09 Ιαν 2012

Ο όρος της εβδομάδας: Ψυχοφυσική

Η ψυχοφυσική (psychophysics) αναφέρεται στην μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στις φυσικές ιδιότητες των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και την ένταση της αισθητηριακής εμπειρίας. Για παράδειγμα, ένα πείραμα ψυχοφυσικής θα μπορούσε να έχει ως σκοπό τη μέτρηση της διαφοράς που απαιτείται στην ένταση ή τον τόνο δύο ηχητικών ερεθισμάτων ώστε αυτή να γίνει αντιληπτή από το εκάστοτε άτομο. Ιστορικά, η ψυχοφυσική εμφανίστηκε ως κίνημα αμέσως πριν την επίσημη αναγνώριση της ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης τη δεκαετία του 1870. Οι ψυχοφυσικοί ανέπτυξαν καινοτόμες μεθοδολογίες, οι οποίες κατόρθωσαν να επιβιώσουν τα τελευταία εκατό και πλέον χρόνια της ψυχολογίας. Πολλές μοντέρνες έρευνες ψυχολογίας και νευροψυχολογίας βασίζονται σε πραγματοποίηση διάφορων παραλλαγών πειραμάτων ψυχοφυσιολογίας. Εισαγωγική Φωτογραφία

Πηγές / Περισσότερες πληροφορίες ]]>