25 Ιαν

Ορολογία: ψυχομετρία

Ο όρος ψυχομετρία αναφέρεται στο επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας το οποίο ως σκοπό έχει την παρατήρηση, τη μέτρηση ή/και την ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των παραγόντων που οδηγούν σε αυτή. Μέσω των εργαλείων που αναπτύσσονται με τις μεθόδους της ψυχομετρίας εντοπίζουμε τις διαφορές μεταξύ ατόμων αλλά και επομένως και τη γενικότερη θέση της συμπεριφοράς κάποιου μέσα στο τόξο των συμπεριφορών που παρουσιάζουν τα άτομα μιας κοινωνίας. Κοινώς, χάρη στην ψυχομετρία, μπορούμε να εντοπίζουμε τις αποκλίνουσες συμπεριφορές πολύ πιο εύκολα και με σχετική ασφάλεια.

Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα μιας ψυχομετρικής αξιολόγησης, η ψυχομετρία δεν ασχολείται απλά με την ανάπτυξη δοκιμασιών μέτρησης ψυχολογικών δομών (π.χ. νόηση, συναισθήματα, μνήμη, προσωπικότητα), αλλά και με την έρευνα γύρω από αξιολόγηση και την αξιοπιστία των δοκιμασιών αυτών.

Εισαγωγική Φωτογραφία

]]>