμιο δέχονται και νομικούς στο πρόγραμμά τους. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις απαιτήσεις και την περιγραφή του εκάστοτε προγράμματος, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ψάξεις για το αν ισχύει.

   Όπως έχω πει και σε άλλους πάντως η επιλογή της νομικής ψυχολογίας δεν είναι η ιδανική επιλογή για την Ελλάδα καθώς οι θέσεις εργασίας για νομικούς ψυχολόγους είναι ελάχιστες.

   Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σου. Για ότι άλλο χρειαστεις επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου. Επειδή πολλές φορές μου ξεφεύγουν σχόλια στο blog, για σιγουριά μπορείς να μου στείλεις ένα e-mail (βλ. σχετική σελίδα επικοινωνίας).

 • μαριαννα

  γεια σας. προκειται να παρακολουθησω ενα μεταπτυχιακο προγραμμα εξ αποστασεως , εγκληματολογια και ψυχολογια του εγκληματια. Το πτυχιο μου ειναι απ’το τμημα Επικοινωνια και ΜΜΕ. Τι επαγγελματικες προοπτικες εχω?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα σας. Έχω εκφράσει την γνώμη μου για τις επαγγελματικές προοπτικές στις ειδικότητες εγκληματολογίας στην Ελλάδα σε αρκετά σχόλια πιο κάτω, οπότε σας παραπέμπω σε αυτά για να μην επαναλαμβάνομαι. Εν ολίγοις, θεωρώ ότι οι θέσεις απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένες στη χώρα μας.

   Μια επιπλέον σημείωση που πρέπει να κάνω είναι ότι δίχως πρώτο πτυχίο ψυχολογίας δεν μπορείτε να λάβετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, οπότε αυτομάτως δεν μπορείτε να καλύψετε θέσεις που προορίζονται για ψυχολόγους.

 • vaggelis

  γεια σας,σπουδαζω κοινωνικη διοικησης στην κομοτηνη και θα ηθελα να ασχολειθω με την εγκληματολογια,θα μπορουσα με καποια μεταπτυχιακα να ασχολειθω?η χρειαζετε αλλος κλαδος

 • billsimson

  σε ευχαριστω πολυ,ησουν πολυ ενημερωτικος και κατοπιστικος.Τα ανελυσες ολα τελεια και μου ελυσες σχεδον ολες μου τις αποριες.

 • αλεξανδρα

  γεια σας εδωσα φετος πανελληνιες και ενω ο στοχος μου ηταν η ψυχολογια τελικα δεν το πιανω και περναω φιλολογια.η φιλολογια δεν μ αρεσει καθολου,μ αρεσει μονο λιγο ο κλαδος της γλωσσολογιας.υπαρχει καποιος τροπος ωστε να συνδυασω την γλωσσολογια με την ψυχολογια ή να ξαναδωσω πανελληνιες? κατι εχω ακουσει για ψυχογλωσσολογια αλλα δεν εχω ιδεα τι ειναι. απαντηστε μου σας παρακαλω γιατι βρισκομαι σε μεγαλο διλημμα.υπαρχει καποιος τροπος να τα συνδυασω ή ξανα πανελληνιες?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Η φιλολογία δεν σχετίζεται άμεσα με την ψυχολογία, εκτός από τον κλάδο της ψυχογλωσσολογίας (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42) αλλά και την ειδίκευση που θα μπορούσατε να κάνετε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη διδασκαλία σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

   Το δίλλημα που έχετε σχετικα με το εαν αξίζει να ξαναδώσετε πανελλήνιες εξετάσεις ή εαν πρέπει να σπουδάσετε φιλολογία αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δικούς σας επαγγελματικούς στόχους. Οι δύο κλάδοι οδηγούν σε διαφορετικά μονοπάτια και ακόμη και στα σημεία σύγκλισής τους οι γλωσσολόγοι και οι ψυχολόγοι έχουν ξεκάθαρους και διακριτούς ρόλους τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

   Αυτά τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Εάν κάποιος αναγνώστης ξέρει κάτι περισσότερο, ευελπιστώ να σας αφήσει σύντομα κάποιο σχόλιο.

   Καλή σας σταδιοδρομία, ότι και εάν επιλέξετε.

 • Άρτεμις

  Γεια σας! Χρειάζομαι την βοήθειά σας.Είμαι μαθήτρια της δευτέρας λυκείου και θέλω να σπουδάσω νομική ψυχολογία.Γνωρίζετε αν υπάρχει αυτός ο κλάδος σε πανεπιστήμιο της Θεσσαλονικης; Ρώτησα τους καθηγητές μου,αλλά δεν ήξεραν να μου απαντήσουν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 • Χριστίνα

  Γειά σας! Είμαι μαθήτρια της 3ης λυκείου και με ενδιαφέρει πολύ η Ψυχολογία, μάλιστα η Παιδοψυχολογία. Από την έρευνα που έχω κάνει, ωστόσο, διαπίστωσα πως δεν υπάρχει τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο στην Ελλάδα. Ισχύει ή κάνω λάθος? Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος παρεμφερές κλάδος της Ψυχολογίας ώστε να σπουδάσω εντός της χώρας? Αν όχι, γνωρίζετε ίσως ποια χώρα παρέχει προσιτή (οικονομικά και βαθμολογικά) εκπαίδευση πάνω στον κλάδο αυτό? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Η παιδοψυχολογία δεν είναι ακριβώς κλάδος της ψυχολογίας. Υπό τη σκέπη του όρου “Παιδοψυχολογία” βρίσκονται ειδικότητες όπως η Σχολική Ψυχολογίας, Κλινική Ψυχολογία παιδιών κ εφήβων και Εκπαιδευτική ψυχολογία. Όλοι αυτοί οι κλάδοι είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο και κάποιοι προσφέρονται και στην Ελλάδα (π.χ. στο ΑΠΘ). Εννοείται πως όλοι αυτά τα μεταπτυχιακά και άλλα που βρίσκονται κοντά σε αυτό που εννοούν οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στην Παιδοψυχολογία.

   Προς το παρόν επικεντρωθείτε στο να περάσετε στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια βλέπετε ποιο πρόγραμμα θα επιλέξετε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας και τις ανάγκες που θα δείτε ότι υπάρχουν στην αγορά εργασίας τότε.

   Καλή σας συνέχεια!

 • aggeliki osmani

  Γεια σας από το φπψ δουλευεις κανονικα σαν ψυχολογος;;

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα σας. Εάν ρωτάτε εάν στην Ελλάδα μπορείτε να βγάλετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, έχω την εντύπωση πως ενα πτυχιο ΦΠΨ δεν σας δίνει αυτό το δικαίωμα. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω, ας αφήσει σχετικό σχόλιο

   • aggeliki osmani

    Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας απλά επειδή έχω ακούσει διαφορες απόψεις δεν γνωρίζω ακόμα καμία εγκυρη και αληθής…

    • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

     Μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους α)της σχολής (π.χ. της γραμματείας του προγράμματος ΦΠΨ) και β)στην Περιφέρειά σας η οποία είναι υπεύθυνη για την έκδοση της άσκησης επαγγέλματος.

     Δεν νομιζω ότι υπάρχουν πιο έγκυρες απαντήσεις από αυτές.

     • Guest

      Ναι αυτό θα κάνω ευχαριστώ πολύ γαι τη χρήσιμη βοήθεια σας..!

     • aggeliki osmani

      Ναι αυτό θα κάνω ευχαριστώ πολύ για την χρήσιμη βοήθεια σας!!

 • Afroditi

  Καλησπέρα σας
  Ονομάζομαι Αφροδίτη και πριν λίγο καιρό αποφοίτησα από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Θα ήθελα να ρωτήσω τι δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση υπάρχουν εάν κάποιος δεν έχει ειδικευτεί ακόμα με κάποιο μεταπτυχιακό. Δηλαδή μόνο με το πτυχίο θα μπορούσε κάποιος να εργαστεί σε κάποιο νοσοκομείο κλπ; Επίσης θα ήθελα την άποψη σας για τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα όσον αφορα την εγκληματολογία αλλά και την συμβουλευτική ψυχολογία

  • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα σας. Ένας ψυχολόγος άνευ μεταπτυχιακού τυπικά σαφώς και μπορεί να εργαστεί καθώς 1)έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 2)οι περισσότερες προκηρύξεις για (μη μόνιμες) θέσεις στο δημόσιο για ψυχολόγους απαιτούν απλά πτυχίο και το μεταπτυχιακό δίνει επιπλέον μόρια. Από εκεί και πέρα όμως ένα μεταπτυχιακό σας προσφέρει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και τα εργαλεία εάν θέλετε να εργαστείτε σε πιο εξειδικευμένες δομές (π.χ. κεντρα απεξάρτησης) ή με πιο συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. παιδιά).

