Υλικό

Παρουσιάσεις

Άλλες δημοσιεύσεις

Ηλεκτρονικά Βιβλία


– Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: ένας οδηγός για γονείς [PDF] [Αγορά Βιβλίου]

Επιστημονικά Άρθρα


– Halder, S., Agorastos, D., Veit, R., Hammer, E. M., Lee, S., Varkuti, B., … Kübler, A. (2011). Neural mechanisms of brain–computer interface control. NeuroImage, 55(4), 1779–1790. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.01.021 [PDF]
– Παναγιώτου Γ., Αγοραστός Δ. (2018). H σχέση των συναισθημάτων με την εστιαζόμενη στον εαυτό προσοχή και την ρύθμιση της συμπεριφοράς. Ψυχολογία [PDF]