16 Μαρ 2015

Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβάλλον και Συμπεριφορά”

Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Περιβάλλον και Συμπεριφορά” για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων

 1. Σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
 2. Θετικών και Εφαρμοσμένων επιστημών όπως Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Γεωτεχνικών που ασχολούνται με τη δημιουργία συνθηκών για την επίδραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον, και
 3. άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συμπεριφορά,

πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος αυτού αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σε 1,5 μόλις έτος και κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 1000€ το εξάμηνο.

Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα

 • Αίτηση Τίτλο σπουδών Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Αναλυτική βαθμολογία Βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτικές ημερομηνίες

30 Ιουλίου 2015 και 15 Σεπτεμβρίου 2015

Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eb@env.duth.gr με επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 και 5. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβάλλον και Συμπεριφορά».

Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παράλληλη παρακολούθηση του ΠΜΣ με άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρώτου κύκλου.

Μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης.

Κριτήρια

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστήρια/εργαστηριακά μαθήματα όπου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφιοτήτων είναι:

 • Βαθμός πτυχίου (5-10)
 • Δημοσιεύσεις (Το μέγιστο από):
 • Γλώσσα (Καλή=5, Πολύ Καλή=7,5, Άριστη=10)
 • Ελληνικό Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/Περιοδικό χωρίς κριτές = 1
 • Διεθνές Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/ Περιοδικό χωρίς κριτές = 2
 • Βιβλίο Ελληνικό = 3
 • Βιβλίο Ξενόγλωσσο = 4
 • Ελληνικό περιοδικό με κριτές = 5
 • Ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές = 6
 • Βιογραφικό και προϋπηρεσία = 5

Μέγιστη βαθμολόγηση (10+10+6+5)= 31

Εισαγωγική Εικόνα

]]>

10 Απρ 2013

Επιστημονική Ημερίδα στο ΨΝΘ: "Γενότυπος -Φαινότυπος- Περιβάλλον – Ανθρώπινη Συμπεριφορά"

Το Α’ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, ΄Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων του Ψ.Ν.Θ., Ημερίδα με θέμα “Γενότυπος -Φαινότυπος- Περιβάλλον – Ανθρώπινη Συμπεριφορά”.

Η ημερίδα θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, ώρα 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Λίγα λόγια για το θέμα της ημερίδας

Με αφορμή την αποκάλυψη της γενετικής βάσης ορισμένων κληρονομικών ασθενειών, τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί η τάση να συνδέεται κάθε φυσιολογική ή παθολογική συμπεριφορά του ανθρώπου με κάποιο γονιδιακό τόπο.

Στα πλαίσια αυτά δημοσιεύονται συνεχώς έρευνες που αποδίδουν διάφορες αποκλίνουσες συμπεριφορές, όπως την επιθετικότητα, τον αλκοολισμό, την παραβατικότητα, την τάση για αυτοκτονία, τις ψυχικές διαταραχές, σε παθολογικά γονίδια. Επίσης, δημοσιεύονται έρευνες που συνδέουν κάθε νοητική ή χαρακτηριολογική ιδιότητα του ανθρώπου, όπως την ευφυΐα, την ηθική στάση, την τάση για τις τέχνες και κάθε έκφανση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με κάποιο γονιδιακό τόπο. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές υπεύθυνος για την φυσιολογική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά του δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, μέσω των νοητικών του λειτουργιών, αλλά κάποια γονίδια.

Η έρευνα όμως έχει δείξει, επίσης, ότι κάθε ζωντανός οργανισμός αλλά και ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαμορφώνονται υπό την επίδραση περιβαλλοντολογικών ερεθισμάτων και ότι κανείς ζωντανός οργανισμός, κανένα βιολογικό σύστημα δεν υπάρχει ανεξάρτητα από κάποιο περιβάλλον.

Τι είναι τελικά ο άνθρωπος και η ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι τα γονίδια ή το περιβάλλον του; Τι καθορίζει τον άνθρωπο, η κληρονομικότητα ή τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται; Πως διαμορφώνεται τελικά η ανθρώπινη συμπεριφορά; Είναι τα γονίδια που έχουν καθοριστικό ρόλο με την επικουρία περιβαλλοντολογικών παραγόντων ή το περιβάλλον σε αλληλεπίδραση με το οργανικό υπόβαθρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ασκεί καθοριστική επίδραση στην ανθρώπινη συμπεριφορά;

Τα παραπάνω ερωτήματα που αφορούν το ρόλο των γονιδίων και του περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, διερευνώνται στην Επιστημονική Ημερίδα στην οποία συμμετέχουν οι:

 • κ. Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Γενετικής Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • κ. Ζήσης Παπαδημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.
 • κ. Αθανάσιος Καράβατος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
 • κ. Δημήτριος Σκαραγκάς, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας Ψ.ΝΘ.
 • τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος της ΕΤ3 κ. Παντελής Σαββίδης.

Πληροφορίες

Ψ.Ν.Θ., Λαγκαδά 196 Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη www.psychothes.gr Τηλ.: 2313-324 156 Fax: 2313-324 163 E-mail: gepekd@psychothes.gr info@psychothes.gr Εισαγωγική Φωτογραφία ]]>

01 Ιούν 2011

Η ψυχολογία του φαινομένου του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα θέμα που διχάζει α που διχάζουν. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι «πράσινοι» και οι πιο «αριστερές» πολιτικές δυνάμεις που πιέζουν για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθουν οι αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΦΤΘ). Από την άλλη πλευρά, οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν πως δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο και πως οι όποιες αποκλίσεις στις θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες. Φυσικά στο blog αυτό δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική διάσταση του θέματος, ούτε θα κάνουμε ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ ή κατά του φαινομένου. Αυτό το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είναι μια έρευνα που εξετάζει κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την αντίληψή μας για το ΦΤΘ.

Ο Δρ. Eric Johnson του Columbia Business School της Κολούμπια και η ομάδα του έκαναν μια έρευνα1 για να βρουν τις διαφορές μεταξύ αυτών που πιστεύουν στο φαινόμενο και σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Στην έρευνά τους ρώτησαν διάφορα πράγματα γύρω από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα άντλησαν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων όπως το πολιτικό τους υπόβαθρο, το φύλο, η ηλικία και ο τομέας σπουδών, σε μια προσπάθεια να βρουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντίληψη για το ΦΤΘ. Ανάμεσα στις ερωτήσεις υπήρχε και μια ερώτηση η οποία καλούσε τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν εάν θεωρούν πως η μέρα την οποία έπαιρναν μέρος στην έρευνα ήταν πιο ζεστή ή πιο κρύα από μια μέση, συνηθισμένη μέρα στην Κολούμπια.

Αυτό που βρήκαν ήταν πως η αντίληψη της θερμοκρασίας την ημέρα που συμπληρωνόταν το ερωτηματολόγιο επηρέαζε την αντίληψη του ΦΤΘ. Συγκεκριμένα, όταν οι συμμετέχοντες εκτιμούσαν ότι η δεδομένη μέρα ήταν πιο ζεστή από το συνηθισμένο, έτειναν να πιστεύουν πιο πολύ στο ΦΤΘ και να ανησυχούν για τις συνέπειές του. Αντίθετα, όσοι εκτιμούσαν ότι η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη από το συνηθισμένο, φάνηκε πως ήταν πιο κριτικοί απέναντι στο φαινόμενο.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σοκαριστικό, καθώς δείχνει πόσο επηρεπείς είμαστε στο να παίρνουμε αποφάσεις βάσει των εξωτερικών ερεθισμάτων που δεχόμαστε την κάθε δεδομένη στιγμή. Εάν η θερμοκρασία μιας ημέρας είναι σε θέση να αλλάξει την άποψή μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να σκεφτούμε πόσες άλλες αποφάσεις παίρνουμε στην καθημερινότητά μας βάσει των αισθητηριακών μας αντιλήψεων της στιγμής. Ταυτόχρονα, αυτό που υπογραμμίζει η έρευνα κατά την άποψή μου είναι και μια δεύτερη τάση που έχουμε όταν καλούμαστε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για ένα γενικό ερώτημα: σκεφτόμαστε από το ειδικό στο γενικό. Φαίνεται πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτσι κατασκευασμένος -από μια δαρβινική σκοπιά- ώστε όταν πρέπει να αποφασίσει για τις μελλοντικές του κινήσεις τείνει να συλλέγει πληροφορίες από το εδώ και τώρα και να χρησιμοποιεί αυτό το «δείγμα πληροφοριών» ώστε να φτάσει σε γενικότερα συμπεράσματα.

Σε αυτή την βασική αρχή των γνωστικών μηχανισμών του ανθρώπινου εγκεφάλου βασίζεται και η μαζική αλλαγή της «κοινής γνώμης» ανάλογα με την επικαιρότητα. Όταν π.χ. γίνει κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα οι άνθρωποι τείνουν να συντηριτικοποιούνται. Αντίθετα, όταν υπάρξει κάποιο κρούσμα αστυνομικής βίας ή δολοφονίας από αστυνομικούς (βλ. υπόθεση «ζαρτινιέρα» και δολοφονία Γρηγορόπουλου) τότε η «κοινή γνώμη» στρέφεται προς πιο «προοδευτικές» δυνάμεις. Ιστορικά νομίζω πως διάφορες πολιτικές δυνάμεις έχουν αξιοποιήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης της μάζας, προσπαθώντας να κατευθύνουν την κοινωνία μέσα από προβοκατόρικες πράξεις και εκφοβισμούς.

Συμπερασματικά νομίζω πως θα μπορούσαμε να πούμε πως το ηθικό δίδαγμα ερευνών όπως αυτή του Δρ. Johnson είναι πως θα πρέπει να προσπαθούμε να αποστασιοποιούμαστε από συγκεκριμένα γεγονότα εάν θέλουμε να πάρουμε αποφάσεις για πιο γενικά θέματα (π.χ. γενικότερη πολιτική, ηθική ή ακόμη και επιστημονική στάση απέναντι σε ένα δεδομένο θέμα).

Εισαγωγική Φωτογραφία

]]>

Πηγές / Διαβάστε περισσότερα

 1. Medical News Today: How Beliefs On Global Warming Are Mistakenly Influenced By Daily Temperature []