   Για τα προγράμματα Εγκληματολογίας έχω αναφερθεί παρα πολλές φορές σε προηγούμενα σχόλια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο όμως δεν γνωρίζω εάν λειτουργεί ακόμη. Θα πρέπει να ρωτήσετε στη γραμματεία. Η εγκληματολογία είναι εξαιρετικά συγκεκριμένος κλάδος με περιορισμένες θέσεις εργασίας κυρίως στον ακαδημαϊκό τομέα και την αστυνομία. Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι λίγες, δεν θα έλεγα ότι ειναι ιδανικη επιλογή. Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι μια καλυτερη επιλογή κατά την άποψηή μου, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα και ομάδες ανθρώπων. Για τα μεταπτυχιακά όμως δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα, καθώς έως τώρα οι σπουδές μου ήταν στο εξωτερικό και δεν είχα καμία επαφή με την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να ρωτήσετε άτομα που έχουν αποφοιτήσει από αυτά εάν θέλετε να μάθετε για το επίπεδό τους.

   Καλή σας σταδιοδρομία.

 • Κωνσταντινος

  Πριν απο ενα δυο χρονια ειχα γραψει ξανα για ενα θεμα , το οποιο δεν απαντηθηκε . Μαλλον επειδη δεν εχει να κανει “αμεσα” με τον ρολο του Ψυχολογου , αλλα με τον ρολο του κοινωνικου λειτουργου . Πλεον οντας φοιτητης κοινωνικης εργασιας , ξερω πολυ καλα τι μπορω να κανω στην Ελλαδα και τι δεν μπορω να κανω . Οι κοινωνικοι λειτουργοι δεν θα κανουν ποτε την δουλεια του ψυχολογου στην Ελλαδα , λογικο καθως δεν εχουν οσο μεγαλη σχεση νομιζουν οι περισσοτεροι , εδω ο μονος ειδικος που μπορει να ασκησει Κλινικη – συμβουλευτικη ειναι ο Ψυχολογος-Ψυχιατρος , και μαλιστα μεχρι και ο ψυχολογος 4 ετων μπατσελορ (που δεν ξερει την τυφλα του , με μια γενικη γνωση , με 200 ωρες πρακτικης ) . Ποια η γνωμη σας στο σχετικο θεμα και ποια η γνωση σας οσον αφορα ατομα (Κ.Λ.) που εχουν βγει εξω και εχουν κανει μετεκπεδευση (μαστερ/διδακτορικα) ? Μηπως το Ελλαδισταν , δεν δινει το δικαιωμα ασκησης ψυχοθεραπειας ουτε σε ατομα τα οποια εχουν MA , Msc (σε κλινικη Ψ , συμβουλευτικη) , psy.d / ph.d ( -||- ) , Μονο και μονο επειδη δεν εχουν το Μπατσελορ της ψυχολογιας ? Μπορει ο Κ.Λ. να μην ειναι ψυχολογος , ομως κανεις δεν μπορει να του αφαιρεσει τον τιτλο του ειδικου ψυχικης υγειας , και οταν ενας Κ.Λ. θελει να ειδικευτει στην συμβουλευτικη και γενικοτερα στην ψυχικη υγεια , θα επρεπε στην Ελλαδα να μπορει μετα απο καποια μαστερ να ασκησει Ψυχοθεραπεια ( Και δεν αναφερομαι στην συμβουλευτικη γιατι θελουν δε θελουν καποιοι , η ενδυναμωση ασκειτε απο εμας ) .

  Η Ερωτηση μου λοιπον ειναι : Ποια η γνωμη σας με την υποβαθμιση των κοινωνικων λειτουργων σε θεμα “ψυχοθεραπειας” στην Ελλαδα , και ποια η γνωση σας επι του θεματος “Μεταπτυχιακων απο εξωτερικο που μπορουν να δωσουν τετοιο δικαιωμα σε καποιον στην Ελλαδα ” ; Διοτι στο εξωτερικο σιγουρα με καποια μετεκπεδευση ο κοινωνικος λειτουργος μπορει να ασκησει Κλινικη κοινωνικη εργασια / Ψυχοθεραπεια και να ονομαστει Ψυχοθεραπευτης . Στην Ελλαδα ομως το διαταγμα γραφει πως ψυχοθεραπεια οποιος βγει απο ψυχολογια μπορει μονο …. Αδικο ? για μενα ναι … Διοτι οταν ενας Κ.Λ. εχει μεταπτυχιακα και διδακτορικα στην συμβουλευτικη και κλινικη ψυχολογια , και μπορει σε ΗΠΑ και ευρωπη να ασκησει ψυχοθεραπεια , πως γινεται στην Ελλαδα να μην μπορει ? (εκτος αν κανω λαθος , εδω θελω λοιπον τα φωτα σας , να επιβεβαιωσετε τα οσα λεω η να μ πειτε τι συμβαινει )

  Ευχαριστω και ελπιζω να απαντησετε διοτι με ενδιαφερει πολυ η αποψη καποιου ψυχολογου στο θεμα αυτο . Ειμαστε και οι 2 συναδελφοι , οχι αμεσοι αλλα σιγουρα συναδελφοι .

