12 Μαΐ 2020

Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ δημοσίευσε ένα δωρεάν ηλεκτρονικό υλικό που απευθύνεται σε ειδικούς της εκπαίδευσης με στόχο την ομαλή μετάβαση από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στη κλασσική τάξη, μετά από απουσία δύο μηνών από τα θρανία λόγω COVID-19. Στο έντυπο αυτό μπορείτε να βρείτε θεωρητικό αλλά και πρακτικό υλικό που μπορεί να δουλευτεί εντός τάξεων. Σκοπός είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας αλλά και η σφαιρική ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών.

Εστιάζοντας κυρίως στην ψυχική ανθεκτικότητα όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, το έντυπο κινείται σε 7 διαφορετικούς άξονες που μπορούν να την ενισχύσουν: την ενδυνάμωση των σχέσεων, την τόνωση της αυτοπεποίθησης, την αναζήτηση πηγών στήριξης, τη συμμετοχικότητα, την ανάπτυξη προσδοκιών, τη στοχοθέτηση και εν τέλει την αισιοδοξία.

Το υλικό αυτό πιστεύω πως μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη νέα πραγματικότητα, δίνοντάς τους όχι μόνο ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν, αλλά και συγκεκριμένες, βιωματικές ασκήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη. Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό από τη σχετική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.

Δημήτρης Αγοραστός