08 Οκτ 2013

Τι είναι η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική;

Η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική είναι δύο εναλλακτικοί τρόποι συμβουλευτικής.

Ενδείκνυται για άτομα που αδυνατούν να επισκεφτούν από κοντά ένα σύμβουλο- ψυχολόγο, λόγω τοποθεσίας (επαρχία, εξωτερικό όπου η αναζήτηση του κατάλληλου συμβούλου είναι δύσκολη),φόρτου εργασίας (ωράριο εργασίας που δεν ευνοεί την διεξαγωγή συνεδριών σε προκαθορισμένες ώρες γραφείου), ρυθμού ζωής (για παράδειγμα, μητέρα με μικρά παιδιά) και άλλων δυσκολιών στη μετακίνηση ( για παράδειγμα, άτομα με κινητικά προβλήματα, αγοραφοβία ή φόβο στιγματισμού)

Παράλληλα, η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική προσφέρονται σαν μια επιλογή προς όλους που προτιμούν την ασφάλεια και την άνεση του προσωπικού τους χώρου.

Τα οφέλη: Η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική έχουν φανεί το ίδιο αποτελεσματικές με την “παραδοσιακή” συμβουλευτική.

Ένα πρώτο θετικό στοιχείο που επιτυγχάνεται είναι η ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως και η βοήθεια στην αντιμετώπιση καθημερινών- μη κλινικών- προβλημάτων ατόμων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα αναζητούσαν επαγγελματική βοήθεια. Ακόμη, μέσα από τη τηλεφωνική ή τη διαδικτυακή συμβουλευτική, δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη περίσκεψη, αφού δεν υπάρχει η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία μπορεί να προκαλέσει αμηχανία.

Τέλος, σε σχέση με τη διαδικτυακή συμβουλευτική, η τήρηση αρχείου με τα γραπτά μηνύματα ή τη συνομιλία δίνει την ευκαιρία στον πελάτη να επεξεργαστεί εκ νέου τις “ολοκληρωμένες” συνεδρίες, αξιολογώντας βιωματικά την πορεία της συμβουλευτικής και την ατομική του πρόοδο.

Οι κίνδυνοι: Πέρα από τα οφέλη, η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική έχουν και κάποιους κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη της φυσικής επαφής και της συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς την παρεμβολή της οθόνης μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνεία.

Παράλληλα, εγκυμονεί ο κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου με υπαιτιότητα τρίτου (για παράδειγμα, μετά από επίθεση χάκερ) ή από απλό λάθος (για παράδειγμα, μπλοκάρισμα της τηλεφωνικής γραμμής).

Η διαδικασία: Ο σύμβουλος πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς τον πελάτη πριν παρέχει τις τηλεφωνικές ή τις διαδικτυακές υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική δεν ενδείκνυνται για άτομα σε κρίση (αυτοκτονικές τάσεις ή βαριά ψυχοπαθολογία).

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο της συμβουλευτικής διαδικασίας (αν θα είναι μέσω e- mail ή συνομιλία μέσω skype), τον χρόνο απάντησης (στα e- mail) και μεσολάβησης των συνεδριών, καθώς και το κόστος αυτών.

Κώδικας δεοντολογίας: Όπως και κάθε άλλη μορφή συμβουλευτικής ή θεραπευτικής παρέμβασης, έτσι και η τηλεφωνική και η διαδικτυακή συμβουλευτική διέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της τήρησης του απορρήτου.

Εισαγωγική Φωτογραφία

]]>