Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας

Ο παρακάτω πίνακας είναι διαδραστικός. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα προγράμματα ανά θέμα, πανεπιστήμιο, χώρα ή γλώσσα ή και να αναζητήσετε κάποιον όρο χρησιμοποιώντας την φόρμα αναζήτησης.

Σημαντική Σημείωση: Το Ψυχολογείν δεν σχετίζεται με κανέναν από τους εκπαιδευτικούς φορείς που αναφέρονται σε αυτή τη λίστα. Για να μάθετε λεπτομέρειες για κάποιο πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον εκάστοτε φορέα.


Τίτλος Πανεπιστήμιο / Σχολή Χώρα Γλώσσα
Κλινική Ψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Κλινική Νευροψυχολογία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά, Αγγλικά
Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχική Υγεία Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Εγκληματολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογία της Υγείας Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Διατμηματικό Πρόγραμμα “Εγκέφαλος και Νους” Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
“Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη” με κατεύθυνση στην “Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία” Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νευροεπιστήμες Παν. Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δυσλεξία Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Αντιμετώπιση του πόνου Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της Παν. Ιωαννίνων Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, στην Εκπαίδευση και στην Υγεία Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογία της Άσκησης Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ψυχολογια στην Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτική στο Χώρο της Εκπαίδευσης και στα Επαγγέλματα Στήριξης του Ανθρώπου Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Αγωγή Κωφών Παν. Πατρών Ελλάδα Ελληνικά
Health Psychology IST College Ελλάδα Αγγλικά
Organizational Psychology IST College Ελλάδα Αγγλικά
ΒSc στην Ψυχολογία ICPS Ελλάδα Αγγλικά
MSc στην Παιδοψυχολογία ICPS Ελλάδα Αγγλικά
Psychology and Counselling City College Ελλάδα Αγγλικά
Σχολική Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Κλινική Ψυχολογία (PhD) Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Ψυχολογία (PhD) Παν. Κύπρου Κύπρος Ελληνικά
Cognitive Science University of Osnabrück Γερμανία Αγγλικά
Neuro-Cognitive Psychology Lüdwig-Maximilians University of Munich Γερμανία Αγγλικά
Psychology of Excellence, Lüdwig-Maximilians Lüdwig-Maximilians University of Munich Γερμανία Αγγλικά
Neural & Behavioural Sciences University of Tuebingen Γερμανία Αγγλικά
Applied Behaviour Analysis Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Applied Psychology University of East London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Applied Music Psychology Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Clinical Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Cognitive Behaviour Therapy High-Intensity Psychotherapeutic Care Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Cognitive Neuropsychology Oxford Brookes University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Companion Animal Behaviour Counselling Southampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Companion Animal Behaviour Counselling Southampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Consumer Psychology with Business Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Counselling Psychology & Psychotherapy Roehampton University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Counseling Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Forensic Psychology London Metropolitan University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Foundations of Clinical Psychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Foundations of Clinical Neuropsychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Group Processes and Intergroup Relations University of Kent Η.Βασίλειο Αγγλικά
Health Psychology University of Teesside Η.Βασίλειο Αγγλικά
Health Psychology Research University of Southampton Η.Βασίλειο Αγγλικά
Mindfulness-based Approaches Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Neuroscience Newcastle University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Neuroimaging Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Occupational Psychology Leicester University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Organizational Psychology University of London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychoanalytic Developmental Psychology University College London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychology Newcastle University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychology Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Psychological Research Prifysgol Bangor University Η.Βασίλειο Αγγλικά
Theoretical Psychoanalytic Studies University College London Η.Βασίλειο Αγγλικά
Clinical Psychology University of Limerick Ιρλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Vita-Salute San Raffaele Ιταλία Αγγλικά
Management of Human Resources Lumsa University Ιταλία Αγγλικά
Philosophy of Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Applied Cognitive Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Child and Adolescence Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Neuropsychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Health Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Social and Organizational Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Occupational Health Psychology Leiden University Ολλανδία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Developmental Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Methodology and Statistics University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Psychonomics University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Social Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Work and Organizational Psychology University of Amsterdam Ολλανδία Αγγλικά
Social and Health Psychology Utrecht University Ολλανδία Αγγλικά
Cognitive Neuroscience Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Behavioural Science Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Social Cultural Science Radboud University Ολλανδία Αγγλικά
Psychology Eotvos University in Budapest Ουγγαρία Αγγλικά
Clinical Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Educational Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Health Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Experimental Psychology University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Psychology of Justice University of Minho Πορτογαλία Αγγλικά
Clinical Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Psychophysiology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Social Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Industrial Psychology Moscow University Ρωσία Αγγλικά
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Παν.Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής-σχολικής ηλικίας Παν.Κρήτης Ελλάδα Ελληνικά
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή Παν. Θεσσαλίας Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Ειδική Αγωγή / Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας Παν. Αθηνών Ελλάδα Ελληνικά
MSc Integrative Counselling and Psychotherapy Mediterranean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy Mediterranean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc στην Κλινική Ψυχολογία Aegean College Ελλάδα Αγγλικά
MSc in Early Childhood Education/ Early Childhood Education with Special Needs Aegean College Ελλάδα Αγγλικά
Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
MSc στην Ψυχολογία της Υγείας ICPS Ελλάδα Ελληνικά
MSc στην Προσωοποκεντρική Συμβουλευτική ICPS Ελλάδα Ελληνικά
MSc Occupational and Organizational Psychology / Business Psychology Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ελλάδα Ελληνικά
MA Counselling and Psychotherapy Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ελλάδα Ελληνικά
MA Health and Social Psychology University of Maastricht Ολλανδία Αγγλικά
Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία του Λόγου Α.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά
Περιβάλλον και Συμπεριφορά Δ.Π.Θ. Ελλάδα Ελληνικά

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την φόρμα αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομιας του ΑΠΘ, η οποία περιέχει όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων.dasta


 • Νίκος

  Nα προσθεσω οτι εχει ανοιξει ενα μεταπτυχιακο προγραμμα ειδικευσης στην ”Κλινικη Νευροψυχολογία” στην Ιατρικη Σχολη του Πανεπιστημιου Αθηνων σε συνεργασια με το Πανεπιστημιο του Ηοuston και ενα προγραμμα ειδικευσης στη Συμβουλευτκη Ψυχολογία και Συμβουλευτικη στο ΠΤΔΕ Αθηνων!

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γειά σου Νίκο. Ευχαριστώ για το σχόλιό σου. Μπόρεσα να βρω κάποιες πληροφορίες για το πρόγραμμα Κλινικής Νευροψυχολογίας, αλλά όχι και για το πρόγραμμα του ΠΤΔΕ. Θα το εκτιμούσα εάν μπορούσες να συμπληρώσεις τη σχετική φόρμα με κάποιο url για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  Επίσης, μια γενική παρατήρηση. Εάν θέλετε να προτείνετε κάποιο νέο πρόγραμμα, παρακαλώ χρησιμοποιείτε τη σχετική φόρμα στην οποία συμπληρώνετε απλά έναν τιτλο για το μεταπτυχιακό και ένα url κάποιας σελίδας στην οποία ο χρήστης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Με διευκολύνετε πολύ με αυτόν τον τρόπο :)

  Χρησιμοποιήστε τα σχόλια της σελίδας αυτής κυρίως για γενικότερες συζητήσεις γύρω από τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στην λίστα. Ευχαριστώ 😉

 • Νίκος

  Ενταξει Δημήτρη έκανα οπως είπες.
  Να σε ρωτησω κατι? Το διατμηματικο προγραμμα του Πανεπιστημιου Κρητης ”Εγκεφαλος και Νους” συνεχίζει να λειτουργει?

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση για την παύση της λειτουργίας του προγράμματος, οπότε υποθέτω πως συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Έχεις ακούσει κάτι;

 • Νίκος

  Oχι απλα ρωταω γιατι πρωτη φορα εδω το ειδα και γενικα δεν το εχω ξανα ακουσει ποτε και φαινεται τελειο. Αλλα επειδη ειδα το site ειναι απο το 2003, αναρωτηθηκα μηπως εχει κλεισει και γιαυτο δεν το εχω ακουσει ποτε! Παντως φαινεται αξιολογο.

 • elena

  tha hthela na rwthsw an mporei kapoios apla me ena polu kalo metaptuxiako sthn psuxologia na ergastei ws psuxologos, teleiwnontas omws mia allh sxoli…

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  @elena Εάν τηρείς τα κριτήρια για να πάρεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τότε μπορείς να εργαστείς ως ψυχολόγος (φαντάζομαι πως αναφέρεσαι στην ψυχοθεραπεία).

  Ρίξε μια ματιά εδώ για πληροφορίες σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:
  http://www.cso.auth.gr/OldPages/Greek/ProfPsycho.gr.htm

 • demetres

  paidia, mipws gnwrizei kapoios sxetika me metaptixiaka stin psixologia anagnorisima, omws me spoudes ex apostasews;;;

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @demetres Δυστυχώς δεν έχω ψάξει σε βάθος το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω κάποιος αναγνώστης να μπορεί να σε βοηθήσει :-/ Διαφορετικά, ο μόνος τρόπος για να μάθεις για τέτοια προγράμματα είναι να ρωτήσεις στην γραμματεία του Τμήματος που σε ενδιαφέρει.

 • stella

  Χερετε! συγχαρητηρια για την ιστοσελιδας σας. Πολυ καλη δουλεια με βοηθησε να ξεκινησω το ψαξιμο για τα μεταπτυχιακα. Το προβλημα μου ομωσ ειναι το εξεις. Ψαχνω για μεταπτυχιακο ψυχολογια τησ υγεια αλλα δυο χρονια οχι ενα και σαφως στα αγγλικα. Εχω ψαξει αλλα δεν εχω βρει…το προβλημα ειναι οτι στην κυπρο δεν αναγνωριζετε το μεταπτυχιακο ψυχολογια απο το συνδεσμο αν ειναι μονοετες.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   @stella δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο αυτή τη στιγμή για να βρω συγκεκριμένα διετή προγράμματα στην Ψυχ. Υγείας, αλλά φαντάζομαι πως ένα site αναζητήσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων όπως το http://gradschools.com θα σου φανεί χρήσιμο…

 • ΜΙΡΚΑ

  Καλησπέρα είμαι απόφοιτη του τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Αθηνών κια ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα…Ερώτηση: θα γίνει το 2010?και αν ναι πως μπορούμε να προετοιμαστούμε από τώρα?Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

  με εκτίμηση

 • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

  Γεια σου Μίρκα.

  Για ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα καλά είναι να απευθύνεστε απευθείας στη Γραμματεία του εκάστοτε Ιδρύματος.

 • Stavriela

  Καλησπέρα και πάλι,

  διάβασα πιο πάνω για το μεταπτυχιακό “Εγκέφαλος και Νους”. Από ό,τι είδα δεν πρέπει να δέχεται φοιτητές, καθώς η τελευταία εισαγωγή φοιτητών έγινε το 2004 κι από τότε δεν έχει ανανεωθεί το site. Βέβαια το εν λόγω πανεπιστήμιο προσφέρει κι ένα μεταπτυχιακό στις Νευροεπιστήμες, αλλά ούτε και για αυτό γνωρίζω αν και πότε θα δεχτεί φοιτητές.
  Το περίφημο Max Planck Institute πώς μπορεί να δεχτεί για μεταπτυχιακές σπουδές έναν πτυχιούχο Ψυχολογίας (Παντείου) χωρίς κάποιο μεταπτυχιακό ή τίποτα το αξιόλογο στον τομέα της έρευνας; Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποιος δεκτός σε παρόμοια τόσο κορυφαία ιδρύματα έχοντας μόνο τα βασικά προσόντα κι αν ναι πώς μπορεί να βρει τα εν λόγω ιδρύματα;

  Χίλια ευχαριστώ

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου Σταυρούλα,

   Ευχαριστώ για την σημείωση όσον αφορά το πρόγραμμα στο Παν. Κρήτης. Θα προσπαθήσω να επιβεβαιώσω κατά πόσον λειτουργεί ακόμη ή όχι. Όσον αφορά το Max Planck, πρέπει να σου πω πως όντως δέχεται φοιτητές ψυχολογίας άνευ ειδίκευσης, καθώς εγώ ο ίδιος έχω τελειώσει το πρόγραμμα Νευροεπιστημών του Max Planck σε συνεργασία με το Παν. του Tuebingen (http://www.neuroschool-tuebingen.de). Εάν κοιτάξεις στην κεντρική σελίδα του προγράμματος θα δεις πως γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πολλών διαφορετικών σχολών. Η ιστοσελίδα του Max Planck, όπου μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το ίδρυμα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι η ακόλουθη: http://www.mpg.de/english/portal/index.html

 • Stavriela

  Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να δώσω εξετάσεις στο μεταπτυχιακό της Κλινικής ΝευροΨ. Για να γίνω δεκτή, πρέπει να παρουσιάσω θέμα γύρω από το αντικείμενο στα Αγγλικά. Βάσει της αξιόλογης εμπειρίας σου, γνωρίζεις ποιό βιβλίο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να μην μπλέξω με πολλά και δεδομένου ότι έχω κάνει μόλις ένα προπτυχιακό μάθημα και δεν κατέχω το αντικείμενο (απλά με γοητεύει);

  Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

 • villy

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια! Μήπως θα μπορούσες να με κατατοπίσεις σχετικά με μία απορία μου;;; Θέλω να κάνω μάστερ και είμαι διχασμένη ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους τομείς: την Διαφήμιση-Επικοινωνία και την Νευροεπιστήμη. Η πρώτη δεν έχει την επιστημοσύνη της δεύτερης σαφώς, αλλά φοβάμαι ότι ένας Ψυχολόγος δεν έχει την βιολογική και θετική κατάρτιση του γιατρού και θα είναι διαρκώς “υπό”….κάποια πολύτιμη συμβουλή για τις προοπτικές των Ψ σε σχέση με αυτούς τους δύο τομείς; Μπορεί τελικά ένας Ψ να συμβαδίσει με τις γνώσεις-γύρω από τον εγκέφαλο πάντα-ενός γιατρού;;

  Χίλια ευχαριστώ

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γειά σου villy!

   Ο τομέας των νευροεπιστημών και της νευροψυχολογίας είναι πολύ μακριά από την συνήθη κατάρτιση ενός γιατρού, με μοναδικη εξαίρεση αυτή του ψυχιάτρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του Νευροψυχολόγου/νευροεπιστήμονα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν ενός ψυχιάτρου. Για παράδειγμα η ειδίκευση στις νευροεπιστήμες σημαίνει αυτόματα ερευνητική και όχι εφαρμοσμένη καριέρα (όπως στην περίπτωση των γιατρών κ ψυχιάτρων). Οπότε αυτός ο φόβος για το “υπό” δεν νομίζω πως θα έπρεπε να υφίσταται για αυτή τη σύγκριση. Εκεί που νομίζω πως είναι πιθανόν να βρεις αρνητική αντιμετώπιση των ψυχολόγων σε σχέση με τους γιατρούς είναι στην “σύγκρουση” κλινικού ψυχολόγου και ψυχιάτρου, αλλά και πάλι οι πραγματικοί επαγγελματίες είναι σε θέση να διαχωρίσουν τις θέσεις τους και να αναγνωρίσουν μέχρι που φτάνει η αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του καθενός.

 • villy

  Καλή χρονιά σε όλους! Να προσθέσω με την σειρά μου ότι υπάρχουν και κάποια μάστερ εξ αποστάσεως, π.χ. το Sheffield Hallam έχει πρόγραμμα σε Occupational Health Psychology και ξεκινά τώρα το Γενάρη, το London External σε Organisational Psychology από Φλεβάρη αλλά και το Staffordshire σε Sport Psychology, που θεωρείται και πολύ ανερχόμενη…επίσης και το Ανοικτό της Αγγλίας προσφέρει αρκετά courses σε Ψυχολογία. Δεν γνωρίζω όμως την πραγματική αξιοπιστία και αποκατάσταση αυτών των μάστερ στην αγορά εργασίας. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω ή έχει προσωπική εμπειρία, ας την καταθέσει…εγώ παρέθεσα μερικά μάστερ που έψαξα λεπτομερώς και που ξεκινάνε άμεσα.

 • χριστινα

  γεια σας,συγχαρητηρια για το blog.ειμαι ψυχολογος /ψυχοθεραπευτρια και εργαζομαι περιπου 8 χρονια στην ιταλια,τα 5 απο αυτα και στο δημοσιο,εχω πτυχιο απο το πανεπιστημιο ρωμης.για να παρω αδεια ασκησης στην ελλαδα μπορειτε να μου πειτε τι χρειαζεται.ευχαριστω πολυ.

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Γειά σου Χριστίνα.

   Από όσο ξέρω, το μόνο που χρειάζεται είναι να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου στον ΔΟΑΤΑΠ (επίπονη διαδικασία που θα κρατήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο) και έπειτα να κάνεις μια αίτηση στην Νομαρχία του τόπου διαμονής σου. Έπειτα, θα περάσεις από κάποιες τυπικές ιατρικές(!) εξετάσεις και είσαι έτοιμη :)

 • ellina

  Καλησπέρα και συγχαρητηρια για τη προσπαθεια!
  Είμαι ψυχολόγος και ενδιαφερομαι για μεταπτυχιακο.
  Θα ήθελα να ρωτήσω για το Πανεπιστήμιο Κυπρου και τα δυο μεταπτυχιακά που προσφέρει.Εάν κάποιος τελείωσει είτε το μεταπτυχιακο σχολικης ψυχολογίας εκεί είτε το μεταπτυχιακο της γνωστικής,αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας το πτυχίο αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αν θέλει κάποιος να δουλέψει στον δημόσιο στην Ελλαδα?

  • http://sciblogs.net/about/dimitris Δημήτρης Αγοραστός

   Τυχαίνει να είμαι κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και να το έχω αναγνωρίσει πρόσφατα στον ΔΟΑΤΑΠ, οπότε ξέρω πως τα πτυχία του Παν. Κύπρου αναγνωρίζονται κανονικά από το ελληνικό δημόσιο. Δεν νομίζω να έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα :)

 • Aliki

  Καλησπέρα!
  θα ηθελα να ρωτησω αν γνωρίζεται πως μπορω να ενημερωθώ για μεταπτυχιακά δια αλληλογραφίας από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού!

 • Χρηστος

  Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας,θα ηθελα να ρωτησω για το μρταπτυχιακο της σχολικης ψυχολογιας στο καποδιστριακο.Θα λειτουργησει φετος τελικα?στη γραμματεια δεν ηξεραν πριν απο 20 μερες που πηγα!αν λειτουργησει οι εξετασεις των μαθηματων για την εισαγωγη στο μτπτχ. ποτε θα ειναι?τωρα η απο σεπτεμβρη?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • http://dagorastos.net/about.php Δημήτρης Αγοραστός

   Γεια σου Χρήστο. Δυστυχώς δεν γνωρίζω περισσότερα από την γραμματεία του τμήματος επί του θέματος, καθώς δεν έχω κάποια ενημέρωση εκ των έσω. Ελπίζω κάποιος αναγνώστης να γνωρίζει περισσότερα και να σου απαντήσει.

 • Pingback: Ψυχολογειν » Διαφημιστείτε στο Ψυχολογείν()

 • ΕΛΕΝΗ

  Καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει καποια σχολη εκπαιδευσης συστημικης η και αλλης προσεγγισεις στην Κυπρο. Επισης θα με ενδιεφερε να μαθω τι θα ειχε περισσοτερη αξια και εφαρμογη να κανω, οσοσν αφορα μεταπτυχιακες σπουδες, προκειμενου να εργαστω στην Κυπρο σαν ψυχολογος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Δημήτρης Αγοραστός

   Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια σχολή ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης στην Κύπρο. Νομίζω πως η επιλογή ανάμεσα στα προγράμματα των δύο πανεπιστημίων είναι αναπόφευκτη… Τα πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα όπως Κλινική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία και Σχολική Ψυχολογία. Κατά την άποψή μου, η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή με το περισσότερο μέλλον στην αγορά εργασίας, μιας και επιτρέπει την αυτοαπασχόληση με καλές αποδοχές.

 • Miss E.

  Γνωρίζεις καθόλου την Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής στην Καλλιθέα; Θέλω να κάνω εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική και ήμουν εκεί σήμερα για infos…Μην μου πεις για το ΙΕΘΣ..4 χρόνια και τόσα λεφτά λίγο χλωμό…Ευχαριστώ

 • Miss E.

  Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον! Το ΙΕΘΣ κοστίζει γύρω στα 3.400 το χρόνο και είναι για 4 χρόνια. Στην Ακαδημία, διευθυντής είναι ο κ. Δόβελος είναι 2 ετές το πρόγραμμα και κοστίζει 1900 το χρόνο συν την προσωπική σου θεραπεία που την πληρώνεις εσύ…Οι εντυπώσεις μου από εκεί είναι πολύ καλές σε σχέση με το ΙΕΘΣ όπου ήταν αγενείς και βαριόντουσαν να με ενημερώσουν…Επίσης τα μαθήματα στην Ακαδημία είναι Σ/Κ και το πρόγραμμα αρκετά ευέλικτο…

 • Argyro

  Καλησπέρα και από μενα! Δημήτρη τα θερμά μου συγχαρητήρια! Κάνεις εξαιρετική δουλειά! Miss E. θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχεις ξεκινήσει μαθήματα στην Ακαδημία; Είσαι ευχαριστημένη; Ενδιαφέρομαι κι εγώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα της συμβουλευτικής που έχει. Σε έχουν πληροφορήσει αν το δίπλωμα που παίρνεις απο’κει αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς εδώ; Δηλαδή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή είναι απλώς μία ειδίκευση που δεν λαμβάνεται και τόσο υπόψην στο βιογραφικό; Ευχαριστώ. :)

 • maraki

  Γεια σας και συγχαριτήρια για το site!

  Στα μεταπτυχιακά προγράμματα θα ήθελα να προσθέσω 2 που γίνονται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
  Έχω προσπαθήσει από τη φόρμα για νέο πρόγραμμα, αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
  1) Διασυνδετική Ψυχολογία, όπου τα μαθήματα γίνονται στο Αττικό Νοσοκομείο.
  2) Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών, του οποίου τα μαθήματα γίνονται στο Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, το οποίο έγινε σε μεταπτυχιακό επίπεδο πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

  Και τα δύο προγράμματα είναι 1 έτους.

  Για το δεύτερο, μάλιστα, η προκήρυξη θα βγει το Δεκέμβριο.

  Καλή Επιτυχία σε όσους τα επιλέξουν!!!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Μαράκι. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την φόρμα. Απλά εγώ ξέχασα να τα προσθέσω. Ζητώ συγνώμη. Τα προγράμματα θα προστεθούν αμέσως :) Ευχαριστώ για την επιμονή σου!

