Αίτημα επεξεργασίας/διαγραφής

Βρήκατε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν ισχύει πλέον; Βρήκατε κάποιο λάθος στην περιγραφή του προγράμματος; Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που πιστεύετε ότι πρέπει να διαγραφεί κάποιο πρόγραμμα από τη λίστα του Ψυχολογείν;

Εάν ναι, απλά συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα, επισημαίνοντας τον τίτλο του προγράμματος (όπως εμφανίζεται στο Ψυχολογείν) αλλά και τον λόγο που ζητάτε τη διαγραφή του. Εάν θέλετε, μπορείτε να δώσετε και επιπλέον πληροφορίες (π.χ. σε περίπτωση διόρθωσης URL, σημειώστε το νέο URL).

Το email σας (εάν θέλετε να επικοινωνήσω μαζί σας):

Τίτλοι προγραμμάτων προς διαγραφή

Αιτία διαγραφής

Για την χρήση του CAPTCHA, πρέπει να εγκατασταθεί το plugin Really Simple CAPTCHA.

CAPTCHA code: