11 Μαΐ 2012

Ο όρος της εβδομάδας: Γαγγλιακά Κύτταρα

Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι ένας είδος νευρώνων το οποίο βρίσκεται στo εσωτερικό στρώμα του αμφιβλιοστρειδούς χιτώνα που βρίσκεται πιο κοντά στο μπροστινό μέρος του οφθαλμού και οι οποίοι λαμβάνουν πληροφορίες από τα διπολικά κύταρρα, τα οποία με την σειρά τους λαμβάνουν πληροφορίες από τα ραβδία και τα κωνία. Χωρίζονται δε σε κύταρρα τύπου ON και OFF. Τα ΟΝ γαγγλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται όταν το φως χτυπήσει το κέντρο του και απενεργοποιούνται όταν το φως χτυπήσει την περιφέρεια, ενώ τα OFF λειτουργούν αντίστροφα.

Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι από τους πιο σημαντικούς νευρώνες του οπτικού μας συστήματος. Τυχόν δυσλειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα όπως π.χ. στην περίπτωση του γλαυκώματος, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην μερική ή ολική τύφλωση.

]]>