 • maraki

  Γεια σου Δημήτρη!
  Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!

  Μιας και γνωριστήκαμε, να ρωτήσω κάτι:
  Έγω τελείωσα το Φ.Π.Ψ. με κατευθυνση Ψυχολογίας και κάνω το μεταπτυχιακό “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας -Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών”, μπορώ να πάρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος?

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων αναφέρει αυτό: “Να έχει πτυχίο Ψυχολογίας ή κλάδου της ελληνικής ή ξένης Ανώτατης Σχολής της στάθμης τουλάχιστον του MASTER ή MAITRISE ή LICENCE, εφ’ όσον η LICENCE θεωρείται ως τελικό πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών στην χώρα που δόθηκε ή πτυχίο ισότιμο προς αυτά.” (www.psy.gr)

  Καταλαβαίνω σωστά ή καταλαβαίνω ότι θέλω?

  Σ’ ευχαριστώ!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Μαράκι,

  Τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΣΕΨ για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται χρειάζεσαι “Επίσημο αντίγραφο (όχι φωτο-αντίγραφο) του τίτλου σπουδών (ανάλογα με τα πτυχία που καταθέτετε ίσως ζητηθεί Αναγνώριση Πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ και Επίσημες Μεταφράσεις, ρωτήστε για τη δική σας περίπτωση)”. Θεωρητικά, υπεύθυνος να σου απαντήσε σε αυτό είναι ο ΔΟΑΤΑΠ, μιας και αυτός υποτίθεται ορίζει ποια πτυχία είναι ισάξια.

  Μη περιμένεις να βγάλεις εύκολα άκρη με το ερώτημά σου γιατί το ελληνικό κράτος ξέρει να μας αφήνει σε θωλά νερά. Ξέρω περιπτώσεις ατόμων με μεταπτυχιακά κλινικής ψυχολογίας στις ΗΠΑ τα οποία δεν μπορούσαν να βγάλουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατί το πρώτο πτυχίο τους (στις ΗΠΑ επίσης) δεν περιελάμβανε κάποια μαθήματα που κάνουν στην Ελλάδα.

 • giannis

  ελληνικη εταιρια ομαδικης αναλυσης και ψυχοθεραπειας http://www.hagap.gr/index.php kalispera tha eithela na sas po ti gnomi meta apo kapia xronia pou asxoloume tin psxotherapia perdevete o kosmos tin psxotherapia me tin psxologia apo ti xero oi psxologia den porei na kaneis enas apofoitos tis psxologia auta pou kanei enas psxotherapeftis kai eiparxoun kapia kentra pou einai anagnorismena apo tous antistixou psxologikous organismous kai perneis pistopoisi meta apo 5 xronia ekpaidesfi pou ginete 3 fores tin evdomada sin tin atomiki analisi pou preina kaneis kaneis pou meta ginete omadiki!! tora stin ellada einai ligo perdemena o nomos dini se atoma pou exoun vgali mono ena ptuxio psxologia na anixoun grafio xoris na exoun kanei kamia sovari analisi stin ameriki o psxologos na anixi grafio prepina exei vgali didaktoriko!!! edo an kapoios exei vgali to proto tou ptuxio kati asxeto kai to master toy einai psxologia den ton afinoun na anixi… se ollo ton kosmo eiparxoun ta diafora kentra opos egrapsa pou ta atoma tis psxikis ugias kai oxi mono kanoun ekpaidefsi pou sto kentro pou einai egw einai 5 xronia kai ginote 3 fores tin evdomada peripou an thelete perisoteres plifories rixte mia matia kai parte ena thlefono na rotise egw skeftome na arxiso ekapidefsi ψυχοδραμα kai kati allo kala einai ta ptixia den antilego kai voithane polu alla ama den exeis kanei prosopiki analisi na ta vreis me ton euto sou den kaneis ti pota euxaristo

 • ρενια

  Γεια σας,

  Ειμαι μια απο τις φοιτητριες στο τμημα Φιλοσοφιας Πατρων. Βρισκομαι στο 6ο ετος χρωστωντας ενα μαθημα, τελειωνοντας απο εδω νοιωθω σαν να ξαναρχιζω απο το μηδεν, αφου δεν ειμαι σιγουρη εαν θελω να συνεχισω κανοντας ενα μεταπτυχιακο πανω στη φιλοσοφια η δινοντας στον ασεπ για καθηγητρια .Σκεφτομαι,λοιπον, σοβαρα να κυνηγησω αυτο που πριν απο 6 χρονια ηταν ο στοχος μου, αλλα δεν κατεκτησα λογω μη πραγματικης και σοβαρης προσπαθειας στις πανελληνιες ( σπουδες στην ψυχολογια) . Ειμαι λοιπον σε διλλημα και πανω σε αυτο θα ηθελα τη γνωμη και τις γνωσεις σας. Θα εχει νοημα εαν προσπαθησω για ενα μεταπτυχιακο ψυχολογιας , εννοω θα ειναι αυτο απο μονο του αρκετο και αναγνωρισιμο για να εργαστω στο μελλον ως ψυχολογος , και εαν υπαρχουν τετοια μεταπτυχιακα ποια ειναι αυτα,ποσο κοστιζουν και ειναι ευκολη η προσβαση σε αυτα… ή θα ηταν “φρονιμοτερο” να δωσω κατατακτηριες για να ξεκινησω απο απο την αρχη, απο το προπτυχιακο σταδιο..

  Αυτες ειναι οι αποριες μου,
  Ευχαριστω για το χρονο σας,

  Ρενια

 • Panagiota

  Geia sas,

  Efxaristw gia to endiaferon pou dixneis, xreiazotan kapios san esena.. :)

  Egw eimai poli provlimatismeni gia to metaptihiako p 8elw na akolou8isw… kat’arxas, ime 3etis foititria yixologias, sto University of Surrey, kai kanw tin praktiki m…Next year will be my final year… Ime meta3i tou na kanw master se ‘clinical psychology’ kai ‘educational psychology’.. kai ta 2 mu aresune poli… kai 3erw pws ehune mellon sti kipro.. apo ti stigmi omws p stin kipro zitane metaptihiako peran tou 1os etous , pou na siberilambanei praktiki, kai apo ti stigmi pou de 8elw na paW Ameriki, pou borw na vrw 2etes metaptihiako clinical psychology i educational, pou na anagnwrizetai stin kipro.. 3erw pws sto panepistimio kipro i eisdoxi ine poli diskoli afou sini8izun na apodexontai dikous tous fitites, apofitous tou pan. kiprou… stin agglia ine mono to DOctorate p kai pali prepei na vgaleis first kai na ise agglos gia na se dehtun… epomenws ti kanw? pou paw? voi8ia! ;(

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γεια σου Παναγιώτα,

  Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει το ότι στο Παν. Κύπρου συνηθίζουν να αποκλείουν φοιτητές που έρχονται από άλλα πανεπιστήμια. Εάν έχεις καλές συστατικές επιστολές και ένα σχετικά πλούσιο CV, νομίζω πως δεν θα είχες πρόβλημα να προσπαθήσεις για MA (Educational Psychology) στην Κύπρο.

  Εάν έχω καταλάβει καλά, το πρόβλημά σου είναι η διάρκεια των σπουδών στην Αγγλία, σωστά; Μια εναλλακτική επιλογή θα ήταν να δοκιμάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αξιόλογα αγγλόφωνα προγράμματα, όπως π.χ. στην Ολλανδία. Εκεί συνήθως συμπεριλαμβάνεται κάποιου είδους πρακτική άσκηση και το μεταπτυχιακό έχει διάρκεια 2 ετών.

  Δυστυχώς δεν έχεις και πολλές εναλλακτικές επιλογές είναι η αλήθεια. Εκτός εάν αποφασίσεις να “κολλήσεις” το MA με κάποιο PhD, ώστε να καλύψεις τα έτη σπουδών και την πρακτική άσκηση.

  Θα μπορούσες να ρωτήσεις καλύτερα και τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, ώστε να σε διαφωτίσουν σχετικά με το τι γίνεται με τα αγγλικά προγράμματα. Ειμαι σίγουρος πως θα έχουν μεριμνήσει για το θέμα αυτό. (http://www.pasypsy.net)

 • giannis

  http://www.hagap.gr/index.php ρενια & παναγιώτα gia rixte mia matia stin eteria ama thelete na deite kapia metaptuxia poy einai ekpaideshs
  stin psxanalisi kai se diafores oi dikotites opos mousikopsxotherapia kai psxodrama kai polla alla

 • Giannis

  Ston agona kai ego gia evresi metaptixiakou meta apo spoudes psixologias sto panteio kai omologo oti to blog einai apsogo! teleia douleia ! mia erotisi apla: to metaptixiako sto oxfordo brooks klinikis nevropsixologias exei katargithei pia? dioti dn to vrisko…kai kati akoma p to apeythino kirios ston dimitri p apo oti fenete einai poli enimeromenos genika : ti gnomi exeis gia to london metropolitan university stin agglia? exeis akousei kati? exei ayto to programma forensic psychology to opoio san mia proti eikona to vrisko ekseretiko.

 • Giannis

  oxford brookes enoo*… kai kati p ksehasa: mporeis na steileis aitiseis kai na se dextoun akoma kai an exeis mia eksetastiki akoma gia na pareis ptixio, legontas tous oti teleioneis se ena eksamino i kati tetoio?

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Αγαπητέ Γιάννη,

  Το πρόγραμμα στο Brooks υπάρχει ακόμη, απλά το link του συνδέσμου στη λίστα ήταν λάθος. Αυτό είναι το σωστό: https://www.brookes.ac.uk/studying/courses/postgraduate/2011/cn. Το διόρθωσα.
  Το London Metropolitan University το γνωρίζω από την ομάδα νευροεπιστημών που έχει, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά. Γενικά έχει τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου. Άλλωστε είναι μέσα στα 50 καλύτερα πανεπιστήμια του Η.Β. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα νομικής ψυχολογίας δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά η περιγραφή του μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα (γι’ αυτό άλλωστε και το έχω συμπεριλάβει στη λίστα).

  Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να μάθεις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εισόδου είναι να ρωτήσεις απευθείας εκεί. Πάντως είναι πολύ συνηθισμένο τα πανεπιστήμια να δέχονται αιτήσεις από φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους και έχουν ακόμη ένα εξάμηνο για να πάρουν το πτυχίο τους. Δεν νομίζω πως το συγκεκριμένο θέμα θα είναι πρόβλημα. Αυτό που θα σου πάρει πολύ χρόνο πάντως είναι να περάσεις τις εξετάσεις για τη γλώσσα, καθώς αυτές λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρειάζονται κάποιο χρόνο για να βγουν και να σου σταλούν τα αποτελέσματα.

  Καλή σου επιτυχία σε ότι επιλέξεις να κάνεις. Για ότι άλλο χρειαστείς, είμαι στη διάθεσή σου.

  • Eleni11 11 1986

   γεια σας και από εμένα! μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι το κόστος ζωής στην Ολλανδία στο leiden university το μήνα και πόσο στην Αγγλία;

   • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

    Γεια σου Ελένη. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω καθώς δεν έχω ζήσει σε αυτές τις χώρες. Ελπίζω κάποιος που γνωρίζει να σου απαντήσει

 • Giannis

  Se eyxaristo para poli gia tin apantisi!!Ti ennoeis dimitri eksetaseis gia tin glossa? IELTS? Kai episis ti einai ayto p zitane se kapoia panepistimia opos to Metropolitan apo to BPS anagnorisi? pos ginete ayto?

 • giannis

  kalispera paidia egw tha epimino oti kali oi ekpaidesuh kai ta master kai ta proptuxiaka stin psxologia, alla ama den exeis kanei esi mono sou therapia na ta vreis me ton euto sou kai mia ekpedeusi se mia sxoli therapia px psxanalusi apo tis diafores sxoles opos eixa anaferthei paliotera den ftouraei ena kalos psxologos- psxotherapefti h sketo psxotherapefti gia ti allo pragma, o psxotherapeftis den xriazese na eise psxologo opos meriki lene kai upostirizoun einai psema. osa xartia na exeis kanei ama den ta vreis me to diko sou mesa asto kalutera gine fournaris allaxe epagelama..

 • Λήδα

  Μήπως γνωρίζει κανείς αν υπάρχει αγγλόφωνο μεταπτυχιακό ψυχολογίας στη Γαλλία;

 • Kostas

  Καλησπέρα!Σπουδάζω ιστορία-αρχαιολογία και σκέφτομαι για κάποιο μεταπτυχιακο στο τομέα της ψυχολογίας.Ποιό θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα για κάποιον που δεν έχει βασικό πτυχίο ψυχολογίας;Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξεις γραφείο η να δουλέψεις στο δημόσιο με ένα μεταπτυχιακό;Ευχαριστώ

 • γιαννης

  apo ti xero kosta den ginete prepi na e exeis vgalei proptyxiako!!! kai den eimai sigouros kai gia to dudaktoriko an suvenei to idio!! sthn ellada vgazeis ena aei sta 4 xronia ziavazis kamia 45 vilia to polu kai pereneis ptuxio kai angeis grafeio! kai meta ton kosmo ton skotoneis mia xara!!! apo ayta pou xereis katalaves!!! stin ameriki gia na aneixis grafeio xreiazente na kaneis didakktoriko gia na to aneixis!!!

 • Γιώργος

  Γειά σου Δημήτρη,

  είμαι τελειόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ και σκέφτομαι για μεταπτυχιακό ψυχολογίας σε Αγγλία ή Ολλανδία. Μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια, με την οποία συζητούσα πρόσφατα, μου είπε ότι θα πρέπει το μεταπτυχιακό που θα κάνω να αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ, να είναι δηλαδή στη λίστα με τα μεταπτυχιακά τμημάτων Ψυχολογίας ανά τον κόσμο που δημοσιεύει ο ΔΟΑΤΑΠ. Μου κάνει εντύπωση γιατί στο παρελθόν δεν είχα ξανακούσει κάτι παρόμοιο. Εφόσον θα διαθέτω βασικό πτυχίο, με δυνατότητα έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, για ποιο λόγο χρειάζεται να είναι αναγνωρισμένο και το και το μεταπτυχιακό; Σε περίπτωση που κάνω μεταπτυχιακό, που δεν είναι στη λίστα του ΔΟΑΤΑΠ, τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσω στο μέλλον;

  Ευχαριστώ!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γεια σου Γιώργο,

  Τα πάντα εξαρτώνται από το τι είδους μεταπτυχιακό θα ήθελες να κάνεις και πως θα ήθελες να το αξιοποιήσεις. Εάν για παράδειγμα αποφασίσεις να κάνεις μεταπτυχιακό στην Νευροψυχολογία σε ένα μη αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα ναι μεν θα μπορείς να ανοίξεις γραφείο ως Ψυχολόγος αλλά δεν θα μπορείς να έχεις τον τίτλο του Νευροψυχολόγου και να ασκείς αυτήν την ειδικότητα. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες.

 • Maria

  Δημήτρη γεια σου!

  Χρειαζόμαστε πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο της εγγραφής και αναγνώρισης επαγγελματιών ψυχολόγων στην Ελλάδα. Μπορούμε να τον βρούμε από κάπου στην επίσημη του μορφή?

  Ευχαριστούμε πολύ!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Καλημέρα σας.

  Θα μπορούσατε να ρίξετε μια ματιά στις παρακάτω σελίδες για την διαδικασία έκδοσης ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου:

  Για την έκδοση ασκήσεως επαγγέλματος: http://www.seps.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=264

  Για την εγγραφή σε έναν επαγγελματικό σύλλογο (ΣΕΨ, εν προκειμένω): http://seps.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=191

  Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω τον ακριβή νόμο στο ΦΕΚ που περιγράφει τις διαδικασίες επίσημα, αλλά ελπίζω οι παραπάνω σελίδες να σας βοηθήσουν.

 • invain

  Γεια σας! Μετά από μια αποτυχημένη απόφαση να πάω στη νομική, επιστρέφω στο όνειρό μου, την ψυχολογία. Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρομαι πολύ για να γίνω υπνοθεραπεύτρια, όμως δεν κατάφερα να μάθω πως θα το πετύχω αυτο. Μπορεί να γίνει με σπουδές στην Ελλάδα ή θα πρέπει να ψάξω στο εξωτερικό; Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να με διαφωτίσετε. Ευχαριστώ.

 • Νεκτάρ

  kalispera paidia…

  exw teleiwsei psyxologia sto panteio kai psaxnw gia metaptyxiako.. apo oti exw dei kai sta parapanw sxolia opws kai sta metaptyxiaka programmata (entos athinas panta) afto pou me endiaferei arketa einai to metaptyxiako Κλινική Νευροψυχολογίας sthn iatriki sxolh.. alla exw agxwthei..me agxwnei i diadikasia eisagwghs..i eksetastea ylh thn opoia den vrika pouthena… mipws tha borouse kapoios na me diafwtisei ligo? den kserw an tha me voithisei ena tetoio metaptyxiako…
  epishs tha hthela na rwtisw gia to metaptyxiako klinikis psixologias sto panepisthmio athinwn.. eksakolouthei kai leitourgei?
  dwste kamia idea..den kserw ti na kanw…….. :/
  me to vasiko ptyxio den niothw katholou etoimh na kanw kapoia douleia, oxi oti me perimenoun me anoixtes agkales kai den pigenw…

 • Xara

  kalispera!! 8a i8ela na rwrisw gia metaptixiaka stin souidia gnwrizete kati? panta agglofwna! me endiaferei i psixologia tis igeias, iparxei kati antistoixo?

 • Xaralampos

  Kalispera sas! Egw psaxnw gia metaptixiaka programmata stin kliniki 4ixologia gia ellada kai ouggaria. vrika merika alla den 3erw gia tin periodo ipovolis etisewn mipos 3erete kati gia avtes tis periodous? sas Euxaristw!

 • Αύρα

  Καλημέρα! Μπράβο για τον ιστότοπο! Είναι πολύ βοηθητικός! Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να με παραπέμψει σε μεταπτυχιακά προγράμματα για την συμβουλευτική ψυχολογία αγγλόφωνα,εκτός Αγγλίας γιατί στην Αγγλία δεν μπορώ να βρω ακριβώς αυτό που θέλω! Σας ευχαριστώ!

 • fairy cake

  hi!!!
  ειμαι στη θεωρητικη κατευθυνση και θα δηλωσω για ψυχολογια. Σκεφτομαι αρχικα να τελειωσω το τμημα ψυχολογιας σε οποιοδηποτε πανεπιστημιο περασω και επειτα θα ηθελα να συνεχισω με μεταπτυχιακες σπουδες, στην ελλαδα ή το εξωτερικο, για ψυχαναλυτρια πιθανον… ομως δεν ξερω ακριβως ποιον τομεα σπουδων να ακολουθησω προκειμενου να γινω αυτο που θελω…βασικα δεν ξερω καν αν αυτο που θελω ειναι να γινω ψυχαναλυτρια! απλα θελω να επιχειρισω να αποκτησω γνωσεις, παρομοιες με αυτες του κυριου Ματθαιου Γιωσαφατ(ψυχιατρου)! θα ηταν υπεροχο αν μου δινατε καποιες σχετικες πληροφοριες με το τι ακριβως πρεπει να κανω…
  ευχαριστω πολυ,ανυπομονω να διαβασω τις απαντησεις σας 😉
  love,

  fairy cake!!!

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Γειά σου fairy cake,
   Για να γίνεις ψυχίατρος, πρέπει πρώτα να είσαι γιατρός. Η ψυχιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με την ψυχική υγεία και τη σχέση της με το κεντρικό νευρικό σύστημα.

   Για να γίνεις “ψυχαναλύτρια” (φαντάζομαι εννοείς ψυχοθεραπεύτρια) υπάρχουν δυο δρόμοι: είτε μέσω της ψυχιατρικής με περεταίρω εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, είτε μέσω των σπουδών ψυχολογίας με εκπαίδευση σε κάποια συναφή ειδίκευση (π.χ. κλινική ψυχολογία). Για να πάρεις ειδίκευση σε οποιονδήποτε κλάδο της ψυχολογίας πρέπει πρώτα και κύρια να τελειώσεις το βασικό πτυχίο. Από εκεί και πέρα, κάνεις αίτηση για τα μεταπτυχιακά που σε ενδιαφέρουν, γίνεσαι δεκτή σε κάποιο πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακές σπουδές και παίρνεις την ειδίκευση που σε ενδιαφέρει.

   Για να αποκτήσεις παρόμοιες γνώσεις με του κ. Γιωσαφάτ θα έλεγα πως θα πρέπει να ακολουθήσεις μάλλον τον κλάδο της Κλινικής Ψυχολογίας.

   Υ.Γ. Ρίξε μια ματιά σε αυτό το άρθρο. Εξηγεί κάποια βασικά πράγματα για τους κύριους κλάδους της ψυχολογίας.

 • Σοφία

  Γειά σας και απο μένα,

  Είμαι απόφοιτη μαιευτικής και σκέφτομαι να κάνω μεταπτυχιακό στο Α.Π.Θ στο αντικείμενο ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.Φαντάζομαι είναι συναφές με το πτυχίο μου.Αυτό που θέλω να ρωτήσω ειναι αν θεωρείται καλό μεταπτυχιακό.

  Ευχαριστώ. 

