Αποστολή Άρθρου

Θέλετε να στείλετε το δικό σας άρθρο στο Ψυχολογείν και να το κάνετε διαθέσιμο στους χιλιάδες επισκέπτες που το διαβάζουν κάθε μήνα; Δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που ακολουθεί. Eάν δεν λειτουργεί σωστά, απλά στείλτε το άρθρο σας μέσω e-mail.

Οι γενικοί κανόνες:

 1. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας και στο κείμενο να γίνεται σαφής αναφορά σε γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, βιολογικά και κοινωνικά φαινόμενα. Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα παρουσίασης βιβλίου και παρουσίασης ιστορικών φαινομένων σχετικών με την επιστήμη της Ψυχολογίας ή την Φιλοσοφία.
 2. Τα κείμενα συνοδεύονται απαραίτητα από τουλάχιστον μία βιβλιογραφική αναφορά σε επιστημονικό άρθρο (peer reviewed) ή επιστημονικό βιβλίο. Δεν γίνονται δεκτά κείμενα που αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε διαδικτυακά άρθρα.
 3. Όλες οι πηγές πρέπει να αναφέρονται στο τέλος του κειμένου, κατά προτίμηση ακολουθώντας το πρότυπο APA.
 4. Εάν το κείμενό σας είναι μετάφραση κειμένου ενός άλλου αρθρογράφου, θα πρέπει να έχετε τη σχετική γραπτή άδεια (μέσω e-mail, επιστολής κτλ) και να το αναφέρετε στο κείμενο (βλ. παράδειγμα). Η σχετική άδεια θα πρέπει να αποσταλεί στον διαχειριστή του Ψυχολογείν μέσω e-mail μαζί με το άρθρο προς δημοσίευση.
 5. Δεν δημοσιεύονται κείμενα που απλά προωθούν θεωρίες αυτοβοήθειας, ιδιαίτερα όταν δεν παρατίθενται πηγές από επιστημονικά περιοδικά. Η απαγόρευση είναι κάθετη όταν το κείμενο είναι διαφημιστικό/προωθητικό για υπηρεσίες που προσφέρει ο αρθρογράφος ή οι συνεργάτες του.
 6. Το κείμενό σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 λέξεων και το πολύ έως 2000 λέξεις. Σε περίπτωση που ένα κείμενο είναι μεγαλύτερο, παρακαλώ χωρίστε το σε ενότητες, ώστε αυτές να δημοσιευτούν σε ξεχωριστές εγγραφές.
 7. Πρέπει να συμφωνείτε με τους όρους αποστολής που αναφέρονται στο τέλος της σελίδας.
 8. Ο διαχειριστής του Ψυχολογείν διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει οποιοδήποτε κείμενο για οποιοδήποτε λόγο.
 9. Ο διαχειριστής του Ψυχολογείν μπορεί να κάνει κάποιες διορθώσεις στο κείμενο εάν βρεθούν κάποια μικρά λάθη ή παραλήψεις. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι οι αλλαγές αυτές αλλάζουν το νόημα του κειμένου, αυτό θα σας σταλεί πίσω διορθωμένο και θα σας ζητηθεί εκ νέου η άδειά σας.

Κάθε κείμενο θα δημοσιευτεί υπό το όνομα του συγγραφέα, το email επικοινωνίας, την ιστοσελίδα του αλλά και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα ώστε ο αναγνώστης να ξέρει σε ποιον να απευθυνθεί εάν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που παρουσιάζεται. Το άρθρο σας πρέπει να σταλεί ως επισυναπτόμενο αρχείο σε ένα από τα επιτρεπόμενα formats.

Φόρμα Αποστολής

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Email επικοινωνίας (απαιτείται)

Ιστοσελίδα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (απαιτείται)

Επισύναψη Άρθρου (απαιτείται)


Επιτρεπόμενα αρχεία: doc pdf odt txt rtf. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2ΜΒ

Συμφωνώ με του όρους αποστολής

Όροι Αποστολής

Με την αποστολή του άρθρου σας συμφωνείτε με τα παρακάτω:

 • Επιτρέπετε την ελεύθερη δημοσίευσή του κειμένου σας στο blog, στο e-book και γενικά σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής του Ψυχολογείν για να διαδώσει τα κείμενα που φιλοξενούνται εδώ.
 • Το κείμενό σας προσφέρεται υπό την άδεια Creative Commons 3.0.
 • Είτε έχετε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που το συνοδεύουν, είτε αυτές προσφέρονται για ελεύθερη χρήση από τρίτες πηγές οι οποίες αναφέρονται ρητά στο κείμενο