 • Κωνσταντινος

  Πριν απο ενα δυο χρονια ειχα γραψει ξανα για ενα θεμα , το οποιο δεν
  απαντηθηκε . Μαλλον επειδη δεν εχει να κανει “αμεσα” με τον ρολο του
  Ψυχολογου , αλλα με τον ρολο του κοινωνικου λειτουργου . Πλεον οντας
  φοιτητης κοινωνικης εργασιας , ξερω πολυ καλα τι μπορω να κανω στην
  Ελλαδα και τι δεν μπορω να κανω . Οι κοινωνικοι λειτουργοι δεν θα κανουν
  ποτε την δουλεια του ψυχολογου στην Ελλαδα , λογικο καθως δεν εχουν οσο
  μεγαλη σχεση νομιζουν οι περισσοτεροι , εδω ο μονος ειδικος που μπορει
  να ασκησει Κλινικη – συμβουλευτικη ειναι ο Ψυχολογος-Ψυχιατρος , και
  μαλιστα μεχρι και ο ψυχολογος 4 ετων μπατσελορ (που δεν ξερει την τυφλα
  του , με μια γενικη γνωση , με 200 ωρες πρακτικης ) . Ποια η γνωμη σας
  στο σχετικο θεμα και ποια η γνωση σας οσον αφορα ατομα (Κ.Λ.) που εχουν
  βγει εξω και εχουν κανει μετεκπεδευση (μαστερ/διδακτορικα) ? Μηπως το
  Ελλαδισταν , δεν δινει το δικαιωμα ασκησης ψυχοθεραπειας ουτε σε ατομα
  τα οποια εχουν MA , Msc (σε κλινικη Ψ , συμβουλευτικη) , psy.d / ph.d (
  -||- ) , Μονο και μονο επειδη δεν εχουν το Μπατσελορ της ψυχολογιας ?
  Μπορει ο Κ.Λ. να μην ειναι ψυχολογος , ομως κανεις δεν μπορει να του
  αφαιρεσει τον τιτλο του ειδικου ψυχικης υγειας , και οταν ενας Κ.Λ.
  θελει να ειδικευτει στην συμβουλευτικη και γενικοτερα στην ψυχικη υγεια ,
  θα επρεπε στην Ελλαδα να μπορει μετα απο καποια μαστερ να ασκησει
  Ψυχοθεραπεια ( Και δεν αναφερομαι στην συμβουλευτικη γιατι θελουν δε
  θελουν καποιοι , η ενδυναμωση ασκειτε απο εμας ) .

  Η Ερωτηση μου λοιπον ειναι : Ποια η γνωμη σας με την υποβαθμιση των
  κοινωνικων λειτουργων σε θεμα “ψυχοθεραπειας” στην Ελλαδα , και ποια η
  γνωση σας επι του θεματος “Μεταπτυχιακων απο εξωτερικο που μπορουν να
  δωσουν τετοιο δικαιωμα σε καποιον στην Ελλαδα ” ; Διοτι στο εξωτερικο
  σιγουρα με καποια μετεκπεδευση ο κοινωνικος λειτουργος μπορει να ασκησει
  Κλινικη κοινωνικη εργασια / Ψυχοθεραπεια και να ονομαστει
  Ψυχοθεραπευτης . Στην Ελλαδα ομως το διαταγμα γραφει πως ψυχοθεραπεια
  οποιος βγει απο ψυχολογια μπορει μονο …. Αδικο ? για μενα ναι … Διοτι
  οταν ενας Κ.Λ. εχει μεταπτυχιακα και διδακτορικα στην συμβουλευτικη και
  κλινικη ψυχολογια , και μπορει σε ΗΠΑ και ευρωπη να ασκησει ψυχοθεραπεια
  , πως γινεται στην Ελλαδα να μην μπορει ? (εκτος αν κανω λαθος , εδω
  θελω λοιπον τα φωτα σας , να επιβεβαιωσετε τα οσα λεω η να μ πειτε τι
  συμβαινει )

  Ευχαριστω και ελπιζω να απαντησετε διοτι με ενδιαφερει πολυ η αποψη
  καποιου ψυχολογου στο θεμα αυτο . Ειμαστε και οι 2 συναδελφοι , οχι
  αμεσοι αλλα σιγουρα συναδελφοι .

  • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα σας. Θίγετε πολλά θέματα στο σχόλιό σας και δεν θα ήθελα να μακρυγορήσω, οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν συντομότερα και με σαφήνεια στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θέτετε.

