Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας

Ο παρακάτω πίνακας είναι διαδραστικός. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα προγράμματα ανά θέμα, πανεπιστήμιο, χώρα ή γλώσσα ή και να αναζητήσετε κάποιον όρο χρησιμοποιώντας την φόρμα αναζήτησης.

Σημαντική Σημείωση: Το Ψυχολογείν δεν σχετίζεται με κανέναν από τους εκπαιδευτικούς φορείς που αναφέρονται σε αυτή τη λίστα. Για να μάθετε λεπτομέρειες για κάποιο πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον εκάστοτε φορέα.


Τίτλος Πανεπιστήμιο / Σχολή Χώρα Γλώσσα
Κλινική Ψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Κλινική Νευροψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά, Αγγλικά
Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχική Υγεία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Εγκληματολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο Ελλάδα Ελληνικά
Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία (δεν πραγματοποιείται το 2012-2013) Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογία της Υγείας Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Διατμηματικό Πρόγραμμα “Εγκέφαλος και Νους” Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
“Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη” με κατεύθυνση στην “Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία” Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νευροεπιστήμες Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δυσλεξία Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Αντιμετώπιση του πόνου Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, στην Εκπαίδευση και στην Υγεία Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογία της Άσκησης Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογια στην Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτική στο Χώρο της Εκπαίδευσης και στα Επαγγέλματα Στήριξης του Ανθρώπου Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Αγωγή Κωφών Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Health Psychology IST College Ελλάδα Αγγλικά
Organizational Psychology IST College Ελλάδα Αγγλικά
ΒSc στην Ψυχολογία ICPS Ελλάδα Αγγλικά
MSc στην Παιδοψυχολογία ICPS Ελλάδα Αγγλικά
Psychology and Counselling City College Ελλάδα Αγγλικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Κλινική Ψυχολογία (PhD) Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Ψυχολογία (PhD) Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Cognitive Science University of Osnabrück Γερμανία Αγγλικά
Neuro-Cognitive Psychology Lüdwig-Maximilians University of Munich Γερμανία Αγγλικά
Psychology of Excellence, Lüdwig-Maximilians Lüdwig-Maximilians University of Munich Γερμανία Αγγλικά
Neural & Behavioural Sciences University of Tuebingen Γερμανία Αγγλικά
Applied Behaviour Analysis Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Applied Psychology University of East London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Applied Music Psychology Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Clinical Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Cognitive Behaviour Therapy High-Intensity Psychotherapeutic Care Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Cognitive Neuropsychology Oxford Brookes University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Companion Animal Behaviour Counselling Southampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Companion Animal Behaviour Counselling Southampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Consumer Psychology with Business Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Counselling Psychology & Psychotherapy Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Counseling Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology London Metropolitan University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Foundations of Clinical Psychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Foundations of Clinical Neuropsychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Group Processes and Intergroup Relations University of Kent Η.Βασίλειο Αγγλικά
Health Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Health Psychology Research University of Southampton Η.Βασίλειο Αγγλικά
Mindfulness-based Approaches Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Neuroscience Newcastle University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Neuroimaging Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Occupational Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Organizational Psychology University of London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychoanalytic Developmental Psychology University College London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychology Newcastle University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychological Research Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Theoretical Psychoanalytic Studies University College London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Clinical Psychology University of Limerick Ιρλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Vita-Salute San Raffaele Ιταλία Αγγλικά
Management of Human Resources Lumsa University Ιταλία Αγγλικά
Philosophy of Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Applied Cognitive Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Child and Adolescence Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Neuropsychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Health Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Social and Organizational Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Occupational Health Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Developmental Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Methodology and Statistics University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Psychonomics University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Social Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Work and Organizational Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Social and Health Psychology Utrecht University Ολλανδία Αγγλικά
Cognitive Neuroscience Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Behavioural Science Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Social Cultural Science Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Psychology Eotvos University in Budapest Ουγγαρία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Educational Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Health Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Experimental Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Psychology of Justice University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Clinical Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Psychophysiology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Social Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Industrial Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Παν.Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής-σχολικής ηλικίας Παν.Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή / Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
MSc Integrative Counselling and Psychotherapy Mediterranean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy Mediterranean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc στην Κλινική Ψυχολογία Aegean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc in Early Childhood Education/ Early Childhood Education with Special Needs Aegean College Ελλάδα Αγγλικά
Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
MSc στην Ψυχολογία της Υγείας ICPS Ελλάδα Ελληνικά
MSc στην Προσωοποκεντρική Συμβουλευτική ICPS Ελλάδα Ελληνικά
MSc Occupational and Organizational Psychology / Business Psychology Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ελλάδα Ελληνικά
MA Counselling and Psychotherapy Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ελλάδα Ελληνικά
MA Health and Social Psychology University of Maastricht Ολλανδία Αγγλικά