09 Ιαν 2012

Νέα σελίδα στο Ψυχολογείν: Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου

δημοσιεύσω τη σχετική λίστα και στο Ψυχολογείν. Δεν είναι λίγες οι φορές που με έχετε ρωτήσει προσωπικά ή έχετε αφήσει σχόλιο σε κάποια εγγραφή σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρετε την άδειά σας. Από το να απαντάω στον καθένα σας ξεχωριστά σίγουρα είναι καλή ιδέα όλες οι πληροφορίες να βρίσκονται μαζεμένες σε ένα σημείο. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο ελπίζω οι συζητήσεις γι’ αυτό το θέμα να μεταφερθούν εκεί. Να υπογραμμίσω πως η λίστα που δημοσιεύω βασίζεται στα δικαιολογητικά που μου ζήτησε η «Νομαρχία» της περιοχής μου (νομός Πιερίας). Το Κ.Ε.Π. μου είχε δώσει μια ελαφρώς διαφορετική λίστα, αλλά δεδομένου πως η αναγνώριση γίνεται σε τοπικό επίπεδο (στις «Νομαρχίες»), νομίζω πως υπερισχύει η λίστα της «Νομαρχίας». Επισκεφτείτε λοιπόν την νέα σελίδα (θα τη βρείτε επίσης στο μενού: Χρήσιμα>Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου)]]>