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι… να έχουμε και ν περάσουμε καλά . όσο για την ψυχανάλυση που αναφέρθηκε μια φίλη μας  το δικό πιστέβω  και το έχω  αναφέρει παλιότερα είναι  να μην μπερδεύουμε 
  τα διαφορά μεταπτυχιακά με την ψυχανάλυση και την ψυχοθεραπείαα  για να γυνής ψυχοθεραπευτής χρειάζεται προσωπική ανάλυση και εκπαιδεύσει σε μια μορφή όπως  την ομαδική ανάλυση το ψυχόδραμα την μουσικοψυχοθεραπια και  την ψυχοθεραπεία μέσω  ζωγραφική και πολες άλλες που υπάρχουν  και που κρατάει 5 χρόνια   εκπαίδευσης  σε παρτ τιμε φυσικά και θα το ξαναπω και είναι δικια μου άποψη  ενα ψυχολόγος και ενα ψυχίατρο  δεν μπορούν να βοηθήσουν θεραπευτικώς ο ένας μονο να δύνη  φάρμακα και ο άλλως ο ψυχολόγος να κάνει  διάγνωση δεν έχουν την γνώση και δεν έχουν περάσει από το δικό τους το βίωμα για αυτό πιστέβο οτι είναι καλώ και στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους  να κάνουν οτι κάνουν αλλα να περνάνε μια εκπαίδευση  που είναι μάστερ σε επίπεδο αλλα δεν τα αναγνωρίζει το κράτος και κολαμε σε μαστερ η πτυχία που μας δύνη το κράτος να ανοίξουμε γραφείο και τον κόσμο δεν το βοηθάμε έτσι αμα δεν έχεις βρει με τον ευτό σου που πας να αναλαβης άνθρωπο μονο αν εισε ψυχιατρο και του δύνης φάρμακα και τον κάνεις φυτό οι ο ψυχολόγος  να κάνεις διαγνοσεις μόνο αυτό κάνει ο ψυχολόγος  μην τα περδέβουμε  τα πράγματα  άλλα κάνει ο ψυχίατρος άλλα ο ψυχολόγος άλλα ο ψυχοθεραπευτής  για μένα ο ψυχοθεραπευτής άμα ειναι καλά εκπαιδεμένος    και με γνώση είναι ο καλύτερος            και κάτι άλλο ενα ψυχοθεραπευτής δεν χρειάζεται να ειναι ψυχολόγος η ψυχίατρος…  Καλό καλοκαίρι                           

 • γιωργος…

  καλησπερα δημητρη και ευχαριστουμε για την πληρη ενημερωση πανω στην επιστημη μας
  και τις κατευθυντηριες γραμες που δινεις..οσον αφορα εμενα τελειωνω  σε λιγο καιρο το βασικο πτυχιο στην ψυχολογια παντειου και ψαχνομαι για μεταπτυχιακο,phd συγκεκριμενα κατα πασα πιθανοτητα 
  σε κλινικη νευροψυχολογια καθως μ ενδιαφερει υπερβολικα η βιολογικη φυση του ολου πραματος..το θεμα ειναι ομως οτι ενδιαφερον πολυ και σε τεχνικες τυπου  ψυχαναλυσης, γνωστικης-συμπεριφορικης ψυχοθεραπειας..η ερωτηση μου λοιπον ειναι η εξης..ως κλινικος νευροψυχολογος υστερα απο 3 χρονια ειδικευσης θα εχω τις απαραιτητες γνωσεις ενος κλασικου  κλινικου ψυχολογου που μπορει να εφαρμοζει τις παραπανω τενικες ή απλα ο  ρολος μου θα ειναι απλα ερευνητικος πανω στη σχεση εγκεφαλου-συμπεριφορας?η τελοσπαντων θα ειναι μεικτος,θα ειμαι δλδ ενας κλινικος ψυχολογος
   με οτι αυτο συνεπαγεται αλλα με ειδικευση στην νευροεπιστημη δλδ δυο σ ενα?αυτη ειναι η πρωτη μου  ερωτηση…η δευτερη εχει να κανει με το εξης:αν δεν κανω λαθος εχεις ειδικευση στη νευροψυχολογια..εσυ λοιπον που εχεις γνωση του ολου πραματος,πιστευεις οτι ο κλαδος της κλινικης νευροψυχολογιας ειναι απ τους κερδοφορους στην ψυχολογια?καθως οντας σχετικα καινουριος σε σχεση με αλλους κλαδους θα μπορουσε να χαρ/στει ρισκο η ειδικευση σ αυτο τον τομεα…
  σορυ για το μακροσκελες ποστ,αλλα θα σου ημουν υποχρεος αν μου απαντουσες στα ερωτηματα μου,ειναι πολυ σημαντικο για μενα.. 

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Γειά σου Γιώργο,
   Θα πρέπει να προσέξεις το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο θα μπεις. Έχει μεγάλη διαφορά να ειδικευτείς στην Κλινική Νευροψυχολογία από το να ειδικευτείς στις Νευροεπιστήμες (η ειδίκευσή μου). Όπως επίσης έχουν μεγάλη διαφορά τα προγράμματα Κλινικής Νευροψυχολογίας μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημίων. Άλλα τμήματα προσφέρουν προγράμματα πιο εφαρμοσμένα ενώ άλλα πιο ερευνητικά. Ανάλογα με το τμήμα/πανεπιστήμιο που θα τελειώσεις θα αποκτήσεις και τις αντίστοιχες γνώσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως ακόμη και εάν τελειώσεις έναν περισσότερο ερευνητικό κλάδο μπορείς να μεταπηδήσεις σε κάτι πιο εφαρμοσμένο ακολουθώντας κάποιο επιπλέον αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (όχι απαραίτητα μεταπτυχιακό, αλλά ακόμη και σειρά σεμιναρίων).

   Οι νευροεπιστήμες με τις οποίες ασχολούμαι εγώ είναι ένας καινούργιος κλάδος που θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον, ειδικά στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα. Εάν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάτι ερευνητικό, είναι καλή επιλογή να ασχοληθείς με τις Νευροεπιστήμες/Νευροψυχολογία, καθώς η ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα ανοίγει πολλές ερευνητικές πόρτες :)

 • αντιγόνη

  Καλησπέρα,έχω τελειώσει προσφάτα τις σπουδές στην ψυχολογία και είχα σκοπό να ξεκινήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία στην Ακαδημια Ψυχοθεραπεας και Συμπβουλευτικής που βρίσκεται στην Καλιθέα.Σήμερα όμως είδα στο σαιτ οτι εχουν αλλαξει εντελώς το προγραμμα σπουδών τους και φυσικά το κόστος των διδακτρων.Χορηγουν μια πιστοπολιση σπουδών στα 2χρονια,που κανεις μονο θεωρια και σε αναγκάζουν να κανεις αλλα 2 η 1 χρονο για να πάρεισ διπλώμα…Επειδη έχω κουραστει να διαβάζω θεωρίεσ αλλες και δεν εχω καιρο για χασιμο δεν θα παακολουθήσω φυσικα το προγραμμα αυτο.θελω να ρωτήσω εαν καποιοσ γνωριζει αν παιρνουν ψυχολογους στο εκπαιδευτικο προγραμμα ψυχοθεραπειας(για γνωσιακη-συμπεριφοριστικη ψυχοπεραπεια αφορα)sto Αιγινητειο νοσοκομειο?αν καποιος εχει πληροφοριες σχετικα με αυτο….θα τον-την ευγνωμονω αιωνια!η παλι καποια πληροφορια για αλλα προγραμμματα γνωσιακης-συμπεριφοριστικης ψυχοθεραπειας που να ειναι φυσικα αξιοπιστα….αν γνωριζει καποιος κατι….

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αντιγόνη καλησπέρα θα  σου έλεγα να κοιτάξεις και το συγκεκριμένο  που το ξέρω καλά δεν θα σου το γράψω εδω μέσα για να μην κάνω διαφημίσει   άμα θέλεις γράψε το ειμαιλ σου και θα σου το στύλο  να δεις άμα ενδιαφέρεσθε.    Να ξέρεις ότι άμα θέλεις να ασχοληθείς  με την ψυχοθεραπεία.  είναι  σπουδές που κρατάνε περίπου 4 με 5 χρόνια και περιλαμβάνουν θεωρητικά βιωματικά και φυσικά προσωπική ανάλυση  να τα βρεις με τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό  και μην σε τρομάζει   τα πολλά χρόνια   είναι σε μορφή παρτ ταιμ  που γίνετε κάθε σαββατοκύριακα. όσο για το άλλο δεν γνωρίζω καλά   

 • αντιγόνη

  Καλησπέρα Γιάννη,σε υπερ-ευχαριστώ που μου απάντησες.Το email μου ειναι αυτο ant.imarotz@hotmail.com..δεν με τρομάζει τόσο η διάρκεια σπουδών οσο το να αναλώθω παλι σε θεώριες και η πρακτική να ειναι περιορισμένη…γιατι καλές και χρήσιμες φυσικά οι θεώριες αλλα δεν αντικαθίστουν την κλινική ασκήση…Τεσπα..σε ευχαριστω παντως kαι περιμένω να μου στείλεις το προγραμμα που είπες.

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αντιγονη σου το έστηλα   περιμένω  τα  νέα σου 

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Χαίρομαι που βρήκατε λύση μέσω επικοινωνίας μεταξύ σας :) Συγνώμη που δεν απαντούσα αυτές τις μέρες, αλλά ήμουν διακοπές.

 • Maria

  Γεια σας παιδια,
  κανετε πολυ καλη δουλεια και σας ευχαριστουμε πολυ για αυτο.  
   
  Ειμαι φοιτητρια σε Πανεπιστημιο της Αγγλιας και θελω να ακολουθησω τον κλαδο της ψυχολογιας της υγειας. Στην κυπρο εχω πληροφορηθει πως χρειαζεται μεταπτυχιακο διαρκειας 2 χρονων (+ πρακτικη ασκηση) για να ειναι αναγνωρισμενο.  Θελω να συνεχισω της μεταπτυχιακες μου σπουδες στην αγγλια αλλα τα περισσοτερα πανεπιστημια εχουν διαρκεια σπουδων 1 χρονο full time ή 2 χρονια part time.  Ξερετε αν 2 χρονια part time ειναι αναγνωρισμενα ως 2 χρονια μεταπτυχιακο που χρειαζεται στην Κυπρο?       

  Ευχαριστω πολυ
  Μαρια 

 • γιωργος…

  σ ευχαριστω για την απαντηση δημητρη.το θεμα ειναι οτι μ αρεσει πολυ γενικα η βιολογια και οι νευροεπιστημες(ειδικα τν sapolsky τον εχω λιωσει,εχω δει ολες τις διαλεξεις του ,εχω διαβασει και βιβλιο του..καθηγητης νευροεπιστηων στο stanford,δε ξερω αν τον γνωριζεις  αλλα λογικα θα τν ξερεις).πραγματικα αν με ρωταγες ποιας προωπικοτητας  τις γνωσεις θα ηθελα να ειχα θα σου απανταγα χωρις δευετρη σκεψη αυτον..μ αρεσει ομως πολυ και η κλινικη ψυχοπαθολογια,στην οποια πρφανως δεν ειδικευονται οι νευροεπιστημες α φου ασχολουνται γενικα με το κεντρικο νευρικο συστημα..γι αυτο και ειχα στ μυαλο μου κλινικη νευροψυχολογια(απ τα λιγα που εχω ψαξει)..απ αυτα που σου λεω γενικα ποιο ειναι το πορισμα σου(οχι οτι μπορεις να βγαλεις πορισμα απο 2 ποστ αλλα λεμε τωρα) κλινικη νευρο. ή νευροεπιστημες?
  επισης θα ηθελα να μου προτεινεις τα καλυτερα διδακτορικα μεταπτυχιακα(κατ εσενα) πανω σ αυτους τους δυο κλαδους)..

  υ.γ ισχυει  οτι  για να τελιωσεις το διαδακτορικο σου πρεπει να χει κανει τουλαχιστον 2 δημοσιευσεις?
  ευχαριστω προκαταβολικα για την απαντηση. 

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Καλημέρα Γιώργο,
   Αν και προσωπικά έχω ακολουθήσει τον δρόμο των νευροεπιστημών, νομίζω πως θα σου πρότεινα να συνεχίσεις με την κλινική νευροψυχολογία. Ο λόγος είναι πολύ απλός και πρακτικός: σου ανοίγει περισσότερες πόρτες. Τι εννοώ; Πολύ απλά, η κλινική νευροψυχολογία μπορεί να σε βοηθήσει τόσο στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο όσο και στον εφαρμοσμένο, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης. Επιπλέον, οι δύο κλάδοι είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, οπότε οι γνώσεις που θα λάβεις στην Κλ. Νευροψυχολογία θα είναι παρόμοιες με τις Νευροεπιστήμες (αν και θα κατευθύνονται περισσότερο προς την Κλινική Ψυχολογία).

   Για νευροεπιστήμες θα πρότεινα το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το Πανεπιστήμιο Tuebingen (στο οποίο φοίτησα εγώ). Για Κλινική Νευροψυχολογία θα πρότεινα 100% το Leiden University.

 • γιωργος…

  ευχαριστω πολυ για την απαντηση,κατατοπιστικοτατος…εχω μια τελευταια ερωτηση ακομα..
  στο μυαλο μου εχω 2 options αυτη τη στιγμη:να κανω αρχικα msc σε clinical neuropsychology
  η neuroscience σε καποιο ευρωπαικο πανεπιστημιο και στη συνεχεια phd  σε clinical psychology,που συνολικα ειναι 4-5 χρονια,,ή να κανω το τριετες στην ιατρικη αθηνων που σ δινει και msc και phd σε κλινικη νευροψυχολογια(γιατι μου φαινεται πολυ λιγης διαρκειας?)..θελω να πω αν ησουν στη θεση μου τι θα απ τα δυο θα εκανες για να παρεις διπλωμα κλινικου νευροψυχολογου?

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   @Γιώργος Το 3ετές πρόγραμμα όντως φαίνεται πολύ σύντομο, αλλά δεν πρόκειται για ελληνική πατέντα. “Συμπυκνωμένα” διδακτορικά προγράμματα υπάρχουν και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το θέμα είναι ότι το 3τές πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά ενταντικό και πιθανόν θα προϋποθέτει κάποιες γνώσεις νευροψυχολογίας και της αντίστοιχης στατιστικής ανάλυσης αυτού του ερευνητικού τομέα, ενώ με τη σταδιακή απόκτηση πτυχίων ξεκινάς να χτίζεις από τη βάση δίχως να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις του κλάδου. Προσωπικά δεν θα επέλεγα απλά βάσει των αριθμό των ετών καθώς πολύ εύκολα ένα 3ετες πρόγραμμα μπορεί να γίνει 4ετες και ουσιαστικά να διαρκέσει όσο ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό μαζί. Προτεραιότητά μου θα ήταν να κοιτάξω το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που θα διδαχθώ, τους διδάσκοντες κτλ. Γενικά, προτιμώ τον πιο αργό δρόμο ανέλιξης καθώς μου φαίνεται πιο λογική οδός απόκτησης γνώσεων…

   Α! Να μη ξεχάσω… Ρώτησες αν απαιτείται δημοσίευση για να πάρεις το διδακτορικό. Εξαρτάται από το πανεπιστήμιο. Άλλα πανεπιστήμια απαιτούνε 1-3 δημοσιεύσεις σε 3-4 χρόνια διδακτορικού και άλλα καθόλου. Στο πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου για παράδειγμα δεν απαιτούνε δημοσίευση, αλλά αν έχεις δημοσιεύσει κάτι θεωρείται ατού. Στο Tuebingen απαιτούνε 2 δημοσιεύσεις αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ελέγξεις το πρόγραμμα σπουδών.

   @Maria Ελπίζω κάποιος να ξέρει να σου απαντήσει, αλλά προσωπικά δεν έχω ακούσει για κάποιο πρόγραμμα παιδοψυχολογίας εξ’ αποστάσεως.

 • Maria

  Καλησπέρα παιδιά κ καλό μήνα…αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής Τελείωσα Φιλολογία πρίν 6 χρόνια και μετά έκανα κ σεμινάριο ετήσιο στην ειδική αγωγή….Επειδή το μέλλον μου στη φιλολογία είναι δυσοίωνο λόγω πληθώρας αποφοίτων και επειδή έχει αρχίσει κ με πιάνει κατάθλιψη με την ανεργία μου, μπορείτε να με συμβουλέψετε άν αξίζει τον κόπο να στραφώ σε σχολή ψυχολογίας-παιδοψυχολογίας και αν ναι, υπάρχει καμία εξ αποστασεως?γιατι είμαι απο επαρχία.Ευχαριστώ πολύ παιδιά…Κάθε σχόλιο δεκτό.

 • Κατερινα

  Καλησπερα στην ομορφη παρεα σας, θα μπορουσα να ρωτησω κατι το οποιο δεν εχω καταλαβει ουτε απο τον συνδεσμο ελληνων ψυχολογων?Για να βγαλει κανεις αδεια ακησεως επαγγελματος, χρειαζεται να του αναγνωριστει ο προπτυχιακος τιτλος απο τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλα για να ανοιξεις δικο σου γραφειο πρεπει να σου αναγνωριστει και το μεταπτυχιακο? η’ αυτο ειναι δευτερευον? Ρωτησα και δεν μου το διευκρινησαν δυστυχως.. Κανονικα ξερω οτι με το μεταπτυχιακο κανεις καποιες απαραιτητες ωρες πρακτικης υπο εποπτεια, για να εξειδικευτεις και να μην παραμεινεις ως απλος”γενικος ψυχολογος”. Ομως η απορια μου ειναι αν ειναι απαραιτητο το μεταπτυχιακο να ειναι αναγνωρισμενο? η’ απλα αρκει να αναγνωριζεται ο προπτυχιακος τιτλος? το λεω γιατι στη λιστα που εχετε ανηκουν και καποια μεταπτυχιακα, απο κεντρα μεταλυκιακης εκπαιδευσης. Και απο’οτι εχω ψαξει, ο ΔΟΑΤΑΠ, δεν αναγνωριζει καν τα προπτυχικα τους, θα αναγνωριζει τα μεταπτυχιακα τους?
  Αυτο δεν εχω καταλαβει. Αν π.χ. εχω προπτυχιακο απο την Παντειο, και δεν θελω να φυγω εξωτερικο να κανω το μεταπτυχιακο μου, αδεια ασκησεως θα εχω (εφοσον ειναι αναγνωρισμενο απο τον Δοαταπ το πτυχιο μου), αλλα δεν θα μπορω να ανοιξω γραφειο αν κ το μεταπτυχικαο μου δεν ειναι αναγνωρισμενο? Γιατι αντιλαμαβανομαι οτι πολυ απο εμας, θελουν συγκεκριμενες ειδικοτητες μεταπτυχιακων, που μπορει να υπαρχουρχουν σε κεντρα μεταλυκιακης εκπαιδευσης, αρα γιατι να φυγουμε εξωτερικο?

 • Κατερινα

  sorry για τα λαθη επανω στην βιασυνη μου να πληκτρολογησω δεν τα τσεκαρα κ εχω κανει πολλα! ελπιζω να βγαλετε ακρη!
   

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos
  Εφόσον έχεις αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο ψυχολογίας μπορείς να βγάλεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να ανοίξεις το δικό σου γραφείο. Όμως, εφόσον δεν είναι αναγνωρισμένο το μεταπτυχιακό σου δεν μπορείς να χρησιμοποιείς επίσημα τον τίτλο του μεταπτυχιακού σου.
  Αυτό σημαίνει ότι η επαγγελματική σου κάρτα και η πινακίδα του γραφείου σου μπορεί να γράφει “Κατερίνα, Ψυχολόγος”, αλλά όχι “Κατερίνα, Κλινικός Ψυχολόγος” (εφόσον υποθέτουμε ότι το μεταπτυχιακό κλινικής ψυχολογίας δεν είναι αναγνωρισμένο.
 • Κατερινα

  καταλαβα.. αρα δηλαδη στο τιτλο της ειδικοτητας ειναι η διαφορα..
  επειδη ξερω οτι μπορεις να ανοιξεις γραφειο ουτως η’ αλλως ακομα κ αν εχεις τελειωσει ψυχολογος απο ιδιωτικη μη αναγνωρισμενη σχολη, απλα δηλωνεσαι στην πινακιδα ως ”συμβουλος ψυχικης υγειας” κ οχι ως ψυχολογος. Δηλαδη δεν εχεις το δικαιωμα να κατχεχεις τον τιτλο του ψυχολογου, αλλα του συμβουλου.. Σωστα? Βεβαια δεν ειναι στον τιτλο το θεμα, αλλα για να λεμε κ του στραβου το δικιο, οι ψυχικοι συμβουλοι δεν εχουν την αδεια ασκησεως, ακομα κ αν εχουν ανοιξει δικα τους γραφεια ψυχολογικης υποστηριξης.. Ειναι μια απο τις πολλες ανακριβειες στο ελληνικο συστημα δυστυχως οπως και τοσα αλλα.. Αλλα τη θεωρω πολυ σημαντικη, γιατι καποιος που εχει την αδεια σημαινει οτι δεν εχει απλα ενα γραφειο, αλλα οτι εχει περασει απο επιτροπη που τον επιτηρησε στην πρακτικη του επανω σε περιστατικα ατομων που διαχειριστηκε.
  Παντως απ’οτι γνωριζω, τα προπτυχιακα που ανηκουν σε παραρτηματα ιδιωτικων σχολων, δεν αναγνωριζονται.. γιατι αναφερονται ως κεντρα μεταλυκιακης εκπαιδευσης..γιαυτο κ ρωτησα, αν ισχυει κ για τα μεταπτυχιακα τους.. επειδη τα συμπεριλαμβανει καποια απο αυτα η λιστα που αναγραφεται στην αρχη της σελιδας..
  Γενικα ολη αυτη την κουβεντα την ανοιξα γιατι ηθελα να ψαξω, αν υπαρχουν εναλλακτικες εκτος του εξωτερικου, για οσους εχουν αναγνωρισμενο προπτυχιακο τιτλο, αλλα δεν καταφερουν να περασουν στην ειδικοτητα μεταπτυχικου που θελουν στα δημοσια πανεπιστημια. π.χ. εγω θελω στγκεκριμενο μεταπτυχιακο, που υπαρχει μονο στο πανεπιστημιο Αθηνας.. Απ’οτι ξερω ομως παιρνουν ελαχιστα ατομα.. περιπου στα 15.. κ υπαρχει μεγαλος αναταγωνισμος..

 • evita

  Καλησπέρα,την ίδια ακριβώς απορία εχω με την Κατερίνα(γειά σου Κατερίνα).’Exω τελειώσει το τμήμα Πρόγραμμα Ψυχολογίας και ψάχνω για μεταπτυχιακά.Ενδιαφέρομαι κυριώς για όσα εχουν να κάνουν με τον κλάδο της κλινικής Ψυχολογίας.Το θέμα ειναι οτι στα μρταπτυχιάκα των πανεπιστημίων ειναι πολυ,πολυ μα πολυ δύσκολο να μπεις…Υπάρχουν,λοιπον άλλεσ αξιόπιστες εναλλακτικές σε ιδιωτικα κολλέγια?που να αναγνωρίζονται απο το κράτος?η όλοι πρέπει να πάρουμε τον δρόμο προς την ξενιτιά?
   

 • Κατερινα

  Γεια σου evita! Οντως βρε παιδι μου αυτο αναρωτιεμαι κ γω για να μην φυγουμε ολοι εξωτερικο, μιας κ τα πραγματα εχουν δυσκολεψει οικονομικα, κ εξω η ζωη ειναι κ με μεγαλυτερο κοστος φανταζομαι..
  Ακουσα βεβαια οτι με τον νεο νομο που εκανε ντου τωρα αν ισχυσει, μαζι με ολες τις αλλαγες στα πανεπιστημια, ειπε η υπουργος κ οτι θα φτιαξουν ειδικο πανεπιστημιο μονο για μεταπτυχιακα! Δεν ξερω βεβαια αν θα ειναι ονειρο θερινης νυκτος,οπως ολα σε αυτο το κρατος, αλλα οπως κ να’χει θα ασπρισουν τα μαλλια μας μεχρι να γινει κατι τετοιο μελλοντικα.. το θεμα ειναι τωρα τι κανουμε..
  Οπου κ να παμε, θα υπαρχει κοστος βεβαια.. ακομα κ αν η προσβαση μας στα δημοσια πανεπιστημια για τις μηδαμινες θεσεις προπτυχιακων, ηταν πιο ευκολη, κ παλι θα πληρωναμε διδακτρα..
  ομως τουλαχιστον θα ημασταν στη χωρα μας.. αν κ δεν ξερω αν ειναι καλο τελικα να ζουμε απο κοντα τα οσα συμβαινουν, η’ να βρισκομαστε καπου εξω κ να μας περιγραφουν το πως κατακερματιζεται η παιδεια κ το αντιπαιδαγωγικο συστημα που χρησιμοποιουν χρονια, μαζι με ολη την οικονομικο-κοινωνικη καταντια του κρατους..
  παντως πολλα ιδιωτικα κολλεγια, εχουν μεγαλη γκαμα σε ειδικοτητες.. το θεμα ειναι αν τουλαχιστον τα μεταπτυχιακα τους αναγνωριζονται.. γιατι τα προπτυχιακα ισως κ να μην αναγνωριστουν ποτε..

 • Ζωή Κ.

  Καλημέρα. Έχω τελειώσει ψυχολογία Παντείου και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό. Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει στο εξής: Υπάρχει κάποια ιδιωτική σχολή που να αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ?? Γνωρίζω οτι τα περισσότερα απο αυτά δεν αναγνωρίζονται απο το δημόσιο, δεν παίρνεις μόρια αλλά μήπως υπάρχει κάποιο που να αποτελέι εξάιρεση??  Ευχαριστώ πολύ.

 • cbt

  GIA SE OLOUS,
  opos katalavenoume ine poly mpaxalo ta peri psixologias psixotherapias  ktl..
  psaxno k go gia cbt ekpedeusi, exo di k ta 2 (istitouto+akadimia) pou proanaferthikan..’iparxei kapios pou ekane tin ekpedeusi stin akadimia simbouleytikis??
  O KATHENAS ANIGEI MIA SXOLI K KANI EKPEDEUSI–EMPORIO KANONIKA!!!
  sto exoteriko na kserete den iparxoun cbt training me tosa polla xronia,oti sou dinoune edo meta apo 4 xronia sto dinoune sto exoteriko me 2-3  3imera sinedria..pernis to idio diploma os psixotherapeytis,, opotan pios o logos na kanis edo tosa xronia tzampa?? apla i diafora ine oti gia na mpei se tetia ekpedeutika programmata proapetite na ise klinikos psixologos k na exis xronia empirias… opotan leo k ego… den pao kalitera na paro ena phd kliniki psixologia sto exoteriko k parallila na kano k ta 3imera gia to cbt k na ertho piso me 2 idikotites??? ti lete? thelo gnomes apo apofoitous klinikous k psixotherapeytes
  thx 

 • Ιωάννης

  Γειά σας και συγχαρητήρια για το έργο σας. Έχω κάποιες απορίες και θα εκτιμούσα πολύ αν μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει.
  Είμαι φυσικοθεραπευτής και έχω κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Εδώ και τρία χρόνια εργάζομαι στο δικό μου φυσικοθεραπευτήριο. Βλέπω πολλούς ασθενείς στους οποίους ο πόνος πιστεύω οφείλετε σε έναν μεγάλο βαθμό στην λάθος επεξεργασία που κάνει ο εγκέφαλός τους στα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται, άρα και η τελική απάντηση, δηλαδή ο πόνος, “δεν είναι σωστή”. Εννοώ οτι ο πόνος τους δεν οφείλεται τόσο πολύ στην μυοσκελετική πάθηση που έχουν αλλά στην επεξεργασία που κάνει ο εγκέφαλός τους σχετικά με τα βιώματά τους. Θέλω λοιπόν να ασχοληθώ με την ψυχολογία για να με βοηθήσει να προσεγγίζω και να βοηθάει καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους, πιο ολιστικά.
  Στο μεταπτυχιακό μου είχα δύο σχετικά μαθήματα, 1. Anatomy and pain sciences, 2. Chronic pain management. Επίσης, στην Αυστραλία, όπου έκανα το μεταπτυχιακό, υπήρχαν ψυχολόγοι ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, οι οποίοι έκαναν ομαδική θεραπεία σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές, και όπου χρειαζόταν έκαναν και προσωπικές συνεδρίες. Πιστεύω λοιπόν οτι η ψυχολογία μπορεί να με βοηθήσει πολύ σαν φυσικοθεραπευτή.
  Η απορία μου είναι τι μπορώ να κάνω εδώ που να είναι όσο γίνεται πιο σχετικό με αυτό που αναζητώ. Αυτό που έχω βρει και μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και το βλέπω θετικά είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαρκεί ένα χρόνο από το “Ινστιτούτο οικογένειας, συστημικής συμβουλευτικής και θεραπείας” (http://www.systemic-institute.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=27). Δεν σχετίζετε άμεσα με αυτό που ψάχνω αλλά θεωρώ οτι θα με βοηθήσει να προσεγγίζω πιο ολιστικό τους ασθενείς μου. Απ’ότι με ενημέρωσαν κανονικά απο αυτό το πρόγραμμα κάποιος κερδίζει τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή αλλά δεν γνωρίζω αυτό αν μπορεί να αναγνωριστεί σε εμένα επειδή είμαι φυσικοθεραπευτής. Εσείς ξέρετε; Ποια είναι η γνώμη σας γι’αυτό και εσείς θα μου προτείνατε κάτι άλλο;
   
  Σας ευχαριστώ πολύ!

 • Μαρια

  Γεια σας παιδια. Εχω και γω τις δικες μου αποριες σχετικα με τα μεταπτυχιακα, και ελπιζω πως μπορει καποιος να με κατατοπισει. ειμαι τωρα τεταρτο ετος ψυχολογια, και ψαχνω για μεταπτυχιακα προγραμματα στην Αμερικη. εχω μια απορια ομως, οταν λεμε μεταπτυχιακο στην παιδοψυχολογια, εννοουμε οτι γινεσαι ταυτοχρονα και κλινικη ψυχολογος, ετσι πας αναγκαστικα για διδακτορικο; γιατι το εχω ακουσει αυτο παρα πολλες φορες, και εχω μπερδευτει! :/

 • Dafni B

  Καλησπέρα και από μένα!
  Μόλις τελείωσα Φ.Π.Ψ (κατ. ψυχολογίας) και σκέφτομαι να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Αριστοτελείου, Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων! γνωρίζει κάποιος να μου πει κάτι σχετικά με αυτό το μεταπτυχιακό;
  Όσον αφορά τις εξετάσεις, τι μορφή έχουν και λοιπά ή κάτι για τη συνέντευξη;;
  Επίσης θέλω να ρωτήσω αν από το δικό μου τμήμα μπορώ να πάρω πτυχίο ψυχοθεραπευτή και αν  ναι από που; Παρόλο που θέλησα να δώσω κατατακτήριες για ψυχολογία ήταν αρκετά δύσκολο και θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να κάνω κάτι ουσιαστικό!
  Επίσης τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρόλο που τα εχουν αναγνωρίσει δεν κάνουν και πολυ σοβαρή δουλειά, με μια εργασία 5 σελίδων  σε κάθε μάθημα δίνουν πτυχίο και μεταπτυχιακό!
  Όποιος μπορέσει να μου δώσει μια συμβουλή θα ήμουν ευγνώμων!
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

 • Γιώργος

  Δυστυχώς Δαφνη, την ψυχολογική θεραπεία( ψυχοθεραπεία), ασκείται μόνο από εκείνους που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου ή ψυχιάτρου.
  Τώρα όσο αφορά στης εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία σίγουρα θα βρεις καθ’ότι τα περισσότερα αποζητούν το κέρδος αλλάθα έχεις μετ’επειτα πρόβλημα στην άσκηση του έργου.
  Γιαυτό καλύτερα να σκεφτείς ξανά τις κατακτήριες.
  Φιλικά.
  Γιώργος

 • Αντιγόνη

  Αναρωτιέμαι πως στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ΄΄Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων΄΄ δέχονται απόφοιτους του τμήμτος ΦΠΨ????ακομα και κατευθυνση ψυχολογίας να έχουν ΔΕΝ ειναι ψυχολογοι και ουτε μπορουν να γίνουν…λυπαμαι που το λέω αλλα ετσι ειναι….

  Αν θες να εκπαιδευτείς στην ψυχοθέραπεια υπάρχουν προγράμματα εκπαιδευσής πυ μπροστά στο οικονομικό κέρδος δέχονται αποφοιτους του ΦΠΨ αλλα η αξιοπιστία ειναι αμφίβολη και ο επαγγελματισμός αγνοείται…
  Συγμωμη,για τον απότομο λόγο μου αλλα ας μπουν τα πράγματα στην θέση τους και ας προστατευσούμε με οποιον τροπο γίνεται (έστω και απο αυτο το μέσο)το επάγγελμα του ψυχολόγου…

  εν κατακλείδι,συμφωνώ με τον Γιώργο καλύτερα να δώσεις κατατακτήριες… 

 • Dafni B

  Αντιγόνη μου δε σε αδικώ, αν και στο τμήμα της Αθήνας κάνουμε αρκετά μαθήματα ψυχολογίας, εφ’όσον έχουμε πολλά επιλογής!

  Πιστεύετε θα ήταν καλύτερα να παρακολουθήσω μαθήματα σε κάποιο ιδιωτικό φορέα; Εμαθα ότι πλέον αναγνωρίζονται τα πτυχία τους αλλά δεν ξέρω κατα πόσο οι γνώσεις που παρέχουν είναι κατάλληλες.
  Οσο για τις κατατακτήριες είναι πάρα πολύ δύσκολη η εισαγωγή καθ’ ότι παίρνουν 4% απο τα ΑΕΙ και πρέπει να κάτσω άλλα 4 χρόνια σε μια σχολή! 

  Προσωπικά ενδιαφέρομαι για συμβουλευτική ψυχολογία και μια επαγγελματική σύμβουλος μου είχε πει πως από το τμήμα μου μπορούμε να δουλέψουμε σε οργανισμούς ψυχικής υγείας και ότι μονο με μεταπτυχιακό μπορούμε να ανοίξουμε γραφείο, κάτι που δε με ενδιαφέρει προς το παρόν,από τη στιγμή που δεν έχω πτυχίο ψυχολόγου.

   

 • Άντα

  Γεια σας! Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου και θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα μπορούσα να παρακολουθήσω μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να άπτεται του αντικειμένου της θανατολογίας, της διαχείρισης του πόνου και των καταληκτικών ασθενειών. Γνωρίζω για ένα μεταπτυχιακό του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αλλά είναι εξ’ αποστάσεως. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 • ΜΑΡΙΑ

  Καλησπερα!Θα ηθελα την βοηθεια σας.Εχω τελειωσει το φπψ ,κατευθυνση ψυχολογιας και θα ηθελα να κανω μεταπτυχιακο στην ειδικη αγωγη ή στις μαθησιακες δυσκολιες .Με ποιο απο τα δυο, πιστευετε οτι εχω την μεγαλυτερη πιθανοτητα επαγγελματικης αποκαταστασης?Στην ειδικη αγωγη περιλαμβανετονεται το θεμα των μαθησιακων δυσκολιων?Ευχαριστω εκ των πρωτερων.
   

 • Γιαννης

  καλησπέρα, εμένα και δεν το λέω για ti έτσι απλά αλλά στην Ελλάδα  έχουμε μπερδευτεί ότι ο ψυχολόγος οι ο ψυχίατρος  έχουν το δικαίωμα  να κάνουν αναλυτική χωρείς να έχουν περάσει από ειδική  εκπαίδευση που κρατάει 5 χρόνια.  Το άλλο είναι ότι δικαίωμα έχουν μόνο οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι όχι το επάγγελμά του ψυχοθεραπευτή είναι χωριστώ και άμα κάνεις  εκπαίδευση μπορούν να το κάνουν όλοι. Φυσικά στα  επαγγέλματα (ψυχολόγοι-ψυχίατροι-κοινωνική λειτουργοί ) έχουν μια συγγένεια αλλά είναι διαφορετική οι εκπαίδευση.που κάνει ένας ψυχοθεραπευτής 

  για μένα DAFNI B  θα σου πρότεινα παράλληλα με της όποιες πανεπιστημιακές σπουδές κάνεις φυσικά άμα ειναι ψυχολογία θα έχεις μια συγγένεια. Να σπουδάσει  ψυχοθεραπεία και θα σε βοηθήσει πραγματικά σου το λέω για τι κάνω και ξέρω, στο μέλλον θα κάνω εκπαίδευση  στο ψυχοδραμα   Άμα θέλεις    πληροφορίες ευχαρίστως θα σου πρότηνα  DAFNI B  Περιμένω ότι πληροφορίες θέλεις .  και κάτι τελευταίο την ψυχολογία την δεχομαι αλλά δεν δέχομαι τον τρόπω που έχει περάσει  στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας  ότι  οι ψυχοθεραπεία είναι με την ψυχολογία μαζί δεν είναι έτσι είναι ψέμα μονό αν  έχει περάσει  εκπαίδευση   ξεχωριστά με την πανεπιστημιακές σπουδές τότε ναι   και το άλλο οτι για να είσε ψυχοθεραπευτής  πρέπει να ίσε ψυχολόγος – ψυχίατρος- κοινωνικός λειτουργός    είναι λάθος μπορούν να την κάνουν και άλλοι που δεν είναι ψυχολόγοι  

 • Γιώργος

  Διαφωνώ με το διαχωρισμό ψυχολογίας/ψυχιατρικής-ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία δηλαδή ψυχολογική θεραπεία, προέρχεται από δεδομένα της ψυχολογικής επιστήμης κα έρευνας. Δεν υπάρχει ψυχοθεραπευτική έρευνα ουτε επιστήμη. Το να έχει εκπαιδευτεί καποιος μόνο σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο τον υποβιβάζει σε τεχνικό αφαιρόντας τον αυτόματα από την ομάδα των επιστημόνων. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν με ποια λογική η ψυχοθεραπεία έγινε ξαφνικά αυτόνομη. Το να αναλαμβάνεις ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε παιδια με αυτισμο για παράδειγμα χωρις να γνωρίζεις επιστημονικά τι ειναι ο αυτισμός δηλαδή κλινικά/γνωστικά/νευροψυχολογικά και λοιπά είναι δυστύχημα.

  • giannis

   οι ψυχοθεραπεία είναι άλλο πράγμα από αυτό που αναφέρεσαι ο ψυχοθεραπευτής έχει περάσει από μια εκπαίδευση 5 χρόνια με προσωπική ανάλυση ο ίδιος   και πολλά άλλα !!!    

  • giannis

   Ας πάμε τώρα στο θεραπευτικό κομμάτι. Αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα θελήσει να απευθυνθεί σε ένα ειδικό Ψυχικής Υγείας. Ψυχίατρο ή Ψυχολόγο. Εκεί είναι το σημαντικό σημείο που ο περισσότερος κόσμος-δικαίως- δε γνωρίζει. Ο ειδικός που θα αναλάβει το θεραπευτικό κομμάτι ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι Ψυχοθεραπευτής.! Δηλαδή να έχει ειδικευτεί, να έχει εκπαιδευτεί σε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Ψυχοθεραπευτής μπορεί να είναι ΚΑΙ ο ψυχίατρος ΚΑΙ ο ψυχολόγος. Δηλαδή να έχουν μάθει να ασκούν μια συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική (ψυχανάλυση, γνωσιακή, ψυχόδραμα, art-therapy, gestalt, προσωποκεντρική, ομαδική ανάλυση, οικογενειακή, μουσικοθεραπεία, υπαρξιακή, συστημική,υποστηρικτική και άλλες μεθόδους-συγνώμη για όσες ξέχασα..) Για να εκπαιδευτεί κάποιος σε ένα θεραπευτικό μοντέλο, σημαίνει πως έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό ωρών σε Θεωρία, Εποπτεία, Κλινική Ασκηση και Προσωπική Θεραπεία. Ετσι είναι ολοκληρωμένος θεραπευτής. Και μπορεί να αναλάβει κλινικά περιστατικά.
   Συμφωνώ με όλα όσα λες. Ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να ασκήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή τελείωσε την σχολή. Άλλωστε, παγκοσμίως, το κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα των ψυχιάτρων είναι η χορήγηση φαρμάκων και των ψυχολόγων η χορήγηση ψυχομετρικών test (νοημοσύνης, προσωπικότητας και λοιπά). Για να γίνει κάποιος ψυχοθεραπευτής πρέπει να κάνει εκπαίδευση.

   Αλλά να ξεκαθαρίσω ότι ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση δεν μπορούν να κάνουν μόνο οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεκτοί στις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις γίνονται και κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και εν γένει άτομα που ασχολούνται με τον άνθρωπο. Απλά συνήθως (χωρίς να είναι απόλυτο), οι υπόλοιπες ειδικότητες κάνουν εκπαίδευση σε κατευθύνσεις κοντινές με το ‘α τους πτυχίο. Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνήθως εκπαιδεύονται στην οικογενειακή θεραπεία, οι ειδικοί παιδαγωγοί στην ψυχοθεραπεία παιδιού ή την παιγνιοθεραπεία, και πάει λέγοντας.

   Δυστυχώς στην Ελλάδα η ψυχοθεραπεία έχει συνυφαστεί με τον ψυχολόγο και πολλοί ψυχολόγοι προσπαθούν να περάσουν ότι μόνο εκείνοι έχουν δικαίωμα να γίνουν θεραπευτές και κανείς άλλος, κάτι που βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα παγκόσμια standards. Θέλω να πιστεύω ότι με τα νέα masters Συμβουλευτικής που λειτουργούν σε ελληνικά δημόσια ΑΕΙ εδώ και λίγα χρόνια η παραπάνω παρεξήγηση θα φθίνει και θα αναδυθεί ο θεραπευτικός ρόλος και άλλων επαγγελμάτων. Άλλωστε, σε όλο τον κόσμο υπάρχει το επάγγελμα του συμβούλου (counsellor), το οποίο δεν έχει ακόμα αποκτήσει εδώ νομική υπόσταση, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιούν διάφοροι ανίδεοι και να δημιουργείται σύγχ

 • Pingback: Σύντομο Ερωτηματολόγιο για το Ψυχολογείν | Ψυχολογειν()

 • ΜΑΡΙΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ

  ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΤΥΧΟΙ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΓΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ). ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΔΩ? Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΤΙ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ.
  ΞΕΡΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CITY COLLEGE? 
   

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΑΙΛ marianik1988@gmail.com

 • ΜΑΡΙΑ

  ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ GESTALT  ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ?? ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ I.C.P.S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(EAP) ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT. ΤΟ ΒΡΗΚΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ?
   
