13 Απρ 2016

Τα δίγλωσσα παιδιά παρουσιάζουν αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα στις περιοχές που σχετίζονται με ανώτερες γνωστικές διεργασίες

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και οι λαοί έχουν έρθει πιο κοντά. Ως αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας έχουν αυξηθεί οι μεικτοί γάμοι μεταξύ αλλοεθνών και κατά συνέπεια και αλλόγλωσσων αλλά επίσης έχει αυξηθεί και η μεταναστευτική ροή, με οικογένειες ομοεθνών να διαμένουν μόνιμα ως μετανάστες σε μια άλλη χώρα στην οποία κάνουν και την οικογένειά τους.

Έτσι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι σχεδόν εκ γενετής δίγλωσσοι. Είτε οι γονείς τους μιλάνε σε δύο μητρικές γλώσσες στο σπίτι, είτε τα παιδιά μιλάνε μία γλώσσα στο σπίτι και άλλη μία εκτός σπιτιού, ανάλογα με τη χώρα στην οποία μεγαλώνουν. Ήδη υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ερευνών που υποστηρίζουν ότι οι γλωσσική ανάπτυξη των δίγλωσσων και πολύγλωσσων παιδιών παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα μονόγλωσσα παιδιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις πολύγλωσσων παιδιών υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας (αν και αυτό δεν είναι ο κανόνας), αλλά στη συνέχεια οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών αυτών είναι πιο ανεπτυγμένες, καθώς παρατηρείται ότι κατακτούν πιο εύκολα γλωσσικούς, γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι σχετικά απλός. Καθώς τα δίγλωσσα και πολύγλωσσα παιδιά έρχονται σε επαφή με περισσότερες από μία γλώσσες, πρέπει να κατακτήσουν διπλό (ή και τριπλό σε κάποιες περιπτώσεις) λεξιλόγιο, διαφορετικούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο, και γι’ αυτό ίσως να υπάρχει η μικρή καθυστέρηση στην έναρξη ομιλίας. Όταν όμως τα παιδιά αυτά κατακτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες, είναι σε θέση να κατανοούν βαθύτερα τη δομή των γλωσσών και κατά συνέπεια να κατακτούν ταχύτερα όποιους νέους γλωσσικούς κανόνες καλούνται να μάθουν.

Πέρα από τις ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες, η πολυγλωσσία φαίνεται πως σχετίζεται και με την ευρύτερη ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων. Μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον έδειξε πως ήδη από την ηλικία των 11 μηνών –πριν δηλαδή τα παιδιά αρχίσουν να μιλάνε- υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ανώτερες εκτελεστικές διαδικασίες μεταξύ πολύγλωσσων/δίγλωσσων και μονόγλωσσων παιδιών, ενώ οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται και σε επίπεδο εγκεφαλικής λειτουργίας[1] .

Όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε και να ξεχωρίσουμε μεταξύ τους ήχους διαφόρων ξένων γλωσσών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής μας. Πρόκειται για ένα στάδιο κατά το οποίο μπορούμε πολύ πιο εύκολα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε μια δεύτερη γλώσσα. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ενώ τα μονόγλωσσα παιδιά παύουν να μπορούν να διαχωρίσουν ήχους μιας νέας γλώσσας μετά την ηλικία των 10 μηνών, τα δίγλωσσα παιδιά συνεχίζουν να έχουν ανοιχτούς τους «ακουστικούς» τους ορίζοντες.

Επιπλέον, καθώς για τις ανάγκες της έρευνας, αξιοποιήθηκε η τεχνική MEG (Magnetoencephalography / μαγνητοεγκεφαλογραφία), οι επιστήμονες ήταν σε θέση να δουν τις ακριβείς εγκεφαλικές περιοχές που ενεργοποιούνταν κατά τη διάρκεια που τα παιδιά άκουγαν παρόμοιους ήχους από διαφορετικές γλώσσες. Τα μονόγλωσσα παιδιά είχαν σημαντικά χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα στις πρόσθιες εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες σχετίζονται με ανώτερες γνωστικές δεξιότητες. Αυτό συνέβη, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία των ερευνητών, διότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσουν παρόμοιους ήχους (π.χ. ba/ da/), εν αντιθέσει με τα δίγλωσσα παιδιά, επομένως δεν απαιτούνταν κάποια επιπλέον εγκεφαλική δραστηριότητα για να επεξεργαστεί περεταίρω τις ακουστικές πληροφορίες.

Βίντεο από τη συγκεκριμένη έρευνα

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να προστεθεί στις εκατοντάδες έρευνες που μελετούν την πολυγλωσσία και διαφοροποιήσεις που προκαλεί στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε αλλά και λειτουργούμε[2] . Τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας, ιδιαίτερα όταν αυτή ξεκινήσει από μικρή ηλικία φαίνεται πως είναι αρκετά, τόσο σε σχέση με τη γλωσσική όσο και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Εισαγωγική Φωτογραφία

Περισσότερες Πληροφορίες / Βιβλιογραφία

  1. Ramírez, N. F., Ramírez, R. R., Clarke, M., Taulu, S., & Kuhl, P. K. (2016). Speech discrimination in 11-month-old bilingual and monolingual infants: A magnetoencephalography study. Developmental Science Dev Sci. doi:10.1111/desc.12427 []
  2. Edwards, J. (2012). Multilingualism: Understanding linguistic diversity. London: Continuum International Pub. Group. []
28 Νοέ 2012

Τα βασικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού

Αναδημοσίευση από:GeneNutrition 

Η φύση του τραυλισμού

Ο τραυλισμός έχει μακρά ιστορία η οποία ξεκινά από την αρχαιότητα με το ρήτορα Δημοσθένη ο οποίος τον 4ο αι. πΧ. προσπάθησε να το αντιμετωπίσει βάζοντας πετραδάκια κάτω από τη γλώσσα.

Συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς και οι ειδικοί προσπαθούν συστηματικά να κατανοήσουν την φύση και την αιτιολογία του τραυλισμού. Παρόλα αυτά ο τραυλισμός παραμένει ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο πρόβλημα. Τα δύο επικρατέστερα διαγνωστικά εγχειρίδια (DSM-IV & ICD-10) θωρούν τον τραυλισμό διαταραχή του λόγου και της ομιλίας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το DSM-IV ο τραυλισμός ορίζεται ως διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας η οποία είναι δυσανάλογη για την ηλικία του ατόμου. Φαίνεται όμως, ότι ο τραυλισμός όχι μόνο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες διαταραχές του λόγου αλλά παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με τις αγχώδεις διαταραχές. Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη αυτή η ιδιαιτερότητα στην αντιμετώπιση του.

Το παράδοξο είναι ότι ο τραυλισμός εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση όταν το άτομο προσπαθεί πολύ να τον αποφύγει. Δηλαδή το άτομο τραυλίζει περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες που επιθυμεί να τραυλίσει λιγότερο. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η συστηματική προσπάθεια αποφυγής του τραυλισμού οδηγεί τελικά στην εκδήλωση και διατήρηση του. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το άτομο είναι σε θέση να μιλά με απόλυτη ευχέρεια και αυτό σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις έντονης παρουσίας του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τραυλισμός δεν συνδέεται μόνο με τον έλεγχο των οργάνων παραγωγής της ομιλίας. Οι επιπτώσεις του τραυλισμού στην ψυχολογική κατάσταση, στην αυτοεκτίμηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Ο τραυλισμός εκδηλώνεται περίπου στο 1% του γενικού πληθυσμού. Σε άτομα με νοητική υστέρηση ο τραυλισμός εκδηλώνεται σε ποσοστό 3%. Ο τραυλισμός μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της παιδικής ηλικίας αλλά η συνηθέστερη ηλικία έναρξης εντοπίζεται μεταξύ 2 και 5 χρονών ενώ ως μικρότερη ηλικία έναρξης αναφέρονται οι 18 μήνες. Η συχνότητα εκδήλωσης του τραυλισμού διαφοροποιείται στα δύο φύλα. Η διαφορά αυτή είναι πιο εμφανής στην παιδική ηλικία σε αναλογία 3:1 σε βάρος των αγοριών.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού είναι η περιοδικότητα και τα φαινόμενα δισταγμού. Τις περισσότερες φορές το άτομο δεν τραυλίζει σε κάθε λέξη που εκφέρει αλλά κάποιες λέξεις ή φράσεις εκφέρονται με ευκολία και άλλες με δυσκολία. Τα φαινόμενα δισταγμού είναι η επανάληψη τμήματος ή ολόκληρης της λέξης, η στιγμιαία παύση πριν μια λέξη, η χρήση ηχητικών στοιχείων όπως «εεεεεεε..», «ξέρεις», η διακοπή της ροής του λόγου για να διορθώσει το άτομο μια λέξη. Ο τραυλισμός συνήθως εμφανίζεται σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στις λέξεις ή σε συγκεκριμένες λέξεις.

Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης του τραυλισμού είναι το αίσθημα της πίεσης που προκαλεί στο άτομο η επικοινωνία με άλλους. Άλλος παράγοντας είναι όταν ζητηθεί από το άτομο να επαναλάβει κάτι που είπε γιατί δεν έγινε κατανοητό την πρώτη φορά που ειπώθηκε. Για αυτό η συνήθης τακτική των γονιών να ζητούν από τα παιδιά που τραυλίζουν να επαναλάβουν μια λέξη αργά και καθαρά όχι μόνο δεν τα βοηθά αλλά επιδεινώνει και το πρόβλημα. Άλλος παράγοντας που επιδεινώνει τον τραυλισμό είναι η παρουσία ακροατηρίου και η προσπάθεια του ατόμου να οργανώσει από πριν την ομιλία του. Από την άλλη υπάρχουν και παράγοντες που μειώνουν την πιθανότητα εκδήλωσης του τραυλισμού με κοινό παρανομαστή την απουσία επικοινωνιακής πίεσης η μείωση της επικέντρωσης του ατόμου στην ομιλία του. Επίσης, ο τραυλισμός δεν εμφανίζεται όταν το άτομο τραγουδά, βρίζει ή μιλά με συγκεκριμένο ρυθμό πχ. λέει από έξω κάτι που έμαθε. Η απουσία ακροατών ευνοεί επίσης όπως και όταν το άτομο μιλά σε ζώα ή μικρά παιδιά.

Κατά τη διάρκεια που το άτομο τραυλίζει το άτομο αισθάνεται ότι υπάρχει ένα φυσικό εμπόδιο, βιώνει δηλαδή μια αδυναμία ελέγχου των οργάνων ομιλίας. Συχνά αναφέρουν ότι αισθάνονται «τη γλώσσα να κολλά στον ουρανίσκο» ή «το λαιμό να κλείνει». Το άτομο σε γενικές γραμμές βιώνει στιγμές έντασης. Σε ψυχολογικό επίπεδο τέλος, το άτομο πριν τις στιγμή του τραυλισμού αισθάνεται συνήθως άβολα το οποίο συχνά προκαλεί δυσφορία ακόμη πανικό. Αυτή η κατάσταση συχνά χαρακτηρίζεται ως αναμονή τραυλισμού. Μετά την εκδήλωση του τραυλισμού το άτομο αισθάνεται ντροπή, απογοήτευση και αγωνία για ενδεχόμενη επανεμφάνιση. Για αυτό συχνά το άτομο που τραυλίζει αναπτύσσει φοβικές αντιδράσεις απέναντι στην ομιλία και ενδέχεται να αρχίσουν να αποφεύγουν καταστάσεις στις οποίες καλούνται να μιλήσουν.


Εισαγωγική Φωτογραφία

14 Νοέ 2012

Ημερίδα στην Κύπρο: «Κατάθλιψη, μια Παγκόσμια Κρίση»

Το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών και ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων θα πραγματοποιήσουν ημερίδα στην Κύπρο με θέμα την κατάθλιψη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας το κοινό, ειδικοί και μη, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά ομιλιών με διάφορα θέματα γύρω από την κατάθλιψη, αλλά και να συμμετέχουν σε ανοιχτή συζήτηση επί του θέματος.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ θα δωθεί και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο που ακολουθεί.

28 Σεπ 2012

Ομιλία: Νευροανάδραση και συνθετική ψυχοθεραπεία

Αναδημοσίευση  από Ψυχογραφήματα 

Σας προσκαλούμε στην ανοικτή ομιλία με τίτλο:

ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ και ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ομιλητής: Ιωάννης Ν. Νέστορος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ομιλία θα γίνει την Δευτέρα, στις 1 Οκτωβρίου 2012 από 07:00 μ.μ. έως 09:00 μ.μ. στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

View Larger Map

Στην ομιλία αυτή θα αναπτυχθούν οι λόγοι που οδήγησαν τους ψυχοθεραπευτές και πολλούς άλλους επαγγελματίες σε διεθνές επίπεδο να χρησιμοποιούν την Νευροανάδραση ως συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας.

Την παρουσίαση θα ακολουθήσει διεξοδική διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων απαιτείται προεγγραφή:

  • στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210- 32 14 888 & 210- 77 85 209
  • ή μέσω e-mail: info@amphiaraia.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και τις ιστοσελίδες μας: www.amphiaraia.com & www.facebook.com/synchronalamphiaraia

Εισαγωγική Φωτογραφία