Άρθρα της κατηγορίας " Νευροψυχολογία "
  • Ορολογία: Γνωστικές Νευροεπιστήμες

    Ορολογία: Γνωστικές Νευροεπιστήμες

    Οι γνωστικές νευροεπιστήμες είναι ένας ακαδημαϊκός τομέας ο οποίος ασχολείται με την επιστημονική μελέτη του βιολογικού υπόβαθρου των γνωστικών λειτουργιών, επικεντρώνοντας κυρίως στο νευρωνικό δίκτυο που σχετίζεται με την εκάστοτε γνωστική λειτουργία αλλά και την εκδηλούμενη συμπεριφορά.