21 Μαρ 2012

Ο όρος της εβδομάδας: Δείκτης Ευφυίας (IQ)

Ο Δείκτης Νοημοσύνης (Intelligence Quotient, IQ) είναι ένας δείκτης μέτρησης της ευφυΐας ενός ατόμου σε σχέση με την μέση ευφυϊα του πληθυσμού. Το IQ αναφέρεται κυρίως στην μέτρηση της λογικής και επαγωγικής σκέψης και όχι σε άλλες μορφές ευφυϊας όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence, EQ). Η μέτρηση του IQ γίνεται με τη χρήση σταθμισμένων tests όπως είναι τα Wechsler Adult Intelligence Scale, Stanford-Binet και Raven’s Progressive Matrices.

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των τεστ εκφράζει τη θέση του ατόμου σε σχέση με την μέση ευφυϊα του πληθυσμού, συνήθως σε εκατοστιαίες μονάδες με το 100 ως τον μέσο όρο του πληθυσμού. Έτσι, εάν κάποιος μετρηθεί με IQ 125 σημαίνει πως το IQ του είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, ενώ ένα IQ της τάξεως του 75 σημαίνει πως το άτομο έχει χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο.

Παράγοντες όπως η ηλικία του ατόμου και η κουλτούρα του είναι εξαιρετικά σημαντικοί και μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα μιας μέτρησης του δείκτη νοημοσύνης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πριν ένα τεστ χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση ενός πληθυσμού πρέπει πρώτα να περάσει από κατάλληλη επεξεργασία ώστε σταθμιστεί στα δεδομένα του πληθυσμού στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Φωτογραφία

]]>

Author: Δημήτρης Αγοραστός

Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις νευροσυμπεριφορικές επιστήμες. Ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του στη Σχολική Ψυχολογία. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα όπως την έκφραση των ανθρωπίνων συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση, την ανάπτυξη μαθησιακών διαταραχών και την διασύνδεση υπολογιστή-εγκεφάλου για τετραπληγικούς ασθενείς. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά και εθελοντικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Είναι ο διαχειριστής και ο κύριος αρθρογράφος του Ψυχολογείν.