   Καταρχήν με ρωτάτε για το ποια είναι η άποψή μου για ΚΛ με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και το ότι δεν τους επιτρέπεται να ασκησουν το επαγγελμα του ψυχολόγου. Το θέμα με την Ελλάδα είναι ότι ο μόνος τίτλος που προστατεύεται είναι αυτός του ψυχολόγου και έχει ταυτιστεί με την κατοχή πτυχίου ψυχολογίας. Όπως εγώ δεν μπορώ να λέγομαι ΚΛ εάν δεν τελειώσω την αντίστοιχη σχολή, έτσι κ ένας ΚΛ δεν μπορεί να λέγεται ψυχολόγος εάν δεν έχει τελειώσει την αντίστοιχη σχολή. Αυτό είναι θέμα καθαρά νομικό όμως.

   Άποψή είναι ότι τα κριτήρια θα έπρεπε να είναι ακομη πιο αυστηρά ακόμη κ για τελειόφοιτους ψυχολογίας και ο τίτλος του Ψυχολόγου να δίνεται μονάχα σε κατόχους εφαρμοσμένου μεταπτυχιακού τίτλου με συγκεκριμένες ώρες εποπτείας. Αυτό που λέω δεν με συμφέρει προσωπικά, αλλά είναι πιστεύω το ηθικά και επιστημονικά ορθό για την προστασία του κοινού. Από εκεί και πέρα αναφέρετε τον τίτλο του “ψυχοθεραπευτή”, τον οποίο λέτε ότι έχουν μονο οι ψυχολογοι στην Ελλάδα. Αυτό είναι μέγα λάθος. Όπως ειπα ήδη ο μονος τιτλος που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα είναι του Ψυχολόγου και όχι του Ψυχοθεραπευτή. Η πρακτική πολλών ψυχολόγων να αναρτούν στις πινακίδες τους τον τίτλο του “Ψυχοθεραπευτή” είναι παραπλανητική, καθώς αυτός ο τίτλος δεν πιστοποιεί απολύτως τίποτε. “Ψυχοθεραπευτής” μπορεί να είναι ένας με θεωρητικη εκπαίδευση ή ένας με 10 ώρες πρακτική άσκηση, όπως και ένας με 2000 ώρες πρακτικής άσκησης ή κάποιος με καμία απολύτως ώρα. Εφόσον δεν είναι προστατευμένος τίτλος, υπάρχει ασυδοσία.

   Άποψή μου είναι πως θα έπρεπε να υπάρχουν πολλαπλοί τίτλοι λειτουργών ψυχικής υγείας, ο καθένας απο τους οποίους να είναι προστατευμένος και να ξέρει το κοινό τι γνώσεις και τι δυνατότητες έχει ο εκάστοτε επαγγελματίας. Έτσι, το “συμβουλος ψυχικής υγείας”, “ψυχοθεραπευτής” κτλ θα έχουν συγκεκριμένο νόημα και ουσία. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι να υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά και κατά την άποψή μου αφενός στρέφει τον έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας εναντίον του άλλου και αφετέρου δεν προστατεύει το κοινό από κακές πρακτικές.

   Γενικά νομίζω πως όλο το σχόλιό σας αναφέρεται σε αυτό το κενό που ανέφερα. Προσωπικά δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα και κανένα κόμπλεξ απέναντι σε οποιονδήποτε λειτουργό ψυχικής υγείας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κοινό να βρει την φροντίδα που χρειάζεται μέσα σε ένα προστατευμένο πλαίσιο και όχι να διαιωνίσω ανόητες διαμάχες μεταξύ λειτουργών ψυχικής υγείας. Οπότε η θέση μου είναι ξεκάθαρη: πρέπει ΟΛΟΙ μας να πολεμήσουμε για περισσότερους και καλύτερους τίτλους και διαβαθμίσεις στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Διαφορετικά σκάβουμε τον λάκκο μας με την υποβάθμιση των επαγγελμάτων μας και των δεξιοτήτων μας.

