01 Φεβ 2014

Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Children Apperception Test και Thematic Apperception Test

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους και σε φοιτητές ψυχολογίας.  Εισηγήτρια: Γεωργία Λεμπέση, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Δομή Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και χωρίζεται σε δυο μέρη:

Α. Μέρος: Εκπαίδευση στο ΤΑΤ και το CAT (20 ώρες)

Ο σκοπός του πρώτου μέρους του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία χορήγησης των δοκιμασιών, με το υλικό τους και το φύλλο ανάλυσης των ιστοριών. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στη μεθοδολογία του L. Bellak, την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία ανάλυσης των δοκιμασιών στον ελληνικό χώρο. Θα δοθούν επίσης πληροφορίες και για τη μέθοδο της V. Shentoub που αντιπροσωπεύει τη γαλλική σχολή, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν στη διάθεσή τους την καλύτερη σφαιρική ενημέρωση  πάνω στις δοκιμασίες. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και ομάδες εργασίας πάνω στην ανάλυση των καρτών καθώς και περιστατικών από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας. Πρόγραμμα Α μέρους του σεμιναρίου: Παρασκευή 14/03/2014, 5:00 – 9:00 μ.μ. : Εισαγωγή στις προβολικές δοκιμασίες CAT και ΤΑΤ.
 1. Εισαγωγή στη θεωρία των προβολικών δοκιμασιών.
 2. Το υλικό και η χορήγηση των δοκιμασιών ΤΑΤ και CAT σύμφωνα με τη μέθοδο του Bellak.
 3. Το Senior Apperception Test (S.A.T) και η προβολική μέθοδος των Κηλίδων του Rorschach.
 4. Λήψη ιστορικού για ενήλικες και παιδιά.
 5. Το φύλλο ανάλυσης των ιστοριών του L. Bellak – Οι 10 διαστάσεις του συστήματος του L. Bellak.
 6. Απαραίτητες ψυχοδυναμικές έννοιες για την ερμηνεία των δοκιμασιών:
  1. H έννοια της ψυχικής σύγκρουσης στη ψυχοδυναμική θεωρία
  2. Το άγχος και οι μηχανισμοί άμυνας  
 7. Ομάδα εργασίας με σκοπό την κατανόηση της διαφοροποίησης των νευρωτικής, οριακής και ψυχωτικής δομής προσωπικότητας όπως μπορούν να αναδυθούν στη χορήγηση του ΤΑΤ (περιστατικά από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας).
 8. Η μέθοδος της V. Shentoub: Θεωρητικές και πρακτικές διαφοροποιήσεις.
Σάββατο 15/03/2014, 10:00 π.μ – 6:00 μ.μ. : Εκπαίδευση στο Τ.Α.Τ.
 1. Λεπτομερής ανάλυση των καρτών του Τ.Α.Τ.
 2. Ανάλυση Περιστατικού από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας και με την εποπτεία της εισηγήτριας θα εξασκηθούν στην συμπλήρωση του φύλλου ανάλυσης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του περιστατικού.
 3. Η συγγραφή της περίληψης και της τελικής έκθεσης.
 4. Βιωματικές ασκήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας στο υποκείμενο και σε μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας π.χ. ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους διαφορετικών κατευθύνσεων.
Κυριακή 16/03/2014, 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ. : Εκπαίδευση στο C.A.T.
 1. Λεπτομερής ανάλυση των καρτών του C.A.T.
 2. Η θεωρία της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών.
 3. Ανάλυση Περιστατικού από το προσωπικό αρχείο της εισηγήτριας: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας και με την εποπτεία της εισηγήτριας θα εξασκηθούν στο φύλλο ανάλυσης των ιστοριών και στην  ερμηνεία των αποτελεσμάτων του περιστατικού.
 4. Η περίληψη και η συγγραφή της τελικής έκθεσης.
 5. Παρουσίαση ενός περιστατικού παιδικής ψύχωσης.
 6. Βιωματικές ασκήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας στους γονείς του παιδιού και θεραπευτικών προτάσεων.

Β Μέρος Σεμιναρίου: Εποπτεία στην χορήγηση των δοκιμασιών από τους συμμετέχοντες (20 ώρες).

Οι συμμετέχοντες αφού λάβουν την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση κατά το πρώτο μέρος του σεμιναρίου, θα χορηγήσουν και θα αναλύσουν οι ίδιοι τις δοκιμασίες σε δικά τους περιστατικά. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουν την δουλειά τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ο σκοπός του δεύτερου μέρους του σεμιναρίου είναι η εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χορήγηση και στην ανάλυση των δοκιμασιών υπό την εποπτεία της εισηγήτριας. Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τις κλινικές και θεωρητικές βάσεις που απαιτούνται ώστε να εφαρμόσουν τις δοκιμασίες Τ.Α.Τ. και C.A.T. στη μελλοντική πρακτική τους. Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία Διάρκεια: 40 ώρες Εκπαίδευση:
 • Παρασκευή 14/03/2014, Ώρες: 5.00μ.μ – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 15/03/2014,  Ώρες: 10.00πμ – 6.00μ.μ
 • Κυριακή 16/03/2014,  Ώρες: 10.00πμ – 6.00μ.μ
Εποπτεία:
 • Παρασκευή 4/04/2014, Ώρες: 5.00 – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 5/04/2014,  Ώρες: 10.00πμ – 4.00μ.μ
 • Παρασκευή 9/05/2014,  Ώρες: 5.00 – 9.00μ.μ
 • Σάββατο 10/05/2014, Ώρες: 10.00πμ – 4.00μ.μ
Κόστος συμμετοχής:
 • Για Ψυχολόγους: 350€
 • Για φοιτητές Ψυχολογίας: 300€
Οι τιμές σε έκδοση τιμολογίου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23% *Ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 4 ατόμων Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 7 Μαρτίου 2014 Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ,  Αυγής 55 &  Μπιζανίου 1, Ν. Ηράκλειο (ισόγειο), Αθήνα Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 • Folder με το υλικό του Σεμιναρίου
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Καφές και σνακ ή ελαφρύ γεύμα στα διαλείμματα
Διαδικασία εγγραφής

Εισαγωγική Φωτογραφία

]]>

15 Ιαν 2013

Ορολογία: ψυχολογική προβολή

Ο όρος «προβολή» αναφέρεται σε έναν μηχανισμό άμυνας του εγώ, σύμφωνα με τον οποίο το άτομο υποθέτει ότι κάποιος άλλος έχει  τις ίδιες σκέψεις, συναισθήματα και αξίες με τον ίδιο. Συνήθως η προβολή γίνεται προς άλλα πρόσωπα, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να λάβει χώρα και σε άψυχα αντικείμενα ή ζώα. Ο μηχανισμός άμυνας αναλύθηκε εκτενώς από τον Φρόιντ και τους μετέπειτα ψυχοδυναμικούς ψυχοθεραπευτές.

Επί παραδείγματι, ο Κώστας έχει ένα ασυνείδητο μίσος για τον πατέρα του. Επειδή το συναίσθημα του μίσους απέναντι στον γονιό του είναι απαγορευμένο και ψυχοφθόρο παραμένει σε ασυνείδητο επίπεδο και βρίσκει διαφυγή μέσω της ενεργοποίησης της προβολής. Ο Κώστας προβάλλοντας το μίσος του στον πατέρα του, πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι αυτός που τον μισεί.

Εισαγωγική Φωτογραφία

]]>