21 Μαρ 2020

Υλικό για απασχόληση παιδιών στο σπίτι εν μέσω της πανδημίας

Όλοι να βιώνουμε σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό συνθήκες εθελούσιας απομόνωσης αυτές τις ημέρες λόγω του COVID-19. Ο αντίκτυπος στην καθημερινότητά μας είναι εμφανής, καθώς καλούμαστε να παραμείνουμε στο σπίτι και να βρούμε νέους τρόπους να περάσουμε την ώρα μας, όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά ή ευχάριστα γίνεται. Για τους μαθητές της χώρας ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς λόγω των έκτακτων μέτρων τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές τις ημέρες οι φροντιστές των παιδιών θα έχουν ένα επιπλέον βάρος, καθώς πρέπει να βρουν τρόπους ώστε τα παιδιά να απασχολούνται, δίχως ταυτόχρονα να χάνουν την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ΥΠΑΙΘ οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες τηλε-εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Φυσικά αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κενό που δημιουργείται στο εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά σίγουρα επιτρέπουν στα παιδιά να διατηρήσουν επαφή με το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ασφαλή στο σπίτι τους.

Καθώς οι γονείς έχουν την ανάγκη να απασχολήσουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι με διάφορες επιπλέον δραστηριότητες, νομίζω πως είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας κατάλογος με διάφορες ευχάριστες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ή και δίχως). Στη σελίδα αυτή θα βρείτε έναν τέτοιο κατάλογο με υλικό που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο και που μπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η σελίδα θα ανανεώνεται με νέο υλικό, οπότε μπορείτε να την αποθηκεύσετε και να την επισκεφθείτε εκ νέου για να βρείτε και νέες δραστηριότητες.

E-books, έντυπο υλικό και audiobooks

Διάφορες άλλες δραστηριότητες


Τελευταία Ανανέωση: 28/4/2020

Εισαγωγική Φωτογραφία

Μίξη και τελική σύνθεση από τον Δημήτρη Αγοραστό. Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Δημήτρης Αγοραστός