   • Κωνσταντινος

    Ετσι οπως τα λετε ειναι . Ναι για αυτο το κενο μιλαω και εγω , αλλα οχι μονο . Αυτο το κενο δημιουργει προβληματα στην “ασκηση” του επαγγελματος του ειδικου ψυχικης υγειας , διοτι εφοσον μονο ο τιτλος του ψυχολογου ειναι προστατευμενος , νομικα μονο αυτος μπορει να ασκησει ψυχοθεραπεια , αλλιως αν ο τιτλος του ψυχοθεραπευτη (therapist) ηταν προστατευμενος (για ασκηση ψυχοθεραπειας) και ανοιχτος για μεταπτυχιακους και εκπαιδευμενους ειδικους ψυχικης υγειας (masters κλινκικης ψυχολογιας /συμβουλευτικης) , τοτε θα μπορουσαν αυτοι να ασκησουν το επαγγελμα τους χωρις να τους απαγορευει κανεις . Δεν ειναι αδικο καποιος αλλος ειδικος να εχει ειδικευτει με καποιο μεταπτυχιακο πανω σε κλινικη θεραπεια και συμβουλευτικη και να μην μπορει να ασκησει αυτα που ξερει στην Ελλαδα , διοτι δικαιωματα εχει μονο ο ψυχολογος ? (Δεν γνωριζω αν οντως ισχυουν τα παραπανω , ετσι εχω ακουστα ) .

    Εμενα προσωπικα δεν με ενδιαφερει για το αν θα ονομαζομαι ψυχολογος , ΚΛ , ειδικος ψυχικης υγειας , θεραπευτης η οτιδηποτε αλλο , αυτο που με ενδιαφερει ειναι να μπορω νομικα και να ασκω συμβουλευτικη και ψυχοθεραπεια ‘ΜΟΝΟ΄ και εαν εχω ειδικευτει και εκπαιδευτει σε αυτον τον τομεα (οπως και ο καθε ψυχολογος αντιστοιχα) . Δεν θελω να αρπαξω το κυρος απο κανενα , ουτε να ανοιξω ‘ανοητες διαμαχες΄ οπως πολυ σωστα ειπατε , θελω απλα να μπορω να κανω την δουλεια μου (εφοσον εχω εκπαιδευτει και εχω χρησθει ικανος) και να βοηθαω τους εξυπηρετουμενους μου . Οπως ειπατε και εσεις πρεπει να ξεκαθαριστουν οι τιτλοι και τα δικαιωματα του καθε ” ειδικου ψυχικης υγειας ” Ενας γενικος ΚΛ και ψυχολογος (bachelor degree) δεν θα επρεπε να μπορει να ασκησει ψυχοθεραπεια/συμβουλευτικη , ενας κλινκος (πλεον) ΚΛ/Ψυχολογος με εκπαιδευση πανω στην ψυχοθεραπεια και την συμβουλευτικη ομως , ανεξαρτητα απο το γεγονος οτι δεν ειναι το ιδιο επαγγελμα θα επρεπε να εχουν παρομοια αν οχι ιδια δικαιωματα (οπως γινεται στην Αμερικη) .

    Εσεις τι γνωριζετε για την Ασκηση της ψυχοθεραπειας , ειναι ετσι οπως τα λεω , μονο καποιος με Bachelor Ψυχολογιας μπορει να την ασκησει ? (στην Ελλαδα) .

    Χαιρομαι παντως για την απαντηση σας , και σας ευχαριστω πολυ !

    • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

     Δεν είμαι 100% σίγουρος για το νομικό πλαίσιο γύρω από την ψυχοθεραπεία, πέρα από αυτό που ανέφερα πως ο τίτλος του ψυχοθεραπευτή δεν είναι προστατευμένος νομικά. Η ψυχοθεραπεία σίγουρα συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ψυχολόγος.

     Επί της ουσίας ψυχοθεραπεία, εντός κ εκτός εισαγωγικών, ασκούν κ άλλοι επαγγελματίες στην Ελλάδα, καθώς έχω δει προσωπικά πινακίδες πτυχιούχων ΚΛ ή ακόμη και Κοινωνιολόγων που γράφουν πως προσφέρουν “υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχικής υγείας”. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι άλλα πτυχία και διαπιστευτήρια έχει ο καθένας από αυτούς, αλλά δεν νομίζω να είναι εντελώς παράνομο αυτό που κάνουν. Υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στα επαγγέλματά μας στον ιδιωτικό τομέα.

  • Γιωργος

   Ετσι οπως τα λες ειναι σαν να θες να κανεις τον κοινωνικο λειτουργο ψυχολογο. Οι ψυχολογοι εχουν και καλες γνωσεις κοινωνικης ψυχολογιας οποτε δεν νομιζω οτι χρειαζονται τη γνωμη του κοινωνικου λειτουργου για να ασκησουν ψυχοθεραπεια και να κανουν τη δουλεια τους. Η κλινικη ψυχολογια ειναι μια απο τις ειδικοτητες της ψυχολογιας. Ακομα κι αν κανει ενας κοινωνικος λειτουργος μεταπτυχιακο στην κλινικη Ψ δεν τον λες ψυχολογο ουτε θα τον εμπιστευτεις νομιζω τον ιδιο με τον καθαρα κλινικο ψυχολογο.

   Συμφωνω μονο στο κομματι οτι οι ψυχολογοι (προσεξε ψυχολογοι) πρεπει να παιρνουν ειδικοτητα με μεταπτυχιακο (κλινικη, νευρο- /παιδο- κτλ)

   Και στο τελος των 4 προπτυχιακων ετων προφανως οι γνωσεις του general psychologist με αυτου του social worker δεν ειναι ιδιες.. Το ”δεν ξερουν την τυφλα τους” ειναι υπεραπλουστευτικο αν κανεις τη συγκριση με αυτα που γνωριζουν οι κοινωνικοι λειτουργοι στα ιδια χρονια εκπαιδευσης (4 ετη).

 • ioannis ioannis

  Γειά σας είμαι μαθητής Γ΄Γυμνασίου και θέλω να γίνω-σπουδάσω ψυχολόγος ……..Σε τι λύκειο πρέπει να πάω ……?

 • ioannis ioannis

  Αααααα….και με ενδιαφέρει να γίνω ψυχολόγος κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας!…οπότε σε τι λύκειο και αργότερα σε τι πανεπιστήμιο πρέπει να πάω?

  • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα. Θα πρέπει να περασεις σε κάποιο τμήμα ψυχολογίας, οποτε λογικα θα πρέπει να πας Ενιαίο Λύκειο (η όπως λέγεται τώρα). Έπειτα θα πρέπει να περάσεις στο τμήμα ψυχολογίας σε ΑΠΘ, Κρητη ή Αθήνα.

 • ioannis ioannis

  Σας ευχαριστώ πολύ!!!

 • pete

  Καλησπέρα και απο μένα. Θα ήθελα να αναφερθώ την τοποθέτηση του Κοιν Λειτουργού. Δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι σχεδόν οι κλ θέλουν να σφαιτεριστούν το επάγγελμα του ψυχολόγου. Η επιστήμη της κατανόησης και βελτίωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι σεμινάριο 100 ωρών. Για να αποκτήσει κάποιος το δικαίωμα να παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να γνωρίζει την ανατομία τηης ανθρώπινης συμπεριφοράς που μόνο οι πτυχιούχοι ψυχολογίας γνωρίζουν. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τους κλ…Δηλ εσύ θα πήγαινες να χειρουργηθείς από έναν βιολόγο με μεταπτυχιακό ή μετεκπαίδευση στην χειρουργική ?Δεν θα πήγαινες σε κάποιον γιατρό χειρουργό με άδεια ασκήσεως επαγγ/ος ιατρού? Αν είναι δυνατόν. Τα μεταπτυχιακά στους διάφορους τομείς της ψυχολογίας είναι πολύ ωραία αλλά σου δίνουν γνώσεις σε ερευνητικό επίπεδο και ούτε τα μεταπτυχιακά ούτε οι μετεκπαιδεύσεις δεν σου δίνουν άδεια ασκήσεως επγγ/ος ψυχολόγου σε κανένα μέρος του κόσμου. Όποιος θέλει να γίνει ψυχολόγος πρέπει να σπουδάσει ψυχολογία ούτε κλ ούτε φπψ. Μα πώς θα βελτιώσεις και θα κατανοήσεις πιθανή μη λειτουργική συμπεριφορά αν δεν είσαι ψυχολόγος. Τέλος δεν έχω ακούσει ποτέ από κανένα κλ να λέει πως την δουλεία τους μπορεί να την κάνει ένας ψυχολόγος γιατί λοιπόν διεκδικούν την δουλειά του ψυχολόγου. Μήπως επειδή ένας κλ είναι ένας διοικητικός υπάλληλος και τελικά διαπιστώνει πως δεν του αρέσει αυτό το επάγγελμα? Επίσης η κοιν εργασία ούτε στο παραμικρό σχετίζεται με την κοινωνική ψυχολογία? Αν οι δυο σχολές ήταν ταυτόσημες δεν θα είχε βάση η κοινωική εργασία 10 και μάλιστα το πανπ της κομοτηνής ενώ η ψυχολογία 18..

  • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

   Επιτρέψτε μου να πάρω απόσταση από τις θέσεις σας. Σαφώς και είναι
   διαφορετικά επαγγέλματα ο Ψυχολόγος και ο Κ.Λ. και σαφώς ο ένας δεν
   μπορεί να κάνει τη δουλειά του άλλου. Αλλά από αυτό το σημείο έως την
   περιφρόνηση του επαγγέλματος του ΚΛ προς το τέλος του σχόλιού σας,
   υπάρχει μια τεράστια διαφορά.

   Εάν πιστεύετε ότι η δουλειά του ΚΛ είναι απλα “διοικητική” και ότι
   ενδεχομένως είναι κατώτερη από αυτή του Ψυχολόγου, λόγω διαφοράς στις βάσεις εισαγωγής, είτε δεν έχετε ενημέρωση για το τι εστί ΚΛ, είτε
   γίνεστε απλά άδικος. Όποιος ψυχολόγος έχει εμπειρία συνεργασίας με ΚΛ, καταλαβαίνει τις ουσιαστικές διαφορές και τα σημαντικά σημεία στα οποία συνεργάζονται οι δύο ειδικότητες.

   Για να είμαστε επιτυχείς στην οικοδόμηση ενός σωστού συστήματος Ψυχικής Υγείας, θα πρέπει πρώτα να οικοδομήσουμε σωστές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα επαγγέλματα και ειδικότητες του χώρου. Ο ελιτισμός είναι προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

 • pete

  Πρώτο δεν περιφρονώ καθόλου το επάγγελμα του κλ. Όμως δεν περιφρονώ επίσης και το επάγγελμα του ψυχολόγου. Δεν είναι δυνατόν να ακούγεται πως την άσκηση ψυχολογικών υπηρεσιών μπορεί να την ασκεί κάποιος που δεν έχει σπουδάσει την κατανόηση και βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Νομίζω πως εσείς (αν και είστε ψυχολόγος) χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ υποτιμάτε την επιστήμη της ψυχολογίας όταν αφήνετε ανοιχτό το θέμα για το πιος πρέπει να ασκεί την ψυχολογική θεραπεία. Επίσης εγώ όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε συνεργαστεί με κλ και τις περισσότερες φορες θέλουν να ασκούν το έργο του ψυχολόγου. Τέλος το να είσαι διοικητικός υπάλληλος σε θέματα πρόνοιας δεν είναι καθόλου υποτιμητικό ίσα ίσα. ένας κλ ασχολείται με θέματα επιδομάτων παραπομπών θέματα υιοθέτησης και εισαγωγών σε ιδρύματα. Είναι όλα αυτά πολή χρήσιμα αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών που προσφέρει ένας ψυχολόγος. Πρέπει να τηρούνται τα όρια.

  • http://dagorastos.net Dimitris Agorastos

   Αγαπητέ pete, δεν υποτιμώ απολύτως καμμία επιστήμη και ίσα-ίσα, πολλές φορές έχω αναφερθεί στα εξαιρετικά χαλαρά νομικά πλαίσια που ισχύουν στην Ελλάδα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Αλλά όσο χαλαρό και να είναι το νομικό μας πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο στην κατοχύρωση του επαγγελματικού τίτλου του “ψυχολόγου” (απαιτεί πτυχίο ψυχολογίας), οπότε εάν έχετε εντοπίσει ΚΛ ή άλλους που επιτηδεύουν βάσει αυτού του τίτλου, μία καταγγελία σε κάποιον από τους επαγγελματικούς συλλόγους ψυχολόγων συνήθως αρκεί για να κινηθούν οι νομικές διαδικασίες εναντίον τους.

   Επειδή έχω σχετική εμπειρία εργασίας τόσο με συναδέλφους ψυχολόγους και με ΚΛ (σε Ελλάδα και εξωτερικό), επιτρέψτε μου να πω ότι τέτοιες κοκορομαχίες μεταξύ επαγγελματιών δεν έχω αντιμετωπίσει πουθενά. Σε αυτό βεβαίως δεν φέρουν αποκλειστική ευθύνη τα πρόσωπα, αλλά το αχαρακτήριστο νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Αυτό με ενοχλεί εντονότατα γιατί θεωρώ ότι είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της πρόνοιας ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Αντί να ασχολούμαστε με αυτό και με άλλα πιο μείζονα θέματα, είμαστε χωρισμένοι σε στρατόπεδα. Αυτό σχολίασα και σε αυτό διαφώνησα.

   Το εάν υποτιμώ ή όχι την επιστήμη της ψυχολογίας πιστεύω το αποδεικνύω χρόνια τώρα με την δράση μου και τη δουλειά μου, οπότε το αφήνω στην κρίση του καθενός.

 • eua leon

  Καλησπερα! Σπουδαζω στο Μ.Ι.Θ.Ε. και θα ηθελα να οταν τελειωσω να κανω το μεταπτυχιακο εγκεφαλος και νους,σχετικα με τις νευροεπιστημες.Ωστοσο ειμαι καπως διστακτικη..Εσυ απο την εμπειρια σου πιστευεις πως υπαρχει απορροφηση στην αγορα εργασιας?