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • Τάσος

  Είμαι τελειόφοιτος προπτυχιακός φοιτητής Ψυχολογίας στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να τοποθετηθώ επί διαφόρων ζητημάτων, που έχουν τεθεί από τους συνομιλητές έως τώρα.
  Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε, ότι για να δηλώνει ο οιοσδήποτε Ψυχολόγος θα πρέπει να έχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου την οποία και αποκτά μέσα από μία σειρά διαδικασιών με το βασικό του Πτυχίο Ψυχολογίας. Τώρα, Πτυχία Ψυχολογίας στην Ελλάδα χορηγούν μόνο το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (http://psy.panteion.gr/), το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCH/, http://www.ppp.uoa.gr/), το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://www.psy.auth.gr/) και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://psixologia.dev.edu.uoc.gr/). Αυτά και μόνον αυτά. Όσον αφορά στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε καμία των περιπτώσεων δεν απονέμουν πτυχία Ψυχολογίας, παρά μόνο δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να ενταχθούν στο Π.Ε. Φιλολόγων, όποια κατεύθυνση κι αν έχει επιλέξει ο εκάστοτε φοιτητής. Επιπλέον, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, μπορούν να πάρουν κάτοχοι Πτυχίου Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφ’ όσον το Πτυχίο τους εγκριθεί ως αντίστοιχο και ισότιμο με εκείνα της ημεδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (http://www.doatap.gr/). Γίνεται, νομίζω, αντιληπτό από τα παραπάνω, ότι κανένα άλλο Πτυχίο δε δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
  Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στο λεγόμενο «άνοιγμα του κλειστού επαγγέλματος των Ψυχολόγων», δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς τις νομοθετικές ρυθμίσεις και συνεπώς ισχύουν μέχρι στιγμής τα προαναφερόμενα.
  Κατά την προσωπική μου, βέβαια, άποψη η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου θα έπρεπε να δίνεται μόνο σε κατόχους Πτυχίου Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ψυχολογία και Διδακτορικού Διπλώματος στην Ψυχολογία, κατ’ αντιστοιχίαν των νομοθεσιών για τους Ψυχολόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις σε μεγάλο βαθμό ως ευνομούμενο και πολιτισμένο κράτος, ότι οι υπηρεσίες, που παρέχονται στους πολίτες σου, είναι υψηλού επιπέδου και διαφυλάττεις, έτσι την ψυχική αλλά και σωματική τους υγεία, αν μιλάμε για κλινική πρακτική. Παραθέτω τους συνδέσμους τόσο για τη British Psychological Society (http://www.bps.org.uk/) όσο και για την American Psychological Association (http://www.apa.org/), για όποιον ενδιαφέρεται.
  Επιπροσθέτως, θεωρώ, ότι πρέπει να γίνει σαφές, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα από το κράτος αναγνωρισμένες ειδικότητες Ψυχολογίας. Αυτό σημαίνει, ότι νομικά κανείς Ψυχολόγος δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνει την εφαρμοσμένη ή ακαδημαϊκή ψυχολογική του ειδικότητα. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό, που προείπα. Εάν ένας επαγγελματίας έχει Πτυχίο Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία, απαγορεύεται να δηλώνει Κλινικός Ψυχολόγος. Θα πρέπει να δηλώνει Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία. Φυσικά και αυτό είναι απαράδεκτο, τόσο για τους πολίτες, οι οποίοι παραπληροφορούνται για ακόμη μια φορά και οδηγούνται σε «επαγγελματίες – τσαρλατάνους», όσο και για τον ίδιο το χώρο της Ψυχολογίας, ο οποίος υποβαθμίζεται.
  Ας περάσουμε και στο θέμα της Ψυχοθεραπείας.  Για ακόμη μια φορά, στην Ελλάδα ο τίτλος του «Ψυχοθεραπευτή» δεν είναι νομικά θεσμοθετημένος και θεωρητικά είναι παράνομο ο οιοσδήποτε να δηλώνει Ψυχοθεραπευτής. Αν συνεχίσω το παραπάνω παράδειγμα, ας υποθέσουμε, ότι ο άνω επαγγελματίας έχει εκπαιδευτεί στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δηλώνει Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία και εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία ή ότι παρέχει Γ / Σ Ψυχοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος δεν τον κατοχυρώνει, ώστε να μπορεί να δηλώνει Ψυχοθεραπευτής Γ / Σ κατεύθυνσης. Κατά την προσωπική μου, άποψη και πάλι, αυτό δημιουργεί τρομερά προβλήματα στους αναγνωρισμένους Ψυχοθεραπευτές και απίστευτη σύγχυση στον κόσμο, που γίνεται αποδέκτης αυτών των υπηρεσιών.
  Επειδή διάβασα κάποια σχόλια παραπάνω, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος Ψυχολόγος, Ψυχίατρος ή Παιδοψυχίατρος, ώστε να παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, να επισημάνω, ότι για μένα αυτή η πρακτική είναι το λιγότερο επικίνδυνη! Η Ψυχοθεραπεία είναι το μέσο των ειδικών – Ψυχολόγων, Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων – ώστε να θεραπεύσουν μία ψυχική διαταραχή ή να βοηθήσουν τον πάσχοντα να αυτο-βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Το μέσο εκείνο, που στα χέρια ενός εξειδικευμένου επιστήμονα (επαναλαμβάνω Ψυχολόγου, Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου) είναι θαυματουργό, στα χέρια ενός ανίδεου σίγουρα θα αποδειχτεί επιβλαβές. Δυστυχώς, πολλά Ινστιτούτα εκπαίδευσης σε κάποια μορφή Ψυχοθεραπείας δέχονται άτομα, που δεν είναι Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι ή Παιδοψυχίατροι με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Είναι αδύνατο να παρέχεις Ψυχοθεραπεία σε κάποιο άτομο χωρίς να έχεις άριστες γνώσεις ανάπτυξης του ανθρώπου, Ψυχοπαθολογίας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και Ψυχοδιαγνωστικής Αξιολόγησης.
  Τέλος, επειδή θλίβομαι βαθύτατα, όταν διαβάζω σχόλια συναδέλφων Ψυχολόγων ή μελλοντικών Ψυχολόγων, οι οποίοι δεν ξέρουν ακόμη τις διαφορές μεταξύ ενός Ψυχολόγου κι ενός Ψυχιάτρου, ας γνωρίζουν, ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών επαγγελματιών είναι, ότι οι Ψυχίατροι και οι Παιδοψυχίατροι ως Ιατροί έχουν τη δικαιοδοσία να παράσχουν φαρμακευτική θεραπεία, αν το κρίνουν απαραίτητο. Καμία άλλη διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ ενός Ψυχολόγου με Μεταπτυχιακή και Διδακτορική ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία κι ενός Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου. Να σημειώσω, ότι οι Ψυχολόγοι έχουν πληρέστατη εκπαίδευση στην Ψυχομετρική Αξιολόγηση των ασθενών ενώ οι Ψυχίατροι στην Κλινική Ψυχοφαρμακολογία. Τέλος, να επισημάνω σε αυτό το σημείο, για όσους δεν είναι ενήμεροι, ότι στις πολιτείες Guam, New Mexico και Louisiana των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δίνεται η δυνατότητα σε Κλινικούς Ψυχολόγους, δηλαδή σε άτομα με Διδακτορικό Δίπλωμα Κλινικής Ψυχολογίας, να χορηγούν φαρμακευτική αγωγή, εάν έχουν παρακολουθήσει ένα Μεταδιδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας. Στον χώρο της ψυχικής υγείας φυσικά απασχολούνται και Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα στη Διάγνωση και τη Θεραπεία (Ψυχολογική ή Φαρμακευτική) των ψυχικών διαταραχών και γι’ αυτό το λόγο δε θα επεκταθώ.
  Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και κατ’ επέκταση να έχουμε το σεβασμό και την εκτίμηση κατ’ αρχήν των ασθενών – πελατών μας, των συναδέλφων και φυσικά της ευρύτερης κοινωνίας μέσα στην οποία καλούμαστε να εργαστούμε, ας πληροφορούμαστε πρώτα όσο το δυνατόν εγκυρότερα κι ύστερα ας γράφουμε την άποψή μας. Σε μία κοινωνία, όπως η Ελληνική, όπου ισχύει το ρητό «ό, τι δηλώσεις είσαι», τουλάχιστον εμείς οι επαγγελματίες ας προφυλάξουμε τον κλάδο μας, πράγμα που θα μας επιφέρει και την αντίστοιχη αναγνώριση, προστατεύοντας έτσι – κι αυτό είναι το ζητούμενο – τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας, που βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι και την πλήρη σύγχυση. Και πώς να μην βρίσκονται, όταν ο ίδιοι οι μελλοντικοί ή σύγχρονοι επαγγελματίες τελούν υπό το κράτος της ίδιας κατάστασης;(!).
  Ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο. Καλό σας απόγευμα!

  • giannis

   Ας πάμε τώρα στο θεραπευτικό κομμάτι. Αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα θελήσει να απευθυνθεί σε ένα ειδικό Ψυχικής Υγείας. Ψυχίατρο ή Ψυχολόγο. Εκεί είναι το σημαντικό σημείο που ο περισσότερος κόσμος-δικαίως- δε γνωρίζει. Ο ειδικός που θα αναλάβει το θεραπευτικό κομμάτι ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι Ψυχοθεραπευτής.! Δηλαδή να έχει ειδικευτεί, να έχει εκπαιδευτεί σε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Ψυχοθεραπευτής μπορεί να είναι ΚΑΙ ο ψυχίατρος ΚΑΙ ο ψυχολόγος. Δηλαδή να έχουν μάθει να ασκούν μια συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική (ψυχανάλυση, γνωσιακή, ψυχόδραμα, art-therapy, gestalt, προσωποκεντρική, ομαδική ανάλυση, οικογενειακή, μουσικοθεραπεία, υπαρξιακή, συστημική,υποστηρικτική και άλλες μεθόδους-συγνώμη για όσες ξέχασα..) Για να εκπαιδευτεί κάποιος σε ένα θεραπευτικό μοντέλο, σημαίνει πως έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό ωρών σε Θεωρία, Εποπτεία, Κλινική Ασκηση και Προσωπική Θεραπεία. Ετσι είναι ολοκληρωμένος θεραπευτής. Και μπορεί να αναλάβει κλινικά περιστατικά.
   Συμφωνώ με όλα όσα λες. Ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να ασκήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή τελείωσε την σχολή. Άλλωστε, παγκοσμίως, το κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα των ψυχιάτρων είναι η χορήγηση φαρμάκων και των ψυχολόγων η χορήγηση ψυχομετρικών test (νοημοσύνης, προσωπικότητας και λοιπά). Για να γίνει κάποιος ψυχοθεραπευτής πρέπει να κάνει εκπαίδευση.

   Αλλά να ξεκαθαρίσω ότι ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση δεν μπορούν να κάνουν μόνο οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεκτοί στις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις γίνονται και κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και εν γένει άτομα που ασχολούνται με τον άνθρωπο. Απλά συνήθως (χωρίς να είναι απόλυτο), οι υπόλοιπες ειδικότητες κάνουν εκπαίδευση σε κατευθύνσεις κοντινές με το ‘α τους πτυχίο. Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνήθως εκπαιδεύονται στην οικογενειακή θεραπεία, οι ειδικοί παιδαγωγοί στην ψυχοθεραπεία παιδιού ή την παιγνιοθεραπεία, και πάει λέγοντας.

   Δυστυχώς στην Ελλάδα η ψυχοθεραπεία έχει συνυφαστεί με τον ψυχολόγο και πολλοί ψυχολόγοι προσπαθούν να περάσουν ότι μόνο εκείνοι έχουν δικαίωμα να γίνουν θεραπευτές και κανείς άλλος, κάτι που βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα παγκόσμια standards. Θέλω να πιστεύω ότι με τα νέα masters Συμβουλευτικής που λειτουργούν σε ελληνικά δημόσια ΑΕΙ εδώ και λίγα χρόνια η παραπάνω παρεξήγηση θα φθίνει και θα αναδυθεί ο θεραπευτικός ρόλος και άλλων επαγγελμάτων. Άλλωστε, σε όλο τον κόσμο υπάρχει το επάγγελμα του συμβούλου (counsellor), το οποίο δεν έχει ακόμα αποκτήσει εδώ νομική υπόσταση, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιούν διάφοροι ανίδεοι και να δημιουργείται σύγ

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Σε ευχαριστώ πολύ Τάσο για την εκτενέστατη και πλήρη απάντησή σου σε πολλά ερωτήματα που τίθενται στα σχόλια. Νομίζω πως πολλοί θα βρουν την απάντησή οσυ ιδιαιτέρως χρήσιμη.

  Συγνώμη για την ταλαιπωρία όσον αφορά την εμφάνιση του σχολίου σου, απλά επειδή περιείχε πολλά links και έκανες πολλαπλές προσπάθειες δημοσίευσης πιάστηκε ως spam. 

 • dionysia

  Καλησπέρα και από μένα,
  είμαι πτυχιούχος ψυχολογίας και από φέτος μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω να ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Τάσου, πιστεύω ότι αυτό τον τρόπο σκέψης θα έπρεπε να έχουν όχι μόνο οι φοιτητές ψυχολογίας αλλά και όλοι οι επαγγελματίες ψυχολόγοι.Θλίβομαι πραγματικά όταν διαπιστώνω ότι άτομα που ανήκουν σε αυτό τον κλάδο ή θα ανήκουν μελλοντικά είναι ουσιαστικά ανίδεοι για το ποιος είναι ο ρόλος του ψυχολόγου, σε τι διαφέρουν οι διάφορες ειδικότητες της ψυχολογίας και ποια είναι η διαφορά ψυχολόγου-ψυχιάτρου.      
     Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου αποκτούν, όπως προαναφέρθηκε, οι πτυχιούχοι των τεσσάρων τμημάτων ψυχολογίας στην Ελλάδα και ακόμα πτυχιούχοι αναγνωρισμένων πανεπιστημίων από το εξωτερικό. Οποιοσδήποτε άλλος, όσα πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και αν έχει δεν δικαιούται να την αποκτήσει και προφανώς να δουλέψει ως ψυχολόγος και πέρα από αυτό δεν έχει και την κατάλληλη εκπαίδευση για να κάνει κάτι τέτοιο. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που οι πτυχιούχοι του φπψ γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά ψυχολογίας ; Ειλικρινά το θεωρώ τουλάχιστον τραγικό όταν επαγγελματίες άλλων κλάδων εμπλέκονται στις δικές μας αρμοδιότητες και ευθύνες. Φυσικά αν εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε πως θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τους εαυτούς μας και το επάγγελμα μας και τελικώς πως θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να κατοχυρωθεί νομοθετικά ; Προσωπικά όταν θα τελειώσω τις σπουδές μου θέλω να ονομάζομαι Ψυχολόγος – Κλινική Νευροψυχολόγος και όχι Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Νευροψυχολογία.
       Πιστεύων λοιπόν ότι ο καθένας μας θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του και τις συνέπειες των πράξεων του. Όπως πού σωστά προαναφέρθηκε από τον Τάσο:
  ”Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και κατ’ επέκταση να έχουμε το σεβασμό και την εκτίμηση κατ’ αρχήν των ασθενών – πελατών μας, των συναδέλφων και φυσικά της ευρύτερης κοινωνίας μέσα στην οποία καλούμαστε να εργαστούμε, ας πληροφορούμαστε πρώτα όσο το δυνατόν εγκυρότερα κι ύστερα ας γράφουμε την άποψή μας. Σε μία κοινωνία, όπως η Ελληνική, όπου ισχύει το ρητό «ό, τι δηλώσεις είσαι», τουλάχιστον εμείς οι επαγγελματίες ας προφυλάξουμε τον κλάδο μας, πράγμα που θα μας επιφέρει και την αντίστοιχη αναγνώριση.”
   

 • Γιώργος

  Καλησπέρα Δημήτρη και συγχαρητήρια για το πάρα πολύ καλό σου ιστότοπο.

  Είμαι ψυχολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης (με ενεργή προϋπηρεσία 5 χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο) κάτοχος του μεταπτυχιακού αντιμετώπισης του Πόνου της Ιατρικής Ιωαννίνων, έχω ολοκληρώσει την γνωσιακή εκπαίδευση του Αιγινητείου και είμαι υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Αθηνών εδώ και 2 χρόνια. ¨ Έχω επίσης   καμιά 10αριά μετεκπαιδεύσεις (100-300 ‘ώρες έκαστη από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Πανεπιστημιακά και προγράμματα της ΕΟΚ) και 15 δημοσιεύσεις σε περιοδικά αγγλόφωνα με κριτές , καθώς και σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καμιά 50αριά ομιλίες και πόστερ αλλά και μια μονογραφή στην Νέα Υόρκη. Γνωρίζεις αν τα προσόντα αυτά επαρκούν για να εργασθείς στην Κύπρο, γιατί για Αυστραλία όπως κατάλαβα μόνο σαν εργαστηριακός ερευνητής μπορείς να εργασθείς χωρίς phD. 

  ΥΓ. Δεν σου κάνω πλάκα με την ερώτηση μου αλλά δυστυχώς αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι οι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής δεν έχουν ανταπόκριση στην αλλοδαπή  και οι οικονομικές συνθήκες στα ελληνικά νοσοκομεία έχουν οδηγήσει πολλούς συναδέλφους στην οικονομική εξαθλίωση.

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Καλησπέρα Γιώργο,
  Φαντάζομαι εννοείς εάν μπορείς να εργαστείς ως ειδικευμένος ψυχολόγος. Εφόσον έχεις μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εποπτευμένη πρακτική εκπαίδευση 1000 ωρών μπορείς να λάβεις την σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου και να εργαστείς κανονικά. Όσον αφορά την Αυστραλία, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι το έχω ψάξει το θέμα, έχω την υποψία ότι μπορείς να εργαστείς σε πρώτη φάση ως βοηθός σε κάποιο ίδρυμα ή κάποιο γραφείο ψυχολόγων/ψυχοθεραπευτών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καλύψεις τις προαπαιτήσεις του Αυστραλιανού Συνδέσμου Ψυχολόγων.

  Καλή σου επιτυχία!

 • Jacqueline Anna Crickitt

  Μήπως ξέρεται αν κάποιο απο τα πιο πάνω προσφέρεται εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει πρακτική?

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  @Jacqueline, έχω την εντύπωση πως κανένα από τα πιο πάνω δεν προσφέρεται εξ’ αποστάσεως, καθώς ενδιαφερόμουν και εγώ να κάνω κάτι part-time και δεν είχα βρει κάτι σχετικό…

 • Niki

  Καλησπέρα!

  Είμαι Ψυχολόγος και παρακολουθώ το πρόγραμμα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στην Καλλιθέα από πέρσι. Διάβασα το ποστ της Αντιγόνης πιο πάνω και επειδή περιέχει λανθασμένες πληροφορίες αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την δική μου εμπειρία με την Ακαδημία.

  Καταρχάς το πρόγραμμα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας περιέχει πάρα πολύ θεωρία και πρακτική. Και το μάθημα αλλά και στις ομάδες εποπτίας κάνουμε ασκήσεις, role playing games, ανάλυση περιστατικών και εικονικές συνεδρίες κ.α. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια και στο τέλος παίρνουμε Δίπλωμα στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Φέτος δημιουργήθηκε και ένα τρίτο προαιρετικό έτος που είναι καθαρά έξτρα πρακτική με περιστατικά, εποπτίες κ.α και παίρνεις Δίπλωμα εξειδίκευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική. Ο κάθε ένας επιλέγει με τις ανάγκες του. Εμένα π.χ. επειδή μου αρέσει η πρακτική και θέλω να κάνω παραπάνω και να εξειδικευτώ θα κάνω και τον τρίτο χρόνο. 

  Έκανα μεγάλη έρευνα πέρσι σε σχολές και κολλέγια σε Αθήνα και Θεσσαλονική για την Γνωσιακή και άκουσα διάφορα πράγματα και μεγάλες διαφορές στις τιμές! Επέλεξα την Ακαδημία και γιατί δύο φίλες μου ότι είχαν αποφοιτήσει από εκεί και ήταν πολύ ευχαριστημένες αλλά και λόγω του κόστους και το κυριότερο… γιατί δεν είχε κρυφές χρεώσεις!!! Συναντήθηκα δυο φορές με τον Διευθυντή όπου μου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μου και ότι μου είπε για το πρόγραμμα αύτο πήρα σε αυτό τον ένα χρόνο που είμαι εκεί! Οργανωμένοι, με πολύ καλούς καθηγητές που βοηθάνε σε όποια ανάγκη μας. Εμένα με βόλεψε πολύ με το σύστημα 10 δόσεων που έχουν γιατί πέρσι ως άνεργη για κάποιους μήνες βοηθήθηκα πολύ από αυτό και δεν αγχώθηκα καθόλου με το οικονομικό, αντιθέτως με στήριξαν και με διευκόλυναν πάρα πολύ.  

  Φέτος δημιουργήθηκε επίσης για εμάς τους Ψυχολόγους πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής που εστιάζει στο πρακτικό μέρος και σε ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για να την εφαρμόσουμε στην δουλειά μας. Χαίρομαι πολύ που δημιουργήθηκε αυτό το τμήμα γιατί το ζητήσαμε εμείς οι σπουδαστές και το αίτημα μας έγινε δεκτό. Οπότε του χρόνου θα βρίσκομαι και σε αυτό το τμήμα και θα σας μεταφέρω και από εκεί την εμπειρία μου. 

  Συγνώμη για το μακροσκελές ποστ αλλά ήθελα να σας μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία, ελπίζω να σας βοήθησα! Ευχαριστώ για την φιλοξενία!

  Νίκη

 • kassi

  καλημέρα και συγχαρητηρια για το πολυ βοηθητικο site!
  Ειμαι αποφοιτη του τμηματος Ψυχολογιας στο Α.Π.Θ και ενδιαφερομαι για μετεκπαιδευση στην γνωστικη συμπεριφορικη ψυχοθεραπεια. Είδα το post της Νικης πιο πανω για την Ακαδημια Ψυχοθεραπειας και Συμβουλευτικης και επειδη επικοινωνησα και εγω μαζι τους απλα επιβεβαιώνω τα όσα είπε. Παρολα αυτα εγω μένω Θεσσαλονίκη και μου είναι ιδιαιτερα δύσκολο να κατεβαίνω Αθήνα κυρίως για οικονομικούς λόγους, οπότε ψάχνω κάτι στην πόλη μου. Γνωρίζει κανείς τίποτα για την Ελληνική Εταιρία για την γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, όσον αφορά το κόστος και το πόσο αξιοπιστο είναι?
   
  ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Καλημέρα,

   Ετοιμάζω σχετική σελίδα με Εκπαιδευτικά Σεμινάρια / Μετεκπαιδεύσεις στην Ελλάδα, οπότε κατάφερα έως τώρα να συγκεντρώσω κάποιες πληροφορίες για διάφορα προγράμματα, μεταξύ των οποίων κ αυτό της ΕΕΓΣΘ. Τα σεμινάρια γίνονται στην Θεσσαλονίκη και ξεκινάνε κάθε Νοέμβριο. Το σύνολο της εκπαίδευσης διαρκεί 3 χρόνια και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 8300 € (+/- καθώς εξαρτάται κ από το κόστος προσωπικής θεραπείας και εποπτείας). Συνολικά περιλαμβάνονται 640 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.gacbp.com/index.php?option=com_content&view=category&id=18&Itemid=8&lang=el

   Η σελίδα με τα σεμινάρια / μετεκπαιδεύσεις θα ανέβει εντός των ημερών.

   Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

 • Τάσος

  Καλησπέρα!
  Να προσθέσω στα παραπάνω σχόλια, ότι το Παράρτημα Μακεδονίας (http://www.eeespm.gr/) της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (http://www.eees.gr/) προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετή κύκλο εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και είναι το μοναδικό πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (http://www.eabct.com/) στη Θεσσαλονίκη από το 2009 μέχρι και σήμερα. Επιπροσθέτως, να σημειώσω, ότι η ανάλογη εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στην Αθήνα προσφέρεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (http://www.ibrt.gr/), το οποίο αφ’ ενός είναι αναγνωρισμένο από την European Association for Behavioural and Cognitive Therapies κι αφ’ ετέρου ιδρύθηκε από μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς. Τα λέω όλα αυτά, γιατί θεωρώ, ότι, όταν επενδύεις προσωπική δουλειά, κόπο και χρήματα, ώστε να εκπαιδευτείς σε μία προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία είναι σημαντικό να γνωρίζεις, ότι το πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθείς είναι απόλυτα αναγνωρισμένο και συνεπώς έγκυρο, ελλείψει φυσικά κρατικής αναγνώρισης και πιστοποίησης των εκπαιδεύσεων στην Ψυχοθεραπεία. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό, αφ’ ενός, ότι και οι δύο παραπάνω φορείς δέχονται για εκπαίδευση μόνο Ψυχολόγους κατόχους Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου και ειδικευόμενος ή ειδικευμένους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους κι από την άλλη μεριά, ότι οι διδάσκοντες είναι πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης προερχόμενοι τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον εφαρμοσμένο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής.
  Συνεχίστε την καλή δουλειά! 

 • Δάφνη

  Καλησπέρα
   
  Συμφωνώ απολύτα με το οτι τα προγράμματα εκπαιδεύσης πρέπει να είναι αξιόπιστα και πιστοποιήμενα
  Έχω ομως  αντίρρηση οσον αφορά το  ΙΕΘΣ…ειναι πανάκριβο και απο τα 4 χρόνια εκπαιδευσής μονο το τελευταίο έτος έχει κλινική άσκηση-πρακτική…Οποιος ενδιαφέρεται γ προγράμματα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία πρέπει να το ψάξει αρκετά και να πάρει και γνώμες απο τα άτομα που έχουν τελειώσει απο αυτές τις σχολές..Τεσπά,αυτο ήθελα να πώ..

 • Τάσος

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία του “Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς” περιλαμβάνει κλινική εκπαίδευση τόσο στο Γ’ όσο και στο Δ’ έτος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, προβλέπεται ήδη από το Γ’ έτος πρακτική άσκηση με ανάληψη 8 περιστατικών, τήρηση φακέλων, συγγραφή περιστατικών και ομαδική εποπτεία.

 • Νίκος Σίδερης

  Πάντως στις περισσότερες χωρες, αν μαθαιναν οτι οι Ελληνες κανουμε 4 χρονια εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια θα γελασουνε κοροιδευτικα. Τα περισσοτερα προγραμματα εξω ειναι μεχρι 2 χρόνια, όχι τοσο ακριβα και οχι τοσο κερδοσκοπικα βεβαιως.

 • Τάσος

  Εξαρτάται για ποιο είδος Ψυχοθεραπείας μιλάμε κάθε φορά, κύριε Σίδερη. Η εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία ίσως και να μπορεί να γίνει σε δύο εντατικά χρόνια. Φαντάζομαι, όμως, ότι πρέπει να είναι πολύ εντατική. Δε γνωρίζω, όμως, κάποια σοβαρή εκπαίδευση στην Ψυχανάλυση ή στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία ομάδων ή οικογενειών, η οποία να διαρκεί λιγότερα από 5 χρόνια σε κανένα κράτος. Και φυσικά αυτό είναι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστούμε την ευθύνη, που φέρει ένας Ψυχοθεραπευτής.

 • Νίκος Σίδερης

   Κύριε Τάσο έχετε δικιο για την ψυχαναλυτικη, αλλα δεδομενου οτι οι περισσοτεροι φοιτητες ενδιαφερομαστε κυριως για γνωσιακα-συμπεριφοριστικα μοντελα είναι λογικό να προτιμουνται τα εντατικα, απο το ενδεχομενο να βγαλουμε στην ουσια μια δευτερη σχολη. Kαι κατα τη γνωμη μου ειναι παραλογο να ειναι τοσο μακροσκελη καποια προγραμματα απο τη στιγμη που υπαρχουν περιθωρια συμπυκνωσης, ειδικα σε αυτη την εποχη που ουτε χρηματα υπαρχουν ουτε απλετος χρονος για σπουδες(λογω δουλειας ή αναζητηση δουλειας για επιβιωση) και οι περισσοτεροι βιαζομαστε να ”τελειωνουμε” μη μας παρει και μας σηκωσει.

 • Τάσος

  Δε μπορώ να γνωρίζω τις επιθυμίες της πλειονότητας των φοιτητών Ψυχολογίας (φαντάζομαι σε αυτούς αναφέρεστε), αλλά είμαι σίγουρος, ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι για εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι εκτός από την Ψυχανάλυση υπάρχει και η Συστημική Ψυχοθεραπεία. Όπως και να έχει, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο μπορεί ή όχι να συμπυκνωθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα γνωρίζω, ότι ο χώρος της Ψυχικής Υγείας και της Ψυχοθεραπείας δεν είναι καθόλου εύκολος, ούτε μπορεί να νοηθεί υπό το πρίσμα της “ξεπέτας”. Απαιτείται μακροχρόνια εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και φυσικά η εκπαίδευση σε κάποια προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία δε μπορεί να μην περιέχει και το στοιχείο της εξέλιξης και της προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε απαιτεί προσωπική θεραπεία και εποπτεία των περιστατικών, κάτι, το οποίο στα δικά μου μάτια δε μπορεί να γίνει εν μία νυκτί.΄Αντιλαμβάνομαι πλήρως την παρούσα κατάσταση και το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες – εξ άλλου κι εγώ το ίδιο βιώνω – αυτό, όμως, δε σημαίνει, ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις τόσο στην προσωπική επαγγελματική μας ανάπτυξη όσο, βέβαια, και στις υπηρεσίες, που θα παρέχουμε στους ασθενείς μας.
  Αν ενδιαφέρεστε για μια πιο ταχεία εκπαίδευση, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες, που συνδιοργανώνει η Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Κατά την άποψή μου, είναι το μόνο έγκυρο – πιο σύντομης διάρκειας από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς – πρόγραμμα στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (http://www.epipsi.gr/education/Synexizomeni_ekpaideysi/1_3A.php).

 • Amy

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το ιδιαίτερα βοηθητικό site!!!!!
  Είμαι πτυχιούχος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ενδιαφέρομαι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής Νευροψυχολογίας.Θα ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζει κανείς,  αν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό κάνει προκήρυξη κάθε χρόνο(γνωρίζω ότι έκανε για το ακαδ. έτος 2011-2012, αλλά δυστυχώς δεν το πρόλαβα)καθώς στο site της σχολής δεν αναφέρει κάτι και επίσης αν δέχονται πτυχιούχους ψυχολογίας ή προτιμώνται τα παιδιά της Ιατρικής Σχολής;

  Ευχαριστώ!!! 

 • Νίκος Σίδερης

  Καλησπέρα Αmy! To προγραμμα της Κλινικης Νευροψυχολογιας παιρνει φοιτητες καθε χρονο και ειναι για πτυχιουχους Ιατρικης και Ψυχολογιας( το λεει και η προκηρυξη). Οσο αφορα την προτιμηση, μαλλον οι φοιτητες ψυχολογιας εχουν προβαδισμα γιατι κανουν καλυτερες παρουσιασεις και εχουν μεγαλυτερη επαφη με το ”νου”. Πηγαινε στην ιστοσελιδα της Ιατρικης σχολης και μπες στην ηλεκτρονικη γραμματεια και θα βρεις τον εν λογω μεταπτυχιακο και ολες τις πληροφοριες!

 • neuropsy

  Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα, πολύ καλή δουλειά.

  θα ήθελα να προσθέσω για την ακρίβεια του περιεχομένου της σελίδας σχετικά με τη γλώσσα του Π.M.Σ. Κλινικής Νευροψυχολογίας του ΕΚΠΑ πως δεν είναι μόνο η ελληνική, καθώς έρχονται πολύ ξένοι καθηγητές ιδιαίτερα στο τρίτο έτος, επομένως τα μαθήματά τους διδάσκονται και εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.

 • dionysia

  Γεια σας παιδια!
  Είμαι στο μεταπτυχιακό της Κλινικής Νευροψυχολογίας και απο ότι έμαθα δεν θα προκηρυχθεί του χρόνου.Πάντως όσον αφορά το μεταπτυχιακό θέλω να συμπληρώσω πως είναι πραγματικά ένα απο τα καλύτερα στην Ελλάδα και σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες τόσο για πρακτική όσο και για έρευνα.

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  @neuropsy θα το διορθώσω αμέσως. Ευχαριστώ για την επισήμανση.

 • Amy

  Καλησπέρα και ευχαριστώ για την ενημέρωση σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κλινικής Νευροψυχολογίας! θα ήθελα να ρωτήσω  αν έχετε  να προτείνετε  κάποια σχετική βιβλιογραφία σχετικά με την προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις του μεταπτυχιακού καθώς και την 10′ παρουσίαση που απαιτείται.

  Ευχαριστώ!!! 

 • dionysia

  amy δυστυχώς οι ίδιοι οι καθηγητές από το μεταπτυχικό δεν δίνουν συγκεκριμένη βιβλιογραφία..Εγώ προσωπικά διάβασα ξανά τα βιβλία που είχα από την σχολή. Πάντως αυτά που ζητάνε στις εξετάσεις είναι τα βασικά, αυτά που κάθε πτυχιούχος ψυχολογίας πρέπει να γνωρίζει. Όσον αφορά την παρουσίαση γνώμη μου είναι ότι είναι καλύτερο να παρουσιάσεις την πτυχιακή σου ακόμα και αν δεν είναι σχετική με την νευροψυχολογία. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να δουν μία ολοκληρωμένη έρευνα πάρα να παρουσιάσεις κάποια εργασία που έχεις κάνει διαβάζοντας απλά κάποια άρθρα. Πάντως όπως σου είπα και πριν δεν θα βγει προκήρυξη του χρόνου, τουλάχιστον αυτο ακούγεται μέχρι στιγμής.

 • Amy

  ευχαριστώ πολύ!!!!

 • ΑΝΤΡΙΑ

  Γεια και από μένα!!!! 
   
  Είμαι απόφοιτη  ψυχολογίας του Παντείου, και όπως και η περισσότεροι από ότι βλέπω έχω μπερδευτεί με τα μεταπτυχιακά.  Μετά από πολύ σκέψη και πολύ ψάξιμο κατέληξα στην επιλογή να φύγω για Αγγλία. Άλλα πληροφορήθηκα ότι για να μπορέσω να κάνω αίτηση σε αγγλικό πανεπιστήμιο μου , πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το πτυχίου μου από το british psychological society. Μήπως γνωρίζει κανένας πως γίνεται αυτή η διαδικασία. ??  Και εφόσον το πτυχίο είναι στην ελληνική γλώσσα πρέπει να ακολουθήσω κάποια συγκεκριμένη διαδικασία??
  οποιαδήποτε πληροφορία πιστέψτε με θα μου φανεί χρησιμη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ 

 • Theodora

  ANTRIA,

  Auto pou prepei na kaneis prwto ap’ola einai na zitiseis apo to panepistimio sou, na sou dwsoun pistopoiimeno antigrafo tou ptyxiou stin Aggliki, alla k tis analytikes va8mologies sou. Syni8ws dikaiousai na kaneis aitisi se peripou 6 panepistimia tis Agglias gia metaptuxiako psyxologias ara einai kalo na zitiseis arketa antigrafa apo to panepistimio sou.

  Episis, 8a xreiastei kapoio eggrafo gnwsis tis Agglikis. Auto einai syni8ws IELTs. De gnwrizw tis diadikasies stin Ellada, alla stin Kypro oi e3etaseis ginontai merikes fores to xrono. Syni8ws kleineis 8esi, diavazeis, k pas gia tis e3etaseis (reading, writing, listening, speaking). Ta kala panepistimia syni8ws zitoun geniko 7/10 k anw, me minimum 6.5/10 se ka8e katigoria. Perissoteres plirofories mporeis na vreis edw: http://www.britishcouncil.org/greece.htm

  Einai kalo episis na etoimaseis auto pou leme personal statement. Einai kati san ek8esi opou anafereis giati diale3es to sygkekrimeno panepistimio, tin empeiria k spoudes sou, k genikws ta skills sou. Akomi kati kalo einai na exeis professional CV. 

  Efoson etoimaseis ta pio panw prepei na elegxeis gia ka8e panepistimio tis diadikasies aitisis. Kapoia panepistimia dexontai aitiseis mono mesw UCAS (http://www.ucas.com/). Kapoia alla apla exoun tis dikes tous diadikasies k einai kalo na elegxeis ta prospectus to ka8e enos.

  Parallila me tis aitiseis sou 8a prepei na etoimaseis to application gia to legomeno graduate basis for chartered psychologists (GBC). Einai mia aitisi sto British Psychological Society (BPS) gia na se anagnwrisoun ws graduate member. Xreiazontai to ptyxio sou, analytikes ktl ara ta pistopoiimena antigrafa prepei na einai i prwti sou kinisi. Parempiptontws stis aitiseis se panepistimia apla anafereis oti exeis kanei submit tin aitisi gia GBC k ean sou dwsoun 8esi 8a einai me orous (mexri na tous dwseis to xarti apo to BPS). Perissoteres plirofories gia to GBC http://www.bps.org.uk/what-we-do/benefits-belonging/membership/graduate-member-mbpss/graduate-member-mbpss

  Genikes plirofories gia spoudes Agglia, scholarships ktl: http://www.educationuk.org/  

  Apologoumai gia ti megali apantisi mou, einai gnwsto oti ta Agglika panepistimia einai poly apaititika se 8ema diadikasiwn k timelines. Ean 8eleis perissoteres plirofories epikoinwnise mazi mou: tzellofouska@gmail.com

  Elipzw na voi8isa k na min tromokratisa! 

 • ΑΝΤΡΙΑ

  Theodwra,  

   eyxaristw polu gia ton xrono p dietheses kai gia oles ts plirofories p moy edwses..  toulaxiston twra kserw ena peripou pros ta pou xriazetai na kateuthinthw..  pragmati eixa tromokratithei kai oles autes oi diadikadies m  fenontousan vouno.. alla pisteuw me ligi thelisi kai ligo parapano psaksimo kai treksimo ola mporoun na ginoun..  !!  euxaristw para polu kai pali, isoun polu katatopistiki kai i voitheia s pragmatika tha m fanei xrisimi… 

 • Τάσος

  Καλησπέρα σας,

  Diabasa me prosoxi ola ta sxolia/anisixies kai twn proigoumenwn psixologwn/foititwn psixologias….
  Kai eipa na grapsw kai egw kati to opoio me problimatizei ton teleutaio kairo…

  Eimai apofoitos psixologias apo to University of Wales ( alla spoudaza stin Ellada mesw tou Ellinobretanikou kollegiou ) kai pira to ptuxio mou sto xeri prin 1 bdomada….

  I alitheia einai oti den exw xrono gia metaptuxiako giati to 2016 exw fantariliki kai twra prepei na brw douleia oso poio grigora ginete ( ean kai stis meres mas auto einai poli diskolo ) giati eimai pantremenos kai perimenw paidaki….!!

  Opote exw merikes erwtiseis kai zitaw prokatabolika signwmi gia to ektenes keimeno…

  a) Mporw me to ptuxio mou na parw anagnwrisi apo tin Ellada san psixolos kai tin adeia askisews epaggelmatos?
  b) Yparxei periptwsi kaneis na proslabei enan psixologo xwris na exei kanei to Master tou gia douleia? i to paideuw tzampa?
  c) Exw paratirisei oti ola ta Masters einai FWTIA ( oikonomika )…. Kai logo tou oti trexoume gia thriskeutiko gamo kai eksetaseis gia tin egkimosini den nomizw oti mporw na brw auta ta lefta… den uparxoun oikonomika masters part time?
   
  Sas euxaristw ek twn proterwn kai zitw signwmi kai pali gia to ektenes keimeno.

 • kathrin

  geia sas!
   
  To provlhma mou einai oti exw teleiwsei tei plhroforikh enas klados pou pia den me sygkinei kai spaxnw na kanw ena metaptyxiako panw ston klado ths psuxologias.Psaxnw toso kairo alla den mporw na vrw kati dioti to antikeimeno pou spoudasa einai teleios anti8eto. exete kati na mou proteinete? 

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Καλησπέρα.

   Ψάχνεις για μεταπτυχιακό; Αν ναι, ποια ειδικότητα σε ενδιαφέρει; Για παράδειγμα θα μπορούσες να πας σε κάποιο πρόγραμμα Νευροεπιστημών, το οποίο συνδυάζει ψυχολογία και θετικές επιστήμες όπως Η/Υ, engineering, μαθηματικά κ.α.

 • kathrin

  nai gia metaptuxiako endiaferomai.Gia koinwnikh psuxologia epsaxna.twra gia neuroepisthmh  den to eixa psaxei.fainetai endiaferon!!!

 • αθηνα

  Kαλησπέρα συναδελφοι ψυχολόγοι και μη.Θέλω να ρωτήσω αν καποιος γνωρίζει οργανώσεις-συλλογους που μπορέις να προσφέρεις εθελοντική εργασία αλλα να έχεις και εποπτεία…εννοώ να είναι σοβαρές οργανώσεις που προσφέρουν έργο και υποστήριξη σε ανθρ’ωπους που το έχουν ανάγκη και μπορείς να αποκτήσεις γνωσεις μεσω τησ εθελοντικής εργασίας…ζητ’αω πολλά?

 • Κικη

  Γεια σας!

  Ειμαι φοιτητρια νομικης και τελειωνω σε ενα χρονο. Θα με ενδιεφερε παρα πολυ να κανω μεταπτυχιακο στο εξωτερικο που να σχετιζεται με την ψυχολογια του εγκληματια/των θυματων κλπ. Γνωριζετε μηπως καποιο καλο πανεπιστημιο που να προσφερει τετοιο προγραμμα σπουδων? Και αν ναι, θα εχω την δυνατοτητα να το παρακολουθησω εφοσον θα ειμαι πτυχιουχος τμηματος νομικης κ οχι ψυχολογιας η θα εχω καποια αλλη εναλλακτικη?

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων!!

 • Κατερίνα

  Γεια σας και από μένα! Αναφέρετε παραπάνω τη γλώσσα του I.C.P.S ότι είναι τα ελληνικά. Επισκέφτηκα την ιστοσελίδα του και είδα ότι η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά όμως! Κάνατε εσείς κάποιο λάθος; Πείτε μου όχι γιατί αλλιώς θα απογοητευτώ ! :(

  • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

   Δυστυχώς από ότι φαίνεται έκανα λάθος :(

 • demetra

  Geia sas paidia,

  egw eimai apo kipro kai teliwnw fetos to ptixio m stin agglia kai den 3erw ti 8a kanw stin sinexeia.  psaxnw pantou gia dietes metaptixiako stin kliniki psixologia alla dn vrika pou8ena.  episis h kivernisi mas den mas voi8a ka8olou afou den anagnorizi kapia programmata pou vrika stin athina kai stin praga pou einai se sinergasia me ena amerikaniko panepistimio.  ta anagnorizi mono an to kanw stin ameriki. akoma kai stin agglia exw rotisi alla tpt.  an 3erete kati perisotero pls na me voi8isete..

   

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Δήμητρα.

   
  Θα μπορούσες να κοιτάξεις και αλλού για αγγλόφωνα προγράμματα κλινικής ψυχολογίας. Π.χ. το πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ είναι υψηλού επιπέδου και διετές.
   
 • demetra

  Geia sou dimitri

  exw psa3i pantou, to 8ema einai na to anagnorizei h hli8ia kivernisi mas.  tilefwno apo to prwi gia na milisw me ena armodio atomo kai oles oi grammes einai katilimenes..eperna kai prin kairo kai ta idia..aurio 8a paw apo to grafeio tous na dw an ginei kati..

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Ο οργανισμός αυτός δεν έχει δημοσιεύσει κάποια λίστα με τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια/πτυχία, όπως έχει ο ΔΟΑΤΑΠ; 

  Είναι μεγάλο μπλέξιμο όλο αυτό με τις αναγνωρίσεις πτυχίων… 

 • elenitsa24

  καλησπέρα! παιδιά μπορείτε να μου πείτε στα ελληνικά μάστερ εκτός από βαθμό πτυχίου τι άλλο κοιτάνε; βλέπω ότι παιδιά με 9+ δίνουν εξετάσεις, τις περνάνε και δεν τους παίρνουν μετά! και εγώ το ίδιο έπαθα με βαθμό πτυχίου 8,1! όμως βλέπω ότι παίρνουν και άτομα και με 6+! γενικώς υπάρχουν άλλες προυποθέσεις ή είναι θέμα βύσματος; ρωτάω γιατί με ενδιαφέρει και δε με παίρνει και το οικονμικό για εξωτερικό… :( έχω απογοητευτεί!

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Γειά σου Ελένη,

  Δυστυχώς στην Ελλάδα το σύστημα είναι εξαιρετικά περίεργο και -μάντεψε- πνιγμένο στην γραφειοκρατεία. Ενώ στο εξωτερικό κοιτάνε τον βαθμό σου, τις εργασίες σου, το βιογραφικό σου και την συνέντευξη που θα τους δώσεις, στην Ελλάδα είναι πραγματικά μυστήριο ποια είναι ακριβώς τα κριτήρια.

  Το να πάρουν κάποιον με 6 και να απορρίψουν κάποιον με 8 είναι εξαιρετικά περίεργο, εκτός βεβαίως και αν αυτός που τελείωσε τη σχολή με 6 έχει ένα πολύ γεμάτο βιογραφικό, εν αντιθέσει με αυτόν που τελείωσε με 8.

  Το “βύσμα” δυστυχώς είναι ακόμη παράγοντας στη χώρα μας. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, και στα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια οι καθηγητές που έχουν υπό την εποπτεία τους έναν φοιτητή τείνουν να τον προωθούν για να συνεχίσει το μεταπτυχιακό/διδακτορικό του στο ίδιο τμήμα, καθώς γνωρίζει ήδη το αντικείμενο, έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας, κοινά ενδιαφέροντα κτλ Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό θέμα η προώθηση με την στυγνή κατάληψη θέσεων κάμπτοντας κανόνες…

 • elenitsa24

  σε ευχαριστώ για την απάντηση Δημήτρη! και έχω ακούσει ότι προτιμούν αυτούς που προέρχονται από κόματα…δεν ξέρω αν αληθεύει!
   

 • Κατερινα

  Δημητρη μηπως γνωριζεις τι σημαινει για εμας τους ψυχολογους το ”ανοιγμα του επαγγελματος μας” με βαση τον καινουριο νομο? διαβασα οτι πλεον δεν θα δινεται αδεια αλλα θα γινεται αναγγελια εναρξης επαγγελματος.. αυτο σημαινει οτι δεν θα μπορουμε να προστατεψουμε το επαγγελμα μας? Δεν θα υπαρχει διαχωρισμος? Θα ειναι τραγικο να μπορει να αποκτα ο οποισδηποτε τα δικαιωματα του ψυχολογου ετσι απλα χωρις να διαχωριζεται η εκπαιδευση του, απο τα κριτηρια πο ισχυαν ως τωρα..Ειλικρινα δεν εχω λογια πια με την κατασταση στην Ελλαδα.. Ποση απογοητευση να νιωσουμε επιτελους?

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ο ψυχολόγος ποτέ δεν ήταν “κλειστό” επάγγελμα. Ποτέ δεν υπήρχαν περιορισμοί για παράδειγμα ανάλογα με τον πληθυσμό της έδρας του γραφείου όπως ισχύει με φαρμακοποιούς, ταξιτζήδες κ.α. και ποτέ δεν υπήρχαν γεωγραφικοί περιορισμοί άσκησης επαγγέλματος όπως π.χ. με τους δικηγόρους.

  Μόλις χθες κατέθεσα τα χαρτιά μου για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και μου είπαν ότι το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο φορέας ο οποίος πιστοποιεί την άδεια, γιατί πλέον δεν υπάρχουν νομαρχίες, αλλά περιφέρειες. Πέραν αυτού, δεν έχω ακούσει ότι αλλάζει κάτι στο επάγγελμά μας.

  Δεν νομίζω να γίνει αυτό που περιγράφεις, γιατί ακούγεται απλά τραγικό και επικίνδυνο και σίγουρα δεν θα περάσει ένα τέτοιο μέτρο. Έχεις διαβάσει κάτι συγκεκριμένο; Έχεις link για κάποιο άρθρο, υπουργική απόφαση, ΦΕΚ κτλ;

 • Κατερινα

  Απο blog με ειδησεις του ιντερνετ το διαβασα.. Δεν ξερω αν επιτρεπεται να δημοσιευσω τον τιτλο,γιαυτο θα σου κανω copy paste το αρθρο. Προκειται για ενα απο τα πολλα μετρα του πολυνομοσχεδιου, το οποιο ειχε ανακοινωθει κ τον Ιουλιο (Ομως παρεμεινε στο φλου κ δεν εφαρμοστηκε) ωσπου ξαναηρθε τωρα στο προσκηνιο ακομα πιο ”τροποποιημενο”-λογω πιεσεων της τροικας).
  ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
  Με τροπολογία «σκούπα», έρχεται η απελευθέρωση επαγγελμάτων όπως του μακιγιέρ, του ηθοποιού, του σκηνοθέτη, του ξεναγού, του κομμωτή, του μεσίτη, του ασφαλιστή, του οπτικού, του διερμηνέα, του μεταφραστή, του ναυαγοσώστη, του μεσίτη. Επίσης, απελευθερώνονται υπηρεσίες σχετικές με κολέγια, ιδιωτικά σχολεία, ασφαλιστικές εταιρείες κτλ.

  Δεν αφορά δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ορκωτούς ελεγκτές και φαρμακοποιούς, καθώς γι’ αυτά τα επαγγέλματα έχουν καθορισθεί οι διαδικασίες ανοίγματος με αναλυτικές διατάξεις.

  Η νέα τροπολογία που προστέθηκε αιφνιδιαστικά στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει οριζόντιο άνοιγμα 136επαγγελμάτων και την άρση όλων των περιορισμών στην ελεύθερη άσκησή τους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διάταξη που τροποποιεί το νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή τον περασμένο Μάιο, αλλά στην πράξη, η πρώτη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων (που θα… άνοιγαν από 1η Ιουλίου) δεν εφαρμόστηκε ποτέ…

  Η τροπολογία «σκούπα»

  – Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα βάσει πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων.
  – Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από την εκτίμηση διοικητικής αρχής για την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης.
  – Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.
  – Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα.
  – Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο.
  – Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση.
  – Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή.
  – Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων.
  – Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές ή αμοιβές για τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους.
  – Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

  Καταργείται και η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά.

  ΤΑ 136 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ

  1. Αισθητικός
  2. Αμπιγιέρ
  3. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
  4. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού
  5. Αργυραμοιβός
  6. Αρτοποιός
  7. Αρχαιοπώλης
  8. Ασφαλιστικός Πράκτορας
  9. Ασφαλιστικός Σύμβουλος
  10. Γομωτής-πυροδότης
  11. Γραφείο Συμβούλων Εργασίας
  12. Γραφείο Τελετών
  13. Διαγνωστικά Κέντρα
  14. Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
  15. Διασώστης ασθενοφόρου
  16. Διερμηνέας
  17. Δύτης
  18. Εικονολήπτης
  19. Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
  20. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών
  21. Ενεχυροδανειστής
  22. Επιβατικά ταξί Δημόσιας Χρήσης (αγοραία)
  23. Επισκέπτης Υγείας
  24. Επιχείρηση Εμπόρων Αρχαίων ή Νεώτερων Κινητών Μνημείω
  25. Επιχείρηση Ενοικίασης Λιμουζινών
  26. Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  27. Επιχείρηση Τουριστικών Λεωφορείων
  28. Ερασιτεχνική Σχολή Χορού
  29. Εργοθεραπευτής
  30. Εφημεριδοπώλης
  31. Ηλεκτρολόγος
  32. Ηλεκτρονικός
  33. Ηλεκτροσυγκολλητής
  34. Ηχολήπτης
  35. Θαλάσσιο ταξί
  36. Θερμαστής
  37. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
  38. Κολέγια
  39. Ιδιωτικά Σχολεία
  40. Καπνοπώλης
  41. Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψυχής
  42. Καταδυτικό Συνεργείο
  43. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή και Εμπορία Οπλων
  44. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, Κροτίδων κλπ.
  45. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
  46. Κλειθροποιός
  47. Κοινωνικός Λειτουργός
  48. Κομμωτής-κουρέας
  49. Κρεοπώλης-εκδοροσφαγέας
  50. Λάντζα (Μηχανοκίνητου Σκάφους)
  51. Λειτουργία Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
  52. Λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  53. Λιανικό Εμπόριο
  54. Λιμενεργάτης
  55. Λογιστής Φοροτέχνης
  56. Λογοθεραπευτής
  57. Μαία
  58. Μακιγιέρ
  59. Μακινίστας
  60. Μελισσοκόμος
  61. Μεσιτικά Επαγγέλματα
  62. Μεταφραστής
  63. Ναυαγοσώστης
  64. Ναυτικός Πράκτορας
  65. Ξεναγός
  66. Ξυλουργός
  67. Οδικοί μεταφορείς επιβατών
  68. Οδοντοτεχνίτης
  69. Οικονομολόγος
  70. Οξυγονοκολλητής
  71. Οπλοπώλης
  72. Οπτικός
  73. Ορκωτός Εκτιμητής
  74. Πυροτεχνουργός
  75. Ραδιοηλεκτρολόγος
  76. Ραδιοτεχνίτης
  77. Ρυμουλκά
  78. Σκηνογράφος-ενδυματολόγος
  79. Σκηνοθέτης
  80. Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Εργων Τέχνης – Αποκατάστασης
  81. Σύσταση Οδοντιατρικής Εταιρείας
  82. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
  83. Τεχνικός Ανελκυστήρων
  84. Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
  85. Τεχνικός αυτοκινήτων – Οχημάτων
  86. Τεχνικός Αυτοματισμών
  87. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής
  88. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  89. Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
  90. Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής
  91. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  92. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
  93. Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
  94. Τεχνικός μηχανημάτων έργων
  95. Τεχνικός Μείξης Ηχου
  96. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών
  97. Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
  98. Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών
  99. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
  100. Τεχνικός Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής
  101. Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικο
  102. Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
  103. Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
  104. Τεχνικός της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
  105. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
  106. Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας
  107. Τεχνίτης Βαφής
  108. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  109. Τεχνίτης Εξαερωτήρων – Αναμεικτήρων (καρμπιρατέρ)
  110. Τεχνίτης Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
  111. Τεχνίτης Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
  112. Τεχνίτης Σκηνικών
  113. Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου
  114. Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
  115. Τεχνίτης Τροχών
  116. Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
  117. Υδραυλικός
  118. Υπηρεσίες Αγροτουρισμού
  119. Υπηρεσίες Αθλησης
  120. Υπηρεσίες Ασφαλείας
  121. Υπηρεσίες Δασοκομίας
  122. Υπηρεσίες Διαφήμισης
  123. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων
  124. Υπηρεσίες Ελέγχου και Εκπαίδευσης
  125. Υπηρεσίες Κατασκευών
  126. Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων
  127. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
  128. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης Γραφείων
  129. Φορτοεκφορτωτής
  130. Φροντιστής
  131. Φύλακας Κατασχεμένου Πλοίου
  132. Φυσικοθεραπευτής
  133. Χημικός Ναυτιλίας
  134. Ψυκτικός
  135. Ψυχολόγος
  136. Ωδεία-Μουσικές Σχολές

 • http://psychologein.sciblogs.net/id/dimitris/ Dimitris Agorastos

  Μου ακούγεται πολύ ύποπτο να μην απαιτούνται πλέον πτυχία κτλ, καθώς το 80% των επαγγελμάτων είναι πολύ εξειδικευμένα (ψυχολόγος, χημικός, φυσικοθεραπευτής, πυροτεχνουργός, διαιτολόγος, διερμηνέας κ.α). Μήπως απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της “άδειας”; Θα ψάξω περισσότερο το θέμα πάντως

 • Κατερινα

  Πτυχια λογικα θα απαιτουνται. Αλλα αν καταργειται η ”αδεια”, τοτε πως θα δικαιωθουν οι αναγνωρισμενοι πτυχιουχοι, απο τους μη αναγνωρισμενους? Ως τωρα η αδεια ασκησεως -ηταν ενας τροπος να εμπιστευτει κανεις εναν ψυχολογο -βασιζομενος στο οτι για να εχει αδεια, ειναι πιστοποιημενος.
  Αχ δεν ξερω.. ειλικρινα με εχουν πιασει τα νευρα μου.. Αν ξαναδιαβασω κατι νεωτερο, θα σ’ενημερωσω..
   

 • Timkarell

   καλησπερα θελω να ρωτησω σχετικα με κατι το οποιο με προβληματιζει
  αρκετο καιρο τωρα, ελπιζω καποιος να εχει την απαντηση που χρειαζομαι
  για το δικο μου προσωπικο λακτισμα… τελειωσα ψυχολογια σε αμερικανικο,
  και θα το χαρακτηρισω κολεγιο εδω στην ελλαδα 4ετης φοιτησης, εκανα
  μεταπτυχιακο στην κλινικη ψυχολογια παλι σε αμερικανικο κολεγιο εδω στην
  ελλαδα με υποχρεωττικη κλινικη εμπειρια για την αποκτηση του 1400 ωρων
  σε κλινικο πλαισιο, εχω πτυχιο εξιδεικευμενης ψυχοθεραπευτικης
  προσσεγισης υποχρεωτικης εκπαιδευσης 2,5 χρονων, εχω πολλαπλη εμπειρια
  σε πολλες δομες ψυχικης υγειας, Η ερωτηση λοιπον ειναι πως μπορω να
  αποκτησω αδεια ασκησεως χωρις να πρεπει να ξενιτευτω για 3 χρονια….

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Δεδομένου ότι το σύστημα στην Ελλάδα είναι περίπλοκο από μόνο του, νομίζω ότι το γεγονός ότι τα τπυχία σου είναι από κολέγια κάνει την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δυσκολότερη.

   Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ρωτήσεις σε πρώτη φάση το ΔΟΑΤΑΠ για να δεις εάν το πτυχίο σου μπορεί να αναγνωριστεί ως ισότιμο των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Εάν το ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει το πτυχίο σου, τότε μπορείς πολύ απλά να καταθέσεις την αναγνώριση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Εάν το ΔΟΑΤΑΠ δεν αναγνωρίζει το πρώτο πτυχίο σου θα σε ενημερώσει τι πρέπει να κάνεις για να το αναγνωρίσεις (π.χ. να εξεταστείς σε κάποια μαθήματα).

   Σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, αλλά δεν γνωρίζω κάποιον πιο σύντομο δρόμο για την απόκτηση της άδειας…

 • Tatiana

  Ως σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι μόνο όσοι έχουν τελειώσει το πρόγραμμα ψυχολογίας στο Καποδιστριακό,το τμήμα της Παντείου στην Αθήνα και τις υπόλοιπες σχολές ψυχολογίας σε επαρχιακές πόλεις έχουν τη δυνατότητα για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ως σήμερα ισχύει ότι ούτε καν οι ΦΠΨ κατεύθυνσης Ψ μπορούσαν,ούτε όσοι έχουν τελειώσει κολλέγια,ούτε όσοι έρχονται από το εξωτερικό με bachelor αν δεν έχουν κάνει μάστερ,ώστε να τους προσμετρηθεί το μάστερ ως 4ος χρόνος (γιατί στην Ελλάδα προπτυχιακά είναι 4 χρόνια,ενώ στο εξωτερικό 3). Όμως, με το μνημόνιο τα πράγματα άλλαξαν. Το επάγγελμα άνοιξε: όχι γεωγραφικά κτλ γιατί ποτέ δεν ήταν κλειστό,αλλά λένε άνοιξε: δηλαδή; Ποιοι μπορούν τώρα να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως; Γνωρίζει κάποιος;

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Αυτό που λες για τα πτυχία εξωτερικού δεν ισχύει. Εξαρτάται από τα χρόνια σπουδών. Σε άλλες χώρες το BA είναι 3 χρόνια, ενώ σε άλλες 4. Εάν ο υποψήφιος ψυχολόγος έχει 3 χρόνια σπουδών, απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων ώστε το πτυχίο του να θεωρηθεί ισάξιο με αυτό ελληνικού πανεπιστημίου και να λάβει τη σχετική αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Έπειτα, εφόσον το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο μπορεί να βγάλει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Κατερινα

  Εχω την εντυπωση, πως το ”ανοιγμα” τελικα δεν παραχωρει την αδεια ασκησεως σε οσους δεν αναγνωριζονταν ως ψυχολογοι, (κατι τετοιο δεν νομιζω οτι θα γινει δεκτο απο τον ΔΟΑΤΑΠ στη χωρα μας) αλλα η αλλαγη εγκειται στο δικαιωμα -π.χ καποιου που θα θελει να ανοιξει καποιο κεντρο/οργανισμο ψυχολογικης υποστηριξης, επενδυοντας τα λεφτα του-χωρις αυτο να σημαινει πως πρεπει να κατεχει ο ιδιος πτυχιο για να λαβει αδεια απο το κρατος.  Δηλαδη το κεντρο θα ειναι μεν στο ονομα του, αλλα θα εργαζονται αλλοι ψυχολογοι σε αυτο-οι οποιοι θα πρεπει να κατεχουν την αδεια ασκησεως, για να ιφυσταται ο οργανισμος. Ο ιδιοκτητης ομως δεν θα ειναι απαραιτητο να ειναι ψυχολογος. Ετσι οπως το αντιλαμβανομαι εγω, πανε να εμπορευματοποιησουν το επαγγελμα.. Δηλαδη θα αναφερω καποιο αλλο παραδειγμα. καποιος που θελει να επενδυσει χρηματα σε καποιο κομμωτηριο χωρις να ειναι κομμωτης, κ του το δουλευουν οι κομμωτες που εχουν αδεια ασκησεως- μπορει να επενδυσε τα λεφτα του στο κομμωτηριο κ στην εφορια να αναφερεται στο δικο του ονομα, αλλα δεν σημαινει οτι επειδη ανοιξε κομμωτηριο, ειναι κ κομμωτης,αφου ο ιδιος δεν εχει αδεια κομμωτη. Ετσι, δεν μπορει να εργαστει ο ιδιος στο κομμωτηριο του. Για την προυποθεση της αδειας για να το ανοιξει ομως, δεν θα ειναι απαραιτητη η συναφεια του με το επαγγελμα. Παλια την παραχωρουσε το κρατος, μονο σε οσους ειχαν αδεια ασκησεως. Τωρα θα μπορει να ανοιγει οποιος θελει οτι θελει. Αρκει ομως, αυτοι που θα εργαζονται μεσα στην επιχειρηση του κ θα προσφερουν υπηρεσιες , να κατεχουν την αδεια ασκησεως του επαγγελματος τους. Αυτο με τις αδειες, ειχε γινει σαλος κ με τους ιδιοκτητες των ταξι το καλοκαιρι που απεργουσαν. Η αδεια τους κοστιζε παρα πολλα χρηματα, για τα οποια επαιρναν δανεια κ υποθηκευαν τα σπιτια τους-ενω τωρα με το ανοιγμα των επαγγελματων, θα μπορει οποιος θελει να δουλεψει ταξι, χωρις να απαιτειται η αδεια. Τωρα για τους ψυχολογους,τους ”αναγνωρισμενους” θα γινεται αναγγελια εναρξεως επαγγελματος στην περιφερια του καθενος. Η αναγγελια, ειναι η νεα τροποιημενη διαδικασια της αδειας ασκησεως.
  Δηλαδη αντι να πηγαινουν στις νομαρχιες, θα πηγαινουν στην περιφερεια που υπαγεται ο καθενας. κ αντι να λαμβανει την αδεια, θα γινεται απλα αναγγελια. Αυτο δεν γνωρζω αν ειναι καλο η’ κακο. Δηλαδη αν θα υπαρχει καποιο επισημο χαρτι που θα τους κατοχυρωνει στην αγορα εργασιας-ομως κ παλι -αφορα μονο τους ”αναγνωρισμενους ψυχολογους” που αποφοιτησαν απο δημοσια πανεπιστημια η’ πανεπιστημια της ημεδαπης, ισοτιμα με τα ελληνικα. Αυτο σημαινει οτι αναγγελια, δεν θα εχουν δικαιωμα να κανουν οσοι εχουν αποφοιτησει απο κολλεγια η’ ιεκ-παρα μονο οσοι αναγνωρζονται απο το κρατος. Με δυο λογια, το ανοιγμα των επαγγελματων, δεν θα αλλαξει κατι στην αδεια ασκησεως των μη αναγνωρισμενων ψυχολογων, αλλα στην αδεια που παραχωρουσε το κρατος στους ιδιωτες που μεχρι προτινος οφειλαν να ηταν πτυχιουχοι.
  Σε αυτα τα συμπερασματα εχω καταληξει εγω.. κ τονιζω οτι ειναι απλα μοναχα τα δικα μου συμπερασματα..Συγχωρεστε με αν θεωρησετε υπερβολικο τον χαρακτηρισμο που ανεφερα για ”εμπορευματοποιηση των επαγγελματων κ των δικαιωματων” αλλα αυτη ειναι η προσωπικη μου αποψη δυστυχως… Αλλωστε το αποτελεσμα που θα εχουν αυτες οι τροποποιησεις, θα φανει στο μελλον εφοσον δεν εχουν τεθει ακομα σε εφαρμογη. Οσες αλλαγες ομως εχουν κανει ως τωρα, κ οσες θα ακολουθησουν, μονο προς το χειροτερο εχουν οδηγησει τον κοσμο κ εχουν προκαλεσει ενα χαος.. Παρολαυτα, οποιος γνωριζει η’ μαθει οτιδηποτε αλλο κ εχει την καλοσυνη να το μοιραστει στο φορουμ, θα ημουν υποχρεη..

 • Antigoni_Ig

  Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε. Δημήτρη συγχαρητήρια για τη δουλεία στο site είναι άκρως βοηθητική! Φέτος ολοκληρώνω τις σπουδές μου στο Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης αλλά δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού. Ψάχνω για ένα μεταπτυχιακό (είτε στην Ελλάδα, αλλά μάλλον κλείνω προς το εξωτερικό) στον τομέα της Ψυχολογίας. Βέβαια, είμαι αρκετά μπερδεμένη καθότι δεν ξέρω εαν είναι σοφο να προχωρήσω σε ένα μεταπτυχιακό ψυχολογίας χωρις τις απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο κλάδος της Κοινωνικής Ψυχολογίας και έχω βρει ένα μεταπτυχιακό πάνω σε αυτά που ζητάω στο Leiden.
  Τι θα μου προτείνατε? Να ακολουθήσω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ή να ακολουθήσω αρχικά κάτι πιο γενικό? 
  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων!

  • Τάσος

   Η απάντηση στο ερώτημά σας εξαρτάται απόλυτα από την
   επαγγελματική πορεία, που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. Για παράδειγμα, αν
   επιθυμείτε να εργαστείτε ως Ψυχολόγος στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη
   μεταπτυχιακή σας ειδίκευση, είναι απαραίτητο να έχετε Πτυχίο Ψυχολογίας από Πανεπιστήμιο
   της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Ίδρυμα της αλλοδαπής, ώστε να πάρετε
   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε ως
   ερευνήτρια στον ευρύτερο ακαδημαϊκό κλάδο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, τότε το Πτυχίο Ψυχολογίας είναι προαιρετικό. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δε
   θα μπορείτε να δηλώνετε Ψυχολόγος, αφού δε θα έχετε την Άδεια Ασκήσεως.

   • Antigoni_Ig

    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου! Με ενδιαφέρει περισσότερο ο τομέας της έρευνας . Κάτι που από ότι ενημερώθηκα μπορώ να το καταφέρω με μεταπτυχιακο και διδακτορικό τίτλο.
    Το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν έχω επεξεργαστεί τους διάφορους τομείς της Ψυχολογίας καθώς προέρχομαι απο αλλη σχολή και έτσι μου είναι αρκετά δύσκολο να επιλέξω την κατεύθυνση που θα ακολουθήσω. Τα μεταπτυχιακά που θα κάνω αιτήσεις στο εξωτερικό είναι όλα με εξειδικεύσεις. Από τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα μου, θα μου άρεσε να ασχοληθώ με την Κοινωνική Ψυχολογία. Με συγκινεί εξίσου όμως και η (Κλινική) Νευροψυχολογία.
    Ποια είναι η αποψή σας? Και κάτι ακόμη, ενα research master προσφέρει καλύτερες προοπτικές?
    Σας ευχαριστω! 

 • Mery_poppins91

  ρε παιδιά ψάχνω να βρω ένα μεταπτυχιακό στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία και δεν μπορώ να βρω πουθενά! Μπορεί κανείς να με βοηθήσει??

  • Ioannis Kontos

   εγώ μπορώ να σου πω πες μου το είμαιλ  σου να σου το στύλο για να μην κάνω διαφημίσει από δω   

   • Lewnorous

     ioanni, endiaferomai kai egw gia metaptyxiako stin an8rwpistiki psychotherapeia, to email mou einai: lewnorous@yahoo.com  efxaristw

 • stevi92

  Καλησπέρα.. Ήθελα κι εγώ να ρωτήσω κάτι.. Σπουδάζω ΦΠΨ και θέλω να επιλέξω τομέα Ψ αλλά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος απο ότι βλέπω ώστε να καταφέρω να πάρω άδεια ασκήσεως καθώς δεν βγαίνουμε κανονικοί ψυχολόγοι απο την σχολή..Άκουσα όμως ότι γίνεται αφού τελειώσω την σχολή να κάνω αίτηση σε σχολή στο εξωτερικό και αντι για  4 χρόνια να κάνω 2 …Γνωρίζει κανείς αν ισχύει κάτι τέτοιο?

  • Τάσος

   Θα ήθελα πολύ να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει
   “κανονικός Ψυχολόγος”. Είτε είσαι Ψυχολόγος είτε όχι. Ας αντιληφθούν (!)
   επιτέλους (!) οι φοιτητές των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
   ότι το Πτυχίο τους τούς παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Π.Ε. Φιλολόγων, (!)
   όποια κατεύθυνση (!) κι αν έχει επιλέξει ο εκάστοτε φοιτητής. Άρα, δεν είστε
   “λίγο Ψυχολόγος” και “πολύ Φιλόλογος”, αλλά σκέτο Φιλόλογος. Τώρα για το, αν το
   επιστημονικό σας υπόβαθρο ως αποφοίτου του συγκεκριμένου Τμήματος μπορεί να
   συγκριθεί έστω και στο ελάχιστο με εκείνο των αποφοίτων Τμημάτων Ελληνικής
   Φιλολογίας κι αν θα έπρεπε εν τέλει να είστε Φιλόλογοι, αυτό λύστε το με τους συναδέλφους
   σας Φιλολόγους. Ως προς το ερώτημά σας, πρέπει να το απευθύνεται σε κάθε
   Πανεπιστήμιο ξεχωριστά, αφού δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για όλα τα
   Πανεπιστήμια, όλων των κρατών του εξωτερικού – μιας και δε μας διευκρινήσατε
   για ποια συγκεκριμένη χώρα ενδιαφέρεστε.

   • Δημήτρης

    Αγαπητέ Τάσο, είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ειδίκευση: παιδαγωγική) και θεωρώ την αναφορά σας προσβλητική. Στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μόνοι εκπαιδευτικοί που έχουν την απαραίτητη για το επάγγελμά τους παιδαγωγική -και όχι μόνο- κατάρτιση είναι οι απόφοιτοι του τμηματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Δεν αρκεί να γνωρίζεις αρχαία ελληνικά ή μαθηματικά, παραδείγματος χάριν, για να έχεις επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο ως εκπαιδευτικός λειτουργός, φιλόλογος ή μαθηματικός. Προσωπικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου “Φιλόλογο” και δεν αισθάνομαι ούτε στο ελάχιστο μειωμένος με αυτό. Κατανοώ ότι αναφέρεστε στα τυπικά προσόντα που παρέχει ένα πτυχίο για διορισμό στο δημόσιο. Δεν κατανοώ γιατί μπορεί να σας ενοχλεί τόσο πολύ ένας αδόκιμος περιφραστικός προσδιορισμός όπως αυτός για τον “κανονικό ψυχολόγο”.

    • Τάσος

     Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς την παιδαγωγική επάρκεια των ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό, όμως, δε συνεπάγεται και την αρτιότητα των αποφοίτων Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγική και Ψυχολογίας ως προς το καθ’ αυτό επιστημονικό τους αντικείμενο. Η παιδαγωγική και διδακτική ενημερότητα των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να επιτευχθεί με υποχρεωτικές μετεκπαιδεύσεις ή περισσότερα μαθήματα Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας στα Τμήματά τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στα “τυπικά προσόντα” κάποιου για διορισμό στο δημόσιο. Αναφέρομαι κυρίως στην πληρότητα και την αρτιότητα ως προς το γνωστικό του αντικείμενο. Δεν καταλαβαίνω, όμως, το λόγο, που κάποιος εισάγεται στο εν λόγω Τμήμα, Αν επιθυμεί να σπουδάσει Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά ή Ψυχολογία μπορεί να εισαχθεί στα αντίστοιχα Τμήματα. Όλοι γνωρίζουμε, λίγο – πολύ τους λόγους, που δημιουργήθηκαν, άλλωστε τα Τμήματα Φ.Π.Ψ.. Τέλος, ως προς τη φράση “κανονικός Ψυχολόγος”, με ενοχλεί ακριβώς, επειδή είναι αδόκιμη και μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά για το ευρύ κοινό, που αναζητά υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Ελπίζω να σας κάλυψα.

     • stevi92

      Τάσο ο λόγος που εισάγεται κάποιος στο εξής τμήμα είναι προφανώς γιατί δεν τα κατάφερε να πιάσει τα επιθυμητά μόρια.Δεν ήταν και στόχος ζωής το Φ.Π.Ψ όπως η Ψυχολογία.Πιστεύω ότι το site είναι ενημερωτικό δεν ξέρω πως θεώρησες την έννοια κανονικός ψυχολόγος και να σου πω την αλήθεια δεν μπήκα εδώ για να κάνω διαμάχη με κανέναν για το ποιός αξίζει να γίνει ψυχολόγος και ποιος όχι.Εννοούσα ¨κανονικός¨ υπό την έννοια του να του δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατί προσωπικά ξέρω αρκετά άτομα από Φ.Π.Ψ που δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο της Ψυχολογίας στον ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα. Θα εκτιμούσα περισσότερο αντί να κατακρίνετε όσους φοιτούν σε αυτή την όχι και τόσο καλή σχολή κατά τα λεγόμενα των περισσότερων να απαντούσατε με έναν καλύτερο τρόπο και σχετικό με το ερώτημα που έθεσα.Δεν μπήκα εδώ για να δεχτώ κανένα προσβλητικό σχόλιο για την σχολή μου αλλά για να βοηθηθώ κ να πάρω απόψεις για το αν γίνεται με κάποιο τρόπο έστω και από εδώ που βρίσκομαι τώρα να φτάσω κάποτε σε αυτό που θέλω με κάποιο μεταπτυχιακό κλπ. Συγγνώμη αν ο τόνος μου είναι απότομος αλλά αυτή είναι η σχολή μου τώρα και την αγαπώ και θα την στηρίζω.Στην τελική μπορεί να είναι ένα πιο “φλού” να το πω έτσι τμήμα αλλά παρέχει πολύ καλές γνώσεις ίσως γενικευμένες αλλά δεν παύουν να είναι καλές.Τέλος μου φάνηκε και μένα το σχόλιο σου προσβλητικό και με ενοχλεί γενικά άτομα να αποκλείουν σχολές επειδή δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.Εντάξει δεν είναι σίγουρα καθαρή ψυχολογία αλλά αυτό δεν την κάνει κατώτερη σχολή ως προς τις γνώσεις που παρέχει..Άλλωστε για να υπάρχουν και αυτά τα τμήματα κάποιος λόγος θα υπάρχει.

 • Eri T.

  Καλησπέρα! Έχω τελειώσει το τμήμα Ψυχολογίας και ενδιαφερομαι να ασχοληθω με τα παιδια ( Με ενδιαφερει και η ψυχοσυναισθηματικη στηριξη και οι μαθησιακες δυσκολίες.) Πέρα από ένα μεταπτυχιακο Παιδοψυχολογίας που υπάρχει στο ICPS -το οποίο όμως δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα (αν εχετε ακουσει κατι νεοτερο περι αναγνωρισης των μεταπτυχιακων απο κολεγια-πειτε μου), δεν υπάρχει καποιο άλλο. (Τουλάχιστον δεν έχω βρει..). Εκτός απο το μεταπτυχιακό στο Leiden, μηπως μπορείτε να μου προτείνετε καποιο άλλο το οποίο να είναι αρκετα πλήρες (θεωρητικα και πρακτικα) ?
  Ευχαριστώ πολύ!!!!

  • Τάσος

   Συνάδελφε, όπως φαντάζομαι πολύ καλά γνωρίζετε, ο
   εφαρμοσμένος κλάδος της επιστήμης της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με την
   πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία όλων των Ψυχικών Διαταραχών κάθε ηλικιακής
   ομάδας – συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών φυσικά – είναι η Κλινική Ψυχολογία. Από
   την άλλη μεριά, όπως και πάλι φαντάζομαι, ότι πολύ καλά γνωρίζετε, με τις Μαθησιακές
   Διαταραχές ως κομμάτι, όμως, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής
   ασχολείται ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας. Αν ενδιαφέρεστε σοβαρά για το
   κομμάτι της Θεραπείας παιδιών, που έχουν την οποιαδήποτε Ψυχική Διαταραχή (φυσικά
   οι Μαθησιακές Διαταραχές εντάσσονται σε αυτές), ακολουθήστε πολυετείς μεταπτυχιακές
   σπουδές σε έναν από τους δύο προαναφερόμενους κλάδους, ανάλογα με τον τρόπο και
   τον τόπο, στον οποίο ενδιαφέρεστε να εργαστείτε. Για την ιστορία να αναφέρω,
   ότι η ειδικότητα της “Παιδοψυχολογίας” δεν υφίσταται στην Ελλάδα, όπως φυσικά και
   καμία άλλη ειδικότητα, δυστυχώς, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο στις Η.Π.Α.
   Κλινικοί Ψυχολόγοι (με Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό
   Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία), κατόπιν ειδικής μεταδιδακτορικής ειδίκευσης και
   πρακτικής – πια – κατέχουν την ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας Παιδιών κι
   Εφήβων. Αν πάλι σας αφορά ο ακαδημαϊκός κι ερευνητικός τομέας της
   επιστήμης της Ψυχολογίας, τότε καλό θα ήταν να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές
   σπουδές (Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.) στον κλάδο της Αναπτυξιακής ή Εξελικτικής Ψυχολογίας.

 • Laourap

  Kαλησπέρα σε όλους! Είμαι απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας του Α.Π.Θ και ενδιαφέρομαι να κάνω μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία. Στην παρούσα φάση ζωής ισχύουν δυο δεδομένα για μένα: 1) εχω εξαιρετικά σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και ο μόνος τρόπος να σπουδάσω είναι μια υποτροφία 2)πήρα το πτυχίο μου με άριστα, κατι που αυξανει την πιθανοτητα για μια υποτροφία. Σκόπευα να μπώ στο μεταπτυχικαό Κοινωνικής Κλινικής του Α.Π.Θ. γιατί ήθελα ένα μεταπτυχιακό που να προσφέρει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και να μην είναι πολύ θεωρητικό. Το πρόβλημα είναι οτι άτυπα αυτό το μεταπτυχιακό διαρκει 3,5 χρόνια και οι υποτροφίες για μάστερ καλύπτουν μόνο 2 χρόνια (όσα δηλαδή διαρκεί τυπικά, στα χαρτιά, το μεταπτυχιακό). Επομένως, αρχισα να σκέφτομαι έντονα το εξωτερικό. Χρειάζομαι ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να ενσωματώνει τουλάχιστο 400 ωρες πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αναγνωριστεί το μεταπτυχιακό μου στην κύπρο και να πάρω άδεια άσκησης επαγγελματία ψυχολόγου. Γνωρίζει κανείς σας κάποιο μεταπτυχιακό με αυτά τα χαραχτηριστικά;

  Επίσης, αν κάποιος πήρε υποτροφία από το ΙΚΥ Ελλάδος ή Κύπρου θα με βοηθούσε αν μου έλεγε τι προσόντα είχε που μέτρησαν θετικά, εκτός από το βαθμό πτυχίου.

  Ευχαριστώ!

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Καλημέρα Laourap. Θα μπορούσες να ρωτήσεις στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (http://www.studeren.uva.nl/msc_psychology), όπου έχουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία. Στην περιγραφή δεν φαίνεται πόσες ώρες πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα (αν περιλαμβάνει). Επιπλέον, για το θέμα της υποτροφίας θα μπορούσες να απευθυνθείς στον αντίστοιχο φορέα της Ολλανδίας (http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/grantfinder).

   Υπάρχουν αρκετά προγράμματα και στην Αγγλία. Για να πάρεις πληροφορίες για προγράμματα και υποτροφίες στην Αγγλία, καλό θα ήταν να ρωτήσεις στο Fullbright (http://www.fulbright.gr/scholarships.html)

  • rafaelia

   Laourap, η αδεια εξασκησης του επαγγελματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο, απαιτεί τουλάχιστον 1000 ώρες πρακτικής άσκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 500 να αποτελούν μέρος του μεταπτυχιακού διπλώματος.

 • Nikos

  Μήπως γνωριζει κανείς τι σημαίνει το ανοιγμα επαγγελματος ψυχολόγου? οτι πλέον δεν χρειάζεται άδεια?

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Φυσικά και συνεχίζεται να απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργάζεται κάποιος ως ψυχολόγος (http://psychologein.sciblogs.net/adeia-askiseos-epaggelmatos/).

   Αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του ανοίγματος του επαγγέλματος, μια μεγάλη αλλαγή είναι πως πλέον για να ανοίξει κάποιος ψυχιατρική κλινική ή γενικότερα οποιοδήποτε χώρο ψυχικής υγείας δεν απαιτείται να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, αρκεί το προσωπικό που εργάζεται εκεί να έχει την κατάλληλη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Joanna Ts

  Καλησπέρα!Είμαι φοιτήτρια του παιδαγωγικού τμήματος και ήθελα να ρωτήσω αν μπορω μόλις τελειωσω να κάνω μεταπτυχιακο στην παιδοψυχολογία.Είναι συμβατο ένα τέτοιο μεταπτυχιακό με τη σχολή μου;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων :)

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Θα πρέπει να ρωτήσεις στο πανεπιστήμιο που σε ενδιαφέρει για τις μεταπτυχιακές σου σπουδές. Κάθε πρόγραμμα θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για εισδοχή υποψηφίων. Λογικά πάντως μπορείς να συνδυάσεις το πτυχίο σου με κάποιο πρόγραμμα σχετικό με την παιδοψυχολογία (π.χ. Ειδική Αγωγή)

 • Sia

  Καλησπερα τον Ιουνιο ευελπιστω να τελειωσω τη Νομικη Θεσσαλονικης και ενδιαφερομαι για ψυχολογια(οχι απαραιτητα δικαστικη αλλα ειναι το πιο πιθανο) στο εξωτερικο!Ξερω οτι χρειαζεται ή να κανεις δευτερες προπτυχιακες σπουδες(ως δευτερο πτυχιο) και απο εκει συνεχιζεις κανονικα με μεταπτυχιακο του κλαδου της αρεσκειας σου ή παρακολουθεις καποιο απο τα conversion courses που παρεχει το Ην.Βασιλειο(διαρκειας 1 ετους) ωστε να “μπεις” στον τομεα της ψυχολογιας και μετα συνεχιζεις με καποιο μεταπτυχιακο στον κλαδο της ψυχολογιας που σε ενδιαφερει.Ετσι καταλαβα απο τις ιστοσελιδες των πανεπιστημιων τους και απο τα μειλς που εχω ανταλλαξει.ξερει καποιος αν τα λεω καλα?το conversion course στο Ην.Βασιλειο αναγνωριζεται μονο εκει ή μπορω να συνεχισω μετα το conversion course σε μεταπυχιακο στην Ευρωπη?

 • ‘Oλγα

  Καλησπέρα,ειμαι ψυχολογος και θελω να κανω εκπαιδευση στην γνωσιακη-συμπεριφορικη ψυχοθεραπεια.Εχω βρει ενα3 προγραμμα εκαπιδευσης στο Κεντρο εφαρμοσμένης ψυχοθεραπειας και συμβουλευτικης που βρίσκεται στην Καλλιθέα.Αυτο που θέλω να ρωτήσω ειναι αν καποιος το εχει παρακολουθήσει και αν ειναι αξιόπιστο.Επισης το προγραμμα εκπαιδευσης ειναι 3 φορες το μηνα και εχει 120 επιπλεον ωρες πρακτικης με εποπτεια.Γενικα ο χρονος εκαιδευσης ειναι αρκετος( 3 φορες το μηνα).αποκτας γνωση και δεξιοτητες…συγνωμη αν τα γραφω λιγο μπερδεμενα,αλλα βρισκομαι σε συγχυση..

 • Xaroula88

  Kαλησπερα, ενδιαφερομαι για μεταπτυχιακο στη ψυχολογια υγειας. Ενδιαφερομαι για αγγλοφωνο μεταπτυχιακο κ διετες η και τριετες Μπορει καποιος λιγο να με βοηθησει? Ευχαριστω!

 • Sixties60s

  Καλησπέρα  τελείωσα το τμήμα ψυχολογίας και έστειλα τα χαρτιά μου στο Codarts στο Rotterdam για μεταπτυχιακο στην χοροθεραπεία και περιμένω απάντηση. Μήπως κάποιος γνωρίζει εαν στην Ελλάδα θα αναγνωρίζομαι ως χορο-θεραπεύτρια- ψυχοθεραπευτρια?. Τονίζω οτι είναι μεταπτυχιακό και όχι σχολή χοροθεραπείας. Απλά αμφιταλαντεύομαι λίγο και σκεφτομαι μήπως θα ηταν προτιμότερο να κάνω ενα μεταπτυχιακο στην κλινικη ψυχολογία και έπειτα μια σχολή χοροθεραπείας.thanks

 • Andy_kts13

  Kalispera!!! teleiwnw apo paidagwgiko kai kateythinomai gia spoudes psixologias mallon gia UK…. kserei kanenas/uparxoun gnwmeis gia ta conversion courses ???????????/
  pragmatika xreiazomai simvoules!!!!!!!!!!!!!

 • Athina

  Όλγα Καλησπέρα, φοιτώ στο πρόγραμμα που αναφέρεις και πριν από μια εβδομάδα κάναμε το τελευταίο μάθημα για το Α’ έτος. Η φοίτηση είναι 10 Σαββατοκυριακα το έτος, συν οι εποπτειες κάθε Παρασκευή πριν από το μάθημα. Η συχνότητα των μαθημάτων είναι περίπου 1 φορά τον μήνα. Επειδή είμαι από επαρχία και έχω και γραφείο με βόλεψε πολύ γιατί έρχομαι Αθήνα Παρασκευή απόγευμα όπου γίνεται η εποπτεία και φεύγω Κυριακή βράδυ. Σύνολο 3 ημέρες τον μήνα. Ελπίζω να βοήθησα!

 • Aspasia

  Μόλις έδωσα πανελλαδικές και έχω 18500 μόρια.
  Θα ήθελα, αν φυσικά είναι εύκολο, να μου πείτε ποιο τμήμα να επιλέξω. Είμαι κυρίως μεταξύ προγράμματος ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και ψυχολογία στο ΑΠΘ.
  Μένω μόνιμα Μεσσηνία οπότε δεν υπάρχει θέμα για σπίτι: έτσι κι αλλιώς θα νοικιάσω.
  Εξακολουθεί βέβαια να ισχύει το θέμα της απόστασης…

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Συγχαρητήρια για τους εξαιρετικούς βαθμούς σου και καλή συνέχεια στις σπουδές σου :) 

   Εγώ δεν έχω εμπειρία από ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς οι σπουδές μου και η εργασία μου στο πανεπιστημιακό πλαίσιο ήταν εκτός Ελλάδος (Κύπρος, Γερμανία, Λουξεμβούργο), οπότε μάλλον δεν μπορώ να σου φανώ χρήσιμος. Ελπίζω κάποιος αναγνώστης να μπορέσει να σε βοηθήσει.

   Και πάλι, καλή συνέχεια 

  • zoi

   Aσπασία συγχαρητήρια! Επείδη σπουδάζω ψυχολογία και γνωρίζω, θα σε συμβούλευα να δηλώσεις το πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όποιον ρωτήσεις που είναι γνώστης του θέματος θα σου πεί σίγουρα του Ρεθύμνου, καθώς είναι το καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στην Ελλάδα και μάλιστα έχει λάβει διάκριση στα πρώτα 130 πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ελπίζω να βοήθησα….

 • marw

  καλησπερα ..εχς τελειωσει λογοθεραπεια , εχς δυο χρονια προυπηρεσιας και ενδιαφερομαι για μεταπτυχιακες σπουδες ΕΛΒΕΤΙΑ Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ. Εχω lower kai ielts ΔΥΣΤΥΧΩς ΜΕ ΣΚΟΡ ΓΕΝΙΚΟ 5.. Ξερετε μηπως υπαρχουν προμεταπτυχιακα για να παω κατευθειαν σε καποιο πανεπιστημιο χωρις να ξαναδωσω για ielts?

 • Evapapa

  Καλησπέρα έχω τελειώσει ΤΕΦΑΑ και ειμαι διορισμένη σε σχολείο ενδιαφέρομαι για μεταπτυχιακές σπουδές εξαποστάσεως στη σχολική ψυχολογία μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε;Ευχαριστώ πολύ.

 • rafaelia

  Γεια σας!

  Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας του ΑΠΘ.
  Γνωρίζει κάποιος περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα γενικά, τις εισαγωγικές εξετάσεις και τα δίδακτρα?

  Ευχαριστώ!

 • Analyzer1789

  Καλησπέρα σε όλους,

  ενδιαφέρομαι για το διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Κύπρου και θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς για το επίπεδο και την ποιότητα του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και αν αξίζει μια τέτοια επιλογή.

  Ευχαριστώ πολ

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Έχω σπουδάσει στην Κύπρο (πτυχίο Ψυχολογίας) και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το επίπεδο του πανεπιστημίου, τουλάχιστον σε σχέση με όσα ακούω για τα αντίστοιχα ελληνικά τμήματα. Το διδακτικό προσωπικό είναι εξαιρετικό, τα εργαστήρια ψυχολογίας επίσης, όπως επίσης και η οργάνωση των μαθημάτων και η συνεργασία του Πανεπιστημίου με άλλους κρατικούς φορείς (εξαιρετικά χρήσιμο όταν θέλεις να τρέξεις μια έρευνα πχ. σε κλινικό πληθυσμό).

   Μπορείς να επικοινωνήσεις με τους υπεύθυνους του προγράμματος. Θα σου πρότεινα να στείλεις ένα e-mail στην κα Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλ. Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.

 • ioanna

  Καλησπέρα
  Ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση στην Αγγλία για το Doctorate in Clinical Psychology. To πτυχίο μου είναι από βρετανικό πανεπιστήμιο αλλά η εργασιακή μου εμπειρία έχει αποκτηθεί στην Ελλλάδα. Γνωρίζει κάποιος εάν αναγνωρίζεται η εμπειρία στην Αγγλία, ή εάν είναι απαραίτητο να έχω εργαστεί στο NHS; Έχω στείλει mail και περιμένω απαντήσεις  και από τα ίδια τα πανεπιστήμια, αλλά θα με ενδιέφερε να μάθω αν κάποιος γνωρίζει σχετικά.
  Ευχαριστώ

 • Penny

  Καλημέρα
  ενδιαφέρομαι για το μεταπτυχιακο συμβουλευτική στην εκπαίδευση την υγεία και την εργασία(όχι τη συμβουλευτική ψυχολογία αφού είμαι κοινωνιολόγος και δεν μπορώ να το παρακολουθήσω)και αναρωτιώμουν σε ποιό επίπεδο κυμαίνονται τα δίδακτρα διότι έχω προβληματιστεί πολύ γι’αυτό…και δευτερευόντως αν δίνονται υποτροφίες και με ποιές προυποθέσεις…
  ευχαριστώ πολυ…

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Το Ψυχολογείν δεν σχετίζεται με κανέναν από τους φορείς που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Για πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την εκάστοτε δομή.

 • Elena

  Γεια σας, 
  Γνωρίζει κανείς αν θα προκηρυχθεί άμεσα κάποιο μεταπτυχιακό ψυχολογίας στην Αθήνα; 

 • Valia

  θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζετε καποιο μεταπτυχιακο που να συνδιαζει ψυχολογια και δημοσιογραφια.ευχαριστω!

  • http://dagorastos.net/ Dimitris Agorastos

   Υπάρχει μεταπτυχιακό με τίτλο “ΜΜΕ και Ψυχολογία” στο Παν. Αθηνών:

   http://career-office.uoa.gr/node/5806 

   • Valia

    σ ευχαριστω πολυ!

   • niovi

    καλησπερα!  αυτο το μεταπτυχιακο ψυχολογιας και μμε εισαι σιγουρος οτι υπαρχει? γιατι εχω την εντυπωση οτι δε γινεται πια..

 • Pingback: Ψυχολογείν « multiplication()

 • despoina

  θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάποιο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην παιγνιοθεραπεία. Ευχαριστώ.

 • μαγδα

  Καλησπερα εγω φοιτω στο Αgean College το οποιο συνεργαζεται με το Coventry University στην Αγγλια και ειμαι πολυ ευχαριστημενη ενδιαφερομαι να κανω ομως master στην παιδοψυχολογια στην ελλαδα κυπρο η αγγλια αν εχει καποιος οποιαδηποτε πληροφορια θα το εκτιμουσα